• Foto třídy #1
 • Foto třídy #2
 • Foto třídy #3
 • Foto třídy #4
  TŘÍDNÍ UČITELKY:
 • Jana Šestáková - vedoucí učitelka
  Jana Šestáková
  vedoucí učitelka
 • Ivana Kubelková - učitelka
  Ivana Kubelková
  učitelka
 • Eva Trubková - ped. asistentka
  Eva Trubková
  ped. asistentka

UMÍSTĚNÍ TŘÍDY: odloučené pracoviště MŠ Výstavní, 2. podlaží

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 28 dětí - 13 dívek, 15 chlapců

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 4 - 7 let

O NAŠÍ TŘÍDĚ:
Z věkového složení dětí v naší třídě vyplývá, že děti jsou již samostatnější a společné činnosti se zaměřují na přípravu dětí do ZŠ. Prostory třídy se skládají z tří velkých místností s různými hracími a pracovními kuotky - kuchyňka, kadeřnictví, obchod, obývací pokoj, kutilský koutek, prostor na hracím koberci, prostor pro odpočinek dětí, čvičení aj. Ve třídě je vytvořen i logopedický a čtecí koutek. Cíleně se zaměřujeme na logopedickou prevenci.

motto třídy:
„Vše co opravdu potřebuji znát,
jsem se naučil v mateřské škole.“
 

PLÁNOVANÉ AKCE:

- připravujemeAKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY:

13. duben 2020 - 17. duben 2020
"Domácí zvířátka a jejich mláďátka"

 "Domácí zvířátka a jejich mláďátka"                                   

         

                          "AHOJ DĚTI,

                      UŽ JSME TADY ZAS."

 

     V tomto týdnu se zaměříme na poznávání zvířátek ,která žijí na farmě nebo na dvorku.

     Dozvíme se, k čemu jsou nám užitečná a ujasníme si jak se nazývají.

     Děti poznají spoustu zvířátek, ale někdy jim dělá problém název mláďátek.

     Proto si je připomenem a zahrajeme si na ně.

 

*     Začneme pohádkou. "Poučná pohádka pro malá čuňátka"

 

                Vypravěč:                                            Vypravěč:

                                                                             

                Kde se toulá vepřík Bořík?                Vyšel ze vrat. Na rybníku

                Podívejte, tady je -                              spatřil Bořík hejno hus.

                špinavý až za ušima,                                                                 

                protože se nemyje.                             Husy:                                              

                Jde si hledat kamarády,                                                                      

                ale kočka ježí hřbet.                           Vykoupej se, to je prima!  

                                                                             Skoč tam ,hopla! Jen to zkus!

                Kočka:                                                 

                                                                              Vypravěč:

              Ty jsi čuně, hanba mluvit!                   

                Zmiz mi z cesty! Hybaj zpět!              Bořík skočil do rybníka,

                                                                              smutek hodil za hlavu.

                Kohout:                                               

                                                                              Bořík:

                Pozor, pozor! Kykyryký,                                                                

                běžte, kvočny, na svůj hřad!              Utopit se? Ani nápad!

                Kamárádit s umouněncem?              Já si radši zaplavu!                                  

                Ani za nic! Čelem vzad!                       

                                                                              Vypravěč:

                Vypravěč:                                                                   

                                                                              Zaplaval si tam a zpátky,

                I ten hafan cení zuby,                          zavýskal si vesele,

                vrčí jako motorka.                                a už běží zpátky domů,   

                                                                              jde si hledat přátele. 

                Pes:                                                               

                                                                              Kohout:

                Vyženu tě ze zahrady, 

                vyženu tě ze dvorka!                           Pozor, pozor! Kykyryký,

                                                                              To jsou věci! Kdo to ví?

                Bořík:                                                    Vepřík Bořík už se myje -

                                                                               ten je krásně růžový!

                Kamarádi vám to vadí,    

                že jsem trošku špinavý?

                Co mám dělat? Utopím se,

                Už mě život nebaví!

 

      Po vyslechnutí pohádky, zkuste zjistit pomocí vhodných otázek, co si děti zapamatovaly.

