AKTUALITY

vloženo: 13. 10. 2020
!UZAVŘENÍ MŠ VODŇANY!
Vážení rodiče, 
vzhledem k tomu, že se epidemiologická situace neustále zhoršuje, dohodly se vodňanské mateřské školy s Odborem sociálních věcí, zdravotnictví a školství MěÚ Vodňany na opatřeních, která mají ochránit děti i všechny ostatní před nákazou COVID-19.

Od pondělí 19. 10. 2020 do pátku 30. 10. 2020 bude MŠ Vodňany (Smetanova i Výstavní ulice) zcela uzavřena.

MŠ "Smetanova" je určena k vykonávání péče o děti a žáky, o které se nemohou v krizové situaci starat rodiče. To jsou rodiče, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v §​ 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. Tito rodiče mohou požádat o umístění svého dítěte do MŠ "Smetanova" do pátku 16.10.2020 ředitelku MŠ Vodňany a poté vždy alespoň jeden den před požadovaným nástupem dítěte do "krizové" školy. 

Podle informací Odboru školství budou mít rodiče nárok na ošetřovné, které Vám vystavíme v MŠ Vodňany (ulice Smetanova) v pondělí 19.10.2020 a v úterý 20.10.2020 od 8.00 do 12.00 hodin. Dále případně po telefonické domluvě.

Žádáme všechny rodiče, kteří si mohou od středy 14. 10. 2020 ponechat své děti doma, aby tak učinili.

Děkujeme za pochopení a věříme, že se nám společnými silami podaří vše zdárně zvládnout.

vloženo: 12. 10. 2020
POZOR!
Od 13. 10. 2020 až do odvolání:
 -předávání dětí opět pouze u vchodu do budovy či pavilonu MŠ
 - ruší se veškeré akce - ozdravný pobyt v solné jeskyni, plavecký výcvik, logopedie, kroužky, divadla...
Žádáme rodiče, kteří mají možnost nechat si své dítě doma, aby tak učinili a nedávali ho do kolektivu. Pokud dítě musí MŠ navštěvovat, nesmí s sebou nosit žádné hračky, pouze věci osobní potřeby. Děkujeme!

vloženo: 25. 8. 2020
INFORMACE PRO RODIČE
Vážení rodiče,
od 1. 9. 2020 bude povolen vstup do budovy s rouškou a po desinfekci rukou.
Žádáme rodiče, aby se v budově mateřské školy zbytečně nezdržovali.
Obědy bude možné i nadále odhlásit v krajním případě ještě ráno do 8.00 hodin, nebo si přijít pro jídlo první den nemoci do třídy v době vydávání obědů.

Vyzvedávání dětí po obědě
 • Na pavilónu se bude otevírat vchod až v 11.30 hodin pro třídu Broučci a ve 12.00 hodin pro třídu Žabičky
 • Na hlavní budově se bude otevírat hlavní vchod ve 12.00 hodin pro všechny třídy
Prosíme rodiče, aby nezvonili na třídy dříve, aby se děti mohly v klidu najíst.  
 
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DĚTI POTŘEBUJÍ:
 • Bačkory
 • Pyžamo
 • Do taštičky do šatny – věci na převlečení (tepláky, triko, spodní prádlo aj.) + roušku
 • Papírové kapesníky (vytahovací v krabičce 2 - 3 balení)
 • Hrneček – plastový

vloženo: 22. 6. 2020
Pro rodiče dětí z MŠ Výstavní
MŠ Výstavní byl přidělen mobilní telefon s číslem 737 746 630. 
Kromě pevné linky mohou rodiče využívat i tento mobil.

vloženo: 27. 5. 2020
ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ
Vážení rodiče,
Z důvodu přísných hygienických opatření nebude možné vydávat obědy dětí do Vašich vlastních nádob (např. při náhlém onemocnění dítěte apod.)
Je nutné dítěti včas obědy odhlásit!
Proto bude možné, až do odvolání, odhlásit dítě ještě ráno téhož dne - nejdéle však do 8.00 hodin. Jinak budete muset oběd uhradit.
 
