TŘÍDNÍ UČITELKY:
  • Jana Šestáková - vedoucí učitelka
    Jana Šestáková
    vedoucí učitelka
  • Ivana Kubelková - učitelka
    Ivana Kubelková
    učitelka

UMÍSTĚNÍ TŘÍDY: odloučené pracoviště MŠ Výstavní, 2. podlaží

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 24 dětí - 12 dívek, 12 chlapců

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 5 - 6,5 let

O NAŠÍ TŘÍDĚ:
Z věkového složení dětí v naší třídě vyplývá, že děti jsou již samostatnější a společné činnosti se zaměřují na přípravu dětí do ZŠ. Prostory třídy se skládají z tří velkých místností s různými hracími a pracovními kuotky - kuchyňka, kadeřnictví, obchod, obývací pokoj, kutilský koutek, prostor na hracím koberci, prostor pro odpočinek dětí, čvičení aj. Ve třídě je vytvořen i logopedický a čtecí koutek. Cíleně se zaměřujeme na logopedickou prevenci.

motto třídy:
„Vše co opravdu potřebuji znát,
jsem se naučil v mateřské škole.“
 

PLÁNOVANÉ AKCE:

27. říjen 2021 - 29. říjen 2021
Podzimní prázdniny
Ve středu 27.10. a v pátek 29.10. bude MŠ Výstavní uzavřena. Prosíme rodiče, aby včas nahlásili, zda budou děti (po dobu uzavření MŠ Výstavní) navštěvovat MŠ Smetanova. AKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY:

1. březen 2021 - 6. březen 2021
Příroda se probouzí

Milé maminky, tatínkové a děti. Opět je naše MŚ uzavřena z důvodu nepříznivé epidemiologické situace.

Proto Vám chceme  touto formou nabídnout činnosti a úkoly, které si s dětmi můžete udělat.

 

V tomto týdnu by se děti měly seznamovat s probíhajícími změnami v přírodě s přicházejícím jarem,

s prvními jarními květinami. Podvědomě u dětí budeme vytvářet kladný vztah k přírodě a její ochraně.

 

 

* Soustředěný poslech pohádky: 

         "První sněženka" 

  Sluníčko už pěkně hřeje, lehtá snížek a ten taje. Sluneční paprsek odkrývá travičku. A co nevidí?

  Malinkatou, bílou hlavičku. "Hola, hola, vstávej, panenko. Jaká jsi bílá! Jako sníh. Budu ti říkat sněženko."  

  Sněženka se protáhla, na sluníčko zamrkala, lístečky si urovnala. Ale jak si lístky rovná, na sluníčko spustí zrovna.

  "Nechci bílá býti. Chtěla bych mít spoustu barev jako luční kvítí." Sluníčko se trochu diví, ale proč ne říká si.

  A zavolá na malíře, zda své štěstí nezkusí. Skřítek malíř štětce chystá, na palouček pospíchá.

  Všechny barvy z celé louky na paletu namíchá. Od každé pak malý puntík sněženka má na květu.

  Celý les jen němě zírá na tu malou popletu. Sněženka se pyšně těší, že má barev nejvíce, strakatá je přitom 

  jak rozmytá kraslice. Do lesa se vypravila zrovna třída dětí, rozprchly se po mýtině, je jich jako smetí.

  Chtějí najít sněženku, první jarní květ. Naše kytička se těší. Volá na ně:"Já jsem tady!" Jak ji ale můžou nevidět?

  Děti smutně odcházejí. I na kytičku padl smutek.Co že si mě nevšimly? Jak to že mě neviděly?

 Sněženka si láme hlavu a nechápe záhadu."Tolik krásných barev mám, jak pro celou zahradu!" Navečer se snesla rosa,

  po ní přišel déšť. Sněženka se vykoupala, všechny barvy voda vzala.

  A kytička byla ráda. Bez těch cizích barev snad zas ji budou poznávat.

