TŘÍDNÍ UČITELKY:
 • Bc. Daniela Pulzová - učitelka
  Bc. Daniela Pulzová
  učitelka
 • Šárka Gelová - učitelka
  Šárka Gelová
  učitelka
 • Anna Borovková - ped. asistentka
  Anna Borovková
  ped. asistentka

UMÍSTĚNÍ TŘÍDY: pavilon

PROVOZ TŘÍDY: 6:45 - 15:00 hod.

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna, jídelna

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ:  20 dětí - 10 chlapců, 10 děvčat

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 2,5 - 4 roky

O NAŠÍ TŘÍDĚ:
Prioritou začátku letošního školního roku bude pomáhat dětem získávat pocit důvěry a bezpečí ve školce plné kamarádů. Usilovat o co nejrychlejší adaptaci. Současně budeme objevovat a poznávat vše nové okolo nás. Zajistíme vhodné podmínky k rozvoji tělesného rozvoje, zdraví, osobní spokojenosti a pohody dítěte po celý den.

NAŠE AKTIVITY:
- akce v MŠ - divadélka
- vánoční tvůrčí dílnička s rodiči
- besídka ke "Dni matek"
- závěrečný školní výlet
 
motto třídy: „S úsměvem jde všechno lépe!“ 

 RANNÍ UVÍTACÍ RITUÁL: "Dobrý den, kvaky, kvak,
                                               zdraví žabka i žabák. 
                                               Hop, skok, bác!
                                               Usmějí se, zamávají,
                                              dobře se tu spolu mají." 

PLÁNOVANÉ AKCE:

- připravujemeAKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY:

3. září 2020 - 15.30 hodin
Informační schůzka pro rodiče
Kde: Třída Žabičky

18. květen 2020
Doprava

   -Poznávat některé dopravní  značky ( jejich tvar např. kruh, čtverec ..)

   -Opakování básniček - ,,Dopravní prostředky"
                                           ,,Semafor"

   -Omalovánky dopravních prostředků

   -Výroba ,,Auta "(polovinu papírového talířku natřeme barvou a nalepíme vystřižená kola, okna)

   -Výroba ,,Dopravních prostředků"(využití různých krabiček, ruliček...)

   -Básnička,,Auto"
   Tů,tů,tů, auto už je tu.
   Pojeď mámo, pojeď s námi,
   za chvíli jsme za horami.
   Tů, tů, tů, auto už je tu!

   -Pobyt venku ,,Co slyšíme v okolí ?"
                            ,,Pozorování dopravních značek"
                            ,,Určování dopravních prostředků" 

   Těší se na vás Šárka, Dáda a Hanka

11. květen 2020
Dopravní prostředky

   -Poznávat dopravní prostředky( co jezdí,létá,pluje)

   -Uvědomit si k čemu slouží - helma,chrániče, dětská sedačka ..

   -Vědět jak přecházíme silnici, znát barvy semaforu

   -Využití obrázkových knih, rozhovor nad obrázky

   -Hra ,,Na dopravu"(kostky,auta, garáže, vláčky, dopravní koberec ...)

   -Rytmizace slov ( ko-lo, au-to ..)

   -Logopedie -jede vláček šššš (zrychlujeme, zpomalujeme, hlasitě, tiše)

   -Skládání dopravních prostředků z částí ( rozstříháme obrázek na 4-6 dílků a poskládáme )

   -Hra ,,Co jezdí, létá, pluje"

   Voda -modrý krepový papír

   Koleje -prkýnka

   Silnice -černé papíry

   Vzduch -nakreslený mrak

   Děti mají obrázky dopravních prostředků, přiřazují je dle způsobu pohybu ( např. auto - silnice ..)

   - Grafomotorika -vlnky na vodě, kouř z výfuku

   -Básnička - ,,Dopravní prostředky"
    Auto stojí v garáži,
    vláček hledá nádraží.
    Autobus má parkoviště,
    letadlo chce na letiště.
    Lodě znají přístavy,
    kde se chvíli zastaví.
   
