TŘÍDNÍ UČITELKY:
 • Bc. Nela Veselá, DiS. - zástupkyně ředitelky
  Bc. Nela Veselá, DiS.
  zástupkyně ředitelky
 • Petra Šímová - učitelka
  Petra Šímová
  učitelka
 • Petra Suhradová - ped. asistentka
  Petra Suhradová
  ped. asistentka

 


UMÍSTĚNÍ TŘÍDY: odloučené pracoviště MŠ Výstavní, 2.podlaží

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 25

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 4,5 – 6 let

O NAŠÍ TŘÍDĚ:
Naše třída „Žabiček“ se nachází v prvním patře mateřské školy. Jedná se o heterogenní třídu s počtem 23 dětí z toho 10 dětí se bude připravovat na vstup do ZŠ.

Individuálním přístupem a pozitivní motivací se snažíme o harmonický rozvoj celé osobnosti dítěte. Nově příchozí děti se budeme snažit nenásilnou formou začleňovat do kolektivu vrstevníků. Společně si budeme vytvářet „Pravidla žabiček“ a snažit se o jejich respektování a dodržování.

Zaměřujeme se na uspokojování základních biologických potřeb dítěte. Podporujeme u dětí dětskou zvídavost, touhu poznávat a objevovat sám sebe i okolní svět při nejrůznějších praktických, estetických a pohybových činnostech. Rozvíjíme u dětí hru, která je pro dítě nejpřirozenější. Ve třídě se vždy snažíme vytvořit veselou a radostnou atmosféru, aby se děti do školky těšily.
 
Našim cílem je : Třída usměvavých a spokojených dětí.

RANNÍ UVÍTACÍ RITUÁL:

Žabiček je plná třída,
zábava se často střídá.
Hrát si a pak uklidit,
zazpívat a zatančit.
V naší třídě žabiček,
máme plno usměvavých dětiček.CO S SEBOU DO ŠKOLKY:
- bačkory (né pantofle), které si dítě samo dobře nazuje
- pohodlné oblečení pro hru ve třídě
- oblečení na ven, písek - dle počasí
- náhradní oblečení
- pyžamo
- plastový hrnek
- papírové kapesníky v krabici
- sáčky(pro znečištěné věci)
!!!Prosíme vše podepsat!!!


MAMINKO A TATÍNKU, PROSÍM
aneb školková pravidla pro dospělé

- přiveďte mě do školky a choďte si pro mě vždy včas, není mi příjemné být poslední

-pokud nebudete stíhat, zavolejte paní učitelce, aby se mnou počítala, že přijdu do školky

- neprotahujte ranní loučení, je mi potom ještě větší smutno

-nevoďte mě do školky, když mi není dobře nebo jsem nemocný, nakazil bych kamarády, celý den bych tam proplakal a paní učitelka by vám stejně zavolala, ať si pro mě přijdete

- nedávejte mi potají do školky s sebou žádné sladkosti

- když budu mít narozeniny, můžete přinést pro děti nějaké ovoce, zeleninu, sladkost, všichni to pak společně oslavíme a o dobrůtky se rozdělíme

- čtěte pozorně informace na dveřích, abyste na nic důležitého nezapomněli

- buďte upřímní a nezapomeňte paním učitelkám sdělit všechny důležité informace nebo změny, které by měly vědět

- jděte nám příkladem a dodržujte školková pravidla s námi

Režim dne:
6:OO scházení dětí na třídě Rybiček
6:30 odchod dětí na třídu Žabičky
8:00 doporučený příchod dětí na třídu
8:15 - 8:30 tělovýchovná chvilka
8:45 hygiena, svačina
9:15 -11:30 řízené i frontální činnosti, aktivity zaměřené na výchovu a vzdělání dětí, pobyt venku
11:45 hygiena, příprava na oběd, oběd
12:15 odchod dětí po obědě
12:15 - 14:00 hygiena, odpočinek, relaxace
14:00 - 15:00 spontánní činnosti, individuální práce s dětmi, dle počasí pobyt na školní zahradě
15:00 - 16:00 spojení tříd Rybičky + Žabičky na 1.třídě

Vyzvedávání obědů ve školní jídelně:
10:45 - 11:15
12:30 - 13:00 

 


PLÁNOVANÉ AKCE:

- připravujemeAKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY:

27. říjen 2021
PODZIM V LESE - Když rostou houby

27. říjen 2021
Sárinka slaví narozeniny

27. říjen 2021
VÝTVARNÁ VÝCHOVA - malování "HŘÍBEK"

27. říjen 2021
Práce s hudební pohádkou - TANEC HOUBIČEK

27. říjen 2021
Výstava - hříbky

27. říjen 2021
překážková dráha "V LESE"

25. říjen 2021 - 26. říjen 2021
Kroužky
V pondělí  25.10. bude spojen výtvarný + čtenářský kroužek. 
V úterý 26.10. bude spojen výtvarný, enviro a čtenářský kroužek. (Většina dětí půjde na MěÚ - vítání občánků).
 

18. říjen 2021 - 20. říjen 2021
Kroužky
Tento týden proběhne pouze environmentální kroužek v úterý 19.10.2021.

14. říjen 2021
Eliška slaví svátek

11. říjen 2021 - 13. říjen 2021
Kroužky
11.10. - výtvarný kroužek
12.10. - environmentální kroužek
13.10. - čtenářský kroužek

8. říjen 2021
Logopedie s Mgr. Čupovou

5. říjen 2021
Environmentální kroužek
V úterý 5.10. proběhne 1.hodina enviro-kroužku.

4. říjen 2021
KROUŽKY
Poslední možnost zapsat děti na kroužek je do pátku 8.10.

24. září 2021
Kryštůfek slaví svátek

23. září 2021
Pohádková první pomoc
- odchod z MŠ v 7:30h!
Kde: MŠ Smetanova

23. září 2021
Přihlašování na kroužky
- zapisujete děti v šatně na "Rybičkách"

22. září 2021
První pomoc zážitkem

20. září 2021
Ručník

14. září 2021
Jede vláček kolejáček, veze sebou plno značek

9. září 2021 - 16.00 hodin
Třídní schůzky