  

  - O pohádce si s dětmi popovídejte, ať odpoví na otázku. Veďte děti k tomu, aby odpovídaly celou větou, ne jedním slovem.

  - Co uvidělo sluníčko v trávě?   Co si přála sněženka?  Splnilo se jí to?  Kdo jí splnil přání?  Jaké barvy měla na květu?

  - Když děti hledaly sněženku, našly ji?  A proč ji nenašly?  Byla pak smutná, když ji déšť smyl všechny barvičky? 

 

 * Výtvarná činnost: Pohádku zkuste nakreslit - využít celou plochu čtrtky - kreslení pastelkami 

                                  -stromy, sluníčko, děti, trávu, sněženku, déšť,

                                  

                                  - malování barvami:"SNĚŽENKA" na modrou nebo barevnou čtvrtku namalujte stonek jako hůlka, listy,

                                    tři okvětní lístky otiskněte štětcem namočeném v bílé barvě  

 

     motivace básničkou - "Stonek roste jako z vody, lístečky ho ozdobí.

                                         Který kvítek, kdopak to ví, roste v jarním období?

                                         Další stonek hlínu zvedá, kouká bílá hlavička.

                                         Zastavit se ničím nedá naše první kytička. 

                                         Tohle jarní představení rozdalo nám vstupenky.

                                         Na voňavé posezení zvou nás všechny sněženky."

 

* Pracovní  činnost: "SNĚŽENKY z papíru / práce s papírem - překládání /

                                    Čtvereček bílého papíru děti přeloží na půl tak, aby vznikl trojúhelník k sobě a oba krajní rohy

                                     zvednou a přeloží směrem nahoru. Vznikne tak kytička, kterou mohou nalepit na barevný papír

                                     a dokreslit stonek a listy. Stejným postupem mohou vytvořit z barevného papíru tulipán,

                                     při nalepování bude hlavička květu, na rozdíl od sněženky, vzpřímená.

 

* Jarní zaříkávadlo  "Odemyky, zamyky, odemkneme trávníky, / dřep, naznačit odemykání /

   s pohybem:            vykouzlíme kyičku,                                    / naznačit oběma dlaněmi kouzlení /

                                    zamáváme sluníčku.                                / vzpažit ruce,  zamávat ..../

                                    Sněženky už venku kvetou,                     / naznačit květ poupěte spojenými dlaněmi /

                                    zimě už se nohy pletou.                           / stoj roznožný úklony vpravo, vlevo... se zvednutím nohy /

                                    HUŠ, HUŠ, HUŠ, UTEČ, ZIMO, UŽ !"     / podupy v rytmu slov /

 

* Prstové cvičení: Otevírání a zavírání dlaní -  naznačujeme rozvírání poupátka

                               déšť - střídavé pohyby prsty

 

* Grafomotorika:  "JAK ROSTE KYTIČKA"

                              Vertikální čáry - kreslíme shora dolů                 "Prší, prší déšť,

                               nahoru čtvrtky nakreslete 6 květin,                    kytky budou kvést

                               od středu květu nakresit stonek, lístky              napijí se čerstvé vody,

                               trávu, kapky dešťe                                             a porostou jako z vody.

                                                                                                          Bude jich tu dost,

                                                                                                          nám všem pro radost."

* Říkanky o jaru:  Jděte s dětmi na procházku a zkuste najít tyto květiny z říkanek, vyprávějte si o znacích jara.

                              "CO JE TO JARO?" - "JARO JE , KDYŽ...roste tráva, "JARO JE ,KDYŽ zpívají ptáci ", atd.

 

                            " SNĚŽENKA "                             " BLEDULE "

                              Pod sněhem se tiše krčí               Bledule, bledule,

                              na paprsky čeká,                          vypadá jak cibule.

                              nevadí, že vítr hučí,                      baňatou má hlavičku,

                              voní do daleka.                             pod ní tenkou nožičku.

                                                                                   Se sněženkou kamarádí,

                                                                                   vedle sebe sedí rády.

