AKTUALITY

vloženo: 6. 12. 2021
UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN
Mateřské školy jsou uzavřeny od čtvrtka 23. 12. 2021 do 31. 12. 2021. V provozu budou opět od pondělí 3. 1. 2022.
 

vloženo: 31. 8. 2021
RODIČE V MŠ

Vítáme všechny po prázdninách v naší mateřské škole! smiley
Prosíme o dodržování aktuálních opatření a hygienických pravidel. Prozatím je vstup do vnitřních prostor školy umožněn pouze s respirátorem po nezbytně nutnou dobu při předávání dítěte. Následně dle aktuální situace rozhodnutí vlády, v prostorách areálu školní zahrady se zbytečně nezdržovat a udržovat rozestupy 2m.
Z důvodu hygienických opatření prosíme též, aby si Vaše dítě přineslo do školy pouze jednu hračku (např. plyšáka na spaní pro větší pocit jistoty) a ponechalo ji tu po celou dobu pobytu = neodnášet domů.
Děkujeme!
Přejeme Vám a Vaším dětem, aby se jim ve škole líbilo a vracely se domů vždy radostně!


vloženo: 22. 8. 2021
Slavnostní otevření nového pavilonu MŠ

vloženo: 30. 6. 2021
PROVOZ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

MŠ SMETANOVA

ČERVENEC: OTEVŘENA: 1. – 30. 7. 2021

SRPEN: UZAVŘENA: 1. 8. – 27. 8. 2021

 

MŠ VÝSTAVNÍ

ČERVENEC: UZAVŘENA: 1. – 30. 7. 2021

SRPEN: OTEVŘENA: 1. 8. – 27. 8. 2021


V NUTNÉM PŘÍPADĚ JE MOŽNO PŘIHLÁSIT DÍTĚ NA DRUHOU MATEŘSKOU ŠKOLU (INFORMACE VÁM PODAJÍ P. UČITELKY)

 

OD 30. 8. 2021 BUDOU OPĚT V PROVOZU OBĚ MŠ


vloženo: 14. 5. 2021
Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2021/2022
Výsledky přijímacího řízení budou nejpozději 21. 5. 2021
ZDE

Rádi bychom vás pozvali na informační schůzku se zákonnými zástupci nově přijatých dětí, která se bude konat dne:
8. 6. 2021 od 15.00 hodin (pro rodiče dětí s kódem S01/21 - S39/21),
9. 6. 2021 od 15.00 hodin (pro rodiče dětí s kódem S40/21 - S54/21, V01/21 - V23/21) v MŠ ve Smetanově ulici.
Na schůzce podepíšete rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. Pokud se na schůzku nemůžete v tomto termínu dostavit, prosíme Vás, abyste se dostavili podepsat rozhodnutí o přijetí individuálně do konce měsíce června (každý všední den v dopoledních hodinách). Rodiče nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou.

vloženo: 7. 5. 2021
OD PONDĚLÍ 10. 5. 2021 JSOU OPĚT OBĚ MŠ V BĚŽNÉM PROVOZU
- do MŠ mohou od pondělí 10. 5. 2021 všechny děti
- všechny třídy budou otevřeny bez omezení
- děti se již nebudou testovat

vloženo: 7. 4. 2021
Informace k provozu MŠ od 12. dubna 2021
Vážení rodiče,
od 12. dubna 2021 jsou v souladu s Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví  ze dne 6. dubna 2021  otevřeny mateřské školy  pro děti, s povinným předškolním vzděláváním a pro mladší děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí IZS:
zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 
pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
zaměstnanci bezpečnostních sborů,
příslušníci ozbrojených sil, 
zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 
  • děti budou testovány v MŠ v pondělí a ve čtvrtek za pomoci rodičů (odběr bude prováděn výtěrem z přední části nosu) – počítejte se zdržením minimálně 15 minut
  • pokud se dítě nebude chtít nechat otestovat, nebude moci jít do MŠ
  • děti, které prodělaly COVID-19, se nebudou testovat 90 dní od doby prodělání onemocnění – podmínkou je předložit potvrzení od lékaře
  • je nutno počítat s tím, že pokud bude některé dítě při čtvrtečním AG testu pozitivní, celá třída ihned odchází do karantény a čeká se na potvrzení nákazy RT-PCR testem (více ZDE)
  • roušky děti mít nebudou
  • děti budou rozděleny do skupin o maximálním počtu - 15 dětí
V případě, že splňujete uvedené podmínky a ještě jste docházku Vašeho dítěte nenahlásili, učiňte tak do 9. 4. 2021.
 
