AKTUALITY

vloženo: 20. 2. 2017
POZOR!
Z DŮVODU VÝMĚNY PODLAHY NA PAVILONU BUDE PROVOZ OD 21. 2. 2017 DO 5. 3. 2017 POUZE NA BUDOVĚ MŠ.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

vloženo: 19. 1. 2017
Informace k zápisu do mateřské a základní školy Vodňany na školní rok 2017/2018

Vážení rodiče,

změnou zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se mění od 1.1.2017 termín zápisů dětí do 1. tříd základních škol. Zápisy budoucích prvňáčků základní školy již tedy nebudou probíhat od 15. ledna do 15. února, ale od 1. dubna do 30. dubna.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. To tedy znamená, že každý rodič, jehož ratolest dosáhne 6. roku nejpozději 31. srpna 2017, je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna 2017. V rámci základní školy proběhne zápis do první třídy pro školní rok 2017/2018 na pracovišti v Alešově ulici, a to v pátek 7.4.2017 od 13:00 do 17:00 a v sobotu 8.4.2017 od 9:00 do 11:00.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.Více informací k zápisům do prvních tříd základní školy naleznete na www.zsgvodnany.cz.


Zápisy do mateřských škol jsou pro školní rok 2017/2018 tradičně stanoveny na období mezi 2. květnem a 16. květnem roku 2017. I zde ovšem od 1.1.2017 nastaly změny, a to v podobě povinného předškolního vzdělávání v rámci školního roku, který následuje bezprostředně po 5. roku věku dítěte. Prakticky tato změna znamená, že všichni rodiče, jejichž dítě oslaví 5. narozeniny do 31. srpna 2017, jsou povinni přihlásit své dítě od 2. května do 16. května 2017 k zápisu do mateřské školy. 

V rámci naší mateřské školy proběhne zápis pro školní rok 2017/2018 v úterý 9.5.2017 od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:00 a ve středu 10.5.2017 od 8:00 do 12:00. 


vloženo: 19. 12. 2016
Vánoční přání

vloženo: 19. 9. 2016
Důležité informace nejen pro učitele MŠ, ale i pro rodiče dětí.
https://slideslive.com/38895339/tri-bratri-v-triku-aneb-jak-to-vypada-kdyz-mame-na-vsechno-dost-casu

vloženo: 7. 9. 2016
Schůzka s rodiči
Ve středu 14.9.2016 od 15.30h. zveme všechny rodiče na společnou informační schůzku (bez dětí, děkujeme! smiley​) .
Místo konání: učebna MŠ Smetanova

vloženo: 4. 7. 2016
Prázdninový provoz
Mateřská škola Výstavní
otevřena: od 1. července do 29. července
uzavřena: od 1. srpna do 26. srpna

Mateřská škola Smetanova
uzavřena: od 1. července do 29. července
otevřena: od 1. srpna do 26. srpna

Od 29. srpna jsou již opět v provozu obě mateřské školy.

vloženo: 14. 6. 2016
Školka jinak

vloženo: 2. 6. 2016
Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ Smetanova
Informační schůzka pro rodiče nově přijatích dětí do MŠ Smetanova se uskuteční ve středu 8.6.2016 od 15.30 hodin v hlavní budově MŠ.

vloženo: 11. 5. 2016
Oranžové kolo

14.5.2016
8:30 – 16:00 hodin

Charitativní akce Nadace ČEZ „Pomáhej pohybem“ umožňuje zájemcům z řad veřejnosti, aby vlastním fyzickým úsilím – konkrétně šlapáním na speciálně upraveném kole – přispěli k zakoupení interaktivní tabule a výukových programů pro naší mateřskou školu.

Každý účastník pojede 1 minutu a pak se bude střídat. Je možné, aby jeden člověk šlapal i vícekrát. Mohou šlapat i děti, kolo půjde přizpůsobit výšce.

Bude se soutěžit o 100.000,- mezi naší MŠ a "Krtečkem" z Písku. Celková finanční částka se bude rozdělovat mezi obě organizace podle toho, kolik která ujede.

PŘIJĎTE NÁS PODPOŘIT

vstupné: zdarma
místo: náměstí svobody, Vodňany

vloženo: 20. 4. 2016
Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2016/2017

vloženo: 23. 3. 2016
Velikonoční přání

vloženo: 6. 1. 2016
Informační schůzka pro rodiče přeškoláků
Vážení rodiče předškoláků,
na 20. ledna 2016 od 15.15 hodin jsme pro Vás v učebně MŠ připravili informační schůzku. Budou zde přítomné i paní učitelky ze základních škol a rády Vám poskytnou všechny důležité informace týkající se zápisu dětí do 1. třídy a odpoví Vám na Vaše dotazy.
Všechny srdečně zveme.

vloženo: 16. 12. 2015
Vánoční přání

vloženo: 12. 10. 2015
Vánoční prázdniny
Oznamujeme rodičům, že v době vánočních prázdnin tj. 23.12.2015 - 31.12.2015 bude mateřská škola uzavřena. Provoz bude opět zahájen v pondělí 4.1.2016.

vloženo: 12. 10. 2015
Podzimní prázdniny
Prosíme rodiče o včasné nahlášení docházky dětí do mateřské školy v době podzimních prázdnin - 29.10.2015 a 30.10.2015 (28.10.2015 - státní svátek). Z provozních důvodů bude provoz pouze na pavilonu.

vloženo: 24. 8. 2015
Projekt na podporu logopedické prevence
Naše škola získala v letošním roce dotaci z MŠMT na podporu logopedické prevence. Díky této dotaci byla škola vybavena počítačovou technikou, odbornou literaturou a různými pomůckami pro rozvoj řeči ve všech rovinách. Byla nastavena i pravidelná spolupráce s klinickým logopedem (více informací naleznete zde).
 

vloženo: 20. 6. 2015
Informace pro rodiče nových školáčků

Vážení rodiče,
od 24. srpna budou v provozu opět obě mateřské školy  (jak ve Smetanově, tak i ve Výstavní ulici). V tomto týdnu se můžete přijít domluvit o docházce Vašeho dítěte do MŠ, zaplatit školné a budou vystaveny i seznamy dětí s rozdělením na třídy. Školní rok začíná v úterý 1. září. 

Pěkné a slunečné léto Vám přeje Mgr. Ivana Kašová

vloženo: 8. 6. 2015
Nový web
Spuštění nového webu„Úspěšná budoucnost dítěte je odrazem lásky,
spolupracujícího rodiče a vzdělaného učitele.“