                            "SEDMIKRÁSKY"

                              Na trávě se tulí sedmikrásky,

                              žluté hlavičky a bílé vlásky.

                              Vesele se na svět dívají,

                              sluníčku pozdrav posílají.

                            

                            " PETRKLÍČ "                               " KROKUSY "

                              Prvosenku , petrklíč,                     Kvetou u nás krokusy,

                              to my dobře známe,                      všichni je vidět musí.

                              strčíme do zámku klíč,                  Fialové, žluté, bílé.

                              jaro uvítáme.                                 Nenápadné, roztomilé.                                                                         

 

* Rytmizace slov: Vytleskávat slova z básniček, graficky zaznamenat počet slabik / puntíky, čárkou /   

                               Která kytička má nejdelší jméno? Která nejkratší?

 

* Logopedická chvilka:  " ČIČIČÍ, ČIČIČÍ, KDY TO JARO PŘIFIČÍ."

                                            Procvičení hlásky č - zuby na sebe, našpulit pusu

* HÁDANKY:                                           

  - Která květina je bílá jako sníh a vykukuje první na jaře a po sněhu má jméno?

  - Která květina odemyká jaro?

  - Která květina je žlutá jako sluníčko a na konci jména má lišku?

  - Která květina má sedm krás?

  - Která květina má jméno po předmětu, který cinká?

  - O které květině se říká,že je královnou květin a má trny? 

 

* Zazpívej si písničku:   " Na jaře, na jaře čáp jede v kočáře, hej hopy...."

                                        " Travička zelená "

                                        " Prší, prší " 

 

* Nauč se básničku:  " Táta včera na venku,       *Jarní říkadlo  "Zimo, zimo, táhni pryč,             

                                       našel první sněženku.                               nebo na tě vezmu bič.

                                       Vedle petrklíč,                                           Odtáhnu tě za pačesy

                                       zima už je pryč."                                        za ty hory, za ty lesy.

                                                                                                         Až se vrátím nazpátek,

       Můžete si vybrat, co se naučíte.                                               svleču zimní kabátek."                   

                 Usmívající seBuďte děti hodně venku, choďte do přírody, dívejte se kolem sebe, poslouchejte zpěv  a švitoření

                      ptáčků, hrajte honičky, pokud to počasí dovolí a do školky přineste splněné úkoly.Usmívající se

         

                      Těšíme se na brzkou shledanou    IVA   Mrkající  JANA   Usmívající se   MILY25. únor 2021
Karneval
V dopoledních hodinách se v MŠ Výstavní uskuteční dětský karneval. Děti si mohou přinést libovolné kostýmy. V dopoledních hodinách si budeme hrát, soutěžit, tancovat... :-)

25. únor 2021
Máme tady karneval

19. únor 2021
SNĚHULÁCI PAJDULÁCI

17. únor 2021
Třídíme pastelky, poznáváme barvy a počet

16. únor 2021
Práce s pohádkou "Zmrzlý Pavel"
- soustředěný poslech
- tvořivé papírové hrátky - trhání měkkého papíru, mačkání,...
- stavění sněhuláků na kopci "Topolák"

15. únor 2021
Logopedie s Mgr. Čupovou

15. únor 2021
Tadeášek a Jiřík oslavují
Foto #1
Foto #2
Foto #3
Foto #4
Foto #5
Foto #6
Foto #7
Foto #8

14. únor 2021 - 18. březen 2021
Webináře pro rodiče zdarma
OD KOUSÁNÍ K POVÍDÁNÍ
webinář s klinickou logopedkou Martinou Kolmanovou - pořádá MAS Vodňanská Ryba
Jak skrze příjem potravy podpořit vývoj řeči dítěte a vyhnout se chybám, které rodiče nejčastěji dělají.
22. 2. 2021_18.00 - 19.30 hod.
více informací k semináři a informace k přihlášení
ZDE

JAK SEDĚT A VLASTNĚ SE HÝBAT?
webinář s fyzioterapeutkami Katarínou Železnou a Pavlou Skopalovou - pořádá MAS Vodňanská Ryba
Webinář pro pohodlnější a zdravější den za pracovním stolem bez bolesti zad, krční páteře i zápěstí.

