TŘÍDNÍ UČITELKY:
 • Denisa Kasalová - učitelka
  Denisa Kasalová
  učitelka
 • Milada Šlehoferová - učitelka
  Milada Šlehoferová
  učitelka
 • Jitka Hajná - školní asistentka
  Jitka Hajná
  školní asistentka

UMÍSTĚNÍ TŘÍDY: odloučené pracoviště MŠ Výstavní, 2. podlaží

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 24 dětí - 13 dívek, 11 chlapců

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 5 - 6,5 let

O NAŠÍ TŘÍDĚ:
Z věkového složení dětí v naší třídě vyplývá, že děti jsou již samostatnější a společné činnosti se zaměřují na přípravu dětí do ZŠ. Prostory třídy se skládají z tří velkých místností s různými hracími a pracovními kuotky - kuchyňka, kadeřnictví, obchod, obývací pokoj, kutilský koutek, prostor na hracím koberci, prostor pro odpočinek dětí, čvičení aj. Ve třídě je vytvořen i logopedický a čtecí koutek. Cíleně se zaměřujeme na logopedickou prevenci.

motto třídy:
„Vše co opravdu potřebuji znát,
jsem se naučil v mateřské škole.“
 

PLÁNOVANÉ AKCE:

28. listopad 2022 - 2. prosinec 2022
Kroužky
V týdnu od 28.11. - 2.12. poběhnou všechny 3 kroužky. 

Výtvarný kroužek se výjimečně přesouvá z pondělí na čtvrtek 1.12.
Děkuji 

5. prosinec 2022
Mikulášská nadílka
V pondělí 5.prosince přijde děti do školky navštívit Mikuláš s nadílkou. Kdo z dětí bude chtít, může si v pondělí vzít sebou do školky nějaké to "čertovské, andělské nebo mikulášské" oblečení. 
AKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY: 
21. březen 2021
Příroda se probouzí
Foto #1
Foto #2
Foto #3
Foto #4
Foto #5
Foto #6
Foto #7
Foto #8

15. březen 2021 - 19. březen 2021
" Příroda se probouzí "
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - 
Rodiče, podívejte se do AKTUALIT našich webových stránek, kde najdete informace a dokumenty
k ZÁPISU do 1. třídy.
23.3. v 17°° - 19°° hod. je se koná webinář "ŠKOLNÍ ZRALOST", který je určen i pro Vás, Webinář
je pro všechny účastníky zdarma.   /barbora.louzenska@seznam.cz/  mobil 728 736 245

Týdenní činnosti : 15. 3. - 19.3.
Téma: " Příroda se probouzí "
Podtéma: " Když jaro přichází polehoučku "
V tomto týdnu se budeme společně těšit na jaro, vnímat proměny přírody vlivem sluníčka, oteplením.
Na jaře je svět teplejší, barevný, umytý a voňavý, a to je důvod, aby byl každý na světě rád.
 
Milé maminky, nejdříve přečtěte dětem pohádku.
* Soustředěný poslech : " KOČIČKY NA JAŘE "
 
