TŘÍDNÍ UČITELKY:
 • Andrea Sládková - učitelka
  Andrea Sládková
  učitelka
 • Eva Trubková - učitelka
  Eva Trubková
  učitelka
 • Naďa Hudáková - ped. asistentka
  Naďa Hudáková
  ped. asistentka
 • Jana Fodorová - ped. asistentka
  Jana Fodorová
  ped. asistentka
 • Mgr. Ivana Kašová - ředitelka
  Mgr. Ivana Kašová
  ředitelka

UMÍSTĚNÍ TŘÍDY: hlavní budova, 1. podlaží vlevo

PROVOZ TŘÍDY: 6:00 - 16:30 hod.

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna a víceúčelová místnost, o kterou se dělíme s ostatními třídami

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 22 dětí - 11 dívek, 11 chlapců

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 5,5 - 6,5 let

O NAŠÍ TŘÍDĚ: 
V letošním školním roce budeme motivovat děti k učení a trénovat řeč pomocí logopedických cvičení. Ve třídě dodržujeme pravidelný režim dne, který upevňujeme pomocí třídních rituálů. Snažíme se vytvářet harmonické a bezpečné prostředí pro každého člena třídy. Děti vedeme k samostatnosti a vzájemné spolupráci. Pro děti připravujeme aktivity pohybové, hudební, výtvarné a další. Poskytujeme prostor pro volnou hru. Řízené činnosti probíhají převážně formou prožitkového, situačního a kooperativního učení. Když nám počasí dovolí, trávíme čas vycházkou v okolí MŠ nebo na školní zahradě. Společně se vydáme objevovat svět, všechno krásné i špatné, co nám nabízí. Naučíme se, jak se v něm chovat a jak ho ochraňovat. 

Rybičková básnička:
Rybky mluvit neumí, 
jak se spolu domluví?
Tiše plavou pod hladinou,
otvírají pusinky.
Navzájem si ukazují svoje lesklé šupinky. 

Kamarádská básnička:
Ve školce si můžu hrát,
zpívat, nebo tancovat.
Zatleskám si v rytmu, 
pak něčí ruku chytnu.
Ať jsi kluk a nebo holka,
skvělá je ta naše školka. 
 

PLÁNOVANÉ AKCE:

2. prosinec 2022
"Kouzelnické vystoupení s pejskem Edou"
Cena: 70,- Kč

8. prosinec 2022 - 8.30 hodin
"Koukají na nás správně?"
Vyšetření zraku pomocí speciální diagnostické videokamery. Vyšetření je spolehlivé, rychlé, bezpečné a bezkontaktní.
Vzhledem k vývoji a růstu dítěte a možným organickým a funkčním změnám zrakových struktur je vhodné screeningové vyšetření opakovat každý rok do 7 let věku, než dítě nastoupí do ZŠ.

Výsledky vyšetření dostanou rodiče e-mailem, který uvedli na přihlašovacím formuláři.
Vyšetření zraku je dobrovolné a stojí: 200,- Kč

více informací: www.primavizus.cz
Kde: MŠ Vodňany

13. únor 2023
Divadlo Zvoneček
Pohádka "Královna Koloběžka" Vstupné 70,- Kč
Kde: MŠ SmetanovaAKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY: 
28. listopad 2022 - 15.00 hodin
Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku


10. listopad 2022
"Brémští muzikanti"
Divadlo "Na větvi"
Cena: 80,- Kč

24. říjen 2022 - 8.00 hodin
Vánoční fotografování


20. říjen 2022
"Haló, Jácíčku!"
Divadlo "Puk"
Cena: 70,- Kč

11. říjen 2022
Vítání občánků
11.10. a 13.10. proběhne na MÚ ve Vodňanech vítání občánků, kde naše vybrané děti zazpívají a přednesou básničky. Přesné časy budou ještě upřesněny.
Kde: MÚ Vodňany

