TŘÍDNÍ UČITELKY:
 • Denisa Kasalová - učitelka
  Denisa Kasalová
  učitelka
 • Ivana Vlčková - učitelka
  Ivana Vlčková
  učitelka
 • Milada Šlehoferová - ped. asistentka
  Milada Šlehoferová
  ped. asistentka

UMÍSTĚNÍ TŘÍDY: odloučené pracoviště MŠ Výstavní, 1. podlaží

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 28 dětí - 12 dívek, 16 chlapců

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 2,5 - 4 roky

O NAŠÍ TŘÍDĚ:
Naší třídu můžeme charakterizovat jako hravou, kamarádskou a tvořivou. Děti vedeme k samostatnosti a zodpovědnosti.
Třída se skládá ze tří velkých místností, vzájemně propojených. Děti zde mají volný prostor na hraní, tancování, cvičení, zpívání s klavírem apod. Jsou zde hrací koutky a prostory umožňující jak volnou tak řízenou činnost.

motto třídy:
"Když přijdu ráno do školky, obuju si bačkorky, na cestu mamince i tatínkovi zamávám a vím, že třídu plnou kamarádů mám. Celý den si budeme hrát a svět kolem nás poznávat."
 

PLÁNOVANÉ AKCE:

- připravujemeAKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY:

22. listopad 2018
Slavíme narozeniny

22. listopad 2018
Houby v lese
Výtvarná výchova: "Houby v lese, ukažte se" - "HŘÍBEK"

22. listopad 2018
činnosti a práce s písní "Vyletěl si pyšný drak"

22. listopad 2018
Slavíme narozeniny

22. listopad 2018
"Dračí ocásky"
Navlékání korálků na šňůrku.

22. listopad 2018
Pracovní výchova - "DRÁČEK PAPÍRÁČEK"

21. listopad 2018 - 8.30 hodin
Vánoční fotografování

21. listopad 2018
To focení nás ale zmohlo... :-)

29. říjen 2018
Státní vlajka

26. říjen 2018
Slavíme narozeniny

24. říjen 2018
Pracovní činnost - mačkání krepového papíru
-> "STÁTNÍ BARVY"

23. říjen 2018
Slavíme narozeniny

22. říjen 2018
Lesní skřítci

22. říjen 2018
"Pytlování brambor"

19. říjen 2018
Výtvarná hra s barvou
Otiskování bramborových tiskátek

18. říjen 2018
Slavíme svátek

11. říjen 2018
Špinavé ruce

10. říjen 2018
Otiskování jablíček a hrušek

10. říjen 2018
Slavíme svátek

10. říjen 2018
Jablíčka a hrušky