  ALÍK : Mindo, pojď sem!
  MINDA : Co chceš , Alíku?
  ALÍK : Ukaž mi, prosím tě, ocásek.
  MINDA : Co máš na mém ocásku?
  ALÍK : Hm - hm - nic nevidím. Ukaž uši!
  MINDA : Prosím tě - uši?
  ALÍK : Hm - také nic. Ukaž tlapky!
  MINDA : Alíku, prosím tě - co se děje? Jsem snad špinavá?
  ALÍK : Kdepak špinavá. Jako panenka z pouti jsi. Obrať se! Hm - nic. Nic. To je divné.
  MINDA : Tak už mi to řekni. Co je divné?
  ALÍK : Ale, nu , víš, Petřík povídal...
  MINDA : Co povídal. Tak přece mluv!
  ALÍK : Petřík povídal, že už kvetou kočičky. Ale já jsem na tobě žádný kvítek nenašel.
            Nemáš ho, kočičko, v puse?
  MINDA : Já nevím, Alíku, podívej se.
  ALÍK : Taky tam nic nemáš. To je divné. To je divné.
  MINDA : A opravdu to,  Alíku, Petřík říkal?
  ALÍK :  Opravdu. Přiběhl z venku a křičel hned ve dveřích: "Maminko,maminko,
               kočičky už kvetou!" A maminka se usmála a řekla: "To je dobře.
               To už je jaro za dveřmi."
  KOZA : Mééé. Dobrý den.
  ALÍK : Dobrý, den teto. Kampak? Kampak?
  KOZA : Tamhle za ves k potoku, trochu si smlsnout.
  ALÍK : Smlsnout? A co budete , teto mlsat? Vždyť přece nic neroste.
  KOZA : Meee nic neroste? Přece už kvetou kočičky. A ty jsou jako med. Musím si pospíšit,
               aby mi je všechny děti neolámaly.
  MINDA : CHi , chi tady máš kočičky! Jívy kvetou! Ty jsi ale chytrák, Alíku.
  ALÍK : No, no, Mindo, vždyť ty sis taky myslela, že máš růži na ocásku.
             Tak teď nebuď taková moudrá. Ale hřeje to sluníčko, co?
  MINDA : Mňau, hřeje. Pojďme radši za chalupu, tam bude jako na peci.

  O pohádce si popovídejte. Pomocí otázek zjistíte, jestli děti dobře poslouchaly.
  Veďte děti k souvislému vyjadřování. Neodpovídat jedním slovem, ale celou větou.
  - Jaká zvířátka byla v pohádce a jak se jmenovala?
  - Co chtěl Alík po Mindě, aby mu ukázala?
  - Co Alík hledal na kočičce Mindě?
  - Od koho Alík slyšel, že kvetou kočičky?
  - Co šla dělat koza k potoku a co se Alík dozvěděl?
  - Jak se jmenuje keř, který kvete na jaře "kočičkami"?

* SLUCHOVÉ HRÁTKY: určit hlásku na začátku slova
  - Alík, Minda, Koza, Ocásek, Uši, Tlapky, Pejsek, Kočička, Jaro, Péťa,
    Sluníčko, CHalupa.
  - určit hlásku na konci slova: meD, potoK, veS, kozeL

* HRA SE SLOVY: "CO TO JEŠTĚ ZNAMENÁ?" - uvědomit si, že jedno slovo může znamenat
                                 více skutečností. Vyhledejte obrázky, předměty, ukažte je dětem a vysvětlete.
  - KOČIČKA - zvíře-malá kočka, kvetoucí vrba jíva
  - UCHO - u nádoby, čidlo sluchu
  - RUČIČKA - u hodin, malá ruka
  - KOLO - jízdní kolo, kruhový tvar, kolo na plavání
  - KOHOUTEK - zvíře-malý kohout, luční kytka, u vodovodu
  - LIST - na stromě, v knize
  - PERO - na psaní, ptačí
  - VLAŠTOVKA - pták, z papíru

*  LOGOPEDICKÁ CHVILKA: procvič si jazýček - rychlé vysouvání a zasouvání jazyka do úst /čertík/
                                                   vysunutí jazyka, krouživé olizování rtů /mlsná kočička/
                                                   našpul  pusu - udělej mašinku - šššš šššš
                                                   zopakuj - "Huš, huš, huš, uteč zimo už."