   -Pozorování a určování dopravních prostředků při pobytu venku       

   -Hra ,,Na auta" - reakce na signál (červená kostka - stát, zelená - jedeme)
   -Stavba ,,Semaforu"- rozvíjet znalost barev ( 3 kruhy, vyplníme PET víčky)

   -Básnička -,,Semafor"
    Červená je kytička,
    žlutá barva sluníčka.
    Zelená je,milé děti,
    jako hrášku kulička.

(2019-02) Hvor er de

 Grafomotorická cvičení
Fise de lucru- exercitii grafice – grupaalbinutelorJakub: Grafomotorika a omalovánky

Použité zdroje: Pinterest

 Zdraví Šárka,Dáda a Hanka

2. květen 2020
Doporučené aktivity
Den matek
Milí rodiče a děti, všechny vás moc zdravíme. Blíží se den (8.května), kdy naše maminky oslaví svůj svátek. Proto se tento týden zaměříme právě na maminky. Pro volné chvíle, zde najdete aktivity související s tímto tématem. Dětičkám přejeme mnoho radosti z jarních her a maminkám přejeme mnoho zdraví, štěstí, lásky a trpělivosti. Dáda, Šárka, Hanka

Aktivita pro tatínky s dětmi:
- tatínkové pokládají otázky a maminky poslouchají...
 • popiš svoji maminku, jak vypadá?
 • co vše tvoje maminka umí?
 • jak se jmenuje tvoje maminka, tatínek, sourozenec?
 • jak doma pomáháš mamince?
 • kdy, je tvoje maminka nejkrásnější?
Básnička
Spanilá jak růžička,
dala mi půl srdíčka.
Umí něžně pohladit, 
v pravou chvíli poradit.
Jenom jednu každý má,
celý den se usmívá.

Zpívejte si na melodii písně Pec nám spadla:
Já mám mámu, ty máš mámu. Všichni máme maminku.
Já mám pro ní, ty máš pro ní, k svátku sladkou pusinku!

Písnička s pohybem
Až já budu velká
Až já budu velká,   (z bobečku rosteme, ukazujeme jak jsme velcí)
bude ze mne selka,  ( ruce v bok, kroucené pohyby do stran)
přijďte k nám, já vám dám  ( ukazuji, pojď rukou)
plný krajáč mléka.              (ukazuji s rukama velký kruh)
přijďte k nám, já vám dám  ( ukazuji, pojď rukou)
plný krajáč mléka.              (ukazuji s rukama velký kruh)
Kyselého nemám     (točím s rukama v zápěstí, vyvýšené ruce a ukazuji ne, ne)
a sladkého nedám.
Běžte pryč, běžte pryč,   (ukazuji běžte pryč rukama)
já vás ani neznám.      (točím s rukama v zápěstí, a ukazuji ne, ne)
Běžte pryč, běžte pryč,   (ukazuji běžte pryč rukama)
já vás ani neznám.      (točím s rukama v zápěstí, a ukazuji ne, ne)

Aktivity vhodné pro pobyt venku
- hry na pískovišti (bábovky, pečeme koláč, vaříme)
- zametání chodníku, hrabání (uklízíme jako maminka)
- jízda na odrážedlech, kolech (tatínek jede do práce)
- vycházky do okolí
- stavby, skládanky, mozaiky z přírodnin

Dospělý čte a dětičky doplňují slova podle obrázku

Grafomotorická cvičení


Použité zdroje: Náměty a přípravy pro MŠ
                            Učebnice, mapy cz.
     

