O ŠKOLCE


Mateřská škola ve Výstavní ulici je odloučeným pracovištěm MŠ Smetanova. Je panelového typu a nachází se v sídlištní zástavbě města. Objekt byl v roce 1972 zbudován jako účelové zařízení s kapacitou pro 120 dětí. V současné době je pro provoz MŠ využíván pouze jeden jednopatrový pavilon s kapacitou 56 dětí. 

V mateřské škole jsou dvě třídy, každá s kapacitou 26 dětí. Děti jsou do těchto tříd rozdělovány podle věku. V přízemí je třída pro nejmladší děti a v patře pak třída pro starší a předškolní děti. Na každé třídě jsou dvě paní učitelky a pedagogická asistentka.

Každá třída užívá celé podlaží se zvláštním vchodem. Pro každou třídu je k dispozici šatna, sociální zařízení a kuchyňka. Vnitřní prostor tříd je členěn na tzv. hrací centra, která umožňují dětem věnovat se různým aktivitám. Součástí MŠ je hospodářský pavilon s moderně vybavenou kuchyní a skladovými prostory. Vytápění a dodávka teplé vody jsou zajištěny vlastním plynovým zdrojem. Pro pobyt venku slouží dostatečně velký travnatý areál s pískovištěm a herními prvky, které postupně doplňujeme. 

Máme ekologické zaměření, proto název našeho ŠVP je "STUDÁNKA".

Učíme děti vnímat vodu ve všech skupenstvích, jak šetřit vodu a vážit si jí, aby si odnesly do života potřebu chránit přírodu a vnímat její krásu. Vychováváme děti k šetrnému životnímu stylu, k zodpovědnosti a ochraně všeho živého kolem nás a učíme je vnímat všechny změny v přírodě.