* Nauč se HÁDANKY:   Až je budeš umět dej je tatínkovi, tetě, babičce...
                                      "Očima si v noci svítím,
                                        každou myšku snadno chytím." /Kočka/

                                       "Letím k slunci nad kopeček,
                                         ukázat mu sedm teček." /Beruška/

   Zahrajte si hru: "Hádej,hádej,hadači." Úkolem je rozvíjet logické myšlení a pohotovost.
                              "Je to zelené, chodíme po tom, lidé to kosí nebo sečou./tráva/
                              "Je to červené, roste to na stromě a bydlí v něm červík./jablíčko/
                              "Je to žluté, má to peříčka, bydlí ve vajíčku, které snaší slepička./kuřátko/
                              "Je to bílé, studí to, a když to zahřeješ, promění se ve vodu./sníh/
                              "Je to černé, žije pod zemí, dělá tunely a kopečky hlíny na trávě./krtek/

* PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ ČINNOST: "KOČIČKY VE VÁZE"   /hotové přineste do školky/
   Co budete potřebovat: bílý a barevný papír /modrý, žlutý, zelený/, hnědou a bílou barvu, nůžky,
                                         tenký štětec, tuhé lepidlo, pastelky 
   Na bílou čtvrtku nebo papír nakreslete tvar vázy/maminka/. Dítě vázu vystřihne a pak nalepí
   na barevný papír. Tenkým štetcem namočeným v hnědé barvě udělej tři větvičky do vázy.
   Namoč prst /ukazováček/ do bílé husté barvy a otiskuj ho střídavě po pravé a levé straně větvičky.
   Bílou vázu si ozdob pastelkami./kytičky, puntíky, vlnky, podlé tvé fantazie/
   Spočítej kolik "kočiček" máš na větvičce?

*  POHYBOVÁ AKTIVITA:  básnička s pohybem
                                             "Rozcvička"
                                              Jen tak si poskočím, /poskočíme snožmo/
                                              jednou se zatočím, /zatočíme se dokola/
                                              zadupám nohama, /zadupáme/
                                              zatleskám rukama, /zatleskáme/
                                              přidám i hlavičku /hlavou kýváme ze strany na stranu/
                                              a už mám rozcvičku. /stoj snožmo, tleskáme/ 

    Pohybová hra: "Kuba řekl" Cvičit pohotovou reakci na povely
                                                 maminka bude dávat povely, jaký cvik má dítě udělat
                                                "Kuba řekl - sednout", "Kuba řekl - lehnout na břicho"....
                                                /kleknout, sednout na paty, stoupnout na jednu nohu, dát ruce na nos.../
                               
    "Skáčeme přes kaluže"
    Dejte dětem na zem malé papíry nebo provázky stočené do tvaru "louže"/4-5 louží/
    Dítě musí překonat určenou trasu, aniž by spadlo do louže. Louže se snaží přeskakovat snožmo.
                                              Už, už ,už
                                              umím skákat přes kaluž.
                                              Kdo kdy viděl louži,
                                              přeskočit ji touží.
                                              Už, už, už
                                              i já skáču přes kaluž.
   Relaxace: Lehněte si na koberec, zavřete oči.....a poslouchejte TICHO...... je opravdu ticho?
              -  "CO SLYŠÍŠ?" vyjmenuj všechny zvuky z tvého okolí
              -   Vybav si pocit a slovně vyjádři, jak vnímáš "DÉŠŤ" - všemi smysly
                   ZRAK - Jak vypadá déšť, když prší? Jak to pak vypadá na zemi? Jaké jsou dešťové mraky?
                   SLUCH - Jak zní déšť , když padá na parapet? Do vody?
                   HMAT - Jaké to je, když ti kapky padají na ruku?
                   CHUŤ - Jak to chutná, když ti dešťová kapka padne na jazyk?
                   ČICH - Je to nějak cítit, když prší?                                     

