JÍDELNÍČEK


Životospráva


Předškolní věk je rozhodující pro utváření vhodných stravovacích návyků na celý život. Chceme, aby děti měly dostatek zeleniny a ovoce, mléčných výrobků, libového masa, ryb, drůbeže, luštěnin, obilných výrobků a vhodných tekutin během celého dne – pitný režim (ovocné čaje, voda). Děti mají k tomuto účelu vlastní hrnečky a mohou se kdykoliv napít. U mladších dětí pomáhá p. učitelka.
  • Děti mají při každé svačině možnost volby dvou nápojů (čaj a mléčný nápoj).
  • Respektujeme individuální potřebu jídla.
  • Nezavádíme sladkosti, zvl. tvrdé bonbóny.
  • Stolování má být pro děti dobou pohody, dobrého jídla i tichého popovídání.
  • Starší děti se obsluhují samy, mohou si volit množství jídla, uklízejí si místo po stolování.
  • Dětem podáváme různé druhy pečiva

Stravování v mateřské škole se řídí platnou legislativou.