TŘÍDNÍ UČITELKY:
 • Bc. Nela Veselá, DiS. - zástupkyně ředitelky
  Bc. Nela Veselá, DiS.
  zástupkyně ředitelky
 • Petra Šímová - učitelka
  Petra Šímová
  učitelkaUMÍSTĚNÍ TŘÍDY: odloučené pracoviště MŠ Výstavní, 2.podlaží

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 23 dětí – 15 dívek, 8 chlapců

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 4 – 7,5 let

O NAŠÍ TŘÍDĚ:
Naše třída „Žabiček“ se nachází v prvním patře mateřské školy. Jedná se o heterogenní třídu s počtem 23 dětí z toho 10 dětí se bude připravovat na vstup do ZŠ.

Individuálním přístupem a pozitivní motivací se snažíme o harmonický rozvoj celé osobnosti dítěte. Nově příchozí děti se budeme snažit nenásilnou formou začleňovat do kolektivu vrstevníků. Společně si budeme vytvářet „Pravidla žabiček“ a snažit se o jejich respektování a dodržování.

Zaměřujeme se na uspokojování základních biologických potřeb dítěte. Podporujeme u dětí dětskou zvídavost, touhu poznávat a objevovat sám sebe i okolní svět při nejrůznějších praktických, estetických a pohybových činnostech. Rozvíjíme u dětí hru, která je pro dítě nejpřirozenější. Ve třídě se vždy snažíme vytvořit veselou a radostnou atmosféru, aby se děti do školky těšily.
 
Našim cílem je : Třída usměvavých a spokojených dětí.

RANNÍ UVÍTACÍ RITUÁL:

Žabiček je plná třída,
zábava se často střídá.
Hrát si a pak uklidit,
zazpívat a zatančit.
V naší třídě žabiček,
máme plno usměvavých dětiček.CO S SEBOU DO ŠKOLKY:
- bačkory (né pantofle), které si dítě samo dobře nazuje
- pohodlné oblečení pro hru ve třídě
- oblečení na ven, písek - dle počasí
- náhradní oblečení
- pyžamo
- plastový hrnek
- papírové kapesníky v krabici
- sáčky(pro znečištěné věci)
!!!Prosíme vše podepsat!!!


MAMINKO A TATÍNKU, PROSÍM
aneb školková pravidla pro dospělé

- přiveďte mě do školky a choďte si pro mě vždy včas, není mi příjemné být poslední

-pokud nebudete stíhat, zavolejte paní učitelce, aby se mnou počítala, že přijdu do školky

- neprotahujte ranní loučení, je mi potom ještě větší smutno

-nevoďte mě do školky, když mi není dobře nebo jsem nemocný, nakazil bych kamarády, celý den bych tam proplakal a paní učitelka by vám stejně zavolala, ať si pro mě přijdete

- nedávejte mi potají do školky s sebou žádné sladkosti

- když budu mít narozeniny, můžete přinést pro děti nějaké ovoce, zeleninu, sladkost, všichni to pak společně oslavíme a o dobrůtky se rozdělíme

- čtěte pozorně informace na dveřích, abyste na nic důležitého nezapomněli

- buďte upřímní a nezapomeňte paním učitelkám sdělit všechny důležité informace nebo změny, které by měly vědět

- jděte nám příkladem a dodržujte školková pravidla s námi

Režim dne:
6:OO scházení dětí na třídě Rybiček
6:30 odchod dětí na třídu Žabičky
8:00 doporučený příchod dětí na třídu
8:15 - 8:30 tělovýchovná chvilka
8:45 hygiena, svačina
9:15 -11:30 řízené i frontální činnosti, aktivity zaměřené na výchovu a vzdělání dětí, pobyt venku
11:45 hygiena, příprava na oběd, oběd
12:15 odchod dětí po obědě
12:15 - 14:00 hygiena, odpočinek, relaxace
14:00 - 15:00 spontánní činnosti, individuální práce s dětmi, dle počasí pobyt na školní zahradě
15:00 - 16:00 spojení tříd Rybičky + Žabičky na 1.třídě

Vyzvedávání obědů ve školní jídelně:
10:45 - 11:15
12:30 - 13:00 

PLÁNOVANÉ AKCE:

26. únor 2024 - 10.00 hodin
Divadlo Divoloď
Vybíráme: 70,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

12. leden 2024 - 29. únor 2024
Twigsee - nový komunikační systém MŠ
Milí rodiče,
 
naše školka přechází na nový administrativní a komunikační systém – aplikaci Twigsee.
 