                     
* GRAFOMOTORIKA: "Procič si ručku"   /hotové přineste do školky/              
   Na čtvrtku přes celou plochu/ krouživým uvolněnýmpohybem/naznač tvar "LOUŽE" 
   Použij modrou pastelku. Několikát louži obtahuj - aspoň 10 krát. Sledujte správné držení pastelky.
   Do hotové louže můžěš nalepit nebo nakreslit " PTÁČKA "/Co tam asi dělá? Povídej./

*  PÍSNIČKA:  Nauč se text a melodii, taneček vás naučím ve školce.
                        Doma si můžete vyzkoušet pantomický pohyb podle obsahu slov.
    Dítě stojí volně v prostoru a dívá se vzhůru ke sluníčku.

                        "Přišlo jaro se sluníčkem,            /volná chůze prostorem, 
                                                                               paže se zvedají ke "sluníčku"/
                         zem odemklo zlatým klíčkem.  /poklek na jedno koleno,
                                                                               ruce střídavě odemykají zem/
                         Všechno se raduje,                     /utvořte dvojici/
                         zpívá a tancuje,                          /otáčejte se poskočným krokem/
                         jaro vítá."                                    /dvojice se pustí, každý se zatočí 
                                                                               s lehkým zvednutím paží a předklonem/

  *Přejeme vám hodně zábavy při plnění činností a úkolů. Splněné úkoly přineste do školky.
    Uděláme si společnou výstavu a pak vaše obrázky založíme do portfolia. 
    TĚŠÍME SE NA VÁS         *IVA  *JANA  *MILY

8. březen 2021 - 13. březen 2021
Příroda se probouzí
 PŘÍRODA SE PROBOUZÍ
  Hezký týden milé děti a rodiče! 
  Opět Vám nabízíme další činnosti a úkoly na tento týden.
            8.3.  - 14.3. 2021
        ZAVOLÁME NA JARO
-  vyprávění o  JARU , jarní příroda, změny v přírodě, počasí, první kytičky aj.
   Báseň:   SNĚŽENKA
              Na zemi je někde ještě bílý sníh,
              děti jezdí na saních.
              Sněžence to ale nedá,
              snížek nad sebou zvedá.
              Pak vykoukne na svět celý,
              jaro je tu každou chvíli.
 
                  SLUNÍČKO
          Zima už se loučí s námi,
          snížek už je za horami.
          Sluníčko si češe vlasy,
          v zahrádkách už brzy asi-
          pokvete nám petrklíč,
          který pošle zimu pryč.
 
                 SEDMIKRÁSKA
         Sedmikráska počítá si,
         své sedmery jarní krásy.
        ¨První darovala jí duha,
         od hlíny je krása druhá.
         Třetí , když se z jihu vrací,
         nesou pro ní tažní ptáci.
         Čtvrtou , tu má od červánků,
         pátou od teplého vánku.
         V šesté déšť jí lístky smáčí.
         Sedmikrásko, už to stačí?
         Kdepak , ještě slunce chvátá,
         nese sedmou plnou zlata.
 
                NA JAŘE
         Na jaře , když kvete sad, 
         na světě je každý rád,
         včelky, housátka, děti , kuřátka,
         motýli i ptáci, i ti poškoláci,
         ti se teprv budou hrát - 
        na sluníčku ven - na světě je každý rád,
        když je krásný den.
 
 
     Písně:    Travička zelená
                      Pásla ovečky
                      Hrálo si koťátko
                      Na jaře
                      Prší, prší -  k tomu tleskat, dupat aj.
 
   Báseň s pohybem:  Sluníčko
    Vyšlo slunce , zasvítilo ,na nebi se otočilo.
    ( chůze , otáčení)
    každá kytka maličká,
    radost má ze sluníčka.
    ( podřepy, otáčení )
    Ke slunci se naklání, 
    listy z trávy vyhání.
   ( úklony stranou ve vzpažení )
 
             Volám Tě sluníčko
    Volám tě, sluníčko, halo, halo,
    ( ruce k ústům, jako když voláme daleko )
    tepla je na světě málo, málo.   
     (mneme si ruce, jako když je zahříváme )
     vylez a rozežeň mraky, mraky,
    ( ruce do vzpažení, mávají ze strany na stranu )
     a Já ti pomůžu taky, taky.
    ( ukazujeme na sebe )
 
   Výtvarná výchova:   - k písni Travička zelená   
   namalovat děj písně na čtvrtku.
   Pomůcky:   čtvrtka, barvy, ( temperové nebo vodové )
                          štětec, hadřík na utírání štětce, voda
    Vystihnout děj, rozložení po celé ploše, správné držení štětce!
 