      Která  zvířátka byla v pohádce, co se jim líbilo. Zkuste vyvodit mravní ponaučení.

 

*     činnosti: vyhledávat zvířátka v obrázkových knížkách, v časopisech - pojmenovávat je,

                      vyprávět o nich, popsat vzhled, kde bydlí, kdo se stará o nemocná zvířátka

                     /veterinář, chovatel, krmič /, čím se živí

 

                     řadit zvířátka za sebou, určovat počet, kdo je první, poslední, kdo stojí před, za

 

                     tvořit skupiny více - méně, porovnávat velikost velký - malý

 

                     stavět farmy, ohrady, přístřešky pro zvířátka

 

                     vymodelovat zvířecí postavu

 

                     nakreslit obrázek zvířete

 

                     pexeso se zvířátky - obrázek otočit pojmenovat, při nalezení dvojice vytvořit větičku

 

*     logopedická báseň:                                                    "Páslo děvčátko

                                         "Fouká venku fouká,                 káčata, 

                                           Haf se z boudy kouká.            spadlo jí jedno

                                           Fanda volá na Hafa,                do bláta."

                                           ať vstane a zabafá.

                                           Hafá Haf, že nevstanene

                                           až to foukat přestane."

    

*    dechové cvičení: hluboký nádech nosem vydat zvuk Fííííí  vítr, zvuk FFFFFF  foukáme na ruce

 

*   "Jak mluví zvířátka?" vydávat zvuky zvířátek / kočka, pejsek, slepice, kuře, kohout, koza, prase,

                                            ovečka, kráva, kůň, husa /

 

*     písně:  "Já mám koně vraný koně"

                   "Kočka leze dírou"

                   "Slepičko má, ty jsi hodná"

                   "Když jsem já sloužil"

                   "Skákal pes"

                   "Kačátka se batolí"

                   "Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte"

 

*    "KOMU PATŘÍ MLÁĎÁTKO?"    "Čím jsou zvířátka užitečná"

     Kanec - prasnice - selátko           / maso, sádlo, kůže /

     Býk     - kráva - telátko                 / maso, mléko /

     Beran - ovce - jehňátko               / vlna /

     Houser - husa - housátko            / peří /

     Kačer - kachna - kachňátko         / maso /

     Kohout - slepice - kuřátko            / maso, vejce, kohout je živý budík /

     Pes - fena - štěňátko                   / hlídá dům a je věrný kamarád /

     Kocour - kočka - koťátko             / chytá myši /

     Kozel - koza - kůzlátko                / mléko /

     Kůň - kobyla - hříbátko                / přepravuje náklady, dostihy - jízda na koni /

     

*     výtvarná činnost:  grafomotorika - nakreslit svislé čáry "PLOT", "OHRADA PRO OVEČKU"

         

                                   "KUŘÁTKA " namočit korkový špunt ve žluté barvě a tiskat po ploše čtvrtky

                                    dokreslete oči, nožičky, zobáček fixou, spočítejte kolik se jich vylíhlo

 

*     pohybová chvilka:  válení sudů  na dece  /prasátko se válí v bahně /

                                       chůze po švihadle      /rovnováha slepičky chodí po bidýlku /

                                       obruče - z bavlnky, provázků si udělejte po koberci 3 kruhy -

                                       skoky -  z kruhu do kruhu /kůň skáče přes překážky /

                                       slalom - plyšové hračky položte asi půl metru od sebe - běhání mezi

                                                   plyšáky /krávy nahánějí svá telátka /

                                       lezení - mezi plyšáky /kozy se prochází po paloučku /

 

      

                   Maminky, tatínkové, děti, mějte se hezky a  brzy se na vás těšíme.

                                                  Usmívající se IVA a JANA a EVA Usmívající se6. duben 2020 - 10. duben 2020
Velikonoce
Ahoj děti!
Vyprávění o Velikonocích.( velik.tradice, Pašijový týden, pomlázka,koleda, barvení vajíček aj.)
Pomlázka
Pojem  velikonoční pomlázka má tři významy: 
1. znamená obyčej šlehání dívek a žen jarními pruty, většinou spojená s koledováním
2.pomlázka znamená také prut, častěji spletené pruty
3.pomlázka je velikonoční dar
 
Zajíčkova koleda
Hody ,hody,doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,ztratil kopu vajíček.
Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já řekl: ne, ne, ne.
 
