CO NABÍZÍME


 • velkou prostornou zahradu pro dostatečné pohybové vyžití a relaxaci dětí, vybavenou dopravním hřištěm se svítícími semafory a novými koloběžkami
 • šestitřídní mateřskou školu s plně kvalifikovaným personálem
 • vystoupení dětí pro rodiče i veřejnost k různým příležitostem (vítání občánků, Vánoce, Velikonoce, Den matek)
 • kulturní a naučné programy pořádné v mateřské škole (vystoupení kouzelníka, divadelní představení, přehlídka dravců,…) a městském kulturním středisku
 • pravidelnou spolupráci se základními školami a gymnáziem, CSP, knihovnou
 • různé exkurze např. do MEVPIS ve Vodňanech, „Sladovny“ v Písku, do zahradnictví, truhlárny, pekařství, kadeřnictví apod.
 • pro předškoláky kurzy plavání v bazénu v Prachaticích
 • ozdravný pobyt pro starší děti v solné jeskyni v Písku
 • různé slavnosti u příležitosti narozenin dětí, karnevalu, Dne Země, Mezinárodního dne dětí, rozloučení s předškoláky
 • výlety do okolí Vodňan (cíl je v kompetenci učitelek)
 • systematickou přípravu dětí na bezproblémový vstup dětí do ZŠ – po stránce znalostní, sociální i komunikační


 

 • Technický kroužek - rozvoj polytechnické a předmatematické gramotnosti, práce s 3D prostorem, rozvoj logického myšlení, kreativity, atd.
 • Výtvarný kroužek - rozvoj jemné motoriky, tvořivosti, představivosti, fantazie, koordinace ruka-oko, atd.
 • Čtenářský kroužek - rozvoj předčtenářské gramotnosti a posílení vztahu k literatuře
 • „Logohrátky“ – zde se zaměřujeme na prevenci vad řeči a pravidelně spolupracujeme s klinickou logopedkou, která již vzniklé vady napravuje a poskytuje odbornou pomoc učitelkám i rodičům