    - Jarní květinka
 Pomůcky: čtvrtka, barvy, štětec, voda, hadřík.
 Rozvrhnout květinku na výšku, stonek , lístky, květ, zem.
 Pak si udělat výstavu.
 
   Pracovní výchova: 
 -  Kapičky deště
Pomůcky: nůžky, čtvrtka, modrý  papír, lepidlo
Postup: namalovat MRAK , vystřihnout KAPIČKY  v modrém papíře ,
a nalepit pod mráček až na zem - travičku - PRŠÍ!!
 Správné zacházení s nůžkami, lepidlem!    výstava
 
- stříhání  z barevných papírů - kruh, čtverec, obdélník, trojůhelník.
 Pak z nich  skládat různé obrazce a jmenovat, kolik je tam tvarů!
 Co se postavilo? Jmenovat!
   
 
 Logop. chvilka:  báseň na  C 
  CVRČEK
   Na palouku u lesa,
   cvrček v díře bydlí.
   Jak to u něj vypadá ? 
   Má tam stolek, židli? 
   Na stole má jablíčko, 
   a v něm tucet brček. 
   Když má žízeň , pije mošt 
   jako každý cvrček. 
 
 
 
 Hádanky:  různé kytičky, zvířátka.
 
 Grafomotorika:  - rozvička na uvolnění svalů ruky
 - krouživé pohyby ramen
 - procvičení zápěstí
 - třepotání prstů- naznačujeme déšť
 na čtvrtku nebo papír nakreslit KRUH  a potom  z něj kreslit čáry - paprsky
 a je to SLUNÍČKO
 
   Rozvíjení jemné motoriky: 
  - práce s modelínou
  - správné držení pastelky
  - navlékání korálků
  - Puzzle
 
  Literární činnost: prohlížení knih a časopisů
 Vztah ke knize.
 
  Jazyková výchova:  vyprávění podle obrázků z knihy,
  vyprávění příběhů.
 
 Vytleskávání slov na slabiky. Kolik je slabik?  ja-ro, kvě-tin- ka, pej-sek aj .
  - 1 slabika, 3, 2 aj.
 
 Chodit hodně na procházky a hledat s dětmi formou soutěže:
 sedmikrásku, petrklíč....., 
  - poslouchej zpěv ptáčků
  - dotkni se kamene, hlíny, kůry stromů
  - proběhni se, zaskákej si panáka, házej míčem, zajezdi si na kole......
Upevňovat vztah  k PŘÍRODĚ! 
Maminka nebo tatínek děti vyfotí při různých činnostech. 
  Až se pak otevře MŠ  děti si vše přinesou a založíme to každému do PORTFOLIA.
 
  PŘEJEME VÁM VŠEM HODNĚ ZDRAVÍ!
 
   JANA   a  IVA  a  MILY:-) 


1. březen 2021 - 6. březen 2021
Příroda se probouzí

Milé maminky, tatínkové a děti. Opět je naše MŚ uzavřena z důvodu nepříznivé epidemiologické situace.

Proto Vám chceme  touto formou nabídnout činnosti a úkoly, které si s dětmi můžete udělat.

 

V tomto týdnu by se děti měly seznamovat s probíhajícími změnami v přírodě s přicházejícím jarem,

s prvními jarními květinami. Podvědomě u dětí budeme vytvářet kladný vztah k přírodě a její ochraně.

