Seznámení s přírodními materiály, které nás obklopují
Dneska jsme si ve školce povídali o přírodních materiálech, které nás obklopují. Každý si z krabičky vybral jednu přírodninu, která se mu nejvíce líbila. Každý měl každý svou, posadili jsme se do kroužku a dali jsme se do povídání. Jeden po druhém jsme o věci, kterou jsme si vybrali, řekli, jak se jmenuje, k čemu se používá, zda je k něčemu prospěšná a zda se s ní někdo zabývá v rámci své profese. Když někdo nevěděl, co by o dané věci řekl, ostatní mu pomohli. Děti si všechny přírodní materiály osahaly, potěžkaly (porovnávaly těžké X lehké materiály), k některým si přivoněly a také jsme si je zkusili poznávat poslepu. Také jsme mluvili o tom, že tento přírodní materiál neslouží jen lidem, ale také zvířatům (ke stavbě svých domečků, ale také k jídlu). Na závěr jsme si vyzkoušeli rytmizaci a jednotlivé přiřazování předmětů k místům, kde by se daly nalézt. 

21. březen 2023

 • Foto #1
 • Foto #2
 • Foto #3
 • Foto #4
 • Foto #5
 • Foto #6
 • Foto #7
 • Foto #8
 • Foto #9
 • Foto #10
 • Foto #11
 • Foto #12
 • Foto #13
 • Foto #14
 • Foto #15
 • Foto #16
 • Foto #17
 • Foto #18
 • Foto #19
 • Foto #20
 • Foto #21
 • Foto #22
 • Foto #23
 • Foto #24
 • Foto #25
 • Foto #26
 • Foto #27
 • Foto #28
 • Foto #29
 • Foto #30
 • Foto #31
 • Foto #32
 • Foto #33
 • Foto #34
 • Foto #35
 • Foto #36
 • Foto #37
 • Foto #38
 • Foto #39
 • Foto #40
 • Foto #41
 • Foto #42
 • Foto #43
 • Foto #44
 • Foto #45
 • Foto #46
 • Foto #47
 • Foto #48
 • Foto #49
 • Foto #50
 • Foto #51
 • Foto #52
 • Foto #53
 • Foto #54
 • Foto #55
 • Foto #56
 • Foto #57
 • Foto #58
 • Foto #59
 • Foto #60
 • Foto #61
 • Foto #62
 • Foto #63
 • Foto #64
 • Foto #65
 • Foto #66
 • Foto #67
 • Foto #68
 • Foto #69
 • Foto #70
 • Foto #71
 • Foto #72
 • Foto #73
 • Foto #74
 • Foto #75
 • Foto #76
 • Foto #77
 • Foto #78