AKTUALITY

vloženo: 24. 8. 2022
Informace pro rodiče
Seznamy s rozdělením dětí do tříd budou vyvěseny jako každý rok o přípravném týdnu tj. od 29. 8. 2022 na dveřích do hlavní budovy MŠ Smetanova 204 (pro děti, které nastupují od září do MŠ Smetanova) a na vstupních dveřích do MŠ Výstavní (pro děti, které od září nastupují, nebo přecházejí do MŠ Výstavní). 

Nejpozději 8. 9. 2022 budou mít všechny třídy pro rodiče třídní schůzky, kde se dozvíte vše potřebné již přímo od učitelek Vašeho dítěte.

ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ VE ČTVRTEK 1. ZÁŘÍ 2022.

TĚŠÍME SE NA VÁS

 

vloženo: 6. 6. 2022
Усі діти з України, які подали документи до 2 червня 2022 року, з 1 вересня 2022 року зараховані до дошкільної освіти.
Všechny děti z Ukrajiny, které podaly přihlášku do 2. června 2022 byly přijaty k předškolnímu vzdělávání od 1. září 2022.

vloženo: 16. 5. 2022
Informace pro rodiče nově přijatých dětí na školní rok 2022/2023
PŘIJETÍ A NÁSTUP DÍTĚTE DO MŠ JE NUTNÉ POTVRDIT PODPISEM ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DNE:
2. 6. 2022 od 12:30 do 14:30 hodin
nebo
3. 6. 2022 od 8:00 do 11:00 hodin

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ SE BUDE KONAT DNE:
7. 6. 2022 od 15:00 nebo od 15:30 hodin

vloženo: 11. 5. 2022
Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2022/2023

vloženo: 2. 5. 2022
PROVOZ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

MŠ SMETANOVA 208
ČERVENEC: UZAVŘENA: 1. – 30. 7. 2022
SRPEN: OTEVŘENA: 1. 8. – 26. 8. 2022

MŠ SMETANOVA 902 (Berušky)
ČERVENEC I SRPEN: UZAVŘENA
V PROVOZU BUDE AŽ OD 1. 9. 2022

MŠ VÝSTAVNÍ
ČERVENEC: OTEVŘENA: 1. – 30. 7. 2022
SRPEN: UZAVŘENA: 1. 8. – 26. 8. 2022

OD 29. 8. BUDE V PROVUZU MŠ VÝSTAVNÍ A MŠ SMETANOVA 208

V NUTNÉM PŘÍPADĚ JE MOŽNO PŘIHLÁSIT DÍTĚ NA DRUHOU MATEŘSKOU ŠKOLU (INFORMACE VÁM PODAJÍ P. UČITELKY)
DĚTI, KTERÉ O PRÁZDNINÁCH NEBUDOU V MŠ ANI JEDEN DEN V MĚSÍCI, NEPLATÍ ŠKOLNÉ

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNA VE ČTVRTEK 1. 9. 2022 - V PROVOZU BUDOU JIŽ VŠECHNY BUDOVY MŠ


vloženo: 11. 4. 2022
Зарахування до дитячого садка Vodňany 2022/2023

vloženo: 28. 2. 2022
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Vážení rodiče,
jako každý rok pomalu přichází jaro a s ním se blíží i čas k zápisu, a proto bych Vám ráda poskytla několik informací k této události.

V našich mateřských školách poskytujeme vzdělávání dětem od dvou let. Mateřskou školu si pro své dítě můžete vybrat. V MŠ ve Výstavní ulici bude letos cca. 5 volných míst a v MŠ v ulici Smetanova cca. 57 volných míst (přesný počet budeme vědět až po uzavření odkladů školní docházky). Od září 2021 je ve Smetanově ulici otevřen nový pavilon pro děti od dvou do tří let.
Ve dnech zápisu do mateřských škol budeme pořádat i „Den otevřených dveří“, kdy budete mít možnost si s Vašimi dětmi prohlédnout vnitřní prostory školy i školní zahrady.

JSME VELICE RÁDI, ŽE SE ZÁPIS PRO TENTO ŠKOLNÍ ROK USKUTEČNÍ OPĚT S OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTÍ DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE.

