AKTUALITY

vloženo: 9. 3. 2021
Informace k zápisu do 1. třídy ZŠ
Vážení rodiče,
vkládáme Vám zde informace k zápisu do 1. třídy ZŠ. Tyto informace najdete i na webových stránkách ZŠ, kde se dostanete i do aplikace pro ONLINE ZÁPISY, která bude funkční od 1. dubna 2021 - https://www.zsgvodnany.cz/skola. Dokumenty obsahují i informace, jak postupovat v případě odkladu školní docházky. Prosíme rodiče, kteří půjdou (nebo již byli) s dětmi na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, kvůli posouzení školní zralosti, aby nás po návštěvě poradny informovali o výsledku vyšetření a případném odkladu školní docházky.

Desatero pro rodiče
Informace k zaposu do 1. třídy
Jak můžete pomoci svým dětem
Kritéria pro přijímání dětí
Plakát na zápis
Pokyny k online zápisu


 

vloženo: 5. 3. 2021
Pozvánka na webinář_Nadané dítě

vloženo: 1. 3. 2021
Nabídka bezplatného přístupu k interaktivní učebnici pro předškoláky "Zápis je tu"
Dobrý den,

vzhledem k aktuální situaci nabízíme možnost bezplatného přístupu k interaktivní pracovní učebnici Zápis je tu až do 30. 4. 2021 – spustíte ji snadno zde. Publikace obsahuje základ, který by měl znát každý předškolák, a je pomocníkem v přípravě na blížící se zápis do 1. ročníku ZŠ.

Velkou výhodou také je, že rodiče mohou z MIUč+ (multimediální interaktivní učebnice) až do 30. 4. 2021 zdarma tisknout dvoustrany i jednotlivá cvičení – videonávod zde.

Tištěnou verzi Zápis je tu máme skladem na našem e-shopu.

Aktuální informace o naší řadě pracovních učebnic pro MŠ jsou k dispozici na webu Předškolák.

S přáním pevného zdraví

za nakladatelství
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
Bc. Denisa Řeháčková
asistentka jednatele

vloženo: 28. 2. 2021
UZAVŘENÍ MŠ OD 1. 3. 2021
Od 1. března 2021 jsou dle nařízení vlády všechny mateřské školy uzavřené.

Žádost o ošetřovné již nevydává škola, ale je nutné si formulář stáhnout a vyplnit na https://www.cssz.cz/


Vážení rodiče, sledujte prosím webové stránky tříd a e-maily. Učitelky tam budou vkládat vhodné aktivity pro děti. Předškolní děti musí tyto aktivity povinně plnit a po znovuotevření MŠ je učitelkám na třídě odevzdat (mají povinnou předškolní docházku a musí se distančně vzdělávat). Pro mladší děti je plnění "úkolů" dobrovolné.
Děkujeme všem, kteří se budou na plnění úkolů s dětmi podílet.


MŠ "Smetanova" je určena k vykonávání péče o děti a žáky, o které se nemohou v krizové situaci starat rodiče. To jsou rodiče, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v §​ 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. Tito rodiče mohou požádat o umístění svého dítěte do MŠ "Smetanova" ředitelku MŠ Vodňany na tel. 606 483 900.

vloženo: 26. 2. 2021
OD 1.3.2021 BUDE PRAVDĚPODOBNĚ MŠ UZAVŘENA

MŠ "Smetanova" je určena k vykonávání péče o děti a žáky, o které se nemohou v krizové situaci starat rodiče. To jsou rodiče, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v §​ 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. Tito rodiče mohou požádat o umístění svého dítěte do MŠ "Smetanova" ředitelku MŠ Vodňany na tel. 606 483 900.

vloženo: 15. 12. 2020
Vánoční přání

vloženo: 7. 12. 2020
Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin

vloženo: 12. 11. 2020
Od středy 18. 11. 2020 budou opět v provozu všechny třídy
Děti můžete přihlásit vždy alespoň jeden pracovní den před nástupem do MŠ do 12.00 hodin - telefonicky nebo e-mailem.

MŠ Smetanova:
tel.: 383 382 630

MŠ Výstavní:
tel.: 383 382 622
e-mail: jidelna.ms.vystavni@seznam.cz

Stále platí předávání dětí u vchodu do budovy či pavilonu MŠ.

