TŘÍDNÍ UČITELKY:
  • Bc. Nela Veselá, DiS. - zástupkyně ředitelky
    Bc. Nela Veselá, DiS.
    zástupkyně ředitelky
  • Petra Šímová - učitelka
    Petra Šímová
    učitelkaUMÍSTĚNÍ TŘÍDY: odloučené pracoviště MŠ Výstavní, 2.podlaží

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 23 dětí – 15 dívek, 8 chlapců

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 4 – 7,5 let

O NAŠÍ TŘÍDĚ:
Naše třída „Žabiček“ se nachází v prvním patře mateřské školy. Jedná se o heterogenní třídu s počtem 23 dětí z toho 10 dětí se bude připravovat na vstup do ZŠ.

Individuálním přístupem a pozitivní motivací se snažíme o harmonický rozvoj celé osobnosti dítěte. Nově příchozí děti se budeme snažit nenásilnou formou začleňovat do kolektivu vrstevníků. Společně si budeme vytvářet „Pravidla žabiček“ a snažit se o jejich respektování a dodržování.

Zaměřujeme se na uspokojování základních biologických potřeb dítěte. Podporujeme u dětí dětskou zvídavost, touhu poznávat a objevovat sám sebe i okolní svět při nejrůznějších praktických, estetických a pohybových činnostech. Rozvíjíme u dětí hru, která je pro dítě nejpřirozenější. Ve třídě se vždy snažíme vytvořit veselou a radostnou atmosféru, aby se děti do školky těšily.
 
Našim cílem je : Třída usměvavých a spokojených dětí.

RANNÍ UVÍTACÍ RITUÁL:

Žabiček je plná třída,
zábava se často střídá.
Hrát si a pak uklidit,
zazpívat a zatančit.
V naší třídě žabiček,
máme plno usměvavých dětiček.CO S SEBOU DO ŠKOLKY:
- bačkory (né pantofle), které si dítě samo dobře nazuje
- pohodlné oblečení pro hru ve třídě
- oblečení na ven, písek - dle počasí
- náhradní oblečení
- pyžamo
- plastový hrnek
- papírové kapesníky v krabici
- sáčky(pro znečištěné věci)
!!!Prosíme vše podepsat!!!


MAMINKO A TATÍNKU, PROSÍM
aneb školková pravidla pro dospělé

- přiveďte mě do školky a choďte si pro mě vždy včas, není mi příjemné být poslední

-pokud nebudete stíhat, zavolejte paní učitelce, aby se mnou počítala, že přijdu do školky

- neprotahujte ranní loučení, je mi potom ještě větší smutno

-nevoďte mě do školky, když mi není dobře nebo jsem nemocný, nakazil bych kamarády, celý den bych tam proplakal a paní učitelka by vám stejně zavolala, ať si pro mě přijdete

- nedávejte mi potají do školky s sebou žádné sladkosti

- když budu mít narozeniny, můžete přinést pro děti nějaké ovoce, zeleninu, sladkost, všichni to pak společně oslavíme a o dobrůtky se rozdělíme

- čtěte pozorně informace na dveřích, abyste na nic důležitého nezapomněli

- buďte upřímní a nezapomeňte paním učitelkám sdělit všechny důležité informace nebo změny, které by měly vědět

- jděte nám příkladem a dodržujte školková pravidla s námi

Režim dne:
6:OO scházení dětí na třídě Rybiček
6:30 odchod dětí na třídu Žabičky
8:00 doporučený příchod dětí na třídu
8:15 - 8:30 tělovýchovná chvilka
8:45 hygiena, svačina
9:15 -11:30 řízené i frontální činnosti, aktivity zaměřené na výchovu a vzdělání dětí, pobyt venku
11:45 hygiena, příprava na oběd, oběd
12:15 odchod dětí po obědě
12:15 - 14:00 hygiena, odpočinek, relaxace
14:00 - 15:00 spontánní činnosti, individuální práce s dětmi, dle počasí pobyt na školní zahradě
15:00 - 16:00 spojení tříd Rybičky + Žabičky na 1.třídě

Vyzvedávání obědů ve školní jídelně:
10:45 - 11:15
12:30 - 13:00 

PLÁNOVANÉ AKCE:

- připravujemeAKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY:

29. březen 2021 - 5. duben 2021
Velikonoce - svátky jara

Téma: "Příroda se probouzí"

Podtéma: "Velikonoce - svátky jara"

                   29.3. - 1.4.
 