30. září 2022
Dopravní výchova pro děti BESIP a Hopsárium České Budějovice
Příchod do MŠ nejpozději v 7:30 hod.
Odjezd od MŠ v 7:50 hod.
Návrat cca. ve 13:00 hod. 
Po obědě bude možné děti vyzvednout cca ve 13:30 hod.
S sebou: pítí v uzavíratelné láhvi, pohodlné oblečení vhodné na pohybové aktivity, přezůvky si vezmou děti ze školky. Svačinu budou mít děti zajištěnou z MŠ, mohou si vzít ještě nějakou menší svačinku z domova.
Kde: Hopsárium - České Budějovice

9. září 2022
Divadlo Zvoneček
"Pohádka o třech prasátkách"  Vstupné 70,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

5. září 2022
Informační schůzka pro rodiče
Informační schůzka pro rodiče se bude konat v pondělí 5.9. v 15 hodin na třídě Rybiček. 
Kde: MŠ Smetanova

1. září 2022 - 30. září 2022
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
JIŽ PÁTÝM ROKEM SE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE ZABÝVÁME VYHLEDÁVÁNÍM NADANÝCH DĚTÍ, U KTERÝCH SE NÁSLEDNĚ SNAŽÍME NADÁNÍ PODPOROVAT A ROZVÍJET. SPOLUPRACUJEME I S PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKOU PORADNOU V TÁBOŘE, KTERÁ SE NA DIAGNOSTIKU NADANÝCH DĚTÍ ZAMĚŘUJE A DÍKY TOMU POSÍLÁME DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY DĚTI S JIŽ NASTAVENÝMI PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI. DĚTI SE PAK VE ŠKOLE NENUDÍ, PROTOŽE DOSTÁVAJÍ SLOŽITĚJŠÍ ÚKOLY, KTERÉ JE BAVÍ A DĚTI DÁLE ROZVÍJEJÍ.
 
PŘIHLAŠTE SVÉ DĚTI NA LOGICKOU OLYMPIÁDU A ZJISTĚTE Z POHODLÍ DOMOVA, JAK NA TOM VAŠE DÍTĚ JE. TŘEBA I VY ODHALÍTE SKRYTÉ NADÁNÍ VAŠEHO DÍTĚTE V OBLASTI LOGIKY A MY PAK JEHO NADÁNÍ V MŠ RÁDI PODPOŘÍME.

LOGICKOU OLYMPIÁDU POŘÁDÁ MENSA ČESKÉ REPUBLIKY6. červen 2022 - 9.00 hodin
Bublinková oslava ke Dni dětí

V 9:00 bude první parta uvnitř na bublinové show a zároveň druhá parta venku od 9:00 na bublinkové dílně. Kolem 10:00 se party prohodí. Pro každou třídu je nachystán dostatek bublinkové směsi i bublinových hraček a tato úžasná bubliková akce proběhne za doprovodu animátorky.
Vstupné: 100,- Kč


Kde: MŠ Smetanova a zahrada MŠ

31. květen 2022
Divadlo divu
Vystoupení s pejsky, kouzly a jízdou na jednokolce.
Vstupné 60,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

POZOR! PŘESUNUTO NA 10. 6. 2022
25. květen 2022 - 9.30 hodin
Letová ukázka dravců a sov
Již po několikáté k nám se s vými dravci zavítá pan Vondruška a zblízka dětem představí své opeřené svěřence.
Vstupné: 60,- Kč
Kde: zahrada MŠ Smetanova

POZOR! PŘESUNUTO NA 25.5. 2022
13. květen 2022 - 9.30 hodin
Letová ukázka dravců a sov
Již po několikáté k nám se s vými dravci zavítá pan Vondruška a zblízka dětem představí své opeřené svěřence.
Vstupné: 60,- Kč
Kde: zahrada MŠ Smetanova

5. květen 2022 - 15.30 hodin
Svátek maminek
Milí rodiče, 
srdečně Vás zveme na naši besídku ke Dni matek, která se bude konat v naší třídě Rybiček.   
                                                                                                 

28. duben 2022 - 9.00 hodin
Divadlo Gustav Tábor
Pohádka "O statečném kašpárkovi" 
Vstupné: 50,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

13. duben 2022
Prevence bezpečnosti
Policejní preventistka přijela děti seznámit se správným přecházením vozovky a dodržováním potřebných pravidel tak, aby se děti mohly po ulicích pohybovat bezpečně. Aby si vše děti lépe zapamatovaly, hned si nabyté vědomosti vyzkoušely. Na školní zahradě pak na děti čekalo policejní auto a policisté, kteří dětem rádi zapůjčily uniformu, čepice i jiné náčiní.

