Fotografie


Návštěva z lesa - Ještěrky a slepýš
Na dnešní hodinu environmentálního kroužku bylo pro děti přichystané překvapení. Zavítala k nám milá návštěva v podobě zvířecích kamarádů. Děti měly možnost na vlastní oči vidět nejen pár ještěrek, ale také slepýše. Měly tu možnost si zvířátka dokonce pohladit. Ještě před tím, než se děti "vrhly" na zvířátka, v rychlosti se seznámily s tím, kdo vlastně jsou. Řekli jsme si pár základních údajů o jejich životě. Kde ještěrky a slepýši žijí, čím se živí, jak rozeznáme samičku ještěrky od samečka, atd. Když si každý zvlášť prohlédl a opatrně pohladil zvířátko, poděkovali jsme mému tátovi, který se o všechno postaral a všechno zařídil, za pěkné překvapení a rozloučili jsme se se zvířátky. Ta byla ještě dnes odpoledne vypuštěna zpět do volné přírody :-) Tím naše hodina enviro-kroužku zdaleka nekončila. Vydali jsme se na procházku Na Lázeň (alespoň částečně do přírody). Tam jsme si ukazovali, kde všude bychom mohli ve volné přírodě vidět ještěrky a slepýše. A abychom nekončili dnešní kroužek "přednáškou", rozhodli jsme se, že se ještě před tím, než se vrátíme zpět do školky, trochu proběhneme. Naštěstí nám vyšlo krásné počasí. Sluníčko sice nesvítilo, ale podstatné je, že nepršelo :-)

Foto: Denisa Kasalová - 21. květen 2019

Hmyzí domeček
Jaro je krásné období, kdy se nám příroda probouzí po zimě k novému životu. Ráno nás budí zpěv ptáků, tráva se zelená a stromy rozkvétají. Na zahradě začíná být živo. Každý rok se k nám vracejí kosáci a vlaštovičky, podobně jako čmeláci, motýli a další drobný hmyz. A jelikož se vrací i k nám, na naší školní zahradu, rozhodli jsme se, že jim s ubytováním trochu pomůžeme. To ale děti ještě nevěděly, co je pro ně na dnešní hodinu environmentálního kroužku připraveno. Čekalo na ně veliké překvapení - HMYZÍ DOMEČEK. Můj táta byl tak ochotný a pomohl mi s realizací tohoto nápadu. Celý víkend strávil výrobou hmyzího domečku pro děti. Na začátku dnešní hodiny jsme se všichni sešli na zahradě. Nejprve děti sledovaly to, jak se domeček vykládá z káry, následovalo navrtání "nožiček", (to zajímalo zejména kluky), následovalo pevné připevnění domečku ke stromu (během této chvíle, kdy se hmyzí domeček připevňoval ke stromu, jsme si povídali především o tom, kdo by mohl v tomto hmyzím domečku bydlet, čím může být domeček vyplněný, apod.) a konečně následovalo odhalení hmyzího domečku v celé své kráse. Když děti společně strhávaly plachtu z tohoto domečku, bylo v jejich očích vidět neskutečné napětí. Když strhly plachtu, byly úžasem bez sebe. Z domečku byli všichni nadšeni. Každý se tlačil blíž a blíž, jen aby viděl. Jen co se děti trochu "uklidnily", kousek po kousku jsme si začali prohlížet domeček. Nejprve jsme si všichni ukazovali, co se v domečku nachází - dřívka, ve kterých jsou navrtané otvory, seno, sláma, rákos, šnečí ulity, mech, šišky, kamení, nalámané cihly a kůra. Potom jsme si povídali o tom, kdo všechno může v domečku bydlet - čmeláci, včely, vosičky, motýli, slunéčka, ploštice, pavouci, atd. Musím říct, že dnešní hodina byla opravdu vydařená. Všichni jsme si ji moc užili. Teď už budeme jen doufat, že se náš hmyzí domeček bude líbit i zvířecím kamarádům a brzy si v něm najdou svůj domeček. S dětmi se budeme během enviro-kroužku chodit koukat na to, zda už ho nějaký ten návštěvník neobsadil.