 

 

* Soustředěný poslech pohádky: 

         "První sněženka" 

  Sluníčko už pěkně hřeje, lehtá snížek a ten taje. Sluneční paprsek odkrývá travičku. A co nevidí?

  Malinkatou, bílou hlavičku. "Hola, hola, vstávej, panenko. Jaká jsi bílá! Jako sníh. Budu ti říkat sněženko."  

  Sněženka se protáhla, na sluníčko zamrkala, lístečky si urovnala. Ale jak si lístky rovná, na sluníčko spustí zrovna.

  "Nechci bílá býti. Chtěla bych mít spoustu barev jako luční kvítí." Sluníčko se trochu diví, ale proč ne říká si.

  A zavolá na malíře, zda své štěstí nezkusí. Skřítek malíř štětce chystá, na palouček pospíchá.

  Všechny barvy z celé louky na paletu namíchá. Od každé pak malý puntík sněženka má na květu.

  Celý les jen němě zírá na tu malou popletu. Sněženka se pyšně těší, že má barev nejvíce, strakatá je přitom 

  jak rozmytá kraslice. Do lesa se vypravila zrovna třída dětí, rozprchly se po mýtině, je jich jako smetí.

  Chtějí najít sněženku, první jarní květ. Naše kytička se těší. Volá na ně:"Já jsem tady!" Jak ji ale můžou nevidět?

  Děti smutně odcházejí. I na kytičku padl smutek.Co že si mě nevšimly? Jak to že mě neviděly?

 Sněženka si láme hlavu a nechápe záhadu."Tolik krásných barev mám, jak pro celou zahradu!" Navečer se snesla rosa,

  po ní přišel déšť. Sněženka se vykoupala, všechny barvy voda vzala.

  A kytička byla ráda. Bez těch cizích barev snad zas ji budou poznávat.

  

  - O pohádce si s dětmi popovídejte, ať odpoví na otázku. Veďte děti k tomu, aby odpovídaly celou větou, ne jedním slovem.

  - Co uvidělo sluníčko v trávě?   Co si přála sněženka?  Splnilo se jí to?  Kdo jí splnil přání?  Jaké barvy měla na květu?

  - Když děti hledaly sněženku, našly ji?  A proč ji nenašly?  Byla pak smutná, když ji déšť smyl všechny barvičky? 

 

 * Výtvarná činnost: Pohádku zkuste nakreslit - využít celou plochu čtrtky - kreslení pastelkami 

                                  -stromy, sluníčko, děti, trávu, sněženku, déšť,

                                  

                                  - malování barvami:"SNĚŽENKA" na modrou nebo barevnou čtvrtku namalujte stonek jako hůlka, listy,

                                    tři okvětní lístky otiskněte štětcem namočeném v bílé barvě  

 

     motivace básničkou - "Stonek roste jako z vody, lístečky ho ozdobí.

                                         Který kvítek, kdopak to ví, roste v jarním období?

                                         Další stonek hlínu zvedá, kouká bílá hlavička.

                                         Zastavit se ničím nedá naše první kytička. 

                                         Tohle jarní představení rozdalo nám vstupenky.

                                         Na voňavé posezení zvou nás všechny sněženky."

 

* Pracovní  činnost: "SNĚŽENKY z papíru / práce s papírem - překládání /

                                    Čtvereček bílého papíru děti přeloží na půl tak, aby vznikl trojúhelník k sobě a oba krajní rohy

                                     zvednou a přeloží směrem nahoru. Vznikne tak kytička, kterou mohou nalepit na barevný papír

                                     a dokreslit stonek a listy. Stejným postupem mohou vytvořit z barevného papíru tulipán,

                                     při nalepování bude hlavička květu, na rozdíl od sněženky, vzpřímená.