Ve Vodňanech, 26. 5. 2020                                            Mgr. Ivana Kašová
                                                                                       Ředitelka mateřské školy
 

vloženo: 26. 5. 2020
Snížení úplaty za předškolní vzdělávaní (školného)

vloženo: 25. 5. 2020
PROVOZ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

vloženo: 22. 5. 2020
Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2020/2021

vloženo: 6. 5. 2020
INFORMACE PRO RODIČE K OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola bude otevřena od 25. 5. 2020
Žádáme rodiče, aby co nejdříve, nejdéle do 18. 5. 2020, nahlásili docházku dětí.
 
Pro zajištění bezpečnosti dětí i zaměstnanců školy, je nutno dodržovat tato opatření:
Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
 • Neshromažďovat se před školou, po předání (vyzvednutí) dítěte je nutno neprodleně opustit areál školy.
 • Před budovou školy dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (to není nutné např. u doprovodu dítěte - členů společné domácnosti)
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
Předávání dětí
 • První den při vstupu dítěte do mateřské školy, odevzdá zákonný zástupce pedagogovi čestné prohlášení O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, které stáhnete ZDE. Bude možné si tiskopis vyžádat přímo ve škole a na místě jej podepsat. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.
 • Z důvodu zajištění bezpečnosti, bude probíhat předávání a vydávání dětí až do odvolání u hlavního vstupu do budovy mateřské školy. Rodič zazvoní a vyčká příchodu zaměstnance školy, který si dítě převezme. Při příchodu více dětí najednou, prosíme rodiče o schovívavost, může docházet ke zdržení.
 • Do mateřské školy budou přijímány pouze děti bez rýmy, kašle, teploty a dalších příznaků nákazy.
 • Pokud se během dne některý z příznaků nákazy COVID - 19 u dítěte objeví, bude rodič telefonicky vyzván, aby si v co nejkratší době dítě z mateřské školy vyzvedl. Při návratu zpět do MŠ musí rodič přinést potvrzením pediatra, že je dítě zdravé.
 • Žádáme rodiče, aby dětem nedávaly do školky žádné hračky, bonbóny, sušenky apod.!
V prostorách mateřské školy
 • Pokud je nutný vstup zákonného zástupce do prostor mateřské školy, tak si vydesinfikuje ruce, pohybuje se vždy v roušce a zdržuje se zde pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 
Ve třídě
 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem (to je potřeba i s dětmi doma nacvičovat a dodržovat)
Závěr
Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili nutnost umístění svých dětí do mateřské školy (stále trvají možné rizikové faktory) a pokud mají možnost, dítě do mateřské školy nedávali.
 
Znovuotevření mateřské školy bylo projednáno 5. 5. 2020 se zřizovatelem město Vodňany a řídí se dokumentem vydaným MŠMT, který naleznete ZDE.
 

vloženo: 7. 4. 2020
Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021
Vážení rodiče,
jako každý rok pomalu přichází jaro a s ním se blíží i čas k zápisu, a proto bych Vám ráda poskytla několik informací k této události.

V našich mateřských školách poskytujeme vzdělávání zpravidla dětem od tří let věku, ale k zápisu zveme rodiče i s dětmi, kterým budou tři roky teprve v průběhu školního roku 2020 – 2021. Mateřskou školu si pro své dítě můžete vybrat. V MŠ ve Výstavní ulici bude letos cca. 8 volných míst a v MŠ v ulici Smetanova cca. 40 volných míst (přesný počet budeme vědět až po uzavření odkladů školní docházky).

VZHLEDEM K ZAVEDENÝM MIMOŘÁDNÝ OPATŘENÍM SE ZÁPIS PRO TENTO ŠKOLNÍ ROK USKUTEČNÍ BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE.

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2020/2021  se uskuteční v termínu od 4. do 15. května 2020.

Podání přihlášky do MŠ Smetanova i Výstavní lze uskutečnit prostřednictvím datové schránky, emailem s elektronickým podpisem, poštou, nebo lze přihlášky vhazovat do schránky označené nápisem „ZÁPIS“ umístěné vedle vstupních dveří do hlavní budovy v MŠ ve Smetanově ulici.

SOUČÁSTÍ PŘIHLÁŠKY JSOU TYTO PŘÍLOHY:
- kopie rodného listu dítěte
- vyplněná žádost o přijetí dítěte do MŠ (ZDE)
- vyplněný evidenční list (ZDE - musí být vytištěn oboustranně – ne na dvou papírech)
- doložení řádného očkování dítěte: Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (ZDE), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Pokud evidenční list od lékaře již potvrzený máte, není nutné přikládat k přihlášce prohlášení o řádném očkování, ani kopii očkovacího průkazu.