Velikonoce jsou tradiční oslavou jara. Děti se seznámí s jarními svátky, symboly, zvyky a tradicemi

Velikonoc.
 

* Přečtěte dětem pohádku: " VELIKONOCE "

  Cvičíme pozornost , soustředění, paměť, vyjadřovací schopnosti

 

 " V jednom kurníku vzácná slepička seděla. Jen barevná vajíčka ta slepička snášela.

   V pondělí dávala modrá, ve středu zelená, v pátek krásná červená.

   Hospodář si drbe brady, za chvíli už ví si rady. Chtěl se na trh rychle vydat, všechna  

   draze prodat. Na trhu pyšně stojí, slípka v kleci, ta se bojí.

   Každý však chce vejce od ní, pánův měšec už se plní.

   Pán penízky v dlaních válí, těší se z nich jako malý.

   Jenže - v kleci sedět celý den, snášet vejce, nesmět ven....To je vážně věc moc zlá.

   A tak těžká chvíle na slepičku dolehla. Jako v chvílích starotí, když nám barva z tváře mizí, 

   zmizela i z vajíček, vypadají jako cizí. Celá bílá  jako jiné. 

   Co jen poví hospodář? Co se asi stane? Hospodář ten dostal zlost. " Bílých vajec máme dost!"

   Slepička ví, co je třeba. A vydá se na cestu, nový domov jde si hledat.

   Nebyla to cesta dlouhá za vlídnými hospodáři, slepička je brzy našla a už se jí dobře daří.

   A když přišel klidný čas, objeví se brzy zas. 

   Však si lidé povídají, že ta vzácná slepička zase začala snášet ta barevná vajíčka.

   A ten, kdo je nestih získat, vzal si štětec barvy.

   A sby si nemoh stýskat, sám si vejce barví."

 

   O pohádce si popovídejte: Odpověz na otázku celou větou.

   1/ O kom byla pohádka?         2/ Čím byla slepička zvláštní?

   3/ Co sní hospodář udělal?      4/Líbilo se to slepičce?

   5/ A co se potom stalo, když byla slepička smutná?

   6/ Líbilo se to hospodáři?        7/Kam šla slepička, když ji hospodář vyhnal?

   8/ Tam už se slepičce líbilo?

   9/ Barvíte také na Velikonoce vajíčka?    Jak je zdobíte?

 

* ÚKOL:  Nakresli  vajíčka z pohádky - počet po třech kusech, ve třech barvách, /kolik jich bude?/

                vystřihni je a nalep do mističky, kterou nakreslíš na čtvrtku. 

                motivace básničkou:  " Hluboká mistička,

                                                      a v ní jsou vajíčka.

                                                      Kdopak je snesl?

                                                      No přece slepička."

 

* Vést s dětmi rozhovor: "CO TĚ NAPADNE, KDYŽ SE ŘEKNE VELIKONOCE"

    Podávejte si vzájemně vajíčko nebo pomlázku. Kdo drží předmět , má slovo. 

    Začátek věty je pevně dán." Když se řekne Velikonoce, tak mě napadne... " větu doplnit

    na základě vlastní zkušenosti.

    / vajíčko, kraslice, kuřátko, housátko, slepička, kohoutek, zajíček, beránek, mazanec,

       vrbové proutky, pomlázka, řehtačka, koleda.../

 

* Seznamte děti s tradicemi VELIKONOC a společně je prožijte.

* TÝDEN PŘED VELIKONOCEMI: K jarním svátkům, kdy nastává vrcholný Svatý týden, se vážou

                                                         velikonoční zvyky k jednotlivým dnům.

    - MODRÉ PONDĚLÍ? - Na modré pondělí se nemělo pracovat.

    - ŽLUTÉ ÚTERÝ - /někdy se nazývá ŠEDIVÉ/- V chalupách se uklízelo.

    - ŠKAREDÁ STŘEDA - Nikdo se nesměl na nikoho mračit, aby se nemračil každou středu po celý rok.

 

    - ZELENÝ ČTVRTEK - Bývalo zvykem připravovat jídlo ze zelené zeleniny nebo bylin/špenát,

               mladé kopřivy/, aby byl člověk po celý rok zdráv. V kostelech zmlknou zvony a až do Bílé soboty

               je zvonění nahrazováno řehtačkami. Zvukem se vyhánělo zlé z domů, včetně hmyzu a myší.