Koleda
Hody, hody,zdravíčko,
dejte klukům vajíčko,
Na pomlázku mašli,
že k nám cestu našli.
V trávě hopsá zajíček,
nese kopu vajíček.
Žluté, modré, červené,
všechny jasně zbarvené.
 
Sluníčko
Sluníčko dnes krásně hřeje,
mamku ,taťku , mě i tebe.
Slavíme teď jarní svátky,
vejce dáme do ošatky. 
V pondělí k nám přijdou kluci,
s pomlázkami pro kraslici.
 
Písně:   Hrálo si koťátko na sluníčku
               Kvočna
               Travička zelená
               Maličká su
               Velikonoce
můžeme zpívat , zároveň vytleskávat  a napodobovat zvířecí zvuky- haf, mňau, píp aj.
 
Taneček:  Pásla ovečky v zeleném háječku
                   Zajíček své jamce sedí sám
 
Výtvarná a pracovní výchova:
Velikonoční přání
Pomůcky: tvrdý papír, barevný papír, temp. barvy nebo vodové barvy, houbička, 
kolíček na prádlo, nůžky, šablona vajíčka,lepidlo
Postup: vystřihneme šablonu vajíčka
               přiložíme šablonku na barevný papír a přilepíme 
               houbičkou, scvaknutou  kolíčkem  ťupáme  na vajíčko temp. barvami
               na závěr uděláme okýnko a vystříhneme  ozdobnými nůžkami
 
 
Malování vajíček
( vyfouklá vajíčka )
1. malování tem. barvami
2. do mokrého podkladu ( štětcem natřít vajíčko vodou ) a zapíjet barvy-žíhané vajíčko
na závěr přelakovat bezbarvým lakem ,procvičení i barev základních a doplňkových
3. lepení vytrhaných nebo vystříhaných obrázků z časopisů nebo 
 z barevných papírů
 
 
Velikonoční květináče
Pomůcky: malé květináče, akrylové barvy, podkladová barva, bezbarvý lak
Postup:  nabarvit květináček podkladovou barvou a potom začít malovat akrylovými barvami 
různé motivy - sluníčko, čárky, tečky aj.
na závěr přelakovat bezbarvým lakem
 
Některé další náměty a nápady najdete na :  www.předškoláci.cz - Velikonoce
 
Hádanky: 
CO JE TO?
zvířátka na jaře a jejich mláďata- slepička,  kuřátka , kočičky, koťátka aj.
 
Prohlížení dětských knih 
vyhledávání  jarních a velikonočních obrázků
Co je na obrázku?  ( rozvíjení slovní zásoby )- vyprávění
 
 
Na závěr ještě jednu koledu
Z pomlázky si zajíček,
nese deset vajíček.
Poskakuje vesele,
uvidí jej přátelé.
 
 HODNĚ ZDRAVÍ VŠEM.
 Jana a Iva
 


Výzva od paní vedoucí školní kuchyně
3. duben 2020 - 15. duben 2020
Placení obědů za měsíc březen!
Prosíme rodiče, 
kdo nemáte zaplacené obědy, učiňte tak. Máte možnost zaplatit částku přes účet  4155430257/0100/  s variabilním 
symbolem dítěte (pokud variabilní symbol neznáte, napiš mi na mail deny.kasalova@centrum.cz, já Vám ho pošlu), nebo máte možnost zaplatit obědy přímo paní vedoucí školní kuchyně dne 15.4. od 7:00 - 9:00 nebo
od 14:00 - 16:00
v kanceláři školní jídelny. 


30. březen 2020 - 3. duben 2020
Týdenní plán

"JSME  RÁDI, ŽE JSME ZDRAVÍ"          

 

Ahoj děti, moc vás všechny zdravíme. Máme pro vás připravené další aktivity na tento týden.
 