3. 3. 2021_17.00 - 18.30 hod.
více informací k semináři a informace k přihlášení ZDE

VE ŠKOLCE MI BYLO FAJN, ALE BUDU ŠKOLÁKEM - JAK NEJLÉPE SVÉ DÍTĚ PŘIPRAVIT NA PŘECHOD DO ZŠ - PŘIPRAVENÝ PŘEDŠKOLÁK
webinář se speciální pedagožkou - Mgr. Lenkou Bínovou
Webinář o tom, jaké schopnosti by měl mít předškolák před vstupem do ZŠ, jak napravit nedostatky v rozvoji dítěte a jaké jsou požadavky na dovednosti a um prvňáčka na začátku školní docházky.
Bude zde prostor pro Vaše dotazy a pro konkrétní doporučení, jak pomoci Vašim dětem.
18. 3. 2021_od 17.00 hodin
více informací k semináři a informace k přihlášení ZDE

5. únor 2021
Perníková chaloupka

4. únor 2021
Rukavice

3. únor 2021
Pohádky

2. únor 2021
Překážková dráha

1. únor 2021 - 3. únor 2021
Kroužky
Tento týden proběhnou všechny 3 kroužky.

1.2. - Výtvarný kroužek
2.2. - Environmentální kroužek
3.2. - Čtenářský kroužek

1. únor 2021
Markétka oslavuje narozeniny

26. leden 2021 - 28. únor 2021
Informace k zápisu do ZŠ
ke stažení ZDE

25. leden 2021 - 26. leden 2021
Kroužky
V týdnu od 25.1. - 29.1. se koná pouze environmentální kroužek v úterý 26.1.

22. leden 2021 - 12. únor 2021
INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ
RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ (to jsou děti narozené 31. 8. 2015 a dříve), KTEŘÍ UVAŽUJÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, SE O VHODNOSTI ODKLADU MOHOU PORADIT S TŘÍDNÍMI UČITELKAMI, KTERÉ JIM PŘÍPADNĚ SDĚLÍ KONTAKTY NA PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY, KTERÉ VYŠETŘENÍ NA ŠKOLNÍ ZRALOST REALIZUJÍ.
 
JIŽ NYNÍ DÁVAJÍ NĚKTERÉ PORADNY TERMÍNY VYŠETŘENÍ NEJDŘÍVE NA ZAČÁTEK BŘEZNA, PROTO JE NUTNÉ SI VYŠETŘENÍ ZAJISTIT CO NEJDŘÍVE - POKUSTE SE PROSÍM S UČITELKAMI NA TŘÍDÁCH DOMLUVIT NEJPOZDĚJI DO 12. 2. 2021, ABY MĚLY DĚTI TERMÍN VYŠETŘENÍ DŘÍVE, NEŽ BUDOU ZÁPISY DO ZŠ, KTERÉ BÝVAJÍ ZAČÁTKEM DUBNA.


18. leden 2021 - 20. leden 2021
Kroužky
Tento týden se uskuteční všechny 3 kroužky. 18.1. - Výtvarný kroužek 19.1. - Environmentální kroužek 20.1. - Čtenářský kroužek

Enviro - kroužek výjimečně do 14h
12. leden 2021 - 12.15 hodin - 14.00 hodin
Environmentální kroužek
12.ledna proběhne environmentální kroužek venku. Půjdeme poměrně daleko a strávíme přibližně 2h venku. Prosím rodiče, aby děti důkladně oblékli (čepice, šály, rukavice, oteplovačky). Stává se, že některé děti přijdou (i v tomto chladném počasí) do školky v teplákách a bez rukavic.
Děkuji.