 

vloženo: 14. 3. 2021
Pozvánka na webinář na téma Školní zralost

vloženo: 10. 3. 2021
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Vážení rodiče,
jako každý rok pomalu přichází jaro a s ním se blíží i čas k zápisu, a proto bych Vám ráda poskytla několik informací k této události.

V našich mateřských školách poskytujeme vzdělávání dětem od dvou let. Mateřskou školu si pro své dítě můžete vybrat. V MŠ ve Výstavní ulici bude letos cca. 10 volných míst a v MŠ v ulici Smetanova cca. 46 volných míst (přesný počet budeme vědět až po uzavření odkladů školní docházky). Od září 2021 bude ve Smetanově ulici otevřen nový pavilon pro děti od dvou do tří let.

VZHLEDEM K ZAVEDENÝM MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM SE ZÁPIS PRO TENTO ŠKOLNÍ ROK USKUTEČNÍ BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE.

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2021/2022 se uskuteční v termínu od 3. do 7. května 2021.

Přihlášku do MŠ Smetanova i Výstavní včetně příloh  můžete vhazovat do schránky označené nápisem „ZÁPIS“ umístěné vedle vstupních dveří do hlavní budovy v MŠ ve Smetanově ulici. Také lze dokumenty zaslat poštou, prostřednictvím datové schránky nebo emailem s elektronickým podpisem.

SOUČÁSTÍ PŘIHLÁŠKY JSOU TYTO PŘÍLOHY:
1) kopie rodného listu dítěte
2) vyplněná žádost o přijetí dítěte do MŠ (ZDE)
3) vyplněný evidenční list potvrzený lékařem (ZDE - musí být vytištěn oboustranně – ne na dvou papírech)
nebo
vyplněný evidenční list bez potvrzení lékaře + doložení řádného očkování dítěte: 

- prohlášení, že je dítě řádně očkované (ZDE), a doložení kopie očkovacího průkazu.
4) dotazník pro rodiče nově nastupujících dětí (ZDE)

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

TISKOPISY SI LZE TAKÉ V KRAJNÍM PŘÍPADĚ VYZVEDNOUT VYTIŠTĚNÉ V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

Děti budou přijímány dle směrnice pro přijímání dětí do MŠ, která je umístěna ZDE.

Vzhledem k současné situaci a omezení Vám nemůžeme sdělit přesný datum informační schůzky se zákonnými zástupci nově přijatých dětí a termínu podepsání rozhodnutí o přijetí. Sledujte prosím internetové stránky naší mateřské školy – aktuality.

Zápisem do mateřské školy začíná Vám i Vašim dětem nová životní etapa. Máte ještě několik měsíců na vše se připravit, vytvořit příjemnou atmosféru Vašemu dítěti a společně se těšit na nové zkušenosti a zážitky.
 
Těšíme se na Vás.
 
                                                                              Mgr. Ivana Kašová, ředitelka mateřské školy

vloženo: 9. 3. 2021
Informace k zápisu do 1. třídy ZŠ
Vážení rodiče,
vkládáme Vám zde informace k zápisu do 1. třídy ZŠ. Tyto informace najdete i na webových stránkách ZŠ, kde se dostanete i do aplikace pro ONLINE ZÁPISY, která bude funkční od 1. dubna 2021 - https://www.zsgvodnany.cz/skola. Dokumenty obsahují i informace, jak postupovat v případě odkladu školní docházky. Prosíme rodiče, kteří půjdou (nebo již byli) s dětmi na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, kvůli posouzení školní zralosti, aby nás po návštěvě poradny informovali o výsledku vyšetření a případném odkladu školní docházky.

Desatero pro rodiče
Informace k zaposu do 1. třídy
Jak můžete pomoci svým dětem
Kritéria pro přijímání dětí
Plakát na zápis
Pokyny k online zápisu


 

vloženo: 5. 3. 2021
Pozvánka na webinář_Nadané dítě

vloženo: 1. 3. 2021
Nabídka bezplatného přístupu k interaktivní učebnici pro předškoláky "Zápis je tu"
Dobrý den,

vzhledem k aktuální situaci nabízíme možnost bezplatného přístupu k interaktivní pracovní učebnici Zápis je tu až do 30. 4. 2021 – spustíte ji snadno zde. Publikace obsahuje základ, který by měl znát každý předškolák, a je pomocníkem v přípravě na blížící se zápis do 1. ročníku ZŠ.

