TŘÍDNÍ UČITELKY:
 • Bc. Nela Veselá, DiS. - zástupkyně ředitelky
  Bc. Nela Veselá, DiS.
  zástupkyně ředitelky
 • Petra Šímová - učitelka
  Petra Šímová
  učitelka
 • Petra Suhradová - ped. asistentka
  Petra Suhradová
  ped. asistentka

 


UMÍSTĚNÍ TŘÍDY: odloučené pracoviště MŠ Výstavní, 2.podlaží

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 25

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 4,5 – 6 let

O NAŠÍ TŘÍDĚ:
Naše třída „Žabiček“ se nachází v prvním patře mateřské školy. Jedná se o heterogenní třídu s počtem 23 dětí z toho 10 dětí se bude připravovat na vstup do ZŠ.

Individuálním přístupem a pozitivní motivací se snažíme o harmonický rozvoj celé osobnosti dítěte. Nově příchozí děti se budeme snažit nenásilnou formou začleňovat do kolektivu vrstevníků. Společně si budeme vytvářet „Pravidla žabiček“ a snažit se o jejich respektování a dodržování.

Zaměřujeme se na uspokojování základních biologických potřeb dítěte. Podporujeme u dětí dětskou zvídavost, touhu poznávat a objevovat sám sebe i okolní svět při nejrůznějších praktických, estetických a pohybových činnostech. Rozvíjíme u dětí hru, která je pro dítě nejpřirozenější. Ve třídě se vždy snažíme vytvořit veselou a radostnou atmosféru, aby se děti do školky těšily.
 
Našim cílem je : Třída usměvavých a spokojených dětí.

RANNÍ UVÍTACÍ RITUÁL:

Žabiček je plná třída,
zábava se často střídá.
Hrát si a pak uklidit,
zazpívat a zatančit.
V naší třídě žabiček,
máme plno usměvavých dětiček.CO S SEBOU DO ŠKOLKY:
- bačkory (né pantofle), které si dítě samo dobře nazuje
- pohodlné oblečení pro hru ve třídě
- oblečení na ven, písek - dle počasí
- náhradní oblečení
- pyžamo
- plastový hrnek
- papírové kapesníky v krabici
- sáčky(pro znečištěné věci)
!!!Prosíme vše podepsat!!!


MAMINKO A TATÍNKU, PROSÍM
aneb školková pravidla pro dospělé

- přiveďte mě do školky a choďte si pro mě vždy včas, není mi příjemné být poslední

-pokud nebudete stíhat, zavolejte paní učitelce, aby se mnou počítala, že přijdu do školky

- neprotahujte ranní loučení, je mi potom ještě větší smutno

-nevoďte mě do školky, když mi není dobře nebo jsem nemocný, nakazil bych kamarády, celý den bych tam proplakal a paní učitelka by vám stejně zavolala, ať si pro mě přijdete

- nedávejte mi potají do školky s sebou žádné sladkosti

- když budu mít narozeniny, můžete přinést pro děti nějaké ovoce, zeleninu, sladkost, všichni to pak společně oslavíme a o dobrůtky se rozdělíme

- čtěte pozorně informace na dveřích, abyste na nic důležitého nezapomněli

- buďte upřímní a nezapomeňte paním učitelkám sdělit všechny důležité informace nebo změny, které by měly vědět

- jděte nám příkladem a dodržujte školková pravidla s námi

Režim dne:
6:OO scházení dětí na třídě Rybiček
6:30 odchod dětí na třídu Žabičky
8:00 doporučený příchod dětí na třídu
8:15 - 8:30 tělovýchovná chvilka
8:45 hygiena, svačina
9:15 -11:30 řízené i frontální činnosti, aktivity zaměřené na výchovu a vzdělání dětí, pobyt venku
11:45 hygiena, příprava na oběd, oběd
12:15 odchod dětí po obědě
12:15 - 14:00 hygiena, odpočinek, relaxace
14:00 - 15:00 spontánní činnosti, individuální práce s dětmi, dle počasí pobyt na školní zahradě
15:00 - 16:00 spojení tříd Rybičky + Žabičky na 1.třídě

Vyzvedávání obědů ve školní jídelně:
10:45 - 11:15
12:30 - 13:00 

 


PLÁNOVANÉ AKCE:

- připravujemeAKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY:

8. prosinec 2020
Vánoční světýlka

7. prosinec 2020 - 9. prosinec 2020
Kroužky
Tento týden proběhnou všechny 3 kroužky.