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2022/2023 se uskuteční pro obě pracoviště (Smetanova i Výstavní ulice) v hlavní budově MŠ (Smetanova 204) ve dnech: 
  • pondělí 2. května 2022 od 8:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin
  • úterý 3. května 2022 od 8:00 do 12:00 hodin
  • čtvrtek 2. června od 8:00 do 12:00 hodin - pouze pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny
K ZÁPISU SI PŘINESTE S SEBOU:
1) vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ (ZDE)
2) vyplněný evidenční list potvrzený lékařem (ZDE - musí být vytištěn oboustranně – ne na dvou papírech)
3) dotazník pro rodiče nově nastupujících dětí (ZDE)
4) kopii rodného listu dítěte
5) občanský průkaz
6) kartičku pojišťovny - doklad o zdravotním pojištění

7) cizinci ještě přinesou doklad totožnosti dítěte a zákonného zástupce a doklad o povolení k pobytu

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

TISKOPISY SI TAKÉ MŮŽETE VYZVEDNOUT VYTIŠTĚNÉ V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

Děti budou přijímány dle směrnice pro přijímání dětí do MŠ, která bude k nahlédnutí při zápise, nebo ji lze stáhnout ZDE - nezáleží tedy na pořadí podání žádosti o přijetí. Přednostně se do MŠ přijímají děti, které mají místo trvalého pobytu ve Vodňanech a místních částech (Křtětice, Radčice, Čavyně, Hvožďany, Pražák, Újezd a Vodňanské Svobodné Hory).

Zápisem do mateřské školy začíná Vám i Vašim dětem nová životní etapa. Máte ještě několik měsíců na vše se připravit, vytvořit příjemnou atmosféru Vašemu dítěti a společně se těšit na nové zkušenosti a zážitky.
 
Těšíme se na Vás.
 
                                                                              Mgr. Ivana Kašová, ředitelka mateřské školy

vloženo: 22. 2. 2022
Dětský klub Rybka a příměstské tábory od roku 2023
Vážení rodiče,
v současné době MAS Vodňanská ryba úspěšně provozuje ve Vodňanech Dětský klub Rybka a příměstské tábory v rámci projektu Dětský klub Rybka reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011185, který navazuje na předchozí projekt Vodňanský dětský klub „Rybka“ CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008067.
Vyjádřeno v datech, tak dětský klub provozujeme již od 1. 6. 2018 tj. 3 roky a 8 měsíců. Byla potřeba chvilka na rozjezd, aby vstoupilo ve známost, že dětský klub při MAS funguje. Propagace byla sice rozjeta na všech frontách (články ve Zpravodaji, weby města a škol, facebook aj.), ale přece jen předání osobních zkušeností rodičů bylo pro rozhodování, zda využít služeb dětského klubu a příměstských táborů, pro další rodiče velmi důležité. V současné době je dětský klub stabilně naplněn žáky 1. - 5. ročníků, nejvíce dětí je z 1. a 2. tříd. Rodiče velmi oceňují, že malé děti naše vychovatelky po škole vyzvednou a odvedou do dětského klubu. Benefitem je provozní doba školního klubu od 12 hodin do 18 hodin, především pro rodiče, kteří mají dlouhou pracovní dobu. Další oceňovanou aktivitou jsou doprovody na kroužky, ve kterých zajišťujeme doprovod žáka na kroužek i z kroužku. Rodič tak nemusí mít obavy o bezpečnost svého žáčka. Každoročně je velký zájem o příměstské tábory, o loňských prázdninách jsme již museli rodiče odmítat. Pobyt v dětském klubu je zdarma, u příměstských táborů platíte pouze stravu a vstupy. R
ádi bychom v těchto aktivitách pokračovali i v dalším programovacím období 21+, proto bychom chtěli zjistit Váš zájem o využití služeb dětského klubu a k němu navázaných doprovodů dětí na kroužky a příměstských táborů. Protože se zjišťování Vašeho zájmu, týká období od roku 2023, proto se obracíme nejen na rodiče žáků 1. stupně ZŠ, ale i na Vás, rodiče dětí, které jsou teprve v mateřské škole.

Kratičký dotazník je dostupný na webu MAS https://www.vodnanskaryba.eu/dotaznik-klub-tabory a na facebooku Dětského klubu Rybka  https://www.facebook.com/vodnanskydetskyklubrybka, zde pouze zakliknete vaše odpovědi a dáte potvrdit a dotazník se objeví v našich mailech. Nemusíte nic tisknout ani složitě posílat.

Chtěli bychom Vás poprosit o jeho vyplnění, pokud možno do 25. 2. 2022.

