TŘÍDNÍ UČITELKY:
  • Bc. Nela Veselá, DiS. - zástupkyně ředitelky
    Bc. Nela Veselá, DiS.
    zástupkyně ředitelky
  • Petra Šímová - učitelka
    Petra Šímová
    učitelkaUMÍSTĚNÍ TŘÍDY: odloučené pracoviště MŠ Výstavní, 2.podlaží

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 23 dětí – 15 dívek, 8 chlapců

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 4 – 7,5 let

O NAŠÍ TŘÍDĚ:
Naše třída „Žabiček“ se nachází v prvním patře mateřské školy. Jedná se o heterogenní třídu s počtem 23 dětí z toho 10 dětí se bude připravovat na vstup do ZŠ.

Individuálním přístupem a pozitivní motivací se snažíme o harmonický rozvoj celé osobnosti dítěte. Nově příchozí děti se budeme snažit nenásilnou formou začleňovat do kolektivu vrstevníků. Společně si budeme vytvářet „Pravidla žabiček“ a snažit se o jejich respektování a dodržování.

Zaměřujeme se na uspokojování základních biologických potřeb dítěte. Podporujeme u dětí dětskou zvídavost, touhu poznávat a objevovat sám sebe i okolní svět při nejrůznějších praktických, estetických a pohybových činnostech. Rozvíjíme u dětí hru, která je pro dítě nejpřirozenější. Ve třídě se vždy snažíme vytvořit veselou a radostnou atmosféru, aby se děti do školky těšily.
 
Našim cílem je : Třída usměvavých a spokojených dětí.

RANNÍ UVÍTACÍ RITUÁL:

Žabiček je plná třída,
zábava se často střídá.
Hrát si a pak uklidit,
zazpívat a zatančit.
V naší třídě žabiček,
máme plno usměvavých dětiček.CO S SEBOU DO ŠKOLKY:
- bačkory (né pantofle), které si dítě samo dobře nazuje
- pohodlné oblečení pro hru ve třídě
- oblečení na ven, písek - dle počasí
- náhradní oblečení
- pyžamo
- plastový hrnek
- papírové kapesníky v krabici
- sáčky(pro znečištěné věci)
!!!Prosíme vše podepsat!!!


MAMINKO A TATÍNKU, PROSÍM
aneb školková pravidla pro dospělé

- přiveďte mě do školky a choďte si pro mě vždy včas, není mi příjemné být poslední

-pokud nebudete stíhat, zavolejte paní učitelce, aby se mnou počítala, že přijdu do školky

- neprotahujte ranní loučení, je mi potom ještě větší smutno

-nevoďte mě do školky, když mi není dobře nebo jsem nemocný, nakazil bych kamarády, celý den bych tam proplakal a paní učitelka by vám stejně zavolala, ať si pro mě přijdete

- nedávejte mi potají do školky s sebou žádné sladkosti

- když budu mít narozeniny, můžete přinést pro děti nějaké ovoce, zeleninu, sladkost, všichni to pak společně oslavíme a o dobrůtky se rozdělíme

- čtěte pozorně informace na dveřích, abyste na nic důležitého nezapomněli

- buďte upřímní a nezapomeňte paním učitelkám sdělit všechny důležité informace nebo změny, které by měly vědět

- jděte nám příkladem a dodržujte školková pravidla s námi

Režim dne:
6:OO scházení dětí na třídě Rybiček
6:30 odchod dětí na třídu Žabičky
8:00 doporučený příchod dětí na třídu
8:15 - 8:30 tělovýchovná chvilka
8:45 hygiena, svačina
9:15 -11:30 řízené i frontální činnosti, aktivity zaměřené na výchovu a vzdělání dětí, pobyt venku
11:45 hygiena, příprava na oběd, oběd
12:15 odchod dětí po obědě
12:15 - 14:00 hygiena, odpočinek, relaxace
14:00 - 15:00 spontánní činnosti, individuální práce s dětmi, dle počasí pobyt na školní zahradě
15:00 - 16:00 spojení tříd Rybičky + Žabičky na 1.třídě

Vyzvedávání obědů ve školní jídelně:
10:45 - 11:15
12:30 - 13:00 

PLÁNOVANÉ AKCE:

20. květen 2024 - 9.00 hodin
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Divadlo Divoloď
Kde: MŠ VýstavníAKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY:

8. únor 2023
Cvičíme s radostí :-)

7. únor 2023
Viktorka oslavuje 6.narozeniny :-)

6. únor 2023 - 10. únor 2023
Zájmové činnosti
V týdnu od 6.2. - 10.2. proběhnou všechny zájmové činnosti. 