7. prosinec 2020
Zdobíme stromeček

4. prosinec 2020
Adámek oslavuje narozeniny

3. prosinec 2020
Čertovské hrátky

3. prosinec 2020
Moničky oslava a Ondráška

2. prosinec 2020
Vyrábíme anděly

1. prosinec 2020
Čertík Bertík a Mikuláš

30. listopad 2020
Andrejka s Terezkou slaví svátek

20. listopad 2020
Takhle se mi to povedlo

20. listopad 2020
Dráček Finťa

19. listopad 2020
Můj obložený chléb

18. listopad 2020
práce s pohádkou "O nejdelším drakovi"

16. listopad 2020
Cvičíme s listy

16. listopad 2020 - 8.00 hodin
Logopedie s Mgr. Čupovou

13. listopad 2020
Cesta lístkového dráčka

6. listopad 2020
Podzimní sluníčka

26. říjen 2020 - 30. říjen 2020
Dary Země - "Když houby rostou"

TÉMA           " DARY ZEMĚ 

PODTÉMA:  " KDYŽ ROSTOU HOUBY "

                          

 

*  Milé děti, maminky, tatínkové.Opět je tu druhý týden, kdy je naše MŠ uzavřena. Chceme Vám nabídnout další inspiraci a činnosti, které si můžete s dětmi vyzkoušet.
 

   Začneme pohádkou. 

 

 " O ALENCE A ČARODĚJNÉ HOUBĚ."

  Alenka chodila ráda na houby. Doprovázela tam často svého dědečka, který znal v lese každou houbu.

  Cestou si spolu povídali o zvířátkách, která v lese žijí, o stromech, které tam rostou, poznávali druhy hub.

  Jednou našla Alenka v lese v mechu u velikého dubu prapodivnou houbu, která byla pruhovaná.

  Jeden pruh byl žlutý, druhý červený, třetí modrý. Ani dědeček takovou houbu neznal.

  Najednou na Alenku houba promluvila lidským hlasem. "Protože se vždycky chováš v lese hezky

  a ničemu živému zde neubližuješ, splním ti jedno přání ..." Alenka se na houbu usmála, poděkovala jí

  a požádala o nové kolo, po kterém už dlouho toužila ......

 

*  Povídejte si s dětmi o obsahu - která zvířátka bydlí v lese / zajíc, veverka, jelen, srnka, medvěd, datel..., 

                                                                                                kdo se stará o zvířátka, čím je krmí ... /

                                                   - jaké stromy rostou v lese  / jehličnaté, listnaté -smrk, borovice, jedle, buk../                                                 

                                                   - vyjmenujte jaké znáte houby / hříbek, liška, muchomůrka, babka, klouzek... ,  

                                                                                                      které jsou jedlé - jedovaté /

                                                   - jak se v lese chováme / chodíme potichu, nekřičíme, neběháme, díváme se kam 

                                                                                            šlapeme, nelámeme větvičky, nekopeme do hub .../

                                                   - jak les vypadá / stromy, keře, houštiny, paloučky, mech, borůvčí, lesní cestičky, studánka../

                                                   - vedeme děti k ochraně přírody a životního prostředí

                                                   - co by si přálo vaše dítě?

 

*  S houbami jedlými i nejedlými se můžeme potkat nejen v lese,ale i v atlase hub. Pokud máte možnost, prohlížejte,

    poznávejte. Jděte do lesa na procházku a sbírejte houby. Povídejte si sdětmi jaké dobroty se z hub vaří.

    / bramboračka, houbová omáčka, houby v octě, smaženice, houbové řízky /

 Pohybová hra:   " Houbová smaženice " na zem položte nakreslené papírové houbičky, / hříbky-muchomůrky/ dítě chodí

                                mezi houbami, na signál - úder do bubínku, dítě sebere jedlou houbu a dá si ji do košíčku. 