Budeme se snažit nabízet vám služby, které vám pomohou při sladění vašeho rodinného a pracovního života, děti zde mohou získat nové kamarády i spoustu nových dovedností v našich kroužcích. Samozřejmostí je pomoc při přípravě na školu i při doučování, budete mít možnost si vybrat z různých kroužků - nabízíme keramický a výtvarný kroužek (máme vlastní vypalovací pec), kroužek malého technika - vede Štěpánka Kašová, kterou většina vás jistě zná, deskové hry, kroužek šikovných rukou. Všechny kroužky povedou naši vychovatelé či externí lektoři. Dále pomáháme při osvojování českého jazyka dětem cizinců a to přirozeným kontaktem s dětmi, které mluví česky.

Za MAS Vodňanská ryba
M. Kadlecová

vloženo: 17. 12. 2021
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

vloženo: 6. 12. 2021
UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN
Mateřské školy jsou uzavřeny od čtvrtka 23. 12. 2021 do 31. 12. 2021. V provozu budou opět od pondělí 3. 1. 2022.
 

vloženo: 31. 8. 2021
RODIČE V MŠ

Vítáme všechny po prázdninách v naší mateřské škole! smiley
Prosíme o dodržování aktuálních opatření a hygienických pravidel. Prozatím je vstup do vnitřních prostor školy umožněn pouze s respirátorem po nezbytně nutnou dobu při předávání dítěte. Následně dle aktuální situace rozhodnutí vlády, v prostorách areálu školní zahrady se zbytečně nezdržovat a udržovat rozestupy 2m.
Z důvodu hygienických opatření prosíme též, aby si Vaše dítě přineslo do školy pouze jednu hračku (např. plyšáka na spaní pro větší pocit jistoty) a ponechalo ji tu po celou dobu pobytu = neodnášet domů.
Děkujeme!
Přejeme Vám a Vaším dětem, aby se jim ve škole líbilo a vracely se domů vždy radostně!


vloženo: 22. 8. 2021
Slavnostní otevření nového pavilonu MŠ

vloženo: 30. 6. 2021
PROVOZ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

MŠ SMETANOVA

ČERVENEC: OTEVŘENA: 1. – 30. 7. 2021

SRPEN: UZAVŘENA: 1. 8. – 27. 8. 2021

 

MŠ VÝSTAVNÍ

ČERVENEC: UZAVŘENA: 1. – 30. 7. 2021

SRPEN: OTEVŘENA: 1. 8. – 27. 8. 2021


V NUTNÉM PŘÍPADĚ JE MOŽNO PŘIHLÁSIT DÍTĚ NA DRUHOU MATEŘSKOU ŠKOLU (INFORMACE VÁM PODAJÍ P. UČITELKY)

 

OD 30. 8. 2021 BUDOU OPĚT V PROVOZU OBĚ MŠ


vloženo: 14. 5. 2021
Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2021/2022
Výsledky přijímacího řízení budou nejpozději 21. 5. 2021
ZDE

Rádi bychom vás pozvali na informační schůzku se zákonnými zástupci nově přijatých dětí, která se bude konat dne:
8. 6. 2021 od 15.00 hodin (pro rodiče dětí s kódem S01/21 - S39/21),
9. 6. 2021 od 15.00 hodin (pro rodiče dětí s kódem S40/21 - S54/21, V01/21 - V23/21) v MŠ ve Smetanově ulici.
Na schůzce podepíšete rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. Pokud se na schůzku nemůžete v tomto termínu dostavit, prosíme Vás, abyste se dostavili podepsat rozhodnutí o přijetí individuálně do konce měsíce června (každý všední den v dopoledních hodinách). Rodiče nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou.

vloženo: 7. 5. 2021
OD PONDĚLÍ 10. 5. 2021 JSOU OPĚT OBĚ MŠ V BĚŽNÉM PROVOZU
- do MŠ mohou od pondělí 10. 5. 2021 všechny děti
- všechny třídy budou otevřeny bez omezení
- děti se již nebudou testovat

vloženo: 7. 4. 2021
Informace k provozu MŠ od 12. dubna 2021
Vážení rodiče,
od 12. dubna 2021 jsou v souladu s Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví  ze dne 6. dubna 2021  otevřeny mateřské školy  pro děti, s povinným předškolním vzděláváním a pro mladší děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí IZS:
zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 
pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
zaměstnanci bezpečnostních sborů,
příslušníci ozbrojených sil, 
zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 
  • děti budou testovány v MŠ v pondělí a ve čtvrtek za pomoci rodičů (odběr bude prováděn výtěrem z přední části nosu) – počítejte se zdržením minimálně 15 minut
  • pokud se dítě nebude chtít nechat otestovat, nebude moci jít do MŠ
  • děti, které prodělaly COVID-19, se nebudou testovat 90 dní od doby prodělání onemocnění – podmínkou je předložit potvrzení od lékaře
  • je nutno počítat s tím, že pokud bude některé dítě při čtvrtečním AG testu pozitivní, celá třída ihned odchází do karantény a čeká se na potvrzení nákazy RT-PCR testem (více ZDE)
  • roušky děti mít nebudou
  • děti budou rozděleny do skupin o maximálním počtu - 15 dětí
V případě, že splňujete uvedené podmínky a ještě jste docházku Vašeho dítěte nenahlásili, učiňte tak do 9. 4. 2021.
 