 

* Jarní zaříkávadlo  "Odemyky, zamyky, odemkneme trávníky, / dřep, naznačit odemykání /

   s pohybem:            vykouzlíme kyičku,                                    / naznačit oběma dlaněmi kouzlení /

                                    zamáváme sluníčku.                                / vzpažit ruce,  zamávat ..../

                                    Sněženky už venku kvetou,                     / naznačit květ poupěte spojenými dlaněmi /

                                    zimě už se nohy pletou.                           / stoj roznožný úklony vpravo, vlevo... se zvednutím nohy /

                                    HUŠ, HUŠ, HUŠ, UTEČ, ZIMO, UŽ !"     / podupy v rytmu slov /

 

* Prstové cvičení: Otevírání a zavírání dlaní -  naznačujeme rozvírání poupátka

                               déšť - střídavé pohyby prsty

 

* Grafomotorika:  "JAK ROSTE KYTIČKA"

                              Vertikální čáry - kreslíme shora dolů                 "Prší, prší déšť,

                               nahoru čtvrtky nakreslete 6 květin,                    kytky budou kvést

                               od středu květu nakresit stonek, lístky              napijí se čerstvé vody,

                               trávu, kapky dešťe                                             a porostou jako z vody.

                                                                                                          Bude jich tu dost,

                                                                                                          nám všem pro radost."

* Říkanky o jaru:  Jděte s dětmi na procházku a zkuste najít tyto květiny z říkanek, vyprávějte si o znacích jara.

                              "CO JE TO JARO?" - "JARO JE , KDYŽ...roste tráva, "JARO JE ,KDYŽ zpívají ptáci ", atd.

 

                            " SNĚŽENKA "                             " BLEDULE "

                              Pod sněhem se tiše krčí               Bledule, bledule,

                              na paprsky čeká,                          vypadá jak cibule.

                              nevadí, že vítr hučí,                      baňatou má hlavičku,

                              voní do daleka.                             pod ní tenkou nožičku.

                                                                                   Se sněženkou kamarádí,

                                                                                   vedle sebe sedí rády.

                            "SEDMIKRÁSKY"

                              Na trávě se tulí sedmikrásky,

                              žluté hlavičky a bílé vlásky.

                              Vesele se na svět dívají,

                              sluníčku pozdrav posílají.

                            

                            " PETRKLÍČ "                               " KROKUSY "

                              Prvosenku , petrklíč,                     Kvetou u nás krokusy,

                              to my dobře známe,                      všichni je vidět musí.

                              strčíme do zámku klíč,                  Fialové, žluté, bílé.

                              jaro uvítáme.                                 Nenápadné, roztomilé.                                                                         

 

* Rytmizace slov: Vytleskávat slova z básniček, graficky zaznamenat počet slabik / puntíky, čárkou /   

                               Která kytička má nejdelší jméno? Která nejkratší?

 

* Logopedická chvilka:  " ČIČIČÍ, ČIČIČÍ, KDY TO JARO PŘIFIČÍ."

                                            Procvičení hlásky č - zuby na sebe, našpulit pusu

* HÁDANKY:                                           

  - Která květina je bílá jako sníh a vykukuje první na jaře a po sněhu má jméno?

  - Která květina odemyká jaro?

  - Která květina je žlutá jako sluníčko a na konci jména má lišku?

  - Která květina má sedm krás?

  - Která květina má jméno po předmětu, který cinká?

  - O které květině se říká,že je královnou květin a má trny? 

 

* Zazpívej si písničku:   " Na jaře, na jaře čáp jede v kočáře, hej hopy...."

                                        " Travička zelená "

                                        " Prší, prší " 

 

* Nauč se básničku:  " Táta včera na venku,       *Jarní říkadlo  "Zimo, zimo, táhni pryč,             

                                       našel první sněženku.                               nebo na tě vezmu bič.

                                       Vedle petrklíč,                                           Odtáhnu tě za pačesy

                                       zima už je pryč."                                        za ty hory, za ty lesy.