                                HOUBY spočítejte, kterých je více - méně. Hru doprovázejte verši. / v MŠ ji zpívám / 

 

        Rostly houby, rostly v lese,

        dědeček je domů nese.

        Nese, nese v košíčku

        at´ potěší babičku.

      

        Nakrájí je na kousky,

        hříbky, lišky i klouzky.

        Podusí je s cibulkou. 

        vůně vane kuchyńkou.

  

        Potom přidá vajíčka.

        co nám snesla slepička. 

        Ještě sůl a kmín,

        smaženici sním!  MŇAM !

 

*  Rytmické hrátky s názvy jednotlivých hub - vytleskejte

    LI-ŠKA   MU-CHO-MŮ-RKA    HŘIB

    BA-BKA  HO-LU-BIN-KA   SMRŽ 

    KO-ZÁK     BE-DLA  JE-JE-DLÁ 

    PÝ-CHA-VKA     VÁ-CLA-VKA

                                             

*  Nakreslete pruhovanou " Čarodějnou houbu " - maminka nakreslí, dítě pečlivě vybarví, kontrolujte správné držení pastelky

 

*  Malujte vodovými barvami bohatě syceným štětcem, otírat přebytečnou barvu o kelímek. Roztírat barvu v dané ploše.

   " HŘÍBEK " hnědý klobouk, světle žlutá noha,můžete nalepit kousek mechu, jehličí

   " MUCHOMŮRKA " červený klobouk- puntíky-otisky prstem namočeným v bílé barvě

                                   nebo polepit kousky vaty

*  Z modelíny vymodelujte tvar houby.Velký kámen namalujeme zelenou barvou.Necháme zaschnout.

   Konec nohy houby přimáčkneme k připravenému kamennému podkladu. Na kámen okolo houby

   přimáčkneme několik malých kousků modelíny. Do nich zapíchneme větvičky, kamínky, jehličí,

 

*  Pohybově vyjádřete básničku:  Houbičky, houbičky                stoj spojný

                                                         mají rovné nožičky.

                                                         V trávě, v mechu stojí,

                                                         houbaře se bojí.                     skákání na místě

                                                         A tak v mechu potají

                                                         pod klobouk se schovají.       dřep a ruce spojit nad hlavou jako klobouk

 

 *  Akrobatický cvik:  stoj na jedné noze, ruce spojit nad hlavou jako klobouk

    popěvek   STOJÍ, STOJÍ BEDLA,

                     RÁDA BY SI SEDLA.

                     A VZALA SI PLETENÍ

                     NOHA UŽ JÍ DŘEVĚNÍ.

 

 Podzimní hádanky: " Co je to? "  Mají svoje schovávačky v mechu, v trávě, v jehličí. 

                                                          Houbař našel plný košík, které nezná nezničí.        / houby / 

 

                                                          Na červeném slunečníku bílé zdobení,       

                                                          nesbírej je do košíku, měl bys bolení.                    / muchomůrka /

 

 Píseń:  " HÁDALY SE HOUBY "  pantomima - napodobení houbaře chodícího po lese jak sbírá houby,

                                                                               čistí je a ukládá do košíku

                  Hádaly se houby,

                  hádaly se v lese, 

                  kterou si z nich houbař

                  v košíku odnese.

                  

                  A už kráčí lesem 

                  houbař kudrnatý,

                  nevzal ani jednu,

                  byly jedovatý.

 

   Pečlivě artikulujte slova písně a vyzkoušejte hru " Na němou vysílačku ". což je pouze neslyšná 

   " němá artikulace " se zřětelným pohybem pusy. Cvičte před zrcadlem.

 

 

   Usmívající se Mějte se pěkně, zahrajte si spolu a brzy se na VÁS  těšíme Mrkající IVA , JANA  a MILY Usmívající se19. říjen 2020 - 25. říjen 2020
Dary Země
Kde se vzal, tu se vzal - JEŽEK
Ahoj děti, maminky a tatínkové.  Máme pro vás připravené aktivity a činnosti pro tento týden. 
 
      Můžete si je s dětmi vyzkoušet.
 