Tímto bych moc ráda poděkovala mému tátovi, který byl tak ochotný a pomohl mi s realizací celého nápadu. Vyrobil pro děti úžasný hmyzí domeček. Díky němu se podařilo udělat dnešní hodinu environmentálního kroužku výjimečnou. 

Foto: Denisa Kasalová - 6. květen 2019

Včeličky
Cílem dnešní hodiny environmentálního kroužku bylo seznámení dětí s určitým druhem hmyzu - včelou. Na úvod jsme si pověděli něco málo o životě včel a o důležitosti včelařství pro člověka a přírodu. Dále jsme si vyjmenovávali nejrůznější stromy a květiny, které včely opylují. Také jsme si povídali o tom, kdo tvoří včelstvo (dělnice, matka = královna, trubci). Děti byly moc šikovné. Věděly, kdo je královna. Chvilku jsme si povídali o medu, potom o pylu a také o včelích plástech. A aby té teorie nebylo příliš, pustili jsme se do praktické části a to do výroby našeho vlastního úlu a roje včel. Děti si nejprve na čtvrtku papíru A3 namalovaly strom. Poté si vymalovaly pozadí modrou barvou. Když nám barva zaschla, domalovaly si děti na strom lístky a květy, pak si přilepily na větev stromu úl (bublinková fólie natřená žlutou barvou). Když měly děti obrázek zcela suchý, dodělaly si na něj včelky. Tato část práce je bavila ze všeho nejvíc, jelikož těla včeliček tvořily pomocí otiskovaní prstů namáčených v barvě. Když byla zaschlá i tělíčka včeliček, děti jim dodělaly pomocí lihového fixu hlavičku, tykadla, tělíčko a žihadlo. Práce se dětem velmi povedla :-)

Pomůcky: Temperové barvy
                   Štětce
                   Lepidla
                   Čtvrtka A3
                   Černý lihový fix
                   Bublinková fólie

Foto: Denisa Kasalová - 2. květen 2019

Oslavujeme Den Země
Ne všichni to ví, že 22.dubna se slaví „Den Země“. Jedná se o událost, která je zaměřená na propagaci a podporu ekologie a ochranu životního prostředí ve společnosti. A právě o této události jsme si na dnešní environmentálního kroužku povídali. Povídali jsme si o tom, jaká je naše planeta Země a co všechno bychom měli dělat pro to, abychom jí chránili. Když jsme si pověděli vše, co jsme potřebovali vědět, pustili jsme se do práce. Na dnešní hodině si každý sám vytvořil svou planetu Zemi. Děti měly k dispozici glóbus, na který se mohly kdykoli během kroužku podívat, aby věděly, jak mají planetu vybarvit. Když si děti vybarvily svoji planetu, začaly vybarvovat srdíčka. Když měly práci hotovou, položila jsem každému zvlášť otázku: „Proč bychom měli chránit naši planetu?“ …. Děti byly velice pozorné, když jsme si na začátku hodiny povídali o záchraně naší planety. Děti byly pozorné a zapamatovaly si hodně informací. Odpovědi naleznete napsané v srdíčkách. Někdo si svoji planetu vystřihl sám, někomu jsem pomohla. Na závěr si každý přilepil svou planetu na papír. Děti byly moc šikovné a daly si na své planetě opravdu záležet :-)

Pomůcky: Glóbus
                   Šablona planety Země
                   Šablona srdíčka
                   Černý papír
                   Nůžky
                   Lepidla
                   Pastelky
                   Děrovačka
                   Provázek

Foto: Denisa Kasalová - 25. duben 2019

Velikonoční věnec
Na dnešní hodině environmentálního kroužku jsme vyráběli velikonoční věnec. Děti nejprve dostaly šablonu zajíčka, kterého si vybarvily pastelkami. Dále dostalo každé z dětí 6 vajíček, které si vymalovaly tuhými temperovými barvami. Každý si vymaloval svá vajíčka dle své vlastní fantazie. Někdo maloval na vajíčka puntíky, někdo zase proužky a někdo udělal jednobarevná vajíčka. Musím říct, že všechna byla opravdu povedená. Děti si na nich daly záležet. Další částí vybarvení věnce. Když nám barva na věnečku zaschla, děti na něj přilepily zajíčka a následně vajíčka. Pomocí děrovačky jsem udělala na věnečku otvor, kterým děti provlékly barevnou stuhu. Na konci se udělala mašlička, aby bylo možné věneček pověsit. Práce to byla časově náročná, proto jsem v ní pokračovali druhý den ráno. Dětem to ale nevadilo, práce je bavila, což můžete vidět na jejich výsledku. Věnečky jsou opravdu moc pěkné :-)

Pomůcky: Šablona zajíčka
                   Šablona vajíček
                   Pastelky
                   Tuhé temperové barvy
                   Lepidla
                   Děrovačka
                   Barevná stuha

Foto: Denisa Kasalová - 11. - 12. duben 2019

Velikonoční beránek
Ani dnes jsme nezaháleli. Na začátku dnešního kroužku jsme si povídali o Velikonocích. Řekli jsme si, co je to za svátek, jaké tradice se dodržují - pletení velikonoční pomlázky, barvení vajíček, pečení beránka, jidáše, vysévání obilí, řehtačky a spousta dalších tradic. Když jsme si popovídali, pustili jsme se do práce. Jelikož jsme se během dnešního kroužku věnovali především beránkovi, rozhodli jsme se, že si ho také malujeme. Nejprve si děti na čtvrtku papíru namalovaly trávu. Když nám zaschla, natřely si děti bílou barvou bublinkovou fólii, která představovala tělo beránka. Tuto fólii pak děti obtiskly na zelený trávník. Beránkovi přilepily hlavičku, na kterou namalovaly obličej. Pak si vystřihly z bílého papíru nohy, které následně dolepily beránkovi. Na nohy pak domalovaly kopýtky. Na závěr dnešního tvoření děti beránkovi dolepily ještě ocásek z vaty. Práce to byla velmi povedená :-)

Pomůcky: Čtvrtka
                   Zelená a bílá tempera
                   Štětce
                   Bublinková fólie
                   Hlavička beránka
                   Nůžky
                   Lepidla
                   Vata
                   Černý lihový fix
                   Bílý papír
                  
                  

Foto: Denisa Kasalová - 8. duben 2019

Velikonoční slepička
Na úvod dnešní hodiny jsme si povídali o Velikonocích. Velikonoce už se kvapem blíží a tak už se na ně začínáme u nás ve škole pomalu připravovat. Povídali jsme si o tom, co je to za svátek. Když jsme si pověděli všechny potřebné informace, začali jsme vyrábět velikonoční slepičku. Nejprve si děti vzaly bublinkovou folii, kterou natřely červenou temperou. Tuto folii poté obtiskly na šablonu těla slepičky. Na chvilku jsme nechali tělo zaschnout a mezitím jsme si natřely hřebínek a zobáček. Když bylo tělo slepičky suché, přilepily mu děti zobák a hřebínek, poté domalovaly oči. Na závěr děti vyrobily slepičkám nohy. Vyrobily je tak, že si natřely své dlaně oranžovou barvou, které následně obtiskly na čtvrtku papíru. Vystřižené nohy pak přilepily na tělo slepičky. 

Pomůcky: Šablona těla slepičky
                  Červená, žlutá a bílá tempera
                  Bublinková fólie
                  Černý lihový fix
                  Štětce

Foto: Denisa Kasalová - 3. duben 2019

Příroda na jaře
Na začátku dnešní hodiny jsme si povídali o jaru. Mluvili jsme o tom, jak se nám příroda probouzí ze zimního spánku a co všechno můžeme v přírodě pozorovat. Děti měly hodně nápadů, např. mluvily o tom, jak se venku zazelenala tráva, některým stromům už vyrašily pupeny, z nichž si začaly cestu razit mladé lístky, ptáčci se vrátili z teplých krajin a denně se nám připomínají svým zpěvem. Po zimě je příroda plná života :-) Když jsme si o všem krásném, co nás jarem provází, popovídali, dali jsme se do práce. Každý si vyrobil svoji jarní louku. Nejprve si děti zelenou pastelkou vybarvily čtvrtku. Dále si nastřihaly proužky zeleného papíru, který následně přilepily na čtvrtku - tím vytvořily trávu. A jak to tak bývá, louka je plná nejrůznějších broučků a proto ani u nás na louce, nemohl takový brouček chybět. Děti začaly tím, že si nejprve nalepily tělo, ke kterému pak přilepily krovky. Pomocí černého fixu domalovaly puntíky a tykadla. A aby takové berušce nebylo samotné smutno, tak si děti nalepily ještě včeličku. Postup práce byl stejný jako u berušky - nejprve si děti nalepily tělíčko, na které domalovaly pruhy a nakonec dolepily křidélka. Práce to byla velmi zdařilá, jak můžete vidět na fotkách :-)

Pomůcky: Čtvrtky
                   Zelené papíry
                   Nůžky
                   Lepidlo
                   Šablona těla a křidélek
                   Černý lihový fix
                   Černé a zelené pastelky

Foto: Denisa Kasalová - 27. březen 2019

Světový den vody - 2.část POKUSY
Na dnešní hodině environmentálního kroužku jsme si nejprve zopakovali informace z minulé hodiny - jaký význam má pro nás voda. Děti byly moc šikovné, z předešlé hodiny si pamatovaly opravdu hodně. Je bezesporu důležité, aby se děti naučily chápat vodu jako hlavní součást přírody, jako nezbytnou podmínku pro zachování života na naší planetě. Dnešní hodina byla pro děti hodně zábavná. Dělali jsme pokusy s vodou.
 
Pokusy: 1. Sopka
              2. Coca-cola + mentos
              3. Šiška ve vodě
              4. Dračí vejce
              5. Bojácné barvy
              6. Dále jsme zkoušeli povrchové napětí vody
 
Když jsme měli pokusy vyzkoušené, půjčila jsem dětem lupy, aby si každý mohl prozkoumat „svojí“ kapku vody. Když si děti prohlédly kapku vody pod lupou, následovalo zkoumání kapky vody pod mikroskopem. Děti byly z této zkušenosti nadšené :-)

Foto: Denisa Kasalová - 20. březen 2019

Světový den vody - 1.část
Na dnešní hodině jsme si povídali o vodě. Ne každý ví, že v pátek (22.března) se slaví Světový den vody. My to ale víme, a proto jsme se rozhodli, že se tento týden budeme věnovat právě vodě. Na začátku dnešní hodiny jsme si povídali o tom, co to vlastně voda je, kde ji můžeme najít v přírodě a kde v domácnosti, kdo všechno vodu potřebuje a proč, co všechno voda dokáže, jak se může měnit, také jsme si pověděli, proč je důležité chránit vodu před znečištěním, proč bychom s vodou neměli plýtvat a také jsme si povídali o tom, které živočichy bychom našli ve vodě. Povídali jsme si poměrně dlouho. Děti byly zvídavé. Poté si děti vyslechly pohádku "O kapičce". Pak následovala práce s knihou. Děti pracovaly ve skupinkách. Prohlížely si obrázky s vodní tematikou. Měly za úkol, zapamatovat si co největší počet jednotlivých obrázků. Na prohlédnutí obrázku měly pět minut. Práce ve skupince jim šla opravdu krásně, děti se na všem domluvily, každý si zapamatoval něco a ve výsledku na žádný obrázek nezapomněly. Vyjmenovaly vše, co bylo na obrázku :-) Druhá část hodiny spočívala v tom, že se děti rozdělily na 3 skupiny. Každá skupina měla postavit takovou stavbu, do které by zařadila "vodu". Místo opravdové vody, dostala každá skupina k dispozici kus modrého krepáku. Jestli si ho děti roztrhaly, zamotaly nebo jen přeložily, záleželo jen a jen na nich. Bylo pěkné pozorovat, jak se děti při práci domlouvají. Každý měl ve skupině svůj úkol a když někomu něco nešlo, kamarád mu ihned pomohl. Za práci v dnešní hodině si děti zaslouží velkou pochvalu :-)

Foto: Denisa Kasalová - 18. březen 2019