 

    - VELKÝ PÁTEK -  Ráno je potřeba se umýt v potoce/studenou vodou/, nesmělo se prát prádlo,

                                   je to jediný den v roce, kdy země otevírá a vydává své poklady.

 

    - BÍLÁ SOBOTA - Zpět se rozezněly zvony. V tento den vrcholí velikonoční přípravy, a proto se vše chystalo 

                                  na BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ. Končí půst a tak se pekly mazance,

                                  beránci a chléb. Chlapci pletli pomlázky a zdobila se vajíčka.

 

    - VELIKONOČNÍ NEDĚLE - BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ - Tento den je ve znamení jídla. Začali se jíst připravené 

                                                  velikonoční pokrmy /vejce, mazance, víno, chléb/

                                                   

    - VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ - Chlapci s pomlázkami/spletené z vrbového proutí, zdobené barevnými stuhami/

                                                    chodí šlehat děvčata, aby byla zdravá, neštípaly je blechy a aby z nich vyhnali lenost.

                                                    Koledníci od děvčat dostali malovaná vajíčka.

             

    - ÚKOL  - Vyjmenuj dny v týdnu.

                   - Vyrob si chřestidlo. Do prázdné krabičky, plechovky, plastové lahvičky nasyp drobné předměty,  

                     uzavři je víčkem, lepenkou a můžeš vyhánět z domu nemoci, blechy....

                   - ŘEŘICHOVÁ HLAVIČKA - Polovinu vaječné skořápky naplň hlínou a semínky "Řeřichy",  

                                                                 zalej vodou a pozoruj co se bude dít. O rostlinku pečuj a pak ji ochutnej.

                   - Zasaď si osení.

                   - Natrhej s maminkou kočičky, nebo větvičky břízy do vázy, ozdob je pentličkami.

                   - Vyrob si velikonoční pohled.

 

* ŘÍKANKY a KOLEDY:      "POMLÁZKOVÁ"                                 " HODY, HODY, DOPROVODY,

                                            "My k vám jdeme na pomlázku             dejte vejce malovaný

                                             dejte prosím vajíčka,                            nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý,

                                             kdyby jste jich měli málo,                     slepička vám snese jiný."

                                             další snese slepička."

 

                                           "My jsme malí ušáci,                              "Slepice , slepičko,

                                            nemáme nic na práci.                             snes mámě vajíčko!

                                            Trénujeme běh a skoky,                          Snesu až k snídani,

                                            přez pařezy, přes potoky.                       dostanu zobání."

                                            Učíme se kotouly,

                                            nekoukáme na bouli."                                        

                                                                                                                    

                                          "Chocholatá slepičko, dej mi jedno vajíčko,

                                            obarvím je načerveno, bude jako jablíčko.

                                            Ko,ko,ko,ko, kokodák, jak pak ti je mohu dát,

                                            panímáma každé ráno chodí si je vybírat.               

                                            Panímámo , prosím vás, nebyl jsem tu dlouhý čas,

                                            dejte vy mně jedno vejce, dále o dům půjdu zas."

 

* RYTMICKÁ HRA NA TĚLO: "BEN, BEN, KOLEDA"

                             " Ben, ben,ben,              3rytmické podupy

                                všecky blechy ven!       pleskání o stehna v rytmu pravidelných osminek

                                A vajíčka do košíčka    tleskání v rytmu pravidelných osminek, 4x pravou dlaní o levou a 4x opačně

                                sem, sem, sem!"           3x lusknutí, nebo duté tleskání dlaněmi s propletenými prsty, tzv. mušličky

 

* LOGOPEDICKÁ CHVILKA: -Procvičení mluvidel - střídavě několikrát za sebou - našpulit pusu,

                                                  široký úsměv, našpulit pusu...

                                                  olíznout jazykem horní ret, dolní ret

                                                  Zuby na sebe, široký úsměv - "Nazlobená husa syčí" - ssssssssss

                                                                                                   "Včela bzučí" - bzzzzzz

                                                   upevni si hlásku "C" Ovce, ovce, ovce, utíkají z kopce.

                                                                                    Cinkylinky, cinkylinky, cink, cink, cink.

                                                 - zopakuj podle řečového vzoru maminky a doprovoď ťukáním ukazováčkem o zem 

                                                   "Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pipky,

                                                    já jsem  rádo, kde jsou slípky,

                                                    pi, pi, píp, pi pi, píp,

                                                    u maminky je mi líp." 