                       Milé maminky a tatínkové

   Je potřeba neustále mluvit s dětmi o důležitosti správného způsobu mytí rukou mýdlem. 

    Vysvětlit jim PROČ a KDY.

    / před jídlem, po jídle, po použití WC, po smrkání, po hře na písku, po příchodu z venka /

    Při kýchání a kašlání si přikrývat pusu dlaněmi, rukávem, nejlépe kapesníkem a znova 

     umýt si ruce !

    Jak se říká,  " Čistota půl zdraví "

    Povídejte si s dětmi o nemocech, které už prožily a jak se cítily. Jak je důležité své zdraví chránit 

    a starat se o něj. Vést děti k tomu, aby rozlišovaly, co zdraví škodí, co prospívá.

    Otužovat se, zdravě jíst, zvýšit příjem ovoce a zeleniny, vitamíny, dodržovat pitný režim.

    Pravidelně si čistit zuby. A cvičit.

     

     báseň  " Čistím zoubky, řízy, řízy,

                     ať jsou bílé jako břízy.

                   Ať jsou bílé jako sníh,

                   ať má radost každý z nich."

     

 

     báseň " To jsou prsty, to jsou dlaně

                    mýdlo s vodou patří na ně.

                    A po mýdle dobré jídlo

                    a po jídle zase mýdlo."         hříčka pro ruce - pohybově vyjádřete

   

      při koupání ve vaně můžete využít

     

      báseň "Naše malá Kamila,                                                       

                     bavila, se bavila.

                   Foukala mydlinky,

                   byly z nich bublinky."

       

       po vykoupání  "Ruce, ruce, ručičky ,   / zvedneme ruce otáčíme v zápěstí /

                               máme malé prstíčky,  / hýbeme všemi prsty /

                               máme hebké dlaně,    / pohladíme si obě dlaně /

                               zatleskáme na ně."    / zesílíme hlas a silně zatleskáme /

       

       před spaním  "Zdravě jím a zdravě spím

                               ničeho se nebojím"

 

 

     rytmizace slov  -  jednotlivá slova můžete vytleskat, vyťukat, plácat dlaněmi do kolen

 

     rýmovačky  -  "Na básníky"   

      slova v závorce jsou části těla, která děti znají, zkuste je nechat samostatně přijít na rým,

      pokud to nepůjde pomozte jim ukázáním na část těla.   

 

      HUSA  -  /pusa /         

      KOS    -  /nos /

      ROUŠKA   -  /ouška /

      POLENO   -  /koleno /

      VATA   -  /pata /

      LAVIČKA  -  /hlavička /        LAVICE  -  /palice /

      KOČIČKA  -  /očička /          KOČKA  -  /očka /

      KNOFLÍČEK  -  /malíček /       

 

      můžete vymýšlet i jiné rýmovačky, děti to jistě bude bavit

 

 

      pracovní a výtvarné činnosti     

 

      "BACIL"  rozfoukávání barevné skvrny výdechovým proudem z pusy nebo brčkem

 

                      nalijte na čtvrtku lžičku barvy a foukejte do všech stran

                      hluboký nádech nosem a foukněte

                      foukání brčkem dětem nejdříve ukažte  bezpečnost dbejte na to, aby děti

                      nevdechly barvu do sebe, neporanily si pusu

                      hygienické návyky  -  každý má své vlastní brčko !

 

                    Po zaschnutí skvrnu OŽIVTE nakreslit nebo dolepit oči, nos, pusu jak se směje nebo

                    mračí. Můžete skvrn udělat více / žlutá, modrá, zelená, červená /. Barvy se krásně

                    smíchají a vznikne barevná kompozice.

                     

                    "Byli čtyři bacily,      bacily pojmenujte  bacil  Kýchal     zvukově vyjádřete

                     kaši rádi vařily.                                      bacil  Kašlal      určete hlásku na začátku slova

                     Míchaly, míchaly,                                   bacil  Prskal 

                     přitom se střídaly."                               VŠICHNI VZTEKY PRSKALY
                                                                                     VELKOU RÝMU DOSTALY, 

 

                                                                                     byli z nich "Rýmalové"
 

        Zahřívací honička na zahradě

         / pokud ji máte /

        "My jsme ty zlé bacily, všude budem za chvíli.