2. květen 2020
Doporučené aktivity
Den matek
Milí rodiče a děti, všechny vás moc zdravíme. Blíží se den (8.května), kdy naše maminky oslaví svůj svátek. Proto se tento týden zaměříme právě na maminky. Pro volné chvíle, zde najdete aktivity související s tímto tématem. Dětičkám přejeme mnoho radosti z jarních her a maminkám přejeme mnoho zdraví, štěstí, lásky a trpělivosti. Dáda, Šárka, Hanka

Aktivita pro tatínky s dětmi:
- tatínkové pokládají otázky a maminky poslouchají...
 • popiš svoji maminku, jak vypadá?
 • co vše tvoje maminka umí?
 • jak se jmenuje tvoje maminka, tatínek, sourozenec?
 • jak doma pomáháš mamince?
 • kdy, je tvoje maminka nejkrásnější?
Básnička
Spanilá jak růžička,
dala mi půl srdíčka.
Umí něžně pohladit, 
v pravou chvíli poradit.
Jenom jednu každý má,
celý den se usmívá.

Zpívejte si na melodii písně Pec nám spadla:
Já mám mámu, ty máš mámu. Všichni máme maminku.
Já mám pro ní, ty máš pro ní, k svátku sladkou pusinku!

Písnička s pohybem
Až já budu velká
Až já budu velká,   (z bobečku rosteme, ukazujeme jak jsme velcí)
bude ze mne selka,  ( ruce v bok, kroucené pohyby do stran)
přijďte k nám, já vám dám  ( ukazuji, pojď rukou)
plný krajáč mléka.              (ukazuji s rukama velký kruh)
přijďte k nám, já vám dám  ( ukazuji, pojď rukou)
plný krajáč mléka.              (ukazuji s rukama velký kruh)
Kyselého nemám     (točím s rukama v zápěstí, vyvýšené ruce a ukazuji ne, ne)
a sladkého nedám.
Běžte pryč, běžte pryč,   (ukazuji běžte pryč rukama)
já vás ani neznám.      (točím s rukama v zápěstí, a ukazuji ne, ne)
Běžte pryč, běžte pryč,   (ukazuji běžte pryč rukama)
já vás ani neznám.      (točím s rukama v zápěstí, a ukazuji ne, ne)

Aktivity vhodné pro pobyt venku
- hry na pískovišti (bábovky, pečeme koláč, vaříme)
- zametání chodníku, hrabání (uklízíme jako maminka)
- jízda na odrážedlech, kolech (tatínek jede do práce)
- vycházky do okolí
- stavby, skládanky, mozaiky z přírodnin

Dospělý čte a dětičky doplňují slova podle obrázku

Grafomotorická cvičení


Použité zdroje: Náměty a přípravy pro MŠ
                            Učebnice, mapy cz.
     

27. duben 2020
Já a příroda--
 
   -Pozorování přírody kolem nás -pampelišky, sedmikrásky ,hmyz

   -Rozhovory nad knihou -obrázky z přírody ,chování v přírodě (co je dobře ,co špatně )

   -Stavba z kostek -vesnice , město , les ...

   -Skládání obrázků z PET víček, kamínků ,klacíků , šišek ...

   -Hra ,, ČISTÍME STUDÁNKU "(kruh -např. velká obruč , různé odpadky , třídíme do kontejnerků dle druhu )

   -Říkadlo - Co to ťuká v našem lese,
                      ťuky ,klepy ,ťuky ,klep? 
                      Atˇto klepá , nebojte se,
                      je to datel - drvoštěp.

    - ,,Filipojakubská noc "(30.4.)
    - četba z knihy ,,Malá čarodějnice" (je hodná ,nebo zlá ,jak se může oblékat ...)

    -Rozhovor -hledání pohádek , ve kterých vystupuje čarodějnice

   -Sluchová hra -např. sáček,dřívka , skořápky... děti hádají dle sluchu ,čím čarodějnice čaruje

   -Říkadlo- Ježibaby kamarádky,
                    krouží vzduchem tam 
                    a zpátky.
                    Šaty mají od sazí,
                    snad se v letu nesrazí.

