AKTUALITY

vloženo: 28. 6. 2024
Přihlášení do MŠ v průběhu školního roku 2024/2025 (mimo zápis)

Pokud máte zájem o zapsání dítěte do MŠ, klikněte na následující odkaz a vyplňte předběžnou přihlášku.

https://registrace.twigsee.com/f1/materskaskolavo/6F8BC1E9-D6F1-49B3-8D93-E6F5E53E4CF0/prihlaskakpredskolnimuvzd

Pokud budeme mít volné místo, budeme vás kontaktovat.

 


vloženo: 27. 3. 2024
Online zápis do MŠ na školní rok 2024/2025

vloženo: 18. 3. 2024
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Vážení rodiče,
jako každý rok pomalu přichází jaro a s ním se blíží i čas k zápisu, a proto bych Vám ráda poskytla několik informací k této události. V našich mateřských školách poskytujeme vzdělávání i dětem od dvou let, které jsou schopné účastnit se vzdělávání v souladu s Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Mateřskou školu si pro své dítě můžete vybrat. V MŠ ve Výstavní ulici bude letos cca. 7 volných míst a v MŠ v ulici Smetanova cca. 51 volných míst (přesný počet budeme vědět až po uzavření odkladů školní docházky). Ve dnech zápisu do mateřských škol budeme pořádat i „Den otevřených dveří“, kdy budete mít možnost si s Vašimi dětmi prohlédnout vnitřní prostory školy i školní zahrady.

K zápisu se dostavte s dítětem.

Pozor! - Povinné předškolní vzdělávání
Nezapomeňte přijít k zápisu s dětmi, které dosáhnou ve školním roce 2024/2025 věku šesti let. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné.

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2024/2025 se uskuteční pro všechny pracoviště (Smetanova i Výstavní ulice) v hlavní budově Mateřské školy Vodňany, Smetanova 204 ve dnech:

  • pondělí 6. května 2024 od 8:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin
  • úterý 7. května 2024 od 8:00 do 12:00 hodin

Přihláška k zápisu se bude nově vyplňovat v online formuláři, díky kterému je veškerá administrativa vyřízena během pár minut, v souladu s platnou legislativou a GDPR. Rodiče své děti přihlašují online přes webový formulář, který bude přístupný na odkaze v sekci aktuality na webových stránkách msvodnany.cz od 1. 4. 2024 do 30. 4. 2024.

K ZÁPISU SI PŘINESTE:
1) vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ (vytisknete po vyplnění online formuláře)
2) potvrzení od lékaře o řádném očkování a zdravotním stavu dítěte (vytisknete po vyplnění online formuláře a necháte lékařem potvrdit)
3) kopii rodného listu dítěte (pokud jste ho nepřiložili k online formuláři)
4) občanský průkaz (pokud jste kopii nepřiložili k online formuláři)
5) kartičku pojišťovny - doklad o zdravotním pojištění
6) cizinci ještě přinesou doklad totožnosti dítěte a zákonného zástupce a doklad o povolení k pobytu

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Děti budou přijímány dle směrnice pro přijímání dětí do MŠ, která bude k nahlédnutí při zápise, nebo na webových stránkách mateřské školy - nezáleží tedy na pořadí podání žádosti o přijetí.
Přednostně se do MŠ přijímají děti, které mají místo trvalého pobytu ve Vodňanech a místních částech (Křtětice, Radčice, Čavyně, Hvožďany, Pražák, Újezd a Vodňanské Svobodné Hory).
Zápisem do mateřské školy začíná Vám i Vašim dětem nová životní etapa. Máte ještě několik měsíců na vše se připravit, vytvořit příjemnou atmosféru Vašemu dítěti a společně se těšit na nové zkušenosti a zážitky.

Těšíme se na Vás
Mgr. Ivana Kašová, ředitelka mateřské školy


vloženo: 2. 1. 2024
Rozpočet města Vodňany 2024

vloženo: 20. 12. 2023
Vánoční přání

vloženo: 7. 12. 2023
UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN
Mateřské školy jsou uzavřeny od 23.12.2023 do 1.1.2024. V provozu budou opět v úterý 2.1.2024 - pouze MŠ Výstavní a hlavní budova MŠ Smetanova. Od středy 3.1.2024 budou opět v provozu všechny budovy MŠ.
 