TISKOPISY SI LZE TAKÉ V KRAJNÍM PŘÍPADĚ VYZVEDNOUT VYTIŠTĚNÉ V PODATELNĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VODŇANY (PŘIHLÁŠKA, EVIDENČNÍ LIST, PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE).

Děti budou přijímány dle směrnice pro přijímání dětí do MŠ, která je umístěna ZDE.

Vzhledem k současné situaci a omezení Vám nemůžeme sdělit přesný datum informační schůzky se zákonnými zástupci nově přijatých dětí a termínu podepsání rozhodnutí o přijetí. Sledujte prosím internetové stránky naší mateřské školy – aktuality.

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ZDE

Zápisem do mateřské školy začíná Vám i Vašim dětem nová životní etapa. Máte ještě několik měsíců na vše se připravit, vytvořit příjemnou atmosféru Vašemu dítěti a společně se těšit na nové zkušenosti a zážitky.
 
Těšíme se na Vás.
 
                                                                              Mgr. Ivana Kašová, ředitelka mateřské školy
 

vloženo: 6. 4. 2020
INFORMACE K PLACENÍ OBĚDŮ A ŠKOLNÉHO
Vedoucí školní jídelny pro mateřskou školu Smetanova p. Jakubcová bude poskytovat informace rodičům ohledně výše stavného v ÚTERÝ: 8.00 - 12.00 a ve ČTVRTEK: 8.00 - 12.00 na telefonním čísle 383 382 630.
Stravné za březen také lze zaplatit v měsíci, kdy bude mateřská škola opět otevřena.
Školné bude kráceno o dny, kdy byla mateřská škola uzavřena. Vyrovnání bude provedeno v měsíci, kdy bude mateřská škola opět otevřena.

vloženo: 6. 4. 2020
DĚTSKÁ MALOVACÍ SOUTĚŽ S DRAKEM KORONEM
Více informací k soutěži najdete ZDE

vloženo: 26. 3. 2020
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021
Vážení rodiče,
vzhledem k aktuální situaci vás budeme o termínu a průběhu zápisu pro školní rok 2020/2021 blíže informovat v druhé polovině dubna.
Děkujeme za pochopení

vloženo: 26. 3. 2020
INFORMACE K ZÁPISU DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zápis do 1. tříd ZŠ a G Vodňany pro školní rok 2020/2021 proběhne od 6. 4. do 24. 4. 2020 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
- více informací k zápisu: ZDE

vloženo: 25. 3. 2020
Jak mluvit s dětmi o koronaviru?
Vážení rodiče, 
vkládáme níže odkaz na stránky Ministerstva vnitra, které pro děti připravilo brožuru "Ahoj, já jsem korona!" včetně pokynů, jak s ní můžete s dětmi pracovat.  Materiál by měl napomáhat rozhovoru o tématu a pochopení dítěte. Možná může pomoci i vašim dětem :-)

https://www.mvcr.cz/clanek/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni.aspx

vloženo: 22. 3. 2020
Úřední hodiny budou každou středu od 8.00 do 11.00 hodin
Potvrzení žádosti o ošetřovné lze zasílat i přes e-mail.

vloženo: 16. 3. 2020
Vážení rodiče, sledujte stránky tříd svých dětí. Učitelky zde pro Vás budou připravovat náměty na činnosti s dětmi v době karantény, které podpoří rozvoj Vašich dětí.

vloženo: 16. 3. 2020
Vážení rodiče, sledujte stránky tříd svých dětí. Učitelky zde pro Vás budou připravovat náměty na činnosti s dětmi v době karantény, které podpoří rozvoj vašich dětí.

vloženo: 16. 3. 2020
Úřední hodiny v týdnu od 16.3. do 20.3.2020
PO - PÁ od 8.00 do 11.00 hodin

vloženo: 13. 3. 2020
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)
formuláře ke stažení ZDE
- tiskněte si je prosím oboustranně a můžete si je částečně i předvyplnit, abychom celý proces urychlili
- pokud Vám formulář nepůjde stáhnout nebo vytisknout, poskytneme Vám ho v ředitelně MŠ Vodňany - hlavní budova Smetanova ulice - zde Vám ho i potvrdíme„Úspěšná budoucnost dítěte je odrazem lásky,
spolupracujícího rodiče a vzdělaného učitele.“