 

vloženo: 14. 3. 2021
Pozvánka na webinář na téma Školní zralost

vloženo: 10. 3. 2021
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Vážení rodiče,
jako každý rok pomalu přichází jaro a s ním se blíží i čas k zápisu, a proto bych Vám ráda poskytla několik informací k této události.

V našich mateřských školách poskytujeme vzdělávání dětem od dvou let. Mateřskou školu si pro své dítě můžete vybrat. V MŠ ve Výstavní ulici bude letos cca. 10 volných míst a v MŠ v ulici Smetanova cca. 46 volných míst (přesný počet budeme vědět až po uzavření odkladů školní docházky). Od září 2021 bude ve Smetanově ulici otevřen nový pavilon pro děti od dvou do tří let.

VZHLEDEM K ZAVEDENÝM MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM SE ZÁPIS PRO TENTO ŠKOLNÍ ROK USKUTEČNÍ BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE.

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2021/2022 se uskuteční v termínu od 3. do 7. května 2021.

Přihlášku do MŠ Smetanova i Výstavní včetně příloh  můžete vhazovat do schránky označené nápisem „ZÁPIS“ umístěné vedle vstupních dveří do hlavní budovy v MŠ ve Smetanově ulici. Také lze dokumenty zaslat poštou, prostřednictvím datové schránky nebo emailem s elektronickým podpisem.

SOUČÁSTÍ PŘIHLÁŠKY JSOU TYTO PŘÍLOHY:
1) kopie rodného listu dítěte
2) vyplněná žádost o přijetí dítěte do MŠ (ZDE)
3) vyplněný evidenční list potvrzený lékařem (ZDE - musí být vytištěn oboustranně – ne na dvou papírech)
nebo
vyplněný evidenční list bez potvrzení lékaře + doložení řádného očkování dítěte: 

- prohlášení, že je dítě řádně očkované (ZDE), a doložení kopie očkovacího průkazu.
4) dotazník pro rodiče nově nastupujících dětí (ZDE)

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

TISKOPISY SI LZE TAKÉ V KRAJNÍM PŘÍPADĚ VYZVEDNOUT VYTIŠTĚNÉ V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

Děti budou přijímány dle směrnice pro přijímání dětí do MŠ, která je umístěna ZDE.

Vzhledem k současné situaci a omezení Vám nemůžeme sdělit přesný datum informační schůzky se zákonnými zástupci nově přijatých dětí a termínu podepsání rozhodnutí o přijetí. Sledujte prosím internetové stránky naší mateřské školy – aktuality.

Zápisem do mateřské školy začíná Vám i Vašim dětem nová životní etapa. Máte ještě několik měsíců na vše se připravit, vytvořit příjemnou atmosféru Vašemu dítěti a společně se těšit na nové zkušenosti a zážitky.
 
Těšíme se na Vás.
 
                                                                              Mgr. Ivana Kašová, ředitelka mateřské školy

vloženo: 9. 3. 2021
Informace k zápisu do 1. třídy ZŠ
Vážení rodiče,
vkládáme Vám zde informace k zápisu do 1. třídy ZŠ. Tyto informace najdete i na webových stránkách ZŠ, kde se dostanete i do aplikace pro ONLINE ZÁPISY, která bude funkční od 1. dubna 2021 - https://www.zsgvodnany.cz/skola. Dokumenty obsahují i informace, jak postupovat v případě odkladu školní docházky. Prosíme rodiče, kteří půjdou (nebo již byli) s dětmi na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, kvůli posouzení školní zralosti, aby nás po návštěvě poradny informovali o výsledku vyšetření a případném odkladu školní docházky.

Desatero pro rodiče
Informace k zaposu do 1. třídy
Jak můžete pomoci svým dětem
Kritéria pro přijímání dětí
Plakát na zápis
Pokyny k online zápisu


 

vloženo: 5. 3. 2021
Pozvánka na webinář_Nadané dítě„Úspěšná budoucnost dítěte je odrazem lásky,
spolupracujícího rodiče a vzdělaného učitele.“