Velkou výhodou také je, že rodiče mohou z MIUč+ (multimediální interaktivní učebnice) až do 30. 4. 2021 zdarma tisknout dvoustrany i jednotlivá cvičení – videonávod zde.

Tištěnou verzi Zápis je tu máme skladem na našem e-shopu.

Aktuální informace o naší řadě pracovních učebnic pro MŠ jsou k dispozici na webu Předškolák.

S přáním pevného zdraví

za nakladatelství
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
Bc. Denisa Řeháčková
asistentka jednatele

vloženo: 28. 2. 2021
UZAVŘENÍ MŠ OD 1. 3. 2021
Od 1. března 2021 jsou dle nařízení vlády všechny mateřské školy uzavřené.

Žádost o ošetřovné již nevydává škola, ale je nutné si formulář stáhnout a vyplnit na https://www.cssz.cz/


Vážení rodiče, sledujte prosím webové stránky tříd a e-maily. Učitelky tam budou vkládat vhodné aktivity pro děti. Předškolní děti musí tyto aktivity povinně plnit a po znovuotevření MŠ je učitelkám na třídě odevzdat (mají povinnou předškolní docházku a musí se distančně vzdělávat). Pro mladší děti je plnění "úkolů" dobrovolné.
Děkujeme všem, kteří se budou na plnění úkolů s dětmi podílet.


MŠ "Smetanova" je určena k vykonávání péče o děti a žáky, o které se nemohou v krizové situaci starat rodiče. To jsou rodiče, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v §​ 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. Tito rodiče mohou požádat o umístění svého dítěte do MŠ "Smetanova" ředitelku MŠ Vodňany na tel. 606 483 900.

vloženo: 26. 2. 2021
OD 1.3.2021 BUDE PRAVDĚPODOBNĚ MŠ UZAVŘENA

MŠ "Smetanova" je určena k vykonávání péče o děti a žáky, o které se nemohou v krizové situaci starat rodiče. To jsou rodiče, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v §​ 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. Tito rodiče mohou požádat o umístění svého dítěte do MŠ "Smetanova" ředitelku MŠ Vodňany na tel. 606 483 900.

vloženo: 15. 12. 2020
Vánoční přání

vloženo: 7. 12. 2020
Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin

vloženo: 12. 11. 2020
Od středy 18. 11. 2020 budou opět v provozu všechny třídy
Děti můžete přihlásit vždy alespoň jeden pracovní den před nástupem do MŠ do 12.00 hodin - telefonicky nebo e-mailem.

MŠ Smetanova:
tel.: 383 382 630

MŠ Výstavní:
tel.: 383 382 622
e-mail: jidelna.ms.vystavni@seznam.cz

Stále platí předávání dětí u vchodu do budovy či pavilonu MŠ.

Děti, které nebudou v listopadu v MŠ ani jeden den, nebudou za tento měsíc platit školné.

vloženo: 8. 11. 2020
Snížení úplaty za předškolní vzdělávání (ŠKOLNÉHO)
Za období od 19. do 30. října, kdy byla MŠ uzavřena se školné platit nebude.
Třída Rybiček z MŠ "Výstavní" nebude platit školné ani za období od 6. do 16. října, kdy byla třída v karanténě.
Děti, které nebudou v listopadu v MŠ ani jeden den, také za tento měsíc školné platit nebudou.

vloženo: 7. 11. 2020
Poděkování CSP

více fotografií na FB - odkaz ZDE
 

vloženo: 29. 10. 2020
OD 2.11.2020 JSOU VODŇANSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY OPĚT V PROVOZU
Žádáme rodiče, kteří mají možnost v době vyhlášení nouzového stavu a nepříznivého vývoje epidemiologické situace, ponechat si dítě v domácí péči, aby tak učinili (např. rodiče dětí, kteří čerpají mateřskou či rodičovskou dovolenou a rodiče, kteří nedocházejí do zaměstnání z jiných důvodů).
Svým zodpovědným přístupem můžeme všichni přispět k minimalizování rizika nákazy onemocněním Covid-19.„Úspěšná budoucnost dítěte je odrazem lásky,
spolupracujícího rodiče a vzdělaného učitele.“