TŘÍDNÍ UČITELKY:
  • Bc. Nela Veselá, DiS. - zástupkyně ředitelky
    Bc. Nela Veselá, DiS.
    zástupkyně ředitelky
  • Petra Šímová - učitelka
    Petra Šímová
    učitelkaUMÍSTĚNÍ TŘÍDY: odloučené pracoviště MŠ Výstavní, 2.podlaží

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 23 dětí – 15 dívek, 8 chlapců

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 4 – 7,5 let

O NAŠÍ TŘÍDĚ:
Naše třída „Žabiček“ se nachází v prvním patře mateřské školy. Jedná se o heterogenní třídu s počtem 23 dětí z toho 10 dětí se bude připravovat na vstup do ZŠ.

Individuálním přístupem a pozitivní motivací se snažíme o harmonický rozvoj celé osobnosti dítěte. Nově příchozí děti se budeme snažit nenásilnou formou začleňovat do kolektivu vrstevníků. Společně si budeme vytvářet „Pravidla žabiček“ a snažit se o jejich respektování a dodržování.

Zaměřujeme se na uspokojování základních biologických potřeb dítěte. Podporujeme u dětí dětskou zvídavost, touhu poznávat a objevovat sám sebe i okolní svět při nejrůznějších praktických, estetických a pohybových činnostech. Rozvíjíme u dětí hru, která je pro dítě nejpřirozenější. Ve třídě se vždy snažíme vytvořit veselou a radostnou atmosféru, aby se děti do školky těšily.
 
Našim cílem je : Třída usměvavých a spokojených dětí.

RANNÍ UVÍTACÍ RITUÁL:

Žabiček je plná třída,
zábava se často střídá.
Hrát si a pak uklidit,
zazpívat a zatančit.
V naší třídě žabiček,
máme plno usměvavých dětiček.CO S SEBOU DO ŠKOLKY:
- bačkory (né pantofle), které si dítě samo dobře nazuje
- pohodlné oblečení pro hru ve třídě
- oblečení na ven, písek - dle počasí
- náhradní oblečení
- pyžamo
- plastový hrnek
- papírové kapesníky v krabici
- sáčky(pro znečištěné věci)
!!!Prosíme vše podepsat!!!


MAMINKO A TATÍNKU, PROSÍM
aneb školková pravidla pro dospělé

- přiveďte mě do školky a choďte si pro mě vždy včas, není mi příjemné být poslední

-pokud nebudete stíhat, zavolejte paní učitelce, aby se mnou počítala, že přijdu do školky

- neprotahujte ranní loučení, je mi potom ještě větší smutno

-nevoďte mě do školky, když mi není dobře nebo jsem nemocný, nakazil bych kamarády, celý den bych tam proplakal a paní učitelka by vám stejně zavolala, ať si pro mě přijdete

- nedávejte mi potají do školky s sebou žádné sladkosti

- když budu mít narozeniny, můžete přinést pro děti nějaké ovoce, zeleninu, sladkost, všichni to pak společně oslavíme a o dobrůtky se rozdělíme

- čtěte pozorně informace na dveřích, abyste na nic důležitého nezapomněli

- buďte upřímní a nezapomeňte paním učitelkám sdělit všechny důležité informace nebo změny, které by měly vědět

- jděte nám příkladem a dodržujte školková pravidla s námi

Režim dne:
6:OO scházení dětí na třídě Rybiček
6:30 odchod dětí na třídu Žabičky
8:00 doporučený příchod dětí na třídu
8:15 - 8:30 tělovýchovná chvilka
8:45 hygiena, svačina
9:15 -11:30 řízené i frontální činnosti, aktivity zaměřené na výchovu a vzdělání dětí, pobyt venku
11:45 hygiena, příprava na oběd, oběd
12:15 odchod dětí po obědě
12:15 - 14:00 hygiena, odpočinek, relaxace
14:00 - 15:00 spontánní činnosti, individuální práce s dětmi, dle počasí pobyt na školní zahradě
15:00 - 16:00 spojení tříd Rybičky + Žabičky na 1.třídě

Vyzvedávání obědů ve školní jídelně:
10:45 - 11:15
12:30 - 13:00 

PLÁNOVANÉ AKCE:

5. říjen 2023 - 9.00 hodin
Bubnování
 
Milujeme bubnování

Hravá technika vštěpující základy rytmu, hra na africký buben Djembe.
vstupné 85,- Kč


Kde: MŠ Smetanova
 AKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY:

13. září 2022 - 9.30 hodin
Divadlo - Pohádka "Pokažené kouzlo"
Vybíráme 75,-
Kde: Zahrada MŠ

8. září 2022
Já + Ty = MY

5. září 2022
Oskárek slaví narozeniny :-)

2. září 2022
Po prázdninách zpátky ve školce

1. září 2022 - 16.00 hodin
Informační schůzka
Zveme všechny rodiče na "informativní schůzku", během které se dozvíte veškeré informace o průběhu školního roku. 
Schůzka proběhne ve třídě "Žabičky" od 16h. 