         

         poskakování -  otáčení se dokola, mávání rukama nad hlavou, uklánění a otáčení hlavy do stran,

        plácání se do stehen. Slovně říkáme "kucky, kucky" "prsk, prsk"

         

        Relaxace:  Umýt si ruce a pochutnat si na umytém jablíčku plném vitamínů.

                           Když ho sníme tak se brzy uzdravíme. Chytíme se za ruce,zvedneme paže,

                           uděláme z nich velkou pusu, ruce spustíme dolů. Uděláme" chlamst "

                              Jablíčko bacily zničilo.

 

         Skládání z papíru  :" Puntíkovaná rouška"

                     papírový  čtverec  20cm na 20cm, poťupat ho vatovou tyčinkou namočenou v barvě.

                     Poskládat jako harmoniku, přeložení prstem uhladit. Na kraje nalepit nebo přisvorkovat

                     provázek, látkovou stužku.

 

         HRA "Na lékaře"

                     stavba ordinace, čekárny, rozdělení rolí - pacient-lékař - sestra, rozhovor co tam patří

                     co potřebují, jak vypadají

                     ošetřování pacienta s nachlazením, zraněním, upevňování poznatků o těle pojmenovat části

                   těla.

                   Uvědomovat si význam našich smyslů: zrak - oko, sluch - ucho, chuť - jazyk a rty, čich - nos, hmat - ruce

                   K čemu smysly slouží ?

 

         činnosti : ZRAK   vyhledat stejné obrázky  z rozloženého pexesa

 

                          HMAT   do sáčku dát  předměty /lízátko, kamínek, šišku, malý míček/ poznávat předměty podle hmatu

                                       kontrolu proveď zrakem

 

                           ČICH     do látkového sáčku 4 kusy dáme skořici, voňavku, prášek na prádlo, majoránku,dětem 

                                         nejdřív ukážem a přivoníme. Pak sáčky zavážeme mašličkou a hádáme. Vůně máme v miskách

                                         a sáčky přiložíme ke stejné vůni.

 

                           SLUCH    poslech pohádky, písničky

 

                               CHUŤ    ve skleničce je sladká voda, slaná voda, citronová voda, dítě ochutná lžičkou a přiloží ke skleničce

                                             půl citronu, bonbon, sůl vmisce

 


 

                          Přejeme Vám hodně zdraví
 

                                      IVA a JANA23. březen 2020 - 27. březen 2020
Týdenní plán
Činnosti se měly vztahovat k tomuto tématu: "POČASÍ"

1. Rozvíjet představivost dětí a probudit v nich povědomí o počasí
    - Seznámení s pojmy: Počasí - co je to?
                                           Meteorolog - kdo je to?

    - V jeden den je na naší planetě různé počasí. My můžeme pozorovat jen to, které je v místě, kde bydlíte. 
      Můžete si vyrobit kalendář počasí, kde si budete celý týden (měsíc) zakreslovat, jak každý den bylo (sluníčko,
      mrak, déšť, sníh,...).

2. Možnost si zazpívat písničky, ve kterých je zmínka o počasí.

    - "Sluníčko, sluníčko", "Prší, prší", "Sněží, sněží", "Kotě a sluníčko"

    - Říkanka s pohybem: "Dešťové kapičky" - "Dešťové kapičky, dostaly nožičky.
                                                                                 Ťapy, ťapy, ťap,
                                                                                 ťukaly na střechu, dělaly neplechu.
                                                                                 Ťapy, ťapy, ťap.
                                                                                 Kocour spal v okapu, šláply mu na tlapu,
                                                                                 jéje ten naříkal a domu rychle utíkal.