29. březen 2022 - 9.30 hodin
Březen měsíc knihy
Svou oblíbenou dětskou knihu přijde dětem představit a úryvek z ní přečíst ředitelka kulturního domu ve Vodňanech Mgr., PhD. Michala Piskačová.
Kde: MŠ Smetanova

KARANTÉNA
9. prosinec 2021
informace
Třída Rybičky je od 10.12.2021 uzavřena z důvodu karantény.

Podrobné informace od KHS: 
Praktické informace - co následuje, pokud Vaše dítě bylo v kontaktu
s pozitivním na Covid - 19
Na základě informace získané od osoby pozitivní na Covid-19 bylo Vaše dítě v kontaktu s pozitivní osobou dne 7. 12. 2021.              
Kontaktujte telefonicky jeho praktického lékaře pro děti a dorost a sdělte mu, že Vašemu dítěti byla KHS nařízena domácí karanténa, jejíž délka se počítá minimálně 7 dní od rizikového kontaktu – tj. do 14. 12. 2021 včetně. Podmínkou je negativní PCR test, absolvovaný nejdříve 5. den od rizikového kontaktu a absence klinických příznaků onemocnění.  V případě, že dítě PCR test nepodstoupí, karanténa se ukončí až po 14 dnech od rizikového kontaktu.
Karanténu eviduje pediatr na základě Vaší telefonické komunikace s ním, po celou dobu karantény se dítě musí zdržovat pouze v místě adresy pobytu a musí omezit styk s ostatními osobami.
PCR test bude absolvovat pouze jeden a to nejdříve 5. den od rizikového kontaktu, (tj. 11. 12. 2021) dostaví se na odběrové místo. Za tímto účelem musíte mít pro dítě vystavenou elektronickou žádanku. Žádanku je možné si vyplnit na základě sebetrasování – pokyny budou v SMS zprávě, kterou obdrží zákonní zástupci dětí ze systému Daktela (chytrá karanténa), případně budete kontaktováni telefonicky externími pracovníky v rámci chytré karantény a ti e-žádanku mohou vystavit.
Bez předchozího objednání nelze vyšetření provést.
Na odběr nezapomeňte roušku, kterou je nutné zakrýt ústa a nos po celou dobu pobytu v odběrovém místě, tedy i během čekání!
Rodinní příslušníci a osoby sdílející společnou domácnost s tím, kdo je v karanténě, nemají uloženo žádné omezení. Mohou tedy dál chodit do zaměstnání nebo do školy.
V případě, že test RT-PCR bude pozitivní, bude Vašemu dítěti nařízena ze strany pediatra 14 denní domácí izolace od data pozitivity. Domácí izolace bude ukončena po 14 dnech, pokud poslední 3 dny bude bez příznaků onemocnění. Na konci izolace se kontrolní testy již neprovádějí.
Pravidla domácí karantény:
Dítě je povinno setrvat po dobu karantény v místě adresy pobytu uvedenou v DAKTELA a v kartě u dětského praktického lékaře (nemusí se jednat o místo trvalého bydliště). Je nutné dodržovat pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami. Rovněž je nutné oznámit při veškerých lékařských ošetřeních a vyšetřeních, při přijetí do zařízení poskytovatelů lůžkové péče, že dítěti byla nařízena karanténa.
Prosím, sledujte zdravotní stav dítěte a v případě jakékoli změny, zejména v podobě kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, bolesti kloubů, distanční formou (tj. telefonicky, e-mailem apod.) kontaktujte pediatra, popřípadě jiného poskytovatele zdravotních služeb a řiďte se jeho pokyny.
 

POZOR! ZRUŠENO!
26. listopad 2021 - 9.00 hodin
Bublinková show
Známé kouzelnické duo nachystalo opět svou bublinkovou show, vstupné 65,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

11. listopad 2021 - 9.00 hodin
Divadlo Zvoneček
Známé divadlo pro děti přijede zahrát své podzimní představení "O veliké řepě"

vybíráme vstupné 60,- Kč


Kde: MŠ Smetanova