 

* HÁDANKY : "Puťa, puťa, puť přeji dobrou chuť. Zrnka zobu zoby zob, panímámo ještě hoď.

                         Běží kolem sestřička, žluťounká je celičká. Naše máma slepice sezobala nejvíce." /KUŘE/

                        "Nebýt mého kokrhání, nebylo by rána ani. Vstávejte už lenoši, dlouho spát se nesluší."/KOHOUT/

 

* GRAFOMOTORIKA s básničkou:  nakreslit  "KUŘÁTKO " 

                                     "Žluté tělo, žlutá hlava - jako slunce svítí.

                                      Do zobáčku zrní dává, mámu volá: Píp, píp.    /kresba těla a hlavičky, křidélek, zobáčku/

         

                                      Poskakuje po zahradě, hned jak ráno svítá.

                                      S ostatními běhá v řadě, nožičkami kmitá.      /kresba očka, jedné a druhé nohy/

 

                                      Zrnka zobe na dvorečku, vodu z misky pije,

                                      když má hlínu na zadečku, tak se v louži myje." /kresba zrníček lehkými úhozy měkké tužky,

                                                                                                                    nakreslete více kuřátek, louži, misku/

 

* VÝTVARNÉ a PRACOVNÍ ČINNOSTI:  inspirace - náměty

                   " KRASLICE"  - nakresli velké vajíčko přes celou plochu čtvrtky, vymaluj ho štětcem bohatě syceným barvou,

                                             dekorativně ho ozdob podle své fantazie/tiskátky , barvami, obrázky/

                                           - voskovkami vyplň plochu papírového vajíčka, překryj ho černou tuší, vyškrabuj obrázky, ornamenty

                                           - na čtvrku vytlačíme trochu temperové barvy/2-3 různé barvy/ a malířským válečkem

                                             je rozetřeme. Po zaschnutí nakreslíme a vystřihneme papírové kraslice, můžeme nalepit

                                             na obrázek ošatky, kterou vystřihneme z barevného papíru

                                           - na vystřižené papírové vajíčko nasyp nastrouhané  barevné  voskovky, překryj je 

                                             pečícím papírem  a maminka papír přežehlí  žehličkou "kouzelné vajíčko"

                                           - zdobení vajíček: papírových nebo vyfouknutých, malování temperou, polepení krajkou,

                                             polepení  ovesný vločkami, stříkací technika foukací fixy                                                                                                                                         

                     "KUŘÁTKA"  - namoč korkový špunt do žluté husté barvy a otiskni ho na čtrtku/ udělej jich více/,

                                             po uschnutí dokresli oči, nožičky, dolep zobáček z červeného papíru, pozadí domaluj zeleně 

                                            /vyber si co budeš dělat, hotové práce přines do školky, abychom si je mohli vystavit/ 

                                                               

* POHYBOVÁ AKTIVITA:  Pokud máte doma zahrádku,/U babičky/, schovejte dětem v prostoru zahrady, dvorku nadílku 

                                           od"VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA"./Položte dobroty, čokoládová vajíčka na trávu, pod keřík,...

                                           nechte děti, ať si sami nadílku najdou a dávají si ji do košíčku. Stanovte dětem počet hledaných věcí.

                                           - zahrajte si "NA KOLEDNÍKY" honička s pomlázkou a naučenou koledou

 

                Oslavte společně příchod jara třeba dlouhou procházkou do přírody, projeď se na kole nebo koloběžce, jděte na hřiště.

                Nakrmte třeba kachničky a nakreslete na chodník barevnými křídami obr vejce / proměň ho v kraslici/. 

                Přejeme Vám veselé Velikonoce a bohatou pomlázku.

                Těšíme se až se uvidíme  * IVA * JANA * MILY *22. březen 2021 - 26. březen 2021
PŘÍRODA SE PROBOUZÍ
  PŘÍRODA SE PROBOUZÍ
  22.3.- 28.3. 2021
Hezký týden milé děti a rodiče! 
Opět Vám nabízíme další činnosti a úkoly pro povinné předškolní vzdělávání na tento týden.
        JARO NÁM ČARUJE
osvojit si typické znaky jarního období a umět rozlišit od ostatních ročních období
hra: CO PATŘÍ DO JARA?
Nácvik básní:  JARO
Našlapuje zlehounka   
nesměle a lehce,
jako když má před sebou 
dvě tanečnice.
Jeho krok je opatrný,
jako chůze plaché srny.
Slunce přišlo na pomoc,
sbohem Zimo, dobrou noc.
 