Důvodem je úspora času, a větší ochrana Vašich dat, ale i ohleduplnost k přírodě. Zároveň tím sjednotíme způsob naší vzájemné komunikace přes jeden bezpečný kanál, omezíme administrativní zátěž a převedeme matriku školy do elektronické formy.
Během dne Vám zašleme dva e-maily
 1. E-mail s pozvánkou do systému Twigsee spolu s informacemi, jak si aplikaci nainstalovat a jak se přihlásit. Po jejím stažení nezapomeňte povolit aplikaci zasílání notifikací.
   
 2. E-mail s odkazem na interaktivní formulář, kterým aktualizujete údaje o dětech.
Výhodou aplikace je také to, že můžete přizvat další rodinné příslušníky, buď prostřednictvím interaktivního formuláře nebo kontaktováním Twigsee na helpdesk@twigsee.com z již registrovaného emailu.
 
O výhodách aplikace Twigsse pro Vás se dozvíte více ve videu nebo v letáčku v příloze. Zajímá Vás, jak s aplikací pracovat? Podívejte se do návodu.
 
Těšíme se na Vás.
 

19. březen 2024 - 9.00 hodin
Červená Karkulka
Divadlo Zvoneček
 
Kde: MŠ Výstavní

4. duben 2024 - 10.00 hodin
O myšce Andulce
Pohádka divadla Bambini I. Zemanové.
​vstupné 60,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

20. květen 2024 - 9.00 hodin
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Divadlo Divoloď
Kde: MŠ VýstavníAKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY:

27. duben 2020
Dopravní školička

 "DOPRAVNÍ ŠKOLIČKA"

 

   Ahoj kamárádi, víme moc dobře, že někteří z vás se už moc těší do školky i do školy. Ale kvůli bacilu " Koronarovi"

   zatím jít do školky nemůžete a nemohly jste jít  ani k zápisu do 1. třídy. Tak jsme pro vás připravily "Dopravní školičku".

   Přiblížíme vám základní poznalky o dopravních prostředcích, bezpečnostních pravidlech při chůzi přes vozovku

   a jak správně reagovat na červené světlo.     

   

*  Při procházce s maminkou pozoruj dopravní prostředky, poznávej je, určuj počet, barvu, rychlost . 

 Zkuste odpovědět: Když nám svítí červená co to děti znamená?  / na semaforu /

                                    Když nám svítí zelená co to děti znamená?

   

   báseň:  "Co máš dělat na červenou, když se kolem auta ženou?

                  Na chodníku klidně stát v jízdní dráhu nevbíhat!

                  Co znamená tahle změna, když je žlutá rozsvícená?

                  Připrav se a pozor dej, čekej, nikam neběhej!

                  A když svítí zelená, co to děti znamená?

                  Malí jako velicí, rychle přejdou ulici!"

 

*   "Jak se máme chovat?"  Při přecházení vozovky se pořádně rozhlédni na obě strany- doleva - doprava- doleva

                                               přejdi silnici po přechodu, když nic nejede - víš jak přechod vypadá?

                                               Na silnici nebo na přechodu musíš být vidět!  /reflexní značky /

                                               Při jízdě na kole je důležité nosit helmu!

                                               Při jízdě v autě buď připoután a seď v autosedačce!

                                               Zkus si zapamatovat důležitá telefonní čísla

                                                         158 POLICIE

                                                         150 HASIČI

                                                         155 ZÁCHRANKA

 

*    Vyjmenuj jaké dopravní prostředky znáš "Čím jezdíme?"

                    / osobní auto, nákladní auto, autobus, policejní auto, hasičské auto, sanitka, popelářský vůz,

                      vlak, loď, parník, letadlo, vrtulník, bagr, kamion, traktor ..../

 

*    Vyjmenuj dopravní prostředky podle místa pohybu "Co kde jezdí, létá, pluje?" 

                      Víte co jezdí pod zemí?

*    Které dopravní prostředky začínají na hlásku     A, L  

 

*    "Dopravní značky"  v okolí kde bydlíš ,si všímej značek u silnice a  chodníků, jaký mají tvar

                                            / kruh, čtverec, trojúhelník / poznáš nějakou?

                                       

*    Logopedická chvilka: procvič si mluvidla - zvuky dopravních prostředků

                                          AUTO - tů tů tů,   zvuk motoru - dddddd,   zvuk auta -  drrrn nebo trrrn

                                          VLAK - šššššš, hů hů hů

                                          TRAKTOR - td td td 

 

*   báseň:   "Děda dělá dětem lodě,             "Alenko, stůj, auto houká,             "Autobus,autobus,

                     děti s nimi chodí k vodě.           na něm v pytlích bílá mouka.        přejel ve vsi hejno hus.

                     Dívají se za lodí,                         Auto mouku rozváží                       Přejel ve vsi hejno husí,

                     jak ve vodě závodí!"                  z dalekého nádraží."                       teď to někdo platit musí,

                                                                                                                                   autobus,autobus,

                                                                                                                                   bude platit sedm hus."

