TŘÍDNÍ UČITELKY:
 • Petra Šímová - učitelka
  Petra Šímová
  učitelka
 • Bc. Nela Sochorová DiS. - učitelka
  Bc. Nela Sochorová DiS.
  učitelka
 • Andrea Sládková - chůva
  Andrea Sládková
  chůva

UMÍSTĚNÍ TŘÍDY: pavilon

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna, jídelna

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 28 dětí - 15 dívek, 13 chlapců

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 2 - 4,5 roky

O NAŠÍ TŘÍDĚ:
Třída "broučků" je věkově heterogenní s počtem 28 dětí. Ve třídě se snažíme o vytváření klidného, harmonického a bezpečného prostředí, kde se děti cítí uvolněně a spokojeně. Rozvíjíme kamarádské vztahy na vzájemné důvěře, ohleduplnosti, toleranci a pomoci. Společně vytváříme "Ferdovo pravidla" soužití, dbáme na jejich osvojení a respektování. Zaměřujeme se na všestranný rozvoj osobnosti dítěte, formou nejrůznějších praktických činností, situací a tvořivých her, jak ve třídě tak i venku. Snažíme se vytvořit příjemnou atmosféru pro výtvarné činnosti a posilovat u dětí tvořivý proces vhodnou motivací. Dále rádi zpíváme a cvičíme. Děti jsou vedeny k samostatnosti, k hygienickým návykům, k práci ve skupině, ke spolupráci a k sebeobsluze. Snažíme se vychovávat samostatné dítě se zdravým sebevědomím a nést důsledky za své konání a jednání. Uplatňujeme prožitkové učení. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu, který nese název "Objevujeme svět kolem nás." Třída je tvořena tak, aby umožňovala rozvoj a vzdělání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb.

Ranní rituál: Malý brouček spinkal v trávě,
                       probudil se dneska právě,
                       protáhl si nožičky,
                       hlavičku i ručičky.
                       Na nohy vzal bačkorky
                       a utíkal do školky.
                       Tak je tady všechny máme
                       a hezky se přivítáme.
                       "Dobrý den!"

motto třídy:
„Děti se potřebují učit, potřebují si hrát
a co je nejdůležitější - potřebují se smát.“

PLÁNOVANÉ AKCE:

- připravujemeAKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY:

6. červen 2018
Výlet dům sv. Linharta Chelčice
S dětmi pojedeme do Chelčic - dům sv. Linharta, kde se zúčastníme environmentálního programu "Vodstvo" - vývojové fáze žáby, ochrana přírody, výroba bylinného nápoje, zalévání květin apod.
S sebou:  vhodné oblečení a obuv dle počasí
Pití zajištěno na místě.
Vybíráme: 55,-Kč + cena za autobus, která bude vypočítána podle zúčastněných počtu dětí
Odjezd od MŠ v 9:00hod. (Svačina v MŠ  8:15hod.)
Příjezd na oběd.

1. červen 2018
Oslava Dne dětí
Kde: zahrada a hřiště MŠ

1. červen 2018
Oslavujeme den dětí :-)

23. květen 2018
Putování s Kapříkem Metlíkem.
Místo konání: MEVPIS
Kapřík Metlík nám povypráví o tom, že být rybou není vždy pohádka. Příběhy z knihy o kapříkovi Metlíkovi dětem poví, jaké je to nosit místo oblečení šupiny, kdo všechno žije pod vodou nebo u vody a proč je potřeba chránit vodní živočichy. Program plný her je spojen s ukázkolu živých ryb a raků.
ODCHOD Z MŠ : 8.45 hod.
VYBÍRÁME : 45,- Kč

22. květen 2018 - 8.30 hodin
Divadlo Řimbaba
pohádka Nekonečný příběh, vybíráme 45,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

11. květen 2018
Besídka u Broučků od 15:30 hod. :-)

11. květen 2018
Záznam z besídky


23. duben 2018
Oslava Dne Země
Kde: areál MŠ Smetanova

10. duben 2018
Bublinkovo kouzelnické představení
vstupné: 45,-Kč
Kde: MŠ Smetanova

AKCE PRO NEMOC ZRUŠENA! NOVÝ TERMÍN BUDE VČAS ZVEŘEJNĚN.
22. březen 2018
Mějme rádi zvířátka
HUGO a FUGO
vstupné: 40,-Kč

20. březen 2018
Velikonoční tvoření u Broučků :-)
Zveme vás na velikonoční tvoření "Rodiče s dětmi".
Přijďte si s námi vytvořit květináček pro velikonoční setí a dekorace dle vaší fantazie :-)
S sebou si prosím přineste terakový květníček.
Budeme se na vás těšit   20.3.2018     od 15:30hod.

1. březen 2018 - 9.00 hodin
Pohádka O beránkovi z modrého nebe
Divadlo Viďadlo
vstupné 50,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

23. únor 2018
Karneval u Broučků :-)

22. únor 2018 - 8.30 hodin
Zvěřinec
- hudební vystoupení P. Nováka
vstupné 50,- Kč
Kde: KD Vodňany

20. únor 2018
Bába Chřipka
divadlo Zvoneček
vybíráme: 50,-Kč
Kde: MŠ Smetanova

30. leden 2018
Pohádka o rukavičce.

19. leden 2018
Dechové cvičení, zpívání a hra na hudební nástroje.

18. leden 2018
Sněhuláček panáček, na hlavě má plecháček...

10. leden 2018
Jak se rodí kytara
hudebně- vzdělávací pořad Lubomíra Hrdličky
Kde: MŠ Smetanova

13. prosinec 2017 - 15.15 hodin
Vánoční tvoření