Prosíme, přijďte bez dětí :-)

Těšíme se na Vás.

1. září 2022
Nový školní rok 2022/2023
Foto #1

1. září 2022 - 30. září 2022
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
JIŽ PÁTÝM ROKEM SE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE ZABÝVÁME VYHLEDÁVÁNÍM NADANÝCH DĚTÍ, U KTERÝCH SE NÁSLEDNĚ SNAŽÍME NADÁNÍ PODPOROVAT A ROZVÍJET. SPOLUPRACUJEME I S PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKOU PORADNOU V TÁBOŘE, KTERÁ SE NA DIAGNOSTIKU NADANÝCH DĚTÍ ZAMĚŘUJE A DÍKY TOMU POSÍLÁME DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY DĚTI S JIŽ NASTAVENÝMI PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI. DĚTI SE PAK VE ŠKOLE NENUDÍ, PROTOŽE DOSTÁVAJÍ SLOŽITĚJŠÍ ÚKOLY, KTERÉ JE BAVÍ A DĚTI DÁLE ROZVÍJEJÍ.
 
PŘIHLAŠTE SVÉ DĚTI NA LOGICKOU OLYMPIÁDU A ZJISTĚTE Z POHODLÍ DOMOVA, JAK NA TOM VAŠE DÍTĚ JE. TŘEBA I VY ODHALÍTE SKRYTÉ NADÁNÍ VAŠEHO DÍTĚTE V OBLASTI LOGIKY A MY PAK JEHO NADÁNÍ V MŠ RÁDI PODPOŘÍME.

LOGICKOU OLYMPIÁDU POŘÁDÁ MENSA ČESKÉ REPUBLIKY28. červen 2022
Kroužky
Enviro kroužek se dnes nekoná.

23. červen 2022
Besídka pro rodiče
Ve čtvrtek 23.6. bude na naší třídě "Besídka pro rodiče" na závěr školního roku. Vystoupí všechny děti s kulturním programem. Od 15:30h. 
Srdečně všechny zveme!

Kde: MŠ Výstavní

20. červen 2022
Pasování na školáka
V pondělí 20.6.budou mít předškoláci slavnostní "pasování na školáka". Od 15h na MěÚ ve Vodňanech.
Týká se dětí, které půjdou do 1. třídy ZŠ.
Srdečně všechny zveme!

20. červen 2022 - 22. červen 2022
Kroužky
Ve středu 22.6. se nekoná čtenářský kroužek.
Fotky z výtvarného a environmentálního kroužku jsou již nahrané na webových stránkách.

16. červen 2022
Poklad
Foto #1
Foto #2
Foto #3
Foto #4

15. červen 2022
Stříhání duhových sluníček + výroba

14. červen 2022
Jonášek - narozeniny 6 let

13. červen 2022 - 15. červen 2022
Kroužky
Tento týden proběhne pouze enviro - kroužek v úterý 14.6.
(Ve středu 15.6. proběhne pochoďáček pouze pro děti z enviro - kroužku od 7:30 do cca 11h). 

13. červen 2022
Péťa - narozeniny 7 let

9. červen 2022 - 16. červen 2022
Pro rodiče budoucích prvňáčků 

9. červen 2022 - 7.30 hodin
Školní výlet
Ve čtvrtek 9.6. pojedeme na školní výlet. Autobus bude odjíždět od MŠ v 7:45h.
Prosíme rodiče, aby přivedli své děti nejpozději do 7:30 do MŠ. 

Na školní výlet vybíráme částku 300,-

6. červen 2022 - 10. červen 2022
Kroužky
V týdnu od 6.6. - 10.6. proběhnou všechny 3 kroužky.
6.6. - Výtvarný kroužek
7.6. - Environmentální kroužek
8.6. - Čtenářský kroužek

6. červen 2022
Hra "Na duhu"