PAMPELIŠKA
Když jsem potkal pampelišku,
měla slzy na krajíčku.
Řekni lidem, prosím tě,
ať se na mě podívají,
ale ať mě netrhají,´
ať je ten hezký svět,
ještě hezčí o můj květ.
 
BAREVNÉ JARO
Jaro chodí s barvičkou,
nabarví zem celičkou.
Trávu, stromy, kytičky,
berušky, motýlky i ptáčky.
Sluníčko přidá barvu novou,
krásnou,žlutou,zářivkovou.
 
 
SLUNCE
Slunce volá na sněženku.
Jaro, jaro, už je venku.
Pěkně nastav bledá líčka,
a usměj se do sluníčka.
Budí také petrklíče luk a strání
zlaté klíče. 
Ať probudí háje, sady,že  je 
JARO zase tady.
 
 
Báseň s pohybem:  SEDMIKRÁSKA
Když sluníčko vychází,
sedmikráska vstává,
načeše si obočí,
na motýly mává.
Když sluníčko zapadá,
sedmikráska chřadne,
ke spánku se ukládá,
na postýlky chladné.
 
 
Písně:  Hrálo si koťátko
Travička zelená
Vozilo se na jaře
Prší, prší
Sluníčko  - na libovolnou melodii !
Jednou se sluníčko probudilo,
kouklo se na zem a zakouzlilo:
Čáry , máry, tak pravilo,
náhle se před dětmi objevilo. 
Já nechci na nebi jen pořád stát,
já si chci ve školce na vláček hrát.
Čáry , máry tak pravilo, 
náhle se dětem objevilo.
Sluníčko , máme tě všichni rádi
a chceme být s tebou kamarádi.
Můžeš tu být a vyprávět,
jak vypadá z výšky ten velký svět.
 
 
HÁDANKY: 
Znám já chalupníka,co nikdy chalupu neprodá ?
( hlemýžď )
 
Sedí panna ve světnici, vlasy má až na ulici.?
( mrkev )
 
Chodí v koruně, král to není,
nosí ostruhy, rytíř to není.
Má šavli , husar to není,
k ránu budívá, ponocný to není?
( kohout )
 
 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA:
Jarní květinka
Pomůcky: čtvrtka, barvy, štětec, voda, hadřík
Květinka - rozvrhnout na čtvrtku, 1-2, na výšku, stonek, lístky, květ zem a travička.
 
 
K písni: Hrálo si koťátko na travičce - namalovat děj písně.
 
 
 
Logopedická chvilka:   Č
Leze brouček, šikmý jsem klouček.
Brouček leze na kytičku.
vyhřívá se na sluníčku.
Sluníčko má každý rád,
je to přece kamarád.
 
 
 
PRACOVNÍ VÝCHOVA:
Vytrhávání  z barevného papíru - kytičku ( lístky, květ)
Pak nalepit na čtvrtku.
Pomůcky: barevný papír, nůžky, čtvrtka, lepidlo.
Pojmenování barev.
 
 
GRAFOMOTORIKA: 
viz -  příloha
Zvířátka- obtáhni co nejpřesněji šedé čáry, které vedou od zvířátek -čáp -ryby
motýlek -květinka
 
Květinku dokreslit podle čísel 1-10
viz - příloha  - Co to bude?
Procvičení - rozcvička na uvolnění svalů ruky
( procvičení zápěstí, krouživé pohyby ramen, třepotání prstů )
 v MŠ  výstava a prohlídka
 
SLUNÍČKO
paprsky
 
 
Obloučky - zvířátka
 
 
JAZYKOVÁ VÝCHOVA:
Zvířátka a počet slabik- vytleskat!
např. Slon -1, žába - 2 viz -příloha dokreslit počet slabik 
 
Vyprávění různých příběhů. Doplňovačka podle obrázků. viz - příloha
 
PEXESO
 
LITERÁRNÍ VÝCHOVA:
Jak rostou rostlinky - příloha četba dětem
 
 
Procházka v přírodě:
najít formou hry - kytičku,
motýlka, poslouchat zpěv ptáčků,
zvuky v přírodě a barvy.
Upevňovat vztah k PŘÍRODĚ!
Vyfotit děti při činnostech a venku. Přinést pak do MŠ.
 