3. únor 2023
Uzavření MŠ
V pátek 3.2. bude MŠ Výstavní uzavřena. Provoz bude na hlavní budově MŠ Smetanova. Prosíme rodiče, aby v šatně na nástěnce vyplnili docházku svých dětí (kdo bude mít zájem o umístění dětí v MŠ Smetanova). Děkujeme

2. únor 2023
Informace pro rodiče předškoláků
Ve čtvrtek 2.2.2023 proběhne od 15h v MŠ Výstavní ve třídě "Žabičky" schůzka s rodiči a paní učitelkou ze základní školy.

1. únor 2023
Cvičíme s ptáčky a žádného nenecháme o hladu

27. leden 2023
Přebíráme zrníčka a krmíme ptáčky na zahradě MŠ

25. leden 2023
Zimní pochoďáček - Krmení kachen, sypání slunečnice ptáčkům do krmítka, zavěšování lojových koulí pro ptáčky

24. leden 2023
Sýkorky

23. leden 2023 - 27. leden 2023
Zájmové činnosti
V týdnu od 23.1. - 27.1. proběhnou všechny 3 školní aktivity.
23.1. - "Malí umělci"
24.1. - "Malý ekolog"
25.1. - Cesta za pohádkou

23. leden 2023
Ptáčci - malování, skládání, krmení ptáčků

17. leden 2023
Společná práce dětí - Ptáčci v zimě

13. leden 2023
Roční období

11. leden 2023
Dáváme si do těla...

10. leden 2023
Nový rok 2023

9. leden 2023
Navštívil nás Ježíšek

9. leden 2023 - 13. leden 2023
Kroužky
V týdnu od 9.1. - 13.1. proběhne pouze výtvarný a enviro-kroužek. Čtenářský kroužek ve středu 11.1. odpadá.
Děkuji


3. leden 2023 - 24. leden 2023
INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ
RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ (to jsou děti narozené 31. 8. 2017 a dříve), KTEŘÍ UVAŽUJÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, SE O VHODNOSTI ODKLADU MOHOU PORADIT S TŘÍDNÍMI UČITELKAMI, KTERÉ JIM PŘÍPADNĚ SDĚLÍ KONTAKTY NA PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY, KTERÉ VYŠETŘENÍ NA ŠKOLNÍ ZRALOST REALIZUJÍ.
 
JIŽ NYNÍ DÁVAJÍ NĚKTERÉ PORADNY TERMÍNY VYŠETŘENÍ NEJDŘÍVE NA ZAČÁTEK BŘEZNA, PROTO JE NUTNÉ SI VYŠETŘENÍ ZAJISTIT CO NEJDŘÍVE. POKUSTE SE PROSÍM S UČITELKAMI NA TŘÍDÁCH DOMLUVIT NEJPOZDĚJI DO 31. 1. 2023, ABY MĚLY DĚTI TERMÍN VYŠETŘENÍ DŘÍVE, NEŽ BUDOU ZÁPISY DO ZŠ, KTERÉ BÝVAJÍ ZAČÁTKEM DUBNA.
PORADNY BUDOU CHTÍT OD TŘÍDNÍCH UČITELEK NAPSAT SDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY, NAHLASTE JIM TEDY PŘÍPADNĚ, DO KTERÉ PORADNY NA VYŠETŘENÍ POJEDETE.
 
KVALITNÍM PODKLADEM PŘI ROZHODOVÁNÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, VÁM MOHOU BÝT TAKÉ ELEKTRONICKÉ DIAGNOSTIKY DĚTÍ, KTERÉ BUDOU S DĚTMI V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ REALIZOVAT TŘÍDNÍ UČITELKY A JEJICHŽ VÝSLEDKY VÁM PAK PŘEDAJÍ, ALE TAKÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI VAŠICH DĚTÍ, KTERÉ UVIDÍTE SAMI NA PŘEDŠKOLNÍM KURZU MAXÍK V ZŠ.
 
DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY BUDOU MÍT NOVĚ DVĚ MOŽNOSTI:
1) ZŮSTAT JEŠTĚ 1 ROK V MŠ
2) NASTOUPIT DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY V „ZŠ ALEŠOVA“ 
(O VHODNOSTI OBOU VARIANT VZHLEDEM K POTŘEBÁM VAŠEHO DÍTĚTE SE TÉŽ MŮŽETE PORADIT S TŘÍDNÍMI UČITELKAMI, KTERÉ VÁM SDĚLÍ I ZÁKLADNÍ INFORMACE O FUNGOVÁNÍ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY)

2. leden 2023
Kroužky
Z důvodu velké nemocnosti dětí se v úterý 3.1. ruší enviro-kroužek.

22. prosinec 2022
Betlém