   -Grafomotorika - ,,Ježibaba čaruje" ( uvolnění zápěstí)
                                   ,,vítr"

   -Malování řeky (vln) -vlnky malujeme pomocí větvičky namočené v barvě

   -Pobyt venku - výroba chatrče pro ,,Malou čarodějnici"(listy, větvičky)
                            -prohazování míčků ,,pavučinou"(vlnou mezi stromy)
                            -kresba dřívkem do písku
                            -otiskování přírodnin do modelovací hmoty
                             -sázení semínek, rostlinek( na zahrádce )
       Krásné počasí při ,,jarním čarování" přeje Šárka,Dáda a Hanka

Pracovní listy
Den Země - pracovní list grafomotorika
DEN ČARODĚJNIC PRACOVNÍ LISTY OMALOVÁNKY
Čarodějnice - pracovní list
Použité zdroje: Náměty a přípravy pro MŠ
                           Mimibazar
                           E-předškoláci

21. duben 2020 - 9.00 hodin
Divadlo Máma a táta
Do školky k nám přijede divadlo Máma a táta s pohádkou "Kvído a strašidelná škola"
Vstupné 50,- kč
Kde: MŠ Smetanova

18. duben 2020
Doporučená cvičení
Milé děti a rodiče,
tento týden si ještě vzpomeneme na domácí zvířátka a jejich mláďátka. Budeme si užívat sluníčka, naslouchat řeči ptáčků, pozorovat čápy a všímat si změn jarní přírody. Z klacíků, z kamínků, z pampelišek a sedmikrásek si můžete vytvarovat např. sluníčko nebo nějaké zvířátko.
Bylo by vhodné, aby děti i nadále procvičovaly samostatnost při stolování a oblékání.
Krásné dny plné sluníčka přeji Dáda, Šárka a Hanka :-)

Cvičení
Najdi stejnou barvu
- z pytlíčku, kde jsou namíchaná barevná kolečka či kostičky si dítě jednu barvičku vytáhne a potom hledá v okolí předměty stejné barvy

Poznávání a procvičování části těla
- rodič položí otázku ,,ČÍM SE DOTÝKÁM, KDYŽ..."
... ležím na zádech, ležím na břiše, sedím v tureckém sedu na zemi, sedím s nataženýma nohama na zemi, klečím na zemi, sedím na židli, stojím apod.
= děti popisují, kterými částmi těla se dotýkají podlahy, židle, stolu apod.

Rytmizace s říkadly
- dřívka, kamínky, cokoliv najdete na procházce - dodržet přesně rytmus říkadla
BUMTATATA BUMTATA,
      - - - -             - - - ,
UTEKLA MI KOŤATA!
    - - -       -     - - - !
PRVNÍ KOTĚ DÍROU V PLOTĚ,
DRUHÉ PSALO, ŽE SE VZDALO.
A CO TŘETÍ? A CO TŘETÍ?
ULETEĚLO NA KOŠTĚTI!
ČTVRTÉ VLEZLO ZA VRATA - 
BUMTATATA BUMTATA!

Hry s prsty
,,počítání" - postupné zvedání prstů od palce s počítáním od jedné do pěti na jedné ruce, na druhé, oběma najednou
,,cvrnkání kuliček" - ve vzduchu, na stole (kuličky z papíru, které si dítě samo vyrobí)

Grafomotorické cviky
Šnek (spirála)
- za pomocí říkanky dítě maluje spirálu: Vařila myšička kašičku, na zeleném rendlíčku...
Kreslenie podľa čiar - Album používateľky zanka29