    Vyber si jednu báseň a nauč se jí.

 

*   výtvarné a pracovní činnosti:    "SEMAFOR"

     Zkus nakreslit tvar obdélníku s nožičkou / maminka ti pomůže /, uvnitř tři kuhy, nahoře vykreslit kruh červeně,

     uprostřed oranžově, dole zeleně.

*   báseň:

   1.  "Semafor na křižovatce           2.  Svítí, zhasnou,svítí, zhasnou,             3.  Řidiči hned dobře vědí, 

          má celý den plno práce.             to celý den dělají.                                      kdy mají jet a kdy stát.

          Velikou moc světla mají,            Svítí, zhasnou, svítí, zhasnou,                 Semafor na křižovatce

          řidiči je poslouchají.                   nic jiného neznají.                                     poradí jim vskutku rád." 

 

                                                          "MOJE AUTO"

     Vystříhej předkreslené geometrické tvary a sestav si na stole svůj dopravní prostředek /vlak, traktor, ..../

     Obrázek nalep na papír. Dokresli silnici, pozadí.

     

    " Jízda auta podle kartičky"  na papír nakresli různé druhy drah pro jízdu aut / na dva - tři papíry /

                                                     projížděj dráhu autíčkem, postav si garáže, mosty, tunely, křižovatku ...

                                                     řaď autíčka za sebou, vedle sebe, porovnávej, počítej, procvič si barvy, 

                                                     velikost, P a L stranu

*    Zahraj  si na vláček, autobus, na auta

*    Zazpívej si písničku  "Stavíme ti tunel vláčku, v jízdě pozor dej,        "Jede, jede vlak, syčí jako drak,

                                        :  až přijedeš před zatáčku,pěkně zapískej.:       : uličnicky zahvízdá, ztratí kouře mrak:

                                           Svez nás vláčku přes lučiny, přes vonící les,    Jede, jede vlak,zpívá si tak, tak,

                                        :  natrháme ostružiny a mamince vřez.":             : sedněte si lidičky svezu vám i vak.":

     Vzpomínáte?

 

*   TAK S CHUTÍ DO PRÁCE

   Usmívající se  Loučí se s vámi   IVA a JANA a EVA    Usmívající se  20. duben 2020 - 24. duben 2020
JARO NÁM ČARUJE
Hezký týden milé děti a rodiče!
 
                                20.4.-24.4.2020
                               JARO NÁM ČARUJE                              
- vyprávění o JARU, jarní příroda, změny v přírodě,počasí aj.
- jarní květinky na záhoncích a na louce - sněženky, bledule, petrklíče,
fialky, tulipány, krokusy, hyacinty, sasanky, narcisky, macešky,sedmikrásky aj.
-pojmenování květin a popis , pozorování
 
Nácvik básní:  Jarní sluníčko
                            Jarní sluníčko zahřívá zem,
                             vytahuje kytičky ze země ven.
                             Sněženky,bledule, tulipány.
                            Jen račte nahoru, vzácní páni!
                            Zima už je dávno za námi,
                            jaro bude hýřit barvami.
                            Kterou barvu vybrat si má?
                            Od každého nám kousíček dá.
 
                           
                           Narcisky
                           Potkal  narcis narcisku
                           na zahradě u písku:
                           Vzácná paní , jak se máte?
                           Vy tu jen tak postáváte?
                           Víte, já teď musím kvést.
                           Vzdávám tímto  JARU  čest.
 
 
                           Bledule
                           Bledule, bledule ,
                           vypadá jak cibule.
                           Baňatou má hlavičku,
                           pod ní tenkou nožičku.
                           Se sněženkou kamarádí,
                           vedle sebe sedí rády.
 
 
           
                        
                         Tulipán
                         Na zahradě dobře znám,
                         roste žlutý tulipán.
                         Moc ho ale vidět není,
                         kořeny má ještě v zemi.
                         Už vyrostl o kus víc,
                         rozvinul se druhý list.
                         Ještě více k nebi stoupá,
                         nad listy mu stonek kouká.
                         Co ukáže naposled?
                         Na stonku vyroste květ.
 
 
 
 
                        Barevné jaro
                        Jaro chodí s barvičkou,
                        nabarví zem celičkou.
                        Trávu, stromy, kytičky,
                        berušky, motýlky i ptáčky.
                        Sluníčko přidá barvu novou,
                         krásnou, žlutou,zářivkovou.
 
  Písně:  Travička zelená
                 Koťátko
                 Pásla ovečky
                 Slepičko má
                 Na jaře- nová píseň - různé melodie
                 Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře,
                 hej dupy, hej hopy , hej hopy- hej.
                 Čáp veze sluníčko, točí se kolečko,
                  hej hopy, hej dupy, hej hopy- hej. - i s tleskáním , dupáním aj.
 