 
V aktualitách na našich  webových stránkách - PODROBNOSTI K ZÍPISU DO ZŠ!!
Nabídka webinář - zdarma ( online) ŠKOLNÍ ZRALOST.
23.3. od 17.00 - 19.00 hod.
barbora. louženska@seznam.cz
mobil: 728 736 245
 
Přejeme Vám hodně zdraví a síly. 
 
 
Jana   Iva   Mily:-)
 


21. březen 2021
Příroda se probouzí

15. březen 2021 - 19. březen 2021
" Příroda se probouzí "
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - 
Rodiče, podívejte se do AKTUALIT našich webových stránek, kde najdete informace a dokumenty
k ZÁPISU do 1. třídy.
23.3. v 17°° - 19°° hod. je se koná webinář "ŠKOLNÍ ZRALOST", který je určen i pro Vás, Webinář
je pro všechny účastníky zdarma.   /barbora.louzenska@seznam.cz/  mobil 728 736 245

Týdenní činnosti : 15. 3. - 19.3.
Téma: " Příroda se probouzí "
Podtéma: " Když jaro přichází polehoučku "
V tomto týdnu se budeme společně těšit na jaro, vnímat proměny přírody vlivem sluníčka, oteplením.
Na jaře je svět teplejší, barevný, umytý a voňavý, a to je důvod, aby byl každý na světě rád.
 
Milé maminky, nejdříve přečtěte dětem pohádku.
* Soustředěný poslech : " KOČIČKY NA JAŘE "
 
  ALÍK : Mindo, pojď sem!
  MINDA : Co chceš , Alíku?
  ALÍK : Ukaž mi, prosím tě, ocásek.
  MINDA : Co máš na mém ocásku?
  ALÍK : Hm - hm - nic nevidím. Ukaž uši!
  MINDA : Prosím tě - uši?
  ALÍK : Hm - také nic. Ukaž tlapky!
  MINDA : Alíku, prosím tě - co se děje? Jsem snad špinavá?
  ALÍK : Kdepak špinavá. Jako panenka z pouti jsi. Obrať se! Hm - nic. Nic. To je divné.
  MINDA : Tak už mi to řekni. Co je divné?
  ALÍK : Ale, nu , víš, Petřík povídal...
  MINDA : Co povídal. Tak přece mluv!
  ALÍK : Petřík povídal, že už kvetou kočičky. Ale já jsem na tobě žádný kvítek nenašel.
            Nemáš ho, kočičko, v puse?
  MINDA : Já nevím, Alíku, podívej se.
  ALÍK : Taky tam nic nemáš. To je divné. To je divné.
  MINDA : A opravdu to,  Alíku, Petřík říkal?
  ALÍK :  Opravdu. Přiběhl z venku a křičel hned ve dveřích: "Maminko,maminko,
               kočičky už kvetou!" A maminka se usmála a řekla: "To je dobře.
               To už je jaro za dveřmi."
  KOZA : Mééé. Dobrý den.
  ALÍK : Dobrý, den teto. Kampak? Kampak?
  KOZA : Tamhle za ves k potoku, trochu si smlsnout.
  ALÍK : Smlsnout? A co budete , teto mlsat? Vždyť přece nic neroste.
  KOZA : Meee nic neroste? Přece už kvetou kočičky. A ty jsou jako med. Musím si pospíšit,
               aby mi je všechny děti neolámaly.
  MINDA : CHi , chi tady máš kočičky! Jívy kvetou! Ty jsi ale chytrák, Alíku.
  ALÍK : No, no, Mindo, vždyť ty sis taky myslela, že máš růži na ocásku.
             Tak teď nebuď taková moudrá. Ale hřeje to sluníčko, co?
  MINDA : Mňau, hřeje. Pojďme radši za chalupu, tam bude jako na peci.

  O pohádce si popovídejte. Pomocí otázek zjistíte, jestli děti dobře poslouchaly.
  Veďte děti k souvislému vyjadřování. Neodpovídat jedním slovem, ale celou větou.
  - Jaká zvířátka byla v pohádce a jak se jmenovala?
  - Co chtěl Alík po Mindě, aby mu ukázala?
  - Co Alík hledal na kočičce Mindě?
  - Od koho Alík slyšel, že kvetou kočičky?
  - Co šla dělat koza k potoku a co se Alík dozvěděl?
  - Jak se jmenuje keř, který kvete na jaře "kočičkami"?