Domácí zvířata - stíny
Pohádka
Proč ovečky nosí zvoneček
Byla jedna ovečka a jeden beránek. Oba se velice těšili na jaro, až budou mít jehňátko. Když se jehňátko narodilo, nastaly mamince ovečce a tatínkovi beránkovi velké starosti. Jehňátko bylo totiž hodně neposedné, zvědavé a všetečné. Všude vlezlo, všechno ochutnávalo a často se toulalo. Ovečka a beránek si lámali hlavu, jak to udělat, aby se jim jehňátko nakonec neztratilo a nezadávali ho v lese vlci. Na louce jehňátko stále hlídali, pořád se po něm ohlíželi, ale stačila chvilka nepozornosti a jehňátko hupky, dupky a už bylo v lese. Takové to bylo nerozumné jehňátko! Marně mu tatínek beránek domlouval, že může v lese zabloudit a už nenajde cestu domů. Marně mu maminka ovečka vyprávěla, že ho mohou v lese chytit vlci. Jednou chodil ustaraný beránek po louce a stále přemýšlel, jak uhlídat neposlušné jehňátko. Najednou uslyšel, jak zvoní na kostelní věži zvon. Hlas zvonu se daleko rozléhal, a tak beránka napadlo: ,,Dáme jehňátku na krk zvoneček, abychom stále slyšeli, kde chodí!" A tak dostalo neposlušné jehňátko na krk zvoneček, aby se neztratilo. A druhý zvoneček dostala na krk i maminka ovečka, aby neposedné jehňátko slyšelo, kde se jeho maminka právě pase. 

Báseň
Cinky, linky, zvonek zvoní, 
běhá tu s ním jehňátko.
Na louce, kde tráva voní,
najde mámu zakrátko.


Jarní dokreslování - beránek | Nápady pro Aničku.cz
Použité zdroje: 
Přípravy a náměty pro MŠ
Pinterest
Veselý rok s pohádkami

14. duben 2020
Domácí zvířátka a mláďata

   -Poznávat některá domácí a hospodářská zvířata a jejich mláďata (rozhovor nad obrázky ,obrázkové knihy)
   -Hra ,,Na hospodářství" (ohrádky z kostek ,domečky pro zvířátka)
   -Říkadla 
 
  -Pejsek -rytmizace(tleskání )
    Pejsek štěká za vraty,
    honí se tu s kuřaty.
    Kuřátka se nedají,
    na hřbet si mu  
    sedají.
 
 -Bumtarata (spojení s pohybem )
   Bumtarata na vrata (tleskání)
   máme čtyři koťata .
   První mňouká (,,mňau ")
   druhé přede (předeme jako kočička )
   třetí spinkat nedovede (povzdech ,otáčíme hlavou)
   A to čtvrté prská (,,zaprskat")
   ocáskem si mrská (hýbeme prstíky )
 
-Gymnastika mluvidel (napodobovat hlasy zvířat)
  -Sluchová hra ,,Jaké slyšíš zvířátko?"(najdi správný obrázek)
  -Grafomotorika - velký arch papíru a kreslíme krouživým pohybem klubíčka pro kočičku (procvičování barev
   -nakresli dvě červená , jedno žluté ..pojmy více a méně ..)
  -Omalovánky domácích zvířat
  -Při pobytu v přírodě - poslouchej
         -tekoucí vodu
         -zpěv ptáků
         -zvuky zvířat
   -Pohybová hra ,,Na zvířátka"(napodobujeme zvířátka např. lezeme po čtyřech jako ,,kočičky",chůze v dřepu 
    -,,káčata"...)

      Moc, moc vás zdravíme 
      Šárka, Dáda a Hanka
   
                                                                                         
     
 

14. duben 2020
Zvířátka a jejich mláďátka
Pracovní listy
Spoj maminku se svým mláďátkem...
Pro Šíšu: Domaci ukolky

Najdi mamince její mláďátko...
zvířátka a mláďátka pracovní list - Hledat Googlem
Procvič si ručku svoji a pokus se obtáhnout obloučky ve správném směru...
Pracovní, zábavné, grafomotorické listy k vytisknutí na téma JARO. Připravte si pro děti také další jarní zábavné listy a jarní omalovánky. Pro následující roční období využijete pracovní listy léto, podzim a zima.                         …

