O NÁS


Mateřská škola se nachází v klidné zóně města. Hlavní budova je zděná, dvoupodlažní, je postavena v padesátých letech minulého století. V budově jsou 4 třídy, jejichž součástí jsou šatny, sociální zařízení a ložnice. Ve 2. podlaží je velká víceúčelová místnost, která slouží jako tělocvična nebo ke konání společných kulturních událostí (divadlo, besídky, karnevaly apod.). V suterénu budovy se nachází školní kuchyně, rekonstruovaná v roce 2003.
Součástí naší školy je přízemní pavilon montovaného typu, který byl postaven v sedmdesátých letech minulého století a vznikl z potřeby navýšení kapacity školy. Jsou zde 3 třídy, z nichž jedna nyní slouží jako ložnice. Dále se zde nachází společná jídelna, společné sociální zařízení, které je nově zrekonstruované, šatny a kabinety. Škola má k dispozici dostatečně velkou školní zahradu se 6 pískovišti a herními prvky pro sportovní aktivity dětí. Součástí zahrady je i dopravní hřiště.
K mateřské škole patří i odloučené pracoviště ve Výstavní ulici. Mateřská škola panelového typu se nachází v sídlištní zástavbě města. Objekt byl v roce 1972 zbudován jako účelové zařízení s kapacitou pro 120 dětí. V současné době je pro provoz MŠ využíván pouze jeden jednopatrový pavilon se dvěma třídami s kapacitou 52 dětí. 
Každá třída užívá celé podlaží se zvláštním vchodem. Pro každou třídu je k dispozici šatna, sociální zařízení a kuchyňka. Vnitřní prostor tříd je členěn na tzv. hrací centra, která umožňují dětem věnovat se různým aktivitám. Součástí MŠ je hospodářský pavilon s moderně vybavenou kuchyní a skladovými prostory. Vytápění a dodávka teplé vody jsou zajištěny vlastním plynovým zdrojem. Pro pobyt venku slouží dostatečně velký travnatý areál s pískovištěm a herními prvky, které postupně doplňujeme. 
Obě mateřské školy spolupracují, jsou ve vzájemném kontaktu. Aby bylo možno zachovat specifika a individualitu obou mateřských škol, pracuje každá škola podle svého vlastního ŠVP, které spojují společné prvky ve výchovně - vzdělávací oblasti a evaluaci.