TŘÍDNÍ UČITELKY:
 • Bc. Daniela Pulzová - učitelka
  Bc. Daniela Pulzová
  učitelka
 • Šárka Gelová - učitelka
  Šárka Gelová
  učitelka
 • Hanna Brožová - školní asistentka
  Hanna Brožová
  školní asistentka

Aktivity v době karantény

Vážení rodiče,
z důvodu karantény se nyní nemůžeme Vašim dětem věnovat, tak jak bychom si přály, a proto Vám touto cestou na stránky naší třídy ,,ŽABIČKY“ vkládáme vhodné náměty a aktivity pro zkrácení času v době karantény a především k celkovému rozvoji Vašich dětí.
Vám i Vašim dětem přejeme pevné zdraví!!!
Dáda a Šárka J
 
,,ŘEMESLO A POVOLÁNÍ“
 • Pojmenovat některé druhy prací dospělých
 • Co dělá maminka a tatínek?
 • Proč chodí dospělí do práce?
 • Vystihnout typické znaky povolání či pracovních činností
 • Doporučené hry: Na pekaře, Na doktora, Na učitelku, Na kuchařku, Na obchod, Na policistu, Na řidiče, Na kominíka  apod.
Je vhodné procvičovat rytmus – vytleskávání básniček
Zapojovat činnosti zaměřené na rozvoj jemné i hrubé motoriky
 
Básničky
Zedník                                                                           
Hrajeme si na zedníky                                       
a taháme cihly,
záda ruce napínáme,
abychom je zdvihli.
 
Švadlenka
Šiju, šiju halenku,
pro mámu i Alenku.
Jehlu mám a nitě k tomu
šikovná jsem, věřte tomu!
 
Pekař
Pekař peče housky,
uštipuje kousky,
pekařka mu pomáhá,
uždibují oba dva.
 
Píseň:
Jede jede poštovní panáček
Kalamajka…
 
Pohybová cvičení s písničkou
,,Pec nám spadla“
 • Chůze po kruhu (skandujeme píseň), na závěr dřep
 • Chůze po špičkách (velká, vysoká pec)
 • Chůze v podřepu s předpažením (menší pec)
 • Chůze s kýváním do stran (pec se kymácí), v závěru sed
 
 ,,Šel zahradník do zahrady“
 • Zazpívat si písničku o zahradníkovi
 • Vhodná aktivita: semínka řeřichy nasít na navlhčenou vatu
 
Pracovní list Švadlenka                                                        Grafomotorické cvičení
                            
 
 
,,KDYŽ JARO ZAŤUKÁ“ 
 • Všímat si změn v přírodě
 • Povídat si o jarní přírodě, o mláďátkách, která se na jaře rodí
 • Pokud vyrazíte na ,,zdravotní procházku“ všímat si zahrádek s jarními květinkami
 
Říkadlo
Sněženka
Táta včera na venku,
našel první sněženku
vedle petrklíč,
zima už je pryč.
 
Jaro přichází
Zimo, ty jsi bílá paní,
končí tvoje kralování,
sundej bílou korunu a sesedni ze trůnu.
 
Pohybové cvičení s básničkou
Haló, všichni vstávejte (voláme, ruce u pusy)
jaro opět vítejte. (máváme)
Celou zimu jste jen spali, (ruce pod hlavou, spíme)
protáhněte svoje svaly. (cvičíme nad hlavou rukama)
Raz a dva a levá, pravá, (pochodujeme)
rozcvička je vždycky zdravá. (upažujeme)
Tak už všichni vstávejte, (voláme)
jaro opět vítejte. (máváme)
 
  Grafomotorické cvičení
 
 
 
 
 

UMÍSTĚNÍ TŘÍDY: pavilon

PROVOZ TŘÍDY: 6.45h.-15.15h.

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna, jídelna

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 28 dětí 17 děvčat 11 chlapců
VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 2,5 - 4 roky

O NAŠÍ TŘÍDĚ:
Prioritou začátku letošního školního roku bude pomáhat dětem získávat pocit důvěry a bezpečí ve školce plné kamarádů. Usilovat o co nejrychlejší adaptaci. Současně budeme objevovat a poznávat vše nové okolo nás. Zajistíme vhodné podmínky k rozvoji tělesného rozvoje, zdraví, osobní spokojenosti a pohody dítěte po celý den.

NAŠE AKTIVITY:
- akce v MŠ - divadélka
- vánoční tvůrčí dílnička s rodiči
- besídka ke "Dni matek"
- závěrečný školní výlet
 
motto třídy: „S úsměvem jde všechno lépe!“ 

 RANNÍ UVÍTACÍ RITUÁL: "Dobrý den, kvaky, kvak,
                                               zdraví žabka i žabák. 
                                               Hop, skok, bác!
                                               Usmějí se, zamávají,
                                              dobře se tu spolu mají."
 

PLÁNOVANÉ AKCE:

29. září 2020
Kouzelnické duo s bordelcolií Edou
vstupné: 55,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

15. říjen 2020
Divadlo LUK
Pohádka O Palečkovi
vstupné: 50,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

12. listopad 2020 - 9.00 hodin
Divadlo Dokola
Pohádka"Kašpárek v pekle"
vstupné: 50,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

8. prosinec 2020 - 9.00 hodin
Divadlo Zvoneček "Vánoční pohádka"
Vstupné 60,- Kč
Kde: MŠ SmetanovaAKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY:

14. září 2016 - 15.30 hodin
Schůzka s rodiči
Zveme všechny rodiče na společnou informační schůzku (bez dětí, děkujeme! smiley​) .
Kde: učebna MŠ Smetanova

6. září 2016
První dny ve školce

9. červen 2005
Jak se rodí kytara
Lubomír Hrdlička
- hudebně vzdělávací program