6. duben 2020
Velikonoce

   -Povídání o Velikonocích -kraslice ,pomlázka ,beránek,koledy
   -Vytvořit tvar velikého vajíčka -např. pomocí lana a zdobíme ( PET víčka,geometrické tvary ..),při  vycházce   
    do přírody (kamínky,dřívka..)
   -Nakreslit obrys velikého vajíčka -Kraslice (zdobíme kousky barevného papíru -nalepování )
   -Modelování vajíček (barevná modelína ) ,procvičování barev 
   -Setí obilí ,omalovánky (kuřátka,slepičky,květiny..)
   -Stavba dvorečku pro slepičky a kuřátka-využití kostek ,zvířátek
   -Poslech pohádky ,, O kohoutkovi a slepičce "

   -Velikonoční říkadla
      Ben,ben,ben
   Ben,ben,ben,(pleskání ,dupání)
   všechny blechy ven.
   A vajíčka do košíčka,
   sem,sem,sem! (pleskání)

     Hody, hody
  Hody,hody,doprovody,
  dejte vejce malovaný.
  Nedáte-li malovaný,
  dejte alespoň bílý,
  slepička vám snese jiný.
 
  -Vycházky do přírody
  pohybové hry -,,Pan čáp ztratil čepičku "
                            ,,Hledání vajíček"(např. na zahradě)
  
  -Pozorování hmyzu a květin

    Krásné Velikonoce a pevné zdraví 
  
   Přejí Šárka,Dáda,Hanka

Pracovní listy, viz. odkazy. 

http://imgworld.cz/wjVkjXyNOv.jpg
http://imgworld.cz/im17SP4nxT.jpg
 

30. březen 2020
Doporučené činnosti
   Velikonoce jsou za dveřmi. Pojdˇme si s dětmi navodit ,,tu" jarní předvelikonoční náladu. Povídejte si s dětmi o tradicích, symbolech, které k těmto svátkům náleží. Zasejte si s dětmi osení. Pro inspiraci vkládáme vhodné aktivity pro toto období. Mnoho zdraví a slunce přejí Dáda, Šárka a Hanka.

SYLVA FRANCOVÁ: Kreslené pohádky
Báseň
Zajíček
Zamračený zajíček
vzal si mrkev kousíček.
A když mrkev ochutnal,
nemračil se ale smál.

Slunce
Slunce volá na sněženku,
podívej se, jak je venku!
Slunce volá do oken, 
děti, haló, pojďte ven!

Malování s básničkou
Namaluj si sluníčko podle diktátu - rodiče diktují a dítě maluje
Sluníčko
Namaluju kolečko,
tak začíná sluníčko.

Jedno očko, vedle druhé,
na celý svět koukat bude.

Pusinka je miska malá, 
směje se a zpívá tra-lá.

Čárku ke kruhu maluju,
paprsek tak vytvaruju.

Přidám čárky dokola,
sluníčko na nás volá.

Slunce na vše dosáhne,
když paprsky natáhne.
Když sluníčko pěkně svítí, 
všude roste plno kvítí.

Pohybové cvičení s říkankou - rodiče s dětmi
- dospělý sedí na zemi a představuje květ. Dítě kolem něho poletuje jako včelka. V závěrečném rýmu skočí dítě dospělému do náruče a schoulí se mu do klína.
Včelka
Krouží včelka kolem květu,
létá, bzučí, má se k světu.
Zpátky k úlu letí hned,
v zimě bude sladký med.

Opakujte si s dětmi barvičky
O zajíčkovi
V trávě hopsá zajíček,
nese kopu vajíček.
Žluté, modré, červené,
všechny jasně zbarvené.

Grafomotorické cvičení

Einzigartig Malvorlagen Ice Age #Malvorlagen #Malvorlagenkostenlos

Jarní zdravotní procházka s úkoly
- i zdravotní procházka do přírody může být zábavná
Pracovní list k procházce v období brzkého jara.
Použité zdroje:https://cz.pinterest.com/ 

  - Opakovat pohybové cvičení s básničkou
     ,,Halo,všichni vstávejte"
   
 - Poznávat některé jarní květiny, pojmenovat je - knihy, obrázky, zahrádky při pobytu venku 
 
 - Rytmizace slov (vytleskávat, vyťukávat - např. tu - li - pán....)

