MATEŘSKÁ ŠKOLA SMETANOVA

O ŠKOLCE


Mateřská škola se nachází v klidné zóně města. Hlavní budova je zděná, dvoupodlažní, je postavena v padesátých letech minulého století. V budově jsou 4 třídy, jejichž součástí jsou šatny, sociální zařízení a ložnice. Ve 2. podlaží je velká víceúčelová místnost s interaktivní tabulí, která slouží jako tělocvična a ke společným kulturním událostem (divadlo, besídky, karnevaly). V suterénu budovy se nachází školní kuchyně, nově rekonstruovaná v roce 2003.

Součástí naší školy je přízemní pavilon montovaného typu, který byl postaven v sedmdesátých letech minulého století a vznikl z potřeby navýšení kapacity. Jsou zde 3 třídy, z nichž jedna nyní slouží jako ložnice. Dále se zde nachází společná jídelna, společné sociální zařízení, šatny, kabinety. Škola má k dispozici dostatečně velkou školní zahradu se 6 pískovišti a herními prvky pro sportovní aktivity dětí. Součástí areálu je dopravní hřiště.

V mateřské škole je celkem šest tříd. Čtyři třídy mají kapacitu 28 dětí a dvě třídy mají kapacitu 23 dětí. V hlavní budově jsou umístěny předškolní a prostřední děti, kterým již nedělá problém chůze po schodišti. Jedna třída je věkově heterogenní a jsou v ní děti od 3,5 do 5-ti let. V další třídě jsou děti ve věku 4 - 5 let. V dalších dvou třídách jsou předškolní děti, které mají již různé akce jako např. plavání, nacvičování různých vystoupení, přípravu na školu, apod. Tyto děti již mají menší potřebu spánku a v této době se věnují doplňkovým činnostem zaměřeným na polytechnickou výchovu, předčtenářskou gramotnost a výtvarné činnosti. Ve zbylých dvou třídách jsou nejmladší děti. Děti, kterým jsou 2-3 roky, jsou umisťovány na pavilon z důvodu bezbariérového přístupu.

Na každé třídě jsou dvě paní učitelky a na třídě u nejmladších děti je od 8 do 12 hodin přítomna ještě třetí učitelka, na kterou finančně přispívá město Vodňany. Děti tak mají lépe zajištěnou bezpečnost, pomoc při sebeobsluze a individuální práci. Naše mateřská škola má také čtyři pedagogické asistentky, které zajišťují péči dětem se speciálními potřebami. Od ledna 2019 získala mateřská škola finance z dotačních programů na chůvu, která pomáhá při práci na třídách s nějmladšími dětmi. 


„Nemůžeme dělat velké věci,
ale jen malé věci s velkou láskou.“