3. Rytmizace slov o počasí: např. sluníčko, déšť, louže, mraky, vítr, zataženo, sychravo,...

4. Pracovní list s říkankou "Sluníčko" s říkankou, viz. fotogalerie

5. Výtvarná výchova
   - namalovat sluníčko či déšť dle chuti dítěte


Doufáme, že Vám toto postačí pro inspiraci :-)


Z důvodu opatření Ministerstva zdravotnictví se testování dětí odkládá - nový termín testování bude upřesněn
18. březen 2020
TESTOVÁNÍ IQ DĚTÍ OD PĚTI LET MENSOU ČR
Vážení rodiče,
v loňském školním roce v naší mateřské škole probíhalo testování IQ dětí od pěti let. Pro velký zájem o testování i u mladších dětí organizujeme testování IQ i v tomto školním roce. Zúčastnit se mohou všechny děti, kterým bude k 18. březnu 5 let. Více informací a PŘIHLÁŠKY K TESTOVÁNÍ DĚTÍ SI VYŽÁDEJTE OD UČITELEK NA TŘÍDÁCH. Je vhodné zaregistrovat se i elektronicky, dostanete dříve výsledky. 
https://intranet.mensa.cz/prihlaska/test_iq.php?id_a=10452

Testování slouží k vyhledávání nadaných dětí. Test je neverbální a nevyžaduje předchozí znalosti, proto zjišťuje skutečnou úroveň zejména logického myšlení a dokáže odhalit nadání i tam, kde tomu např. školní výsledky neodpovídají.
 
Hlásit se můžete do 6. 3. 2020
 
Testování ve škole je za snížený poplatek: 150,- Kč (budeme vybírat v únoru)

Kde: MŠ

16. březen 2020
Logopedie s Mgr. Čupovou

16. březen 2020 - 20. březen 2020
Jaro je tu
Vzhledem k tomu, že je mateřská škola Výstavní uzavřena, nabízíme rodičům typy na činnosti s dětmi. Můžete se inspirovat naším týdenním plánem, který nyní nemůže být uskutečněn.

Činnosti se měly vztahovat k tomuto tématu: Jaro je tu

1. Soustředěně vyslechnout čtený text"1.sněženka". (Doma si můžete přečíst jakýkolik jiný text s jarní tematikou).

2. Sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh samostatně převyprávět , reagovat na otázky z       textu.

3. Rozvíjet vizuomotorickou koordinaci v doprovodu básničky:

    "Nejdřív hůlka vyrostla,
      kdo má oči, ať se dívá.
      Vždyť na jejím horním konci
      čepička se kývá!
      A z čepičky - tři slzičky,
      hůlka patří do travičky.
      A máme tu za chvilku,
      první jarní květinku.

- postupně nakreslíme hůlku, k ní připojíme malou čepičku, z ní tři slzičky - lístky sněženky, dole travičku

4. Rozvíjení tvořivosti, fantazie a jemné motoriky, složení květu sněženky z papíru.

5. Umět pojmenovat a poznat alespoň 3 druhy jarních květin.

6. Vytleskat názvy jarních květin.

7. Počítání o kolik více, o kolik méně je květin v záhonku.


13. březen 2020
MATEŘSKÁ ŠKOLA JE AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA

12. březen 2020
Solná jeskyně
30Kč/lekce
- doprava bude účtována až po skončení všech 5 lekcí

11. březen 2020
Dopis pana starosty rodičům dětí z MŠ - OMEZENÍ PROVOZU


10. březen 2020 - 9.30 hodin
Divadlo Continuo

10. březen 2020 - 12.00 hodin
Environmentální kroužek - 1.skupina

10. březen 2020
Divadlo Continuo

6. březen 2020
Maškarní ples

5. březen 2020
Hry a klamy

5. březen 2020
Solná jeskyně
Foto #1
Foto #2
Foto #3
Foto #4
Foto #5

4. březen 2020 - 9.00 hodin
Karneval

4. březen 2020 - 9.00 hodin
Maškarní ples

4. březen 2020
Roční období
Výtvarná činnost - rozdělení roku na roční období, vybrarvování obrázků a vystřihování
                               - práce s barvou, netradiční technika - tupování
                               - následně lepení stromů na správný barevný podklad
Foto #1
Foto #2
Foto #3
Foto #4
Foto #5