                                                                                                         Až se vrátím nazpátek,

       Můžete si vybrat, co se naučíte.                                               svleču zimní kabátek."                   

                 Usmívající seBuďte děti hodně venku, choďte do přírody, dívejte se kolem sebe, poslouchejte zpěv  a švitoření

                      ptáčků, hrajte honičky, pokud to počasí dovolí a do školky přineste splněné úkoly.Usmívající se

         

                      Těšíme se na brzkou shledanou    IVA   Mrkající  JANA   Usmívající se   MILY25. únor 2021
Karneval
V dopoledních hodinách se v MŠ Výstavní uskuteční dětský karneval. Děti si mohou přinést libovolné kostýmy. V dopoledních hodinách si budeme hrát, soutěžit, tancovat... :-)

25. únor 2021
Máme tady karneval

19. únor 2021
SNĚHULÁCI PAJDULÁCI

17. únor 2021
Třídíme pastelky, poznáváme barvy a počet

16. únor 2021
Práce s pohádkou "Zmrzlý Pavel"
- soustředěný poslech
- tvořivé papírové hrátky - trhání měkkého papíru, mačkání,...
- stavění sněhuláků na kopci "Topolák"

15. únor 2021
Logopedie s Mgr. Čupovou

15. únor 2021
Tadeášek a Jiřík oslavují
Foto #1
Foto #2
Foto #3
Foto #4
Foto #5
Foto #6
Foto #7
Foto #8

14. únor 2021 - 18. březen 2021
Webináře pro rodiče zdarma
OD KOUSÁNÍ K POVÍDÁNÍ
webinář s klinickou logopedkou Martinou Kolmanovou - pořádá MAS Vodňanská Ryba
Jak skrze příjem potravy podpořit vývoj řeči dítěte a vyhnout se chybám, které rodiče nejčastěji dělají.
22. 2. 2021_18.00 - 19.30 hod.
více informací k semináři a informace k přihlášení
ZDE

JAK SEDĚT A VLASTNĚ SE HÝBAT?
webinář s fyzioterapeutkami Katarínou Železnou a Pavlou Skopalovou - pořádá MAS Vodňanská Ryba
Webinář pro pohodlnější a zdravější den za pracovním stolem bez bolesti zad, krční páteře i zápěstí.

3. 3. 2021_17.00 - 18.30 hod.
více informací k semináři a informace k přihlášení ZDE

VE ŠKOLCE MI BYLO FAJN, ALE BUDU ŠKOLÁKEM - JAK NEJLÉPE SVÉ DÍTĚ PŘIPRAVIT NA PŘECHOD DO ZŠ - PŘIPRAVENÝ PŘEDŠKOLÁK
webinář se speciální pedagožkou - Mgr. Lenkou Bínovou
Webinář o tom, jaké schopnosti by měl mít předškolák před vstupem do ZŠ, jak napravit nedostatky v rozvoji dítěte a jaké jsou požadavky na dovednosti a um prvňáčka na začátku školní docházky.
Bude zde prostor pro Vaše dotazy a pro konkrétní doporučení, jak pomoci Vašim dětem.
18. 3. 2021_od 17.00 hodin
více informací k semináři a informace k přihlášení ZDE

5. únor 2021
Perníková chaloupka

4. únor 2021
Rukavice

3. únor 2021
Pohádky

2. únor 2021
Překážková dráha

1. únor 2021 - 3. únor 2021
Kroužky
Tento týden proběhnou všechny 3 kroužky.

1.2. - Výtvarný kroužek
2.2. - Environmentální kroužek
3.2. - Čtenářský kroužek

1. únor 2021
Markétka oslavuje narozeniny

26. leden 2021 - 28. únor 2021
Informace k zápisu do ZŠ
ke stažení ZDE

25. leden 2021 - 26. leden 2021
Kroužky
V týdnu od 25.1. - 29.1. se koná pouze environmentální kroužek v úterý 26.1.