 

vloženo: 23. 11. 2023
VŠECHNY NAŠE MATEŘSKÉ ŠKOLY JSOU V PONDĚLÍ 27. 11. 2023 Z DŮVODU VÝSTRAŽNÉ STÁVKY UZAVŘENY

vloženo: 8. 11. 2023
VÝSLEDKY LOGICKÉ OLYMPIÁDY
Naše mateřská škola se již 6. rokem zabývá vyhledáváním nadaných dětí a tyto děti pak dále podporuje a rozvíjí. I proto byla všem dětem z naší mateřské školy nabídnuta účast na logické olympiádě, která by mohla k odhalení skrytého nadání také pomoci. Koncem října se přihlášené děti zúčastnily základního kola Logické olympiády, kterou každoročně pořádá Mensa České republiky. Logická olympiáda je soutěž, založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. V kategorii MŠ, která je pro děti od 3 do 7 let, soutěžilo 1799 dětí z celé České republiky.

Z naší MŠ se umístili na prvních místech:

1. Klaudie Plachtová (5 let), která byla v celorepublikovém hodnocení na 146. – 228. místě
2. - 3. Vítězslav Lazor (5 let), David Lazor (5 let), kteří byli v celorepublikovém hodnocení na 229. – 312. místě
4. Lucie Enochová (6 let), která byla v celorepublikovém hodnocení na 313. – 416. místě
5. - 6. Abigail Bártová (6 let), Elena Čečková (5,5 let), kteřé byly v celorepublikovém hodnocení na 417. – 547. místě

Děkujeme všem dětem, které reprezentovaly naši školu a jejich rodičům, že jim to umožnili.

vloženo: 7. 10. 2023
Obědy pro jihočeské děti
INFORMACE PRO RODIČE/ ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE
 
Příspěvek na školní stravování mohou získat pouze rodiny, které pobírají alespoň  jednu  z  uvedených  dávek: 
  • doplatek na bydlení,
  • příspěvek na živobytí,
  • odměnu pěstouna,
  • příspěvek při pěstounské péči,
  • příspěvek na úhradu potřeb dítěte.
 
Podmínkou pro podání žádosti o příspěvek na školní stravování je, aby bylo dítě přihlášeno ke školnímu stravování v Mateřské škole Vodňany.
Žádost o příspěvek na školní stravování se podává elektronicky po vyplnění a odeslání formuláře na webových stránkách projektu.
Více informací vč. formuláře na:
https://obedy.kraj-jihocesky.cz/informace-pro-rodice
Elektronické žádosti lze podávat od 1. 9. 2023. Možné je pouze elektronické podání žádosti přes tento portál, žádosti podané jinou formou nemohou být přijaty.
 
Více informací v ředitelně MŠ.
 

vloženo: 11. 9. 2023
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
JIŽ ŠESTÝM ROKEM SE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE ZABÝVÁME VYHLEDÁVÁNÍM NADANÝCH DĚTÍ, U KTERÝCH SE NÁSLEDNĚ SNAŽÍME NADÁNÍ PODPOROVAT A ROZVÍJET. SPOLUPRACUJEME I S PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKOU PORADNOU V TÁBOŘE, KTERÁ SE NA DIAGNOSTIKU NADANÝCH DĚTÍ ZAMĚŘUJE A DÍKY TOMU POSÍLÁME DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY DĚTI S JIŽ NASTAVENÝMI PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI. DĚTI SE PAK VE ŠKOLE NENUDÍ, PROTOŽE DOSTÁVAJÍ SLOŽITĚJŠÍ ÚKOLY, KTERÉ JE BAVÍ A DĚTI DÁLE ROZVÍJEJÍ.
 
PŘIHLASTE SVÉ DĚTI NA LOGICKOU OLYMPIÁDU A ZJISTĚTE Z POHODLÍ DOMOVA, JAK NA TOM VAŠE DÍTĚ JE. TŘEBA I VY ODHALÍTE SKRYTÉ NADÁNÍ VAŠEHO DÍTĚTE V OBLASTI LOGIKY A MY PAK JEHO NADÁNÍ V MŠ RÁDI PODPOŘÍME.

V MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE SE NADÁNÍ POTVRDILO PORADNOU U VĚTŠINY DĚTÍ, KTERÉ SE UMÍSTILY V RÁMCI NAŠÍ MŠ NA PŘEDNÍCH POZICÍCH.

LOGICKOU OLYMPIÁDU POŘÁDÁ MENSA ČESKÉ REPUBLIKY

vloženo: 12. 5. 2023
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2023/2024
ZDE


PŘIJETÍ A NÁSTUP DÍTĚTE DO MŠ JE NUTNÉ POTVRDIT PODPISEM ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DNE:
1. 6. 2023 od 12:30 do 14:00 hodin
nebo
2. 6. 2023 od 8:00 do 11:00 hodin

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ SE BUDE KONAT DNE:
6. 6. 2023 od 15:00 hodin

vloženo: 14. 3. 2023
Oslava Mezinárodního dne matematiky

více fotografií s popisem činností ZDE

vloženo: 10. 3. 2023
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
Vážení rodiče,
jako každý rok pomalu přichází jaro a s ním se blíží i čas k zápisu, a proto bych Vám ráda poskytla několik informací k této události.

V našich mateřských školách poskytujeme vzdělávání dětem od dvou let. Mateřskou školu si pro své dítě můžete vybrat. V MŠ ve Výstavní ulici bude letos cca. 5 volných míst a v MŠ v ulici Smetanova cca. 57 volných míst (přesný počet budeme vědět až po uzavření odkladů školní docházky). 
Ve dnech zápisu do mateřských škol budeme pořádat i „Den otevřených dveří“, kdy budete mít možnost si s Vašimi dětmi prohlédnout vnitřní prostory školy i školní zahrady.

K zápisu se dostavte s dítětem.

Pozor! - Povinné předškolní vzdělávání
Nezapomeňte přijít k zápisu s dětmi, které dosáhnou ve školním roce 2023/2024 věku šesti let. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné, až do doby nástupu do ZŠ. Pokud chcete děti vzdělávat individuálně v domácím prostředí, přineste k zápisu vyplněný příslušný tiskopis s oznámením ředitelce školy. Povinné vzdělávání je bezplatné (i děti s odloženou školní docházkou platí pouze stravné a školné neplatí).

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2023/2024 se uskuteční pro všechny pracoviště (Smetanova i Výstavní ulice) v hlavní budově MŠ (Smetanova 204) ve dnech: 
  • úterý 2. května 2023 od 8:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin
  • středa 3. května 2023 od 8:00 do 12:00 hodin
K ZÁPISU SI PŘINESTE S SEBOU:
1) vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ (ZDE)
2) vyplněný evidenční list potvrzený lékařem (ZDE - musí být vytištěn oboustranně – ne na dvou papírech)
3) dotazník pro rodiče nově nastupujících dětí (ZDE)
4) kopii rodného listu dítěte
5) občanský průkaz
6) kartičku pojišťovny - doklad o zdravotním pojištění

7) cizinci ještě přinesou doklad totožnosti dítěte a zákonného zástupce a doklad o povolení k pobytu

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

TISKOPISY SI TAKÉ MŮŽETE VYZVEDNOUT VYTIŠTĚNÉ V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

Děti budou přijímány dle směrnice pro přijímání dětí do MŠ, která bude k nahlédnutí při zápise, nebo ji lze stáhnout ZDE - nezáleží tedy na pořadí podání žádosti o přijetí. Přednostně se do MŠ přijímají děti, které mají místo trvalého pobytu ve Vodňanech a místních částech (Křtětice, Radčice, Čavyně, Hvožďany, Pražák, Újezd a Vodňanské Svobodné Hory).

Zápisem do mateřské školy začíná Vám i Vašim dětem nová životní etapa. Máte ještě několik měsíců na vše se připravit, vytvořit příjemnou atmosféru Vašemu dítěti a společně se těšit na nové zkušenosti a zážitky.
 