 - Skládat obrázek z částí (4 - 6 dílků) - nakreslit např. sněženku,tulipán, rozstříhat na dílky a poskládat obrázek
 
 - Básnička: Tulipán
                     Tulipán, ten kvete z jara,
                     o svůj květ se dobře stará.
                     Ať překrásnou barvu má,
                     ať ho každé dítě zná !

 - Práce s barvou - otisk dlaně = květ tulipánu, dokreslení stonku a listů

 - Pohybová hra ,,Hledám kytku, kytičku,
                               měla barvu, barvičku......(např. žlutou)Zdraví, 
Šárka, Dáda a Hanka :)
    

13. březen 2020
MATEŘSKÁ ŠKOLA JE AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA

11. březen 2020
Dopis pana starosty rodičům dětí z MŠ - OMEZENÍ PROVOZU


10. březen 2020 - 9.00 hodin
Divadlo Sluníčko
Divadlo Sluníčko nám do školky přiveze jarní pohádku "Co se děje nalouce".
Vstupné 45,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

27. únor 2020 - 9.00 hodin
Karneval
Kde: Třída Žabiček

21. únor 2020
ODHLAŠOVÁNÍ/PŘIHLAŠOVÁNÍ STRAVY
odkaz na webové stránky: https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Prihlaseni
odkaz pro stažení aplikace do mobilního telefonu - ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stravacz.stravacz
odkaz pro stažení aplikace do mobilního telefonu - APPLE: https://apps.apple.com/cz/app/strava-cz/id1433795141?l=cs

Vážení rodiče,
Dovolte, abychom Vás seznámili s novinkou, kterou pro Vás chystáme ve stravovacím provozu. V současnosti jsme zřídili pro strávníky možnost objednávat stravu prostřednictvím internetu a mobilního telefonu. Pro možnost objednávání stravy na internetu postupujte podle následujících pokynů:

Každému bylo přiděleno uživatelské jméno a heslo.  Uživatelské jméno = příjmení a první písmeno jména – tzn. Novák Jiří = novakj.  V případě duplicitních jmen nebude toto pravidlo platit.
Heslo – vygenerováno programem, po přihlášení jej můžete změnit v sekci „nastavení uživatele“.
Zde můžete též zadat e-mailovou adresu, kam Vám systém může zasílat zprávy.
Přihlašovací údaje obdrží každý v MŠ osobně od vedoucí školní jídelny.
Odhlašování stravy lze nyní i na internetu na adrese: www.strava.cz .
Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku Zařízení = 3635
Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo, (viz bod 1).
Jste přihlášeni přímo do „své“ jídelny a můžete objednávat (odhlašovat)stravu.
Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávky. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek.
POZOR – odhlašujte vždy celý den!!!
Odhlašovat/přihlašovat lze nejpozději do 13 hod. na následující den.
Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.
Ze systému se odhlaste potvrzením položky Odhlášení.
Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz.

28. leden 2020 - 9.00 hodin
Pohádka o kačence
Pohádku o kačence přijede dětem zahrát známé divadlo LUK - manželé Kyselkovi.
Vstupné 50,- Kč
Kde: MŠ Smetanova
Foto #1
Foto #2
Foto #3
Foto #4
Foto #5
Foto #6
Foto #7
Foto #8
Foto #9

13. prosinec 2019 - 9.00 hodin
Předvánoční kouzlení
Kouzelnické duo si tentokrát připravilo vánoční, bublinkové představení s dárky pro děti.
Vstupné 100,-Kč
Kde: učebna MŠ

5. prosinec 2019
Mikulášská nadílka
Do školky přijde za dětmi Mikuláš s andělem a čerty.