Fotografie


Světový den vody - 2.část POKUSY
Na dnešní hodině environmentálního kroužku jsme si nejprve zopakovali informace z minulé hodiny - jaký význam má pro nás voda. Děti byly moc šikovné, z předešlé hodiny si pamatovaly opravdu hodně. Je bezesporu důležité, aby se děti naučily chápat vodu jako hlavní součást přírody, jako nezbytnou podmínku pro zachování života na naší planetě. Dnešní hodina byla pro děti hodně zábavná. Dělali jsme pokusy s vodou.
 
Pokusy: 1. Sopka
              2. Coca-cola + mentos
              3. Šiška ve vodě
              4. Dračí vejce
              5. Bojácné barvy
              6. Dále jsme zkoušeli povrchové napětí vody
 
Když jsme měli pokusy vyzkoušené, půjčila jsem dětem lupy, aby si každý mohl prozkoumat „svojí“ kapku vody. Když si děti prohlédly kapku vody pod lupou, následovalo zkoumání kapky vody pod mikroskopem. Děti byly z této zkušenosti nadšené :-)

Foto: Denisa Kasalová - 20. březen 2019

Světový den vody - 1.část
Na dnešní hodině jsme si povídali o vodě. Ne každý ví, že v pátek (22.března) se slaví Světový den vody. My to ale víme, a proto jsme se rozhodli, že se tento týden budeme věnovat právě vodě. Na začátku dnešní hodiny jsme si povídali o tom, co to vlastně voda je, kde ji můžeme najít v přírodě a kde v domácnosti, kdo všechno vodu potřebuje a proč, co všechno voda dokáže, jak se může měnit, také jsme si pověděli, proč je důležité chránit vodu před znečištěním, proč bychom s vodou neměli plýtvat a také jsme si povídali o tom, které živočichy bychom našli ve vodě. Povídali jsme si poměrně dlouho. Děti byly zvídavé. Poté si děti vyslechly pohádku "O kapičce". Pak následovala práce s knihou. Děti pracovaly ve skupinkách. Prohlížely si obrázky s vodní tematikou. Měly za úkol, zapamatovat si co největší počet jednotlivých obrázků. Na prohlédnutí obrázku měly pět minut. Práce ve skupince jim šla opravdu krásně, děti se na všem domluvily, každý si zapamatoval něco a ve výsledku na žádný obrázek nezapomněly. Vyjmenovaly vše, co bylo na obrázku :-) Druhá část hodiny spočívala v tom, že se děti rozdělily na 3 skupiny. Každá skupina měla postavit takovou stavbu, do které by zařadila "vodu". Místo opravdové vody, dostala každá skupina k dispozici kus modrého krepáku. Jestli si ho děti roztrhaly, zamotaly nebo jen přeložily, záleželo jen a jen na nich. Bylo pěkné pozorovat, jak se děti při práci domlouvají. Každý měl ve skupině svůj úkol a když někomu něco nešlo, kamarád mu ihned pomohl. Za práci v dnešní hodině si děti zaslouží velkou pochvalu :-)

Foto: Denisa Kasalová - 18. březen 2019

Vítej jaro, vítej!
Příroda se nám začala pomalu probouzet. Všude okolo nás je spousta barev a vůní. Zlepšila se nám nálada a máme plno elánu. A to je moc dobře, protože jaro je krásné roční období. Na dnešní hodině jsme si povídali o tom, co se na jaře děje v přírodě, jaké nastávají změny. Seznamovali jsme se s prvními jarními květinami. Nejprve jsme si je vyjmenovali a poté jsme se v takové jarní květiny „proměnili“. Děti dostaly šablonu květiny, kterou si vymalovaly podle svých představ. Když měly děti květiny vymalované, tak si každý na tu svou květinu dolepil fotku svého obličeje. Děti si daly na malování opravdu záležet. Téměř nikdo nepřetahoval :-) Když byly květiny hotové, rozdělily se děti na 2 skupiny. 1.skupina (holky) pracovaly společně na svém „jarním klíči“. Pak se pustila do práce 2.skupina (kluci). Týmy pracovaly opravdu skvěle. Na všem se krásně domluvily. To ale není zdaleka všechno. Co by to bylo za jaro bez pořádného sluníčka. Každé z dětí si pomocí štětce natřelo žlutou temperu na dlaň, kterou poté obtiskly na papír. Obtisknutá dlaň nám tvořila paprsky pro sluníčko. Poté děti namalovaly velké žluté kolo – sluníčko. Dlaně poté vystřihly a dolepily na sluníčko. Na dnešní hodině environmetálního kroužku se děti opravdu činily. Zaslouží si velkou pochvalu :-)

Foto: Denisa Kasalová - 6. březen 2019

Pečujeme o své zoubky
Na dnešní hodině jsme si povídali o tom, co všechno bychom měli dělat pro to, abychom měli čisté a zdravé zoubky. Nejprve si děti vyslechly krátký příběh z knihy Filipova další dobrodružství. Po skončení příběhu jsme si řekli o tom, co důležitého se v něm odehrálo a co bychom si z něj měli zapamatovat. Dále jsme si povídali o tom, proč je důležité, abychom si čistili zoubky, co je to zubní kaz, také jsme si povídali o tom, jestli už někdo z dětí navštívil zubní ordinaci, jak bychom se v takové ordinaci měli chovat, co bychom měli jíst, abychom měli zoubky zdravé a také jsme si řekli, co všechno je zapotřebí dělat pro to, aby naše zuby byly zdravé, silné a bez kazů. Každé z dětí si vyrobilo dva zuby - jeden "zdravý" a druhý "nemocný" podle toho, co ten zoubek zrovna jedl. Děti měly k dispozici na výběr velké množství potravin vystřižených z letáků. Jen občas se stalo, že si někdo nebyl jistý, jestli se jedná o potravinu, která zoubkům škodí, a tak se přišel raději zeptat. Práce to byla poněkud obtížná, novinový papír je měkký a dětem se poměrně často stávalo, že při nanášení lepidla, se jim papír potrhal a musely si vzít jiný. Nicméně času bylo dost a nebylo kam chvátat. Děti pracovaly samostatně a práce se jim moc povedla.

Pomůcky: Knihy Filipova další dobrodružství, Nenič své chytré tělo
                   Novinový leták
                   Lepidlo
                   Nůžky
                   
                  

Foto: Denisa Kasalová - 27. únor 2019

Život za polárním kruhem
Na dnešní hodině jsme si vyprávěli o tom, jak to vypadá za polárním kruhem. Nejdříve jsme si v atlasu ukázali, kde se polární kruh nachází. Také jsme mluvili o tom, jací zde žijí obyvatelé, jaká zvířátka bychom zde mohli hledat a jaké tu panují životní podmínky. Vyjmenovávali jsme nejrůznější zvířata a u jednoho z nich jsme se zastavili. Byl to lední medvěd. Děti mluvily o tom, jak takový medvěd vypadá, jak se chová, kde bydlí, co jí, apod. Poté jsme se pustili do práce. Děti si nejprve pastelkou namalovaly moře. Pomocí lepidla a vaty umístily do moře ledovou kru, na kterou si přilepily ledního medvěda, kterého si samy vystřihly. Některé děti ještě domalovaly oko, drápky a čumáček. Na závěr si děti pomocí prstíků a bílé barvy obrázek ještě zasněžily. Dnešní hodina děti velice bavila a obrázky se jim moc povedly :-)

Pomůcky: Čtvrtka
                  Modré a černé pastelky
                  Lepidlo
                  Nůžky
                  Bílá barva
                  Vata
 

Foto: Denisa Kasalová - 20. únor 2019

Hrnek s čajem
Na dnešní hodině environmentálního kroužku jsme si povídali o tom, jak je důležité dodržovat pitný režim. Říkali jsme si, proč je pro nás voda tak důležitá, proč bychom bez ní nemohli žít a pak také jaké nápoje jsou mezi dětmi nejoblíbenější. Na dnešní hodině jsme si vyzkoušeli poznávat různé druhy čaje podle vůně se zavazanýma očima. Největší problém dělal dětem mátový čaj. Tuto vůni neuhádl nikdo. Jinak byly děti moc šikovné a málokdy se stalo, že by se spletly. Když děti skončily s touto hrou, pustili jsme se do vyrábění hrnku s čajem. Kdo chtěl, mohl si svůj hrnek pomalovat pastelkami nebo pastely. Když měly děti svůj hrnek namalovaný, přilepily ho na čtvrtku a domalovaly mu ouško. Děti se shodly na tom, že nechtějí mít ledový ale horký čaj a z každého horkého čaje se musí kouřit, a tak na závěr dokreslily kouř. Práce se jim moc povedla.

Pomůcky: Čaje
                  Pastely
                  Pastelky
                  Měkký papír
                  Čtvrtka
                  Lepidlo

 

Foto: Denisa Kasalová - 13. únor 2019

Zimní počasí - SNÍH
Tématem dnešní hodiny SNÍH. Na začátku dnešní hodiny si děti vyslechly pohádku o sněhové vločce. Po dočtení pohádky jsme si krátce pověděli, o čem pohádka byla a co důležitého se v ní odehrálo. Poté se děti pustily do práce. Nejprve si obkreslily mrak, který následně vystřihly. Dále si z velkého kusu vaty odtrhávaly malé kousky, aby z nich mohly dělat vločky. Vločky natřely lepidlem a lepily je na provázek. Lepidlem pak natřely mrak, který přilepily na barevné pozadí (každý si vybral barvu dle své libosti). Děti byly moc šikovné, pracovaly zcela samosatatně a práce se jim velmi povedla :-)

Pomůcky: Barevné papíry
                  Čtvrtky
                  Nůžky
                  Lepidlo
                  Provázek
                  Vata

Foto: Denisa Kasalová - 6. únor 2019

Učíme se třídit odpad
Při dnešní hodině environmentálního kroužku jsme navázali na včerejší hodinu výtvarného kroužku. Povídali jsme si o životním prostředí. Řekli jsme si, proč je důležité třídit odpad. Hlavním cílem bylo přimět děti k aktivnímu přístupu k okolí. Děti si během hodiny osvojovaly poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o životní prostředí. Dále jsme si pověděli o tom, jaký význam má životní prostředí pro člověka. Je důležité umožnit dětem, aby se aktivně podílely na zlepšení životního prostředí - dbaly o pořádek, třídily odpad, staraly se o zvířata a rostliny. 
 
Pomůcky: obrázky barevných kontejnerů
                  různé druhy odpadků
Nejprve jsme si pověděli, jaké máme kontenery a co se do nich dává. Poté jsem na stůl rozložila odpadky a děti rozdělila do tří skupin. 1. skupinka sbírala pouze papír, 2. skupinka sbírala pouze sklo a 3. skupinka pouze plast. Děti byly moc šikovné. Jediné, co děti zmátlo, byla sklenice s plastovým uzávěrem. A bychom si netřídili odpad pouze ve třídě, posbírali jsme všechny odpadky, uklidili jsme je do tašky a šli jsme je vytřídit ven do skutečných kontejnerů. Dětem si činnost moc líbila. 
Když jsme měli odpad vytřízený, vrátili jsme se zpátky na zahradu MŠ. Jelikož nám sýkorky vyzobaly téměř všechna zrníčka, rozhodli jsme se, že je nakrmíme. Každé z dětí nasypalo do krmítka semínka slunečnice. A jelikož nám pobyt na čerstvém vzduchu dělá radost, rozhodli jsme se do konce hodiny zůstat na zahradě :-)
                  

Foto: Denisa Kasalová - 23. leden 2019

Jak maluje mráz
Tématem dnešní hodiny byl MRÁZ. Na začátku hodiny si děti vyslechly krátkou pohádku "Jak paní Zima začala kralovat". Po dočtení pohádky jsme si krátce řekli, o čem pohádka byla a co důležitého se v ní odehrálo. Dále jsme si povídali o tom, co je to mráz. Řekli jsme si, že voda nám v zimě krásně zdobí naše okna. Když je venku velká zima, vznikají na sklech oken fascinující ledová výtvarná díla - ledové květy, ale i obrazy zamrzlé krajiny. Mráz místo čtvrtky používá okno a místo barev zmrzlé kapičky. Na dnešní hodině výtvarného kroužku si každý jedno takové zamrzlé okno vyrobil. Děti práce moc bavila :-)

Foto: Denisa Kasalová - 16. leden 2019