 
               ŘÍKANKA S UKAZOVÁNÍM
               Sedmikráska
               Když sluníčko vychází,
               sedmikráska  vstává,
               načeše si obočí,
               na motýly mává.
               Když sluníčko zapadá,
               sedmikráska chřadne,
               ke spánku se ukládá,
               do postýlky chladné.
 
Výtvarná výchova:   - nakreslit na čtvrtku nějakou jarní květinku
                                     - akr. barvami namalovat - Pampelišku
                                                                                       Sluníčko
                                                                                       Tulipán
                                                                                        Sněženku aj.
z výkresů udělat výstavu!
 
Pracovní výchova:  vytrhávání z barevného papíru - kytičku ( listy, květ,) a pak nalepit na čtvrtku!
-pojmenování barev a počet listů, květů ....... Správné zacházení s lepidlem!
 
Na závěr O SLUNÍČKU.
          Všichni dobře znáte, 
           to sluníčko zlaté.
           Každé ráno časně vstává,
           vlídně na nás z výšky mává.
           Každý den se z nebe směje,
           paprsky nás krásně hřeje.
další náměty na JARO: www.předškoláci.cz
 
PŘEJEME VÁM VŠEM HODNĚ ZDRAVÍ!
              JANA, IVA  A  EVA


13. duben 2020 - 17. duben 2020
"Domácí zvířátka a jejich mláďátka"

 "Domácí zvířátka a jejich mláďátka"                                   

         

                          "AHOJ DĚTI,

                      UŽ JSME TADY ZAS."

 

     V tomto týdnu se zaměříme na poznávání zvířátek ,která žijí na farmě nebo na dvorku.

     Dozvíme se, k čemu jsou nám užitečná a ujasníme si jak se nazývají.

     Děti poznají spoustu zvířátek, ale někdy jim dělá problém název mláďátek.

     Proto si je připomenem a zahrajeme si na ně.

 

*     Začneme pohádkou. "Poučná pohádka pro malá čuňátka"

 

                Vypravěč:                                            Vypravěč:

                                                                             

                Kde se toulá vepřík Bořík?                Vyšel ze vrat. Na rybníku

                Podívejte, tady je -                              spatřil Bořík hejno hus.

                špinavý až za ušima,                                                                 

                protože se nemyje.                             Husy:                                              

                Jde si hledat kamarády,                                                                      

                ale kočka ježí hřbet.                           Vykoupej se, to je prima!  

                                                                             Skoč tam ,hopla! Jen to zkus!

                Kočka:                                                 

                                                                              Vypravěč:

              Ty jsi čuně, hanba mluvit!                   

                Zmiz mi z cesty! Hybaj zpět!              Bořík skočil do rybníka,

                                                                              smutek hodil za hlavu.

                Kohout:                                               

                                                                              Bořík:

                Pozor, pozor! Kykyryký,                                                                

                běžte, kvočny, na svůj hřad!              Utopit se? Ani nápad!

                Kamárádit s umouněncem?              Já si radši zaplavu!                                  

                Ani za nic! Čelem vzad!                       

                                                                              Vypravěč:

                Vypravěč:                                                                   

                                                                              Zaplaval si tam a zpátky,

                I ten hafan cení zuby,                          zavýskal si vesele,

                vrčí jako motorka.                                a už běží zpátky domů,   

                                                                              jde si hledat přátele. 

                Pes:                                                               

                                                                              Kohout:

                Vyženu tě ze zahrady, 

                vyženu tě ze dvorka!                           Pozor, pozor! Kykyryký,

                                                                              To jsou věci! Kdo to ví?

                Bořík:                                                    Vepřík Bořík už se myje -

                                                                               ten je krásně růžový!

                Kamarádi vám to vadí,    

                že jsem trošku špinavý?

                Co mám dělat? Utopím se,

                Už mě život nebaví!

 

      Po vyslechnutí pohádky, zkuste zjistit pomocí vhodných otázek, co si děti zapamatovaly.

      Která  zvířátka byla v pohádce, co se jim líbilo. Zkuste vyvodit mravní ponaučení.

 

*     činnosti: vyhledávat zvířátka v obrázkových knížkách, v časopisech - pojmenovávat je,

                      vyprávět o nich, popsat vzhled, kde bydlí, kdo se stará o nemocná zvířátka

                     /veterinář, chovatel, krmič /, čím se živí

 

                     řadit zvířátka za sebou, určovat počet, kdo je první, poslední, kdo stojí před, za

 

                     tvořit skupiny více - méně, porovnávat velikost velký - malý

 

                     stavět farmy, ohrady, přístřešky pro zvířátka

 

                     vymodelovat zvířecí postavu

 

                     nakreslit obrázek zvířete

 

                     pexeso se zvířátky - obrázek otočit pojmenovat, při nalezení dvojice vytvořit větičku

 

*     logopedická báseň:                                                    "Páslo děvčátko

                                         "Fouká venku fouká,                 káčata, 

                                           Haf se z boudy kouká.            spadlo jí jedno

                                           Fanda volá na Hafa,                do bláta."

                                           ať vstane a zabafá.

                                           Hafá Haf, že nevstanene

                                           až to foukat přestane."

    

*    dechové cvičení: hluboký nádech nosem vydat zvuk Fííííí  vítr, zvuk FFFFFF  foukáme na ruce

 

*   "Jak mluví zvířátka?" vydávat zvuky zvířátek / kočka, pejsek, slepice, kuře, kohout, koza, prase,

                                            ovečka, kráva, kůň, husa /

 

*     písně:  "Já mám koně vraný koně"

                   "Kočka leze dírou"

                   "Slepičko má, ty jsi hodná"

                   "Když jsem já sloužil"

                   "Skákal pes"

                   "Kačátka se batolí"

                   "Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte"

 

*    "KOMU PATŘÍ MLÁĎÁTKO?"    "Čím jsou zvířátka užitečná"

     Kanec - prasnice - selátko           / maso, sádlo, kůže /

     Býk     - kráva - telátko                 / maso, mléko /

     Beran - ovce - jehňátko               / vlna /

     Houser - husa - housátko            / peří /

     Kačer - kachna - kachňátko         / maso /

     Kohout - slepice - kuřátko            / maso, vejce, kohout je živý budík /

     Pes - fena - štěňátko                   / hlídá dům a je věrný kamarád /

     Kocour - kočka - koťátko             / chytá myši /

     Kozel - koza - kůzlátko                / mléko /

     Kůň - kobyla - hříbátko                / přepravuje náklady, dostihy - jízda na koni /

     

*     výtvarná činnost:  grafomotorika - nakreslit svislé čáry "PLOT", "OHRADA PRO OVEČKU"

         

                                   "KUŘÁTKA " namočit korkový špunt ve žluté barvě a tiskat po ploše čtvrtky

                                    dokreslete oči, nožičky, zobáček fixou, spočítejte kolik se jich vylíhlo

 

*     pohybová chvilka:  válení sudů  na dece  /prasátko se válí v bahně /

                                       chůze po švihadle      /rovnováha slepičky chodí po bidýlku /

                                       obruče - z bavlnky, provázků si udělejte po koberci 3 kruhy -

                                       skoky -  z kruhu do kruhu /kůň skáče přes překážky /

                                       slalom - plyšové hračky položte asi půl metru od sebe - běhání mezi

                                                   plyšáky /krávy nahánějí svá telátka /

                                       lezení - mezi plyšáky /kozy se prochází po paloučku /

 

      

                   Maminky, tatínkové, děti, mějte se hezky a  brzy se na vás těšíme.

                                                  Usmívající se IVA a JANA a EVA Usmívající se6. duben 2020 - 10. duben 2020
Velikonoce
Ahoj děti!
Vyprávění o Velikonocích.( velik.tradice, Pašijový týden, pomlázka,koleda, barvení vajíček aj.)
Pomlázka
Pojem  velikonoční pomlázka má tři významy: 
1. znamená obyčej šlehání dívek a žen jarními pruty, většinou spojená s koledováním
2.pomlázka znamená také prut, častěji spletené pruty
3.pomlázka je velikonoční dar
 
Zajíčkova koleda
Hody ,hody,doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,ztratil kopu vajíček.
Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já řekl: ne, ne, ne.
 
Koleda
Hody, hody,zdravíčko,
dejte klukům vajíčko,
Na pomlázku mašli,
že k nám cestu našli.
V trávě hopsá zajíček,
nese kopu vajíček.
Žluté, modré, červené,
všechny jasně zbarvené.
 
Sluníčko
Sluníčko dnes krásně hřeje,
mamku ,taťku , mě i tebe.
Slavíme teď jarní svátky,
vejce dáme do ošatky. 
V pondělí k nám přijdou kluci,
s pomlázkami pro kraslici.
 
Písně:   Hrálo si koťátko na sluníčku
               Kvočna
               Travička zelená
               Maličká su
               Velikonoce
můžeme zpívat , zároveň vytleskávat  a napodobovat zvířecí zvuky- haf, mňau, píp aj.
 
Taneček:  Pásla ovečky v zeleném háječku
                   Zajíček své jamce sedí sám
 
Výtvarná a pracovní výchova:
Velikonoční přání
Pomůcky: tvrdý papír, barevný papír, temp. barvy nebo vodové barvy, houbička, 
kolíček na prádlo, nůžky, šablona vajíčka,lepidlo
Postup: vystřihneme šablonu vajíčka
               přiložíme šablonku na barevný papír a přilepíme 
               houbičkou, scvaknutou  kolíčkem  ťupáme  na vajíčko temp. barvami
               na závěr uděláme okýnko a vystříhneme  ozdobnými nůžkami
 
 
Malování vajíček
( vyfouklá vajíčka )
1. malování tem. barvami
2. do mokrého podkladu ( štětcem natřít vajíčko vodou ) a zapíjet barvy-žíhané vajíčko
na závěr přelakovat bezbarvým lakem ,procvičení i barev základních a doplňkových
3. lepení vytrhaných nebo vystříhaných obrázků z časopisů nebo 
 z barevných papírů
 
 
Velikonoční květináče
Pomůcky: malé květináče, akrylové barvy, podkladová barva, bezbarvý lak
Postup:  nabarvit květináček podkladovou barvou a potom začít malovat akrylovými barvami 
různé motivy - sluníčko, čárky, tečky aj.
na závěr přelakovat bezbarvým lakem
 
Některé další náměty a nápady najdete na :  www.předškoláci.cz - Velikonoce
 
Hádanky: 
CO JE TO?
zvířátka na jaře a jejich mláďata- slepička,  kuřátka , kočičky, koťátka aj.
 
Prohlížení dětských knih 
vyhledávání  jarních a velikonočních obrázků
Co je na obrázku?  ( rozvíjení slovní zásoby )- vyprávění
 
 
Na závěr ještě jednu koledu
Z pomlázky si zajíček,
nese deset vajíček.
Poskakuje vesele,
uvidí jej přátelé.
 
 HODNĚ ZDRAVÍ VŠEM.
 Jana a Iva
 


Výzva od paní vedoucí školní kuchyně
3. duben 2020 - 15. duben 2020
Placení obědů za měsíc březen!
Prosíme rodiče, 
kdo nemáte zaplacené obědy, učiňte tak. Máte možnost zaplatit částku přes účet  4155430257/0100/  s variabilním 
symbolem dítěte (pokud variabilní symbol neznáte, napiš mi na mail deny.kasalova@centrum.cz, já Vám ho pošlu), nebo máte možnost zaplatit obědy přímo paní vedoucí školní kuchyně dne 15.4. od 7:00 - 9:00 nebo
od 14:00 - 16:00
v kanceláři školní jídelny. 


30. březen 2020 - 3. duben 2020
Týdenní plán

"JSME  RÁDI, ŽE JSME ZDRAVÍ"          

 

Ahoj děti, moc vás všechny zdravíme. Máme pro vás připravené další aktivity na tento týden.
 

                       Milé maminky a tatínkové

   Je potřeba neustále mluvit s dětmi o důležitosti správného způsobu mytí rukou mýdlem. 

    Vysvětlit jim PROČ a KDY.

    / před jídlem, po jídle, po použití WC, po smrkání, po hře na písku, po příchodu z venka /

    Při kýchání a kašlání si přikrývat pusu dlaněmi, rukávem, nejlépe kapesníkem a znova 

     umýt si ruce !

    Jak se říká,  " Čistota půl zdraví "

    Povídejte si s dětmi o nemocech, které už prožily a jak se cítily. Jak je důležité své zdraví chránit 

    a starat se o něj. Vést děti k tomu, aby rozlišovaly, co zdraví škodí, co prospívá.

    Otužovat se, zdravě jíst, zvýšit příjem ovoce a zeleniny, vitamíny, dodržovat pitný režim.

    Pravidelně si čistit zuby. A cvičit.

     

     báseň  " Čistím zoubky, řízy, řízy,

                     ať jsou bílé jako břízy.

                   Ať jsou bílé jako sníh,

                   ať má radost každý z nich."

     

 

     báseň " To jsou prsty, to jsou dlaně

                    mýdlo s vodou patří na ně.

                    A po mýdle dobré jídlo

                    a po jídle zase mýdlo."         hříčka pro ruce - pohybově vyjádřete

   

      při koupání ve vaně můžete využít

     

      báseň "Naše malá Kamila,                                                       

                     bavila, se bavila.

                   Foukala mydlinky,

                   byly z nich bublinky."

       

       po vykoupání  "Ruce, ruce, ručičky ,   / zvedneme ruce otáčíme v zápěstí /

                               máme malé prstíčky,  / hýbeme všemi prsty /

                               máme hebké dlaně,    / pohladíme si obě dlaně /

                               zatleskáme na ně."    / zesílíme hlas a silně zatleskáme /

       

       před spaním  "Zdravě jím a zdravě spím

                               ničeho se nebojím"

 

 

     rytmizace slov  -  jednotlivá slova můžete vytleskat, vyťukat, plácat dlaněmi do kolen

 

     rýmovačky  -  "Na básníky"   

      slova v závorce jsou části těla, která děti znají, zkuste je nechat samostatně přijít na rým,

      pokud to nepůjde pomozte jim ukázáním na část těla.   

 

      HUSA  -  /pusa /         

      KOS    -  /nos /

      ROUŠKA   -  /ouška /

      POLENO   -  /koleno /

      VATA   -  /pata /

      LAVIČKA  -  /hlavička /        LAVICE  -  /palice /

      KOČIČKA  -  /očička /          KOČKA  -  /očka /

      KNOFLÍČEK  -  /malíček /       

 

      můžete vymýšlet i jiné rýmovačky, děti to jistě bude bavit

 

 

      pracovní a výtvarné činnosti     

 

      "BACIL"  rozfoukávání barevné skvrny výdechovým proudem z pusy nebo brčkem

 

                      nalijte na čtvrtku lžičku barvy a foukejte do všech stran

                      hluboký nádech nosem a foukněte

                      foukání brčkem dětem nejdříve ukažte  bezpečnost dbejte na to, aby děti

                      nevdechly barvu do sebe, neporanily si pusu

                      hygienické návyky  -  každý má své vlastní brčko !

 

                    Po zaschnutí skvrnu OŽIVTE nakreslit nebo dolepit oči, nos, pusu jak se směje nebo

                    mračí. Můžete skvrn udělat více / žlutá, modrá, zelená, červená /. Barvy se krásně

                    smíchají a vznikne barevná kompozice.

                     

                    "Byli čtyři bacily,      bacily pojmenujte  bacil  Kýchal     zvukově vyjádřete

                     kaši rádi vařily.                                      bacil  Kašlal      určete hlásku na začátku slova

                     Míchaly, míchaly,                                   bacil  Prskal 

                     přitom se střídaly."                               VŠICHNI VZTEKY PRSKALY
                                                                                     VELKOU RÝMU DOSTALY, 

 

                                                                                     byli z nich "Rýmalové"
 

        Zahřívací honička na zahradě

         / pokud ji máte /

        "My jsme ty zlé bacily, všude budem za chvíli.

         

         poskakování -  otáčení se dokola, mávání rukama nad hlavou, uklánění a otáčení hlavy do stran,

        plácání se do stehen. Slovně říkáme "kucky, kucky" "prsk, prsk"

         

        Relaxace:  Umýt si ruce a pochutnat si na umytém jablíčku plném vitamínů.

                           Když ho sníme tak se brzy uzdravíme. Chytíme se za ruce,zvedneme paže,

                           uděláme z nich velkou pusu, ruce spustíme dolů. Uděláme" chlamst "

                              Jablíčko bacily zničilo.

 

         Skládání z papíru  :" Puntíkovaná rouška"

                     papírový  čtverec  20cm na 20cm, poťupat ho vatovou tyčinkou namočenou v barvě.

                     Poskládat jako harmoniku, přeložení prstem uhladit. Na kraje nalepit nebo přisvorkovat

                     provázek, látkovou stužku.

 

         HRA "Na lékaře"

                     stavba ordinace, čekárny, rozdělení rolí - pacient-lékař - sestra, rozhovor co tam patří

                     co potřebují, jak vypadají

                     ošetřování pacienta s nachlazením, zraněním, upevňování poznatků o těle pojmenovat části

                   těla.

                   Uvědomovat si význam našich smyslů: zrak - oko, sluch - ucho, chuť - jazyk a rty, čich - nos, hmat - ruce

                   K čemu smysly slouží ?

 

         činnosti : ZRAK   vyhledat stejné obrázky  z rozloženého pexesa

 

                          HMAT   do sáčku dát  předměty /lízátko, kamínek, šišku, malý míček/ poznávat předměty podle hmatu

                                       kontrolu proveď zrakem

 

                           ČICH     do látkového sáčku 4 kusy dáme skořici, voňavku, prášek na prádlo, majoránku,dětem 

                                         nejdřív ukážem a přivoníme. Pak sáčky zavážeme mašličkou a hádáme. Vůně máme v miskách

                                         a sáčky přiložíme ke stejné vůni.

 

                           SLUCH    poslech pohádky, písničky

 

                               CHUŤ    ve skleničce je sladká voda, slaná voda, citronová voda, dítě ochutná lžičkou a přiloží ke skleničce

                                             půl citronu, bonbon, sůl vmisce

 


 

                          Přejeme Vám hodně zdraví
 

                                      IVA a JANA23. březen 2020 - 27. březen 2020
Týdenní plán
Činnosti se měly vztahovat k tomuto tématu: "POČASÍ"

1. Rozvíjet představivost dětí a probudit v nich povědomí o počasí
    - Seznámení s pojmy: Počasí - co je to?
                                           Meteorolog - kdo je to?