Těšíme se na Vás.
 
                                                                              Mgr. Ivana Kašová, ředitelka mateřské školy

vloženo: 10. 3. 2023
Provoz mateřské školy v době letních prázdnin 2023

od 3. do 28. 7. bude otevřena MŠ Smetanova
MŠ Výstavní a Beruška budou uzavřeny

od 31. 7. do 25. 8. bude otevřena MŠ Výstavní
MŠ Smetanova a Beruška budou uzavřeny

od 28. 8. bude otevřena MŠ Smetanova a MŠ Výstavní
Beruška bude uzavřena (do 1. 9. 2023)

ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNA OD 4. 9. 2023 A BUDOU OTEVŘENY JIŽ VŠECHNY BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY


vloženo: 20. 12. 2022
Vánoční přání

vloženo: 9. 12. 2022
UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN
Mateřské školy jsou uzavřeny od pátku 23. 12. 2022 do 30. 12. 2022. V provozu budou opět od pondělí 2. 1. 2023.

vloženo: 22. 11. 2022
Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku

vloženo: 7. 11. 2022
VÝSLEDKY LOGICKÉ OLYMPIÁDY
Naše mateřská škola se již 5. rokem zabývá vyhledáváním nadaných dětí a tyto děti pak dále podporuje a rozvíjí. I proto byla všem dětem z naší mateřské školy nabídnuta účast na logické olympiádě, která by mohla k odhalení skrytého nadání také pomoci. Koncem října se přihlášené děti zúčastnily základního kola Logické olympiády, kterou každoročně pořádá Mensa České republiky. Logická olympiáda je soutěž, založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. V kategorii MŠ, která je pro děti od 3 do 7 let, soutěžilo 1675 dětí z celé České republiky.

Z naší MŠ se umístili na prvních třech místech:

1. Šimon Křížek (5,5 let), který byl v celorepublikovém hodnocení na velice pěkném 115. – 225. místě
2. Klaudie Plachtová (4 roky), která byla v celorepublikovém hodnocení na 226. – 333. místě, což je vzhledem k jejímu věku opravdu obdivuhodný výkon
3. - 5. Danylo Boryshpolets (5,5 let), Iegor Sadchenko (5,5 let), Patricie Simandlová (5,5 let), kteří byli v celorepublikovém hodnocení na 553. – 667. místě

Děkujeme všem dětem, které reprezentovaly naši školu a jejich rodičům, že jim to umožnili.
 

vloženo: 27. 9. 2022
MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME

vloženo: 11. 9. 2022
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
JIŽ PÁTÝM ROKEM SE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE ZABÝVÁME VYHLEDÁVÁNÍM NADANÝCH DĚTÍ, U KTERÝCH SE NÁSLEDNĚ SNAŽÍME NADÁNÍ PODPOROVAT A ROZVÍJET. SPOLUPRACUJEME I S PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKOU PORADNOU V TÁBOŘE, KTERÁ SE NA DIAGNOSTIKU NADANÝCH DĚTÍ ZAMĚŘUJE A DÍKY TOMU POSÍLÁME DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY DĚTI S JIŽ NASTAVENÝMI PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI. DĚTI SE PAK VE ŠKOLE NENUDÍ, PROTOŽE DOSTÁVAJÍ SLOŽITĚJŠÍ ÚKOLY, KTERÉ JE BAVÍ A DĚTI DÁLE ROZVÍJEJÍ.
 
PŘIHLASTE SVÉ DĚTI NA LOGICKOU OLYMPIÁDU A ZJISTĚTE Z POHODLÍ DOMOVA, JAK NA TOM VAŠE DÍTĚ JE. TŘEBA I VY ODHALÍTE SKRYTÉ NADÁNÍ VAŠEHO DÍTĚTE V OBLASTI LOGIKY A MY PAK JEHO NADÁNÍ V MŠ RÁDI PODPOŘÍME.

LOGICKOU OLYMPIÁDU POŘÁDÁ MENSA ČESKÉ REPUBLIKY
„Úspěšná budoucnost dítěte je odrazem lásky,
spolupracujícího rodiče a vzdělaného učitele.“