      Týden od 19.10. - 25.10. 2020
 
      Téma:   DARY ZEMĚ
 
      Podtéma:  KDE SE VZAL , TU SE VZAL - JEŽEK
 
      Podzim - jeho znaky, počasí, oblečení, změny v přírodě, plody stromů, 
      zvířátka......
     Ježek - obrázek ježka, jeho život...
     Jsem ježek, malý lesní živočich, mám rád klid a samotu. 
     I když nejsem nějak velký, dokážu se ubránit nebezpečí: když se cítím ohrožen,
     stane se ze mě koule plná ostrých bodlin, kterých na sobě mám od šesti a půl do osmi tisíc!
     Bydlím  v lesích a na polích. V létě prospím celý den v pelíšku z listí, trávy a větviček.
     V zimě přebývám v teplém doupátku, v němž zůstávám až do jara.
     Mám malá černá očka. Díky nim vidím dobře ve tmě. Čumáček mám dlouhý a je stále 
     v pohybu. Mám skvěle vyvinutý čich, dokážu vyčenichat potravu na velkou vzdálenost.
     Moje tlapky jsou krátké, silné a na koncích mají silné drápky. Používám je při hrabání.
     Vydávám se do lesa, abych našel potravu. Mám  rád různé lesní plody a také vajíčka , ale živím 
     se hlavně žížalami, plži a hmyzem, který škodí zemědělským rostlinám, takže dokonce pomáhám
      farmářům. Moje uši jsou malinkaté. Moje bodlinky jsou dlouhé  několik centimetrů a dohromady
      jich můžu mít přes osm tisíc. Mého ocasu si nevšimnete pod všemi mými bodlinkami, ale věřte mi, 
     opravdu ho mám. 
     Báječný den s ježkem
     Já jsem Pepa ježek, nebaví mě ležet. Sprchu chladnou teď si dám, práce spoustu nadělám.
     Vyprávění různého příběhu o ježkovi. 
 
     Báseň Ježek:
     Na podzim ke spánku se uložil, pichlavé tělo  a hlavičku,
     na polštář z listí si položil a chce spát jen chviličku.
    
    V klidu si zimu prospinká, trvat to bude jen krátce,
    jaro až zvonečkem zacinká, potkáme ho na zahrádce.
 
   Pracovní a výtvarná výchova:
  Ježek
  Pomůcky: tvrdý papír-čtvrtka, temp. barvy, tužka, nůžky, lepidlo, štětec
  kelímek s vodou, párátka
  Postup: na tvrdý papír si tužkou si předkreslíme tvar ježka
  vystřihneme jej a temp. barvami ježka vybarvíme a domalujeme detaily,
  tělo potřeme silnou vrstvou lepidla a potom pokládáme párátka  na tělo ježka.
  Výstava na stolečku.  Nůžky správně držet v ruce - kontrola.
 
  nebo:  na ježka nalepit vylisované listy - výstava. 
 
  Píseň:  Ježek
  Na libovolnou melodii.
  Leze ježek podle meze, nese dětem jablíčko,
  jablíčko se zakutálí, hledej si ho Aničko.
  
  Leze ježek podle meze, nese dětem hruštičku,
  hruštička se zakutálí, hledej si ji Jeníčku.
  Možnost píseň i doprovodit různými zvuky.....
 
  Hádanka:   Kdo to je?
  V kabátku z bodlinek chodívá po lese, 
  jablíčka na zádech domů si odnese. 
 
  Báseň s pohybem:
  Ježek dupe pod okny, dupy , dupy, dup.
  Vyplašil i moje sny, pryč jsou natošup.
  ( děti dupou v rytmu , tleskáním  naznačují plašení
  v rytmu)
  Myška spěchá přes pole, cupy, cupy, cup.
  Bydlí v naší stodole, je tam natošup.
  ( děti běhají po špičkách v rytmu, pak dělají malé krůčky
   na místě )
  Medvěd usnul v pelíšku, brum, brum, brum.
  V chundelatém kožíšku, spí se medvědům.
 ( dlaně sepnout pod jedním ouškem a zavřít oči )
 
 
 Hodně zdraví všem! 
 
 Jana, Iva a Milada:-) 
   


5. říjen 2020
Pracovní list "Zeleninová polívčička"