    - V jeden den je na naší planetě různé počasí. My můžeme pozorovat jen to, které je v místě, kde bydlíte. 
      Můžete si vyrobit kalendář počasí, kde si budete celý týden (měsíc) zakreslovat, jak každý den bylo (sluníčko,
      mrak, déšť, sníh,...).

2. Možnost si zazpívat písničky, ve kterých je zmínka o počasí.

    - "Sluníčko, sluníčko", "Prší, prší", "Sněží, sněží", "Kotě a sluníčko"

    - Říkanka s pohybem: "Dešťové kapičky" - "Dešťové kapičky, dostaly nožičky.
                                                                                 Ťapy, ťapy, ťap,
                                                                                 ťukaly na střechu, dělaly neplechu.
                                                                                 Ťapy, ťapy, ťap.
                                                                                 Kocour spal v okapu, šláply mu na tlapu,
                                                                                 jéje ten naříkal a domu rychle utíkal.

3. Rytmizace slov o počasí: např. sluníčko, déšť, louže, mraky, vítr, zataženo, sychravo,...

4. Pracovní list s říkankou "Sluníčko" s říkankou, viz. fotogalerie

5. Výtvarná výchova
   - namalovat sluníčko či déšť dle chuti dítěte


Doufáme, že Vám toto postačí pro inspiraci :-)


Z důvodu opatření Ministerstva zdravotnictví se testování dětí odkládá - nový termín testování bude upřesněn
18. březen 2020
TESTOVÁNÍ IQ DĚTÍ OD PĚTI LET MENSOU ČR
Vážení rodiče,
v loňském školním roce v naší mateřské škole probíhalo testování IQ dětí od pěti let. Pro velký zájem o testování i u mladších dětí organizujeme testování IQ i v tomto školním roce. Zúčastnit se mohou všechny děti, kterým bude k 18. březnu 5 let. Více informací a PŘIHLÁŠKY K TESTOVÁNÍ DĚTÍ SI VYŽÁDEJTE OD UČITELEK NA TŘÍDÁCH. Je vhodné zaregistrovat se i elektronicky, dostanete dříve výsledky. 
https://intranet.mensa.cz/prihlaska/test_iq.php?id_a=10452

Testování slouží k vyhledávání nadaných dětí. Test je neverbální a nevyžaduje předchozí znalosti, proto zjišťuje skutečnou úroveň zejména logického myšlení a dokáže odhalit nadání i tam, kde tomu např. školní výsledky neodpovídají.
 
Hlásit se můžete do 6. 3. 2020
 
Testování ve škole je za snížený poplatek: 150,- Kč (budeme vybírat v únoru)

Kde: MŠ

16. březen 2020
Logopedie s Mgr. Čupovou

16. březen 2020 - 20. březen 2020
Jaro je tu
Vzhledem k tomu, že je mateřská škola Výstavní uzavřena, nabízíme rodičům typy na činnosti s dětmi. Můžete se inspirovat naším týdenním plánem, který nyní nemůže být uskutečněn.

Činnosti se měly vztahovat k tomuto tématu: Jaro je tu

1. Soustředěně vyslechnout čtený text"1.sněženka". (Doma si můžete přečíst jakýkolik jiný text s jarní tematikou).

2. Sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh samostatně převyprávět , reagovat na otázky z       textu.

3. Rozvíjet vizuomotorickou koordinaci v doprovodu básničky:

    "Nejdřív hůlka vyrostla,
      kdo má oči, ať se dívá.
      Vždyť na jejím horním konci
      čepička se kývá!
      A z čepičky - tři slzičky,
      hůlka patří do travičky.
      A máme tu za chvilku,
      první jarní květinku.

- postupně nakreslíme hůlku, k ní připojíme malou čepičku, z ní tři slzičky - lístky sněženky, dole travičku

4. Rozvíjení tvořivosti, fantazie a jemné motoriky, složení květu sněženky z papíru.

5. Umět pojmenovat a poznat alespoň 3 druhy jarních květin.

6. Vytleskat názvy jarních květin.

7. Počítání o kolik více, o kolik méně je květin v záhonku.


13. březen 2020
MATEŘSKÁ ŠKOLA JE AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA

12. březen 2020
Solná jeskyně
30Kč/lekce
- doprava bude účtována až po skončení všech 5 lekcí

11. březen 2020
Dopis pana starosty rodičům dětí z MŠ - OMEZENÍ PROVOZU


10. březen 2020 - 9.30 hodin
Divadlo Continuo

10. březen 2020 - 12.00 hodin
Environmentální kroužek - 1.skupina

10. březen 2020
Divadlo Continuo

6. březen 2020
Maškarní ples

5. březen 2020
Hry a klamy

5. březen 2020
Solná jeskyně

4. březen 2020 - 9.00 hodin
Karneval