* SLUCHOVÉ HRÁTKY: určit hlásku na začátku slova
  - Alík, Minda, Koza, Ocásek, Uši, Tlapky, Pejsek, Kočička, Jaro, Péťa,
    Sluníčko, CHalupa.
  - určit hlásku na konci slova: meD, potoK, veS, kozeL

* HRA SE SLOVY: "CO TO JEŠTĚ ZNAMENÁ?" - uvědomit si, že jedno slovo může znamenat
                                 více skutečností. Vyhledejte obrázky, předměty, ukažte je dětem a vysvětlete.
  - KOČIČKA - zvíře-malá kočka, kvetoucí vrba jíva
  - UCHO - u nádoby, čidlo sluchu
  - RUČIČKA - u hodin, malá ruka
  - KOLO - jízdní kolo, kruhový tvar, kolo na plavání
  - KOHOUTEK - zvíře-malý kohout, luční kytka, u vodovodu
  - LIST - na stromě, v knize
  - PERO - na psaní, ptačí
  - VLAŠTOVKA - pták, z papíru

*  LOGOPEDICKÁ CHVILKA: procvič si jazýček - rychlé vysouvání a zasouvání jazyka do úst /čertík/
                                                   vysunutí jazyka, krouživé olizování rtů /mlsná kočička/
                                                   našpul  pusu - udělej mašinku - šššš šššš
                                                   zopakuj - "Huš, huš, huš, uteč zimo už."

* Nauč se HÁDANKY:   Až je budeš umět dej je tatínkovi, tetě, babičce...
                                      "Očima si v noci svítím,
                                        každou myšku snadno chytím." /Kočka/

                                       "Letím k slunci nad kopeček,
                                         ukázat mu sedm teček." /Beruška/

   Zahrajte si hru: "Hádej,hádej,hadači." Úkolem je rozvíjet logické myšlení a pohotovost.
                              "Je to zelené, chodíme po tom, lidé to kosí nebo sečou./tráva/
                              "Je to červené, roste to na stromě a bydlí v něm červík./jablíčko/
                              "Je to žluté, má to peříčka, bydlí ve vajíčku, které snaší slepička./kuřátko/
                              "Je to bílé, studí to, a když to zahřeješ, promění se ve vodu./sníh/
                              "Je to černé, žije pod zemí, dělá tunely a kopečky hlíny na trávě./krtek/

* PRACOVNÍ A VÝTVARNÁ ČINNOST: "KOČIČKY VE VÁZE"   /hotové přineste do školky/
   Co budete potřebovat: bílý a barevný papír /modrý, žlutý, zelený/, hnědou a bílou barvu, nůžky,
                                         tenký štětec, tuhé lepidlo, pastelky 
   Na bílou čtvrtku nebo papír nakreslete tvar vázy/maminka/. Dítě vázu vystřihne a pak nalepí
   na barevný papír. Tenkým štetcem namočeným v hnědé barvě udělej tři větvičky do vázy.
   Namoč prst /ukazováček/ do bílé husté barvy a otiskuj ho střídavě po pravé a levé straně větvičky.
   Bílou vázu si ozdob pastelkami./kytičky, puntíky, vlnky, podlé tvé fantazie/
   Spočítej kolik "kočiček" máš na větvičce?

*  POHYBOVÁ AKTIVITA:  básnička s pohybem
                                             "Rozcvička"
                                              Jen tak si poskočím, /poskočíme snožmo/
                                              jednou se zatočím, /zatočíme se dokola/
                                              zadupám nohama, /zadupáme/
                                              zatleskám rukama, /zatleskáme/
                                              přidám i hlavičku /hlavou kýváme ze strany na stranu/
                                              a už mám rozcvičku. /stoj snožmo, tleskáme/ 

    Pohybová hra: "Kuba řekl" Cvičit pohotovou reakci na povely
                                                 maminka bude dávat povely, jaký cvik má dítě udělat
                                                "Kuba řekl - sednout", "Kuba řekl - lehnout na břicho"....
                                                /kleknout, sednout na paty, stoupnout na jednu nohu, dát ruce na nos.../
                               
