Fotografie


6. hodina
Dnešní hodinu jsme zahájili stavebnicí Malý architekt. Všechny děti si vybraly jednu předlohu, podle které měly za úkol obrázek postavit. Většina dětí, zvládla obrázek postavit úplně sama, některým dělalo problém pochopit, že musí stavět po řadách a potřebovaly pomoc. Tato stavebnice je úplně nová a děti se shodly, že se jim moc líbí. Možná proto, že je podobná stavebnici LEGO :-) Když tento obrázek dokončily, mohly si vybrat některou z připravených neobvyklých stavebnic  MORPHUNZOOB MIDI AUTOVerti-fix Zvířata a ROTO Farm. Děti se opět učily pracovat s předlohou, spolupracovat ve skupině, ale spolehnout se i samy na sebe, dokončit vybraný úkol a také si rozvíjely logické myšlení a jemnou motoriku. Některé stavebnice ještě děti vůbec neznaly a pracovaly s nimi poprvé. Všechny děti si zaslouží velkou pochvalu, protože zvládly postavit několik "staveb" a práci s předlohou zvládají již většinou na jedničku :-) 

23. leden 2019

5. hodina
Na dnešní hodině jsme pracovali s magnetickými stavebnicemi. Děti se seznámily s funkcí magnetu a procvičily svoji fantazii při stavbě nestandardních "staveb". Pro některé děti byla tato hodina náročná především v tom, že zjistily, že ne z každé stavebnice jde postavit např. autíčko nebo domeček a musely opravdu hodně přemýšlet a zapojit svoji fantazii, aby dosáhly kvalitního výsledku. Tyto stavebnice jsou vhodné jak pro práci s předlohou, tak pro práci dle svých představ. Děti se učily logicky uvažovat, ale také zjišťovaly, že ne vždy si mohou vybrat umístění spojovacích prvků, protože záleží na postavení magnetů. Pracovaly se stavebnicemi MAGFORMERSGeoMag MechanicGeoMag Pro PanelsGeoMag Kids, GENII CREATION a SMARTMAX, který je velikostí jednotlivých dílků vhodný i pro mladší děti.
 

9. leden 2019

4. hodina
Na předvánoční hodině měly děti možnost vybrat si stavebnici jakou chtěly a ke stavbě buď využít předlohu nebo stavit podle své fantazie. Jak můžete vidět na fotografiích, většina dětí si vybrala LEGO, na které se děti těšily už od první hodiny. Stavebnice LEGO je u dětí velice oblíbená i při volných hrách na třídách. Většina dětí při práci využívala předlohu. Tyto stavebnice mají velice dobře a pro děti jednoduše a srozumitelně udělané předlohy, a proto se dětem skládání opravdu dařilo. Málokdo, ale stihl svoje stavby dokončit, protože zrovna tyto stavebnice obsahují poměrně hodně dílků a děti by potřebovaly na skládání více času. 

12. prosinec 2018

3. hodina
Na třetí hodině měly děti k dispozici 4 typy stavebnice. EQUILIBRIO - oranžové plastové "kostky", iGEO - dřevěné barevné magnetické "kostky",  Dřevěné kostky + karty s úkoly - dřevěné kostičky o hraně 2cm a dřevěnou stavebnici KAPLA. Všechny tyto stavebnice rozvíjí u dětí prostorovou představivost, vytrvalost, trpělivost, jemnou motoriku a děti se také učí pracovat s jednoduchou předlohou. Stavebnice EQUILIBRIO navíc ještě učí děti pracovat s těžištěm a učí je přesnosti, protože při větší nedokonalosti stavba spadne a musí se začít stavět znovu. Stavebnice iGeo učí děti principy symetrie a 3D geometrie, ale také práci s mírou (zaplnění plochy). Díky dřevěným kostičkám získávají děti pojem o objemu těles.Ze stavebnice KAPLA se děti inspirovaly stavbami v knížkách nebo stavěly dle své fantazie. Děti se po cca. 20-ti minutách u stavebnic střídaly, a proto si stihly vyzkoušet všechny 4 druhy stavebnic a různé typy úkolů. Všechny děti musím pochválit, protože je práce s didaktickými stavebnicemi velice zaujala a úkoly zvládaly bez větších problémů i přes to, že někdy musely být opravdu hodně trpělivé, aby úkol dokončily přesně dle předlohy.

27. listopad 2018

2. hodina
Na dnešní hodině se děti učily pracovat se základními tvary. Nejprve jsme pracovaly s klasickými dřevěnými kostkami (větší rozměry - jednodušší manipulace). Nejprve děti měly každé 8 kostek a měly za úkol z nich postavit nějakou stavbu - pak jinou, zase jinou, atd. dokud měly nápady (některé děti jich vymyslely i více než 10). Dalším úkolem bylo postavit takovou stavbu, aby nikdo neměl stejnou. Dále měly děti postavit stejnou stavbu jako já, což jsme také několikrát za sebou vyzkoušeli. Po té jsem stavbu postavila na druhém konci třídy a schovala ji za překážku - opět měly za úkol postavit to samé. Mohly se jít podívat tolikrát, kolikrát potřebovaly - tento úkol měl za cíl procvičit zrakovou paměť. Dále děti stavěly stavby podle předlohy ve čtvercové síti - kolik puntíků, tolik kostek na sebe a následně zakreslovali pomocí puntíků vlastní stavby, které pak zkoušely stavět. Na této hodině jsme pracovali s jednoduchými tělesy a děti si procvičovaly manipulační schopnosti, zrakovou percepci a paměť, logické myšlení, transformaci z 2D do 3D a práci s jednoduchou předlohou.

14. listopad 2018

1. hodina
Na technický kroužek se v tomto školním roce přihlásilo 17 chlapců a 4 dívky. Pro velký zájem jsou děti rozděleny na dvě skupiny a navštěvují technický kroužek jednou za dva týdny. Na první hodině jsme se vzájemně seznámili a určili si naše společná kroužková pravidla. Děti se dozvěděly, jak bude hodina probíhat. Že se na začátku rozdělí do skupinek a úkol, který si na začátku hodiny vyberou, musí dokončit. Každá skupinka má vymezený prostor, do kterého jí ostatní děti nezasahují, pokud jim to kamarádi nedovolí. Na konci hodiny se děti v komunikačním kruhu sebezhodnotí, řeknou ostatním co a s kým stavěly, z jaké stavebnice, co se jim dařilo, co méně, jestli je práce bavila, zda dodržovaly pravidla, atd. Na první hodině si děti měly možnost prohlédnout všechny stavebnice a pak si jakoukoli vybrat a stavět si z ní, co chtěly. Protože první hodina byla seznamovací, mohly vyzkoušet i více stavebnic a přecházet mezi kamarády. Z fotografií je vidět, že už na první hodině většina dětí chtěla stavět podle předlohy a že se jim to s menší pomocí dařilo :-)

7. listopad 2018