PROVOZ MŠ - 6.00 - 16.30 hod.


Rybičky: 6.00 – 16.30 (scházení a rozcházení dětí)
Ptáčci: 7.00 – 15.00
Ráčci: 6.30 – 15.30
Motýlci: 6.30 – 15.00
Broučci: 6.45 – 15.15
Žabičky: 6.30 – 15.00
Včeličky: 6.30 – 12.45
 


REŽIM DNE V MŠ


6:00 scházení dětí ve třídě Rybičky
6:30 - 6:45 rozdělení dětí na třídy
6:00 - 8:30 spontánní činnosti – volné hry dětí, částečně řízené aktivity učitelkou, tematicky zacílené činnosti, individuální práce s dětmi, hygiena, cvičení dětí – tělovýchovné aktivity, cvičení s tělovýchovným nářadím a náčiním, pohybové a soutěživé hry, relaxace …
8:30 - 8:45 svačina dětí - děti se v rámci sebeobsluhy samy podílejí na přípravě ke stolování, úklidu po svačině apod. Individuálně s ohledem na věk dětí – viz TVP
8:45 - 9.30 komunitní kruh – prostor pro pozdravení, informace o dnešním dni, prostor pro individuální projevy dětí, opakování a prohlubování dovedností a vědomostí dětí, hodnocení spontánní činností, motivace a vysvětlení řízených aktivit řízené činnosti – práce v centrech aktivit – nabídka různorodých jazykových, matematických, hudebních, kognitivních, pracovních, výtvarných, dramatických, experimentálních a jiných činností
9:30 - 11:30 pobyt venku – vycházky, sezónní činnosti, hry na zahradě – (délka pobytu venku je přizpůsobena dle doby oběda na jednotlivých třídách), převlékání, hygiena
11:30 - 12:00 oběd - podpora samostatnosti při stravování a sebeobsluze
12:00 - 14:00 hygiena, odpočinek, relaxace, klidové hry (individuálně upraveno v TVP)
14:00 - 14:30 odpolední svačina
14:30 - 16:30 spontánní činnosti individuální práce s dětmi, dokončení dopoledního programu, dle počasí pobyt na zahradě MŠ