    "Skáčeme přes kaluže"
    Dejte dětem na zem malé papíry nebo provázky stočené do tvaru "louže"/4-5 louží/
    Dítě musí překonat určenou trasu, aniž by spadlo do louže. Louže se snaží přeskakovat snožmo.
                                              Už, už ,už
                                              umím skákat přes kaluž.
                                              Kdo kdy viděl louži,
                                              přeskočit ji touží.
                                              Už, už, už
                                              i já skáču přes kaluž.
   Relaxace: Lehněte si na koberec, zavřete oči.....a poslouchejte TICHO...... je opravdu ticho?
              -  "CO SLYŠÍŠ?" vyjmenuj všechny zvuky z tvého okolí
              -   Vybav si pocit a slovně vyjádři, jak vnímáš "DÉŠŤ" - všemi smysly
                   ZRAK - Jak vypadá déšť, když prší? Jak to pak vypadá na zemi? Jaké jsou dešťové mraky?
                   SLUCH - Jak zní déšť , když padá na parapet? Do vody?
                   HMAT - Jaké to je, když ti kapky padají na ruku?
                   CHUŤ - Jak to chutná, když ti dešťová kapka padne na jazyk?
                   ČICH - Je to nějak cítit, když prší?                                     

                     
* GRAFOMOTORIKA: "Procič si ručku"   /hotové přineste do školky/              
   Na čtvrtku přes celou plochu/ krouživým uvolněnýmpohybem/naznač tvar "LOUŽE" 
   Použij modrou pastelku. Několikát louži obtahuj - aspoň 10 krát. Sledujte správné držení pastelky.
   Do hotové louže můžěš nalepit nebo nakreslit " PTÁČKA "/Co tam asi dělá? Povídej./

*  PÍSNIČKA:  Nauč se text a melodii, taneček vás naučím ve školce.
                        Doma si můžete vyzkoušet pantomický pohyb podle obsahu slov.
    Dítě stojí volně v prostoru a dívá se vzhůru ke sluníčku.

                        "Přišlo jaro se sluníčkem,            /volná chůze prostorem, 
                                                                               paže se zvedají ke "sluníčku"/
                         zem odemklo zlatým klíčkem.  /poklek na jedno koleno,
                                                                               ruce střídavě odemykají zem/
                         Všechno se raduje,                     /utvořte dvojici/
                         zpívá a tancuje,                          /otáčejte se poskočným krokem/
                         jaro vítá."                                    /dvojice se pustí, každý se zatočí 
                                                                               s lehkým zvednutím paží a předklonem/

  *Přejeme vám hodně zábavy při plnění činností a úkolů. Splněné úkoly přineste do školky.
    Uděláme si společnou výstavu a pak vaše obrázky založíme do portfolia. 
    TĚŠÍME SE NA VÁS         *IVA  *JANA  *MILY

8. březen 2021 - 13. březen 2021
Příroda se probouzí
 PŘÍRODA SE PROBOUZÍ
  Hezký týden milé děti a rodiče! 
  Opět Vám nabízíme další činnosti a úkoly na tento týden.
            8.3.  - 14.3. 2021
        ZAVOLÁME NA JARO
-  vyprávění o  JARU , jarní příroda, změny v přírodě, počasí, první kytičky aj.
   Báseň:   SNĚŽENKA
              Na zemi je někde ještě bílý sníh,
              děti jezdí na saních.
              Sněžence to ale nedá,
              snížek nad sebou zvedá.
              Pak vykoukne na svět celý,
              jaro je tu každou chvíli.
 
                  SLUNÍČKO
          Zima už se loučí s námi,
          snížek už je za horami.
          Sluníčko si češe vlasy,
          v zahrádkách už brzy asi-
          pokvete nám petrklíč,
          který pošle zimu pryč.
 
                 SEDMIKRÁSKA
         Sedmikráska počítá si,
         své sedmery jarní krásy.
        ¨První darovala jí duha,
         od hlíny je krása druhá.
         Třetí , když se z jihu vrací,
         nesou pro ní tažní ptáci.
         Čtvrtou , tu má od červánků,
         pátou od teplého vánku.
         V šesté déšť jí lístky smáčí.
         Sedmikrásko, už to stačí?
         Kdepak , ještě slunce chvátá,
         nese sedmou plnou zlata.
 
                NA JAŘE
         Na jaře , když kvete sad, 
         na světě je každý rád,
         včelky, housátka, děti , kuřátka,
         motýli i ptáci, i ti poškoláci,
         ti se teprv budou hrát - 
        na sluníčku ven - na světě je každý rád,
        když je krásný den.
 
 
     Písně:    Travička zelená
                      Pásla ovečky
                      Hrálo si koťátko
                      Na jaře
                      Prší, prