TŘÍDNÍ UČITELKY:
 • Denisa Kasalová - učitelka
  Denisa Kasalová
  učitelka
 • Bc. Radka Mojhová - učitelka
  Bc. Radka Mojhová
  učitelka
 • Jitka Hajná - školní asistentka
  Jitka Hajná
  školní asistentka

UMÍSTĚNÍ TŘÍDY: odloučené pracoviště MŠ Výstavní, 1. podlaží

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 24


VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 3 - 4,5 let

O NAŠÍ TŘÍDĚ:

Naše třída „Rybiček“ se nachází v přízemním patře mateřské školy. Jedná se o heterogenní třídu s počtem 23 dětí.

Individuálním přístupem a pozitivní motivací se snažíme o harmonický rozvoj celé osobnosti dítěte. Nově příchozí děti se budeme snažit nenásilnou formou začleňovat do kolektivu vrstevníků. Společně si budeme vytvářet „Pravidla rybiček“ a snažit se o jejich respektování a dodržování.

Zaměřujeme se na uspokojování základních biologických potřeb dítěte. Podporujeme u dětí dětskou zvídavost, touhu poznávat a objevovat sám sebe i okolní svět při nejrůznějších praktických,estetických a pohybových činnostech. Rozvíjíme u dětí hru, která je pro dítě nejpřirozenější. Ve třídě se vždy snažíme vytvořit veselou a radostnou atmosféru, aby se děti do školky těšily.
 

Našim cílem je : Třída usměvavých a spokojených dětí.

RANNÍ UVÍTACÍ RITUÁL:
Dobré ráno, dobrý den,
začneme ho s úsměvem,
my jsme malé rybičky,
máme chytré hlavičky,
do kruhu si stoupneme,
hezký den si přejeme.
Dup, dup, dup,
ať si holka nebo kluk.

CO S SEBOU DO ŠKOLKY:
- bačkory(né pantofle), které si dítě samo dobře nazuje
- pohodlné oblečení pro hru ve třídě
- oblečení na ven, písek - dle počasí
- náhradní oblečení
- pyžamo
- plastový hrnek
- papírové kapesníky v krabici
- sáčky(pro znečištěné věci)
!!!Prosíme vše podepsat!!!


MAMINKO A TATÍNKU, PROSÍM
aneb školková pravidla pro dospělé

- přiveďte mě do školky a choďte si pro mě vždy včas, není mi příjemné být poslední

-pokud nebudete stíhat, zavolejte paní učitelce, aby se mnou počítala, že přijdu do školky

- neprotahujte ranní loučení, je mi potom ještě větší smutno

-nevoďte mě do školky, když mi není dobře nebo jsem nemocný, nakazil bych kamarády, celý den bych tam proplakal a paní učitelka by vám stejně zavolala, ať si pro mě přijdete

- nedávejte mi potají do školky s sebou žádné sladkosti

- když budu mít narozeniny, můžete přinést pro děti nějaké ovoce, zeleninu, sladkost, všichni to pak společně oslavíme a o dobrůtky se rozdělíme

- čtěte pozorně informace na dveřích, abyste na nic důležitého nezapomněli

- buďte upřímní a nezapomeňte paním učitelkám sdělit všechny důležité informace nebo změny, které by měly vědět

- jděte nám příkladem a dodržujte školková pravidla s námi

Režim dne:
6:OO scházení dětí na třídě Rybiček
do 8:00 doporučený příchod dětí na třídu
8:15 - 8:30 tělovýchovná chvilka
8:30 hygiena, svačina
9:00 -11:30 řízené i frontální činnosti,aktivity zaměřené na výchovu a vzdělání dětí, pobyt venku
11:30 hygiena, příprava na oběd, oběd
12:00 - 12:15 odchod dětí po obědě
12:00 - 14:00 hygiena, odpočinek, relaxace
14:00 - 15:00 spontánní činnosti, individuální práce s dětmi, dle počasí pobyt na školní zahradě
15:00 - 16:00 spojení tříd Rybičky + Žabičky na 1.třídě

Vyzvedávání obědů ve školní jídelně:
10:45 - 11:15
12:30 - 13:00


PLÁNOVANÉ AKCE:

- připravujemeAKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY:

10. červen 2021
Návštěva DDM

10. červen 2021
Oslavujeme Laurinky svátek

9. červen 2021
Motýlci

8. červen 2021
Návštěva DDM
Prosíme rodiče, aby v úterý 8.6. přivedli své děti do MŠ nejpozději v 7:30. V 8h budeme odcházet z MŠ (děti se musejí nejprve nasvačit). Děkujeme.

7. červen 2021
Housenky
V rámci tématu "Z housenky motýlem" si dnes děti vyráběly housenky. Potřebovaly k tomu pouze kolečka z barevných papírů, lepidlo a pastelky. Děti měly k dispozici kolečka několika barev, ze kterých si mohly vybrat ta kolečka, která se jim nejvíc líbila. Děti většinou barvy střídaly, jen výjimečně vznikla jednobarevná housenka. Děti měly za úkol odpočítat si 5 koleček. Většině dětí se to povedlo :-) Pak už jen stačilo kolečka nalepit (tělo housenky) a dokreslit housence nožky. A jelikož si chtěly děti obrázek ještě víc pomalovat, namalovaly housence sluníčko, mráčky a trávu. Práce se dětem moc povedla.


4. červen 2021
Fotografování dětí na společnou fotografii

2. červen 2021
Den dětí :-)

1. červen 2021
Výroba medailí
Den dětí je tu! A to znamená, že si budeme celé dopoledne užívat pořádnou zábavu na zahradě MŠ. A jelikož děti věděly, že pro ně budou na zahradě připravené soutěže, rozhodli jsme se, že si vyrobíme medaile. Děti dostaly předkreslené medaile, které si samy vystřihly. Samy stříhaly i nejmenší děti :-) Domluvili jsme se, že jednu stranu medaile si děti pokreslí a druhou stranu nechají prázdnou. Na prázdnou stranu medaile pak dostávaly na zahradě MŠ razítka za splněná stanoviště. 


28. květen 2021
Kryštůfek se loučí s kamarády :-)

27. květen 2021
Mravenečci v trávě

26. květen 2021
Dravci

24. květen 2021
Včelky - zkoumání včelího úlu, plástve a medu

20. květen 2021
Včelky

18. květen 2021
Verunka slaví 4.narozeniny :-)

17. květen 2021
Naše louka

12. květen 2021
Berušky

11. květen 2021
Pochoďáček na Mevpis

11. květen 2021
Nikolka oslavuje 3.narozeniny :-)

10. květen 2021
Život v trávě

4. květen 2021
Moje nejmilejší maminka