Děti, které nebudou v listopadu v MŠ ani jeden den, nebudou za tento měsíc platit školné.

vloženo: 8. 11. 2020
Snížení úplaty za předškolní vzdělávání (ŠKOLNÉHO)
Za období od 19. do 30. října, kdy byla MŠ uzavřena se školné platit nebude.
Třída Rybiček z MŠ "Výstavní" nebude platit školné ani za období od 6. do 16. října, kdy byla třída v karanténě.
Děti, které nebudou v listopadu v MŠ ani jeden den, také za tento měsíc školné platit nebudou.

vloženo: 7. 11. 2020
Poděkování CSP

více fotografií na FB - odkaz ZDE
 

vloženo: 29. 10. 2020
OD 2.11.2020 JSOU VODŇANSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY OPĚT V PROVOZU
Žádáme rodiče, kteří mají možnost v době vyhlášení nouzového stavu a nepříznivého vývoje epidemiologické situace, ponechat si dítě v domácí péči, aby tak učinili (např. rodiče dětí, kteří čerpají mateřskou či rodičovskou dovolenou a rodiče, kteří nedocházejí do zaměstnání z jiných důvodů).
Svým zodpovědným přístupem můžeme všichni přispět k minimalizování rizika nákazy onemocněním Covid-19.

vloženo: 13. 10. 2020
!UZAVŘENÍ MŠ VODŇANY!
Vážení rodiče, 
vzhledem k tomu, že se epidemiologická situace neustále zhoršuje, dohodly se vodňanské mateřské školy s Odborem sociálních věcí, zdravotnictví a školství MěÚ Vodňany na opatřeních, která mají ochránit děti i všechny ostatní před nákazou COVID-19.

Od pondělí 19. 10. 2020 do pátku 30. 10. 2020 bude MŠ Vodňany (Smetanova i Výstavní ulice) zcela uzavřena.

MŠ "Smetanova" je určena k vykonávání péče o děti a žáky, o které se nemohou v krizové situaci starat rodiče. To jsou rodiče, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v §​ 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. Tito rodiče mohou požádat o umístění svého dítěte do MŠ "Smetanova" do pátku 16.10.2020 ředitelku MŠ Vodňany a poté vždy alespoň jeden den před požadovaným nástupem dítěte do "krizové" školy. 

Podle informací Odboru školství budou mít rodiče nárok na ošetřovné, které Vám vystavíme v MŠ Vodňany (ulice Smetanova) v pondělí 19.10.2020 a v úterý 20.10.2020 od 8.00 do 12.00 hodin. Dále případně po telefonické domluvě.

Žádáme všechny rodiče, kteří si mohou od středy 14. 10. 2020 ponechat své děti doma, aby tak učinili.

Děkujeme za pochopení a věříme, že se nám společnými silami podaří vše zdárně zvládnout.

vloženo: 12. 10. 2020
POZOR!
Od 13. 10. 2020 až do odvolání:
 -předávání dětí opět pouze u vchodu do budovy či pavilonu MŠ
 - ruší se veškeré akce - ozdravný pobyt v solné jeskyni, plavecký výcvik, logopedie, kroužky, divadla...
Žádáme rodiče, kteří mají možnost nechat si své dítě doma, aby tak učinili a nedávali ho do kolektivu. Pokud dítě musí MŠ navštěvovat, nesmí s sebou nosit žádné hračky, pouze věci osobní potřeby. Děkujeme!

vloženo: 25. 8. 2020
INFORMACE PRO RODIČE
Vážení rodiče,
od 1. 9. 2020 bude povolen vstup do budovy s rouškou a po desinfekci rukou.
Žádáme rodiče, aby se v budově mateřské školy zbytečně nezdržovali.
Obědy bude možné i nadále odhlásit v krajním případě ještě ráno do 8.00 hodin, nebo si přijít pro jídlo první den nemoci do třídy v době vydávání obědů.

Vyzvedávání dětí po obědě
 • Na pavilónu se bude otevírat vchod až v 11.30 hodin pro třídu Broučci a ve 12.00 hodin pro třídu Žabičky
 • Na hlavní budově se bude otevírat hlavní vchod ve 12.00 hodin pro všechny třídy
Prosíme rodiče, aby nezvonili na třídy dříve, aby se děti mohly v klidu najíst.  
 
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DĚTI POTŘEBUJÍ:
 • Bačkory
 • Pyžamo
 • Do taštičky do šatny – věci na převlečení (tepláky, triko, spodní prádlo aj.) + roušku
 • Papírové kapesníky (vytahovací v krabičce 2 - 3 balení)
 • Hrneček – plastový

vloženo: 22. 6. 2020
Pro rodiče dětí z MŠ Výstavní
MŠ Výstavní byl přidělen mobilní telefon s číslem 737 746 630. 
Kromě pevné linky mohou rodiče využívat i tento mobil.

vloženo: 27. 5. 2020
ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ
Vážení rodiče,
Z důvodu přísných hygienických opatření nebude možné vydávat obědy dětí do Vašich vlastních nádob (např. při náhlém onemocnění dítěte apod.)
Je nutné dítěti včas obědy odhlásit!
Proto bude možné, až do odvolání, odhlásit dítě ještě ráno téhož dne - nejdéle však do 8.00 hodin. Jinak budete muset oběd uhradit.
 
Ve Vodňanech, 26. 5. 2020                                            Mgr. Ivana Kašová
                                                                                       Ředitelka mateřské školy
 

vloženo: 26. 5. 2020
Snížení úplaty za předškolní vzdělávaní (školného)

vloženo: 25. 5. 2020
PROVOZ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

vloženo: 22. 5. 2020
Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2020/2021

vloženo: 6. 5. 2020
INFORMACE PRO RODIČE K OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola bude otevřena od 25. 5. 2020
Žádáme rodiče, aby co nejdříve, nejdéle do 18. 5. 2020, nahlásili docházku dětí.
 
Pro zajištění bezpečnosti dětí i zaměstnanců školy, je nutno dodržovat tato opatření:
Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
 • Neshromažďovat se před školou, po předání (vyzvednutí) dítěte je nutno neprodleně opustit areál školy.
 • Před budovou školy dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (to není nutné např. u doprovodu dítěte - členů společné domácnosti)
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
Předávání dětí
 • První den při vstupu dítěte do mateřské školy, odevzdá zákonný zástupce pedagogovi čestné prohlášení O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, které stáhnete ZDE. Bude možné si tiskopis vyžádat přímo ve škole a na místě jej podepsat. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.
 • Z důvodu zajištění bezpečnosti, bude probíhat předávání a vydávání dětí až do odvolání u hlavního vstupu do budovy mateřské školy. Rodič zazvoní a vyčká příchodu zaměstnance školy, který si dítě převezme. Při příchodu více dětí najednou, prosíme rodiče o schovívavost, může docházet ke zdržení.
 • Do mateřské školy budou přijímány pouze děti bez rýmy, kašle, teploty a dalších příznaků nákazy.
 • Pokud se během dne některý z příznaků nákazy COVID - 19 u dítěte objeví, bude rodič telefonicky vyzván, aby si v co nejkratší době dítě z mateřské školy vyzvedl. Při návratu zpět do MŠ musí rodič přinést potvrzením pediatra, že je dítě zdravé.
 • Žádáme rodiče, aby dětem nedávaly do školky žádné hračky, bonbóny, sušenky apod.!
V prostorách mateřské školy
 • Pokud je nutný vstup zákonného zástupce do prostor mateřské školy, tak si vydesinfikuje ruce, pohybuje se vždy v roušce a zdržuje se zde pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 
Ve třídě
 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem (to je potřeba i s dětmi doma nacvičovat a dodržovat)
Závěr
Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili nutnost umístění svých dětí do mateřské školy (stále trvají možné rizikové faktory) a pokud mají možnost, dítě do mateřské školy nedávali.
 
Znovuotevření mateřské školy bylo projednáno 5. 5. 2020 se zřizovatelem město Vodňany a řídí se dokumentem vydaným MŠMT, který naleznete ZDE.
 „Úspěšná budoucnost dítěte je odrazem lásky,
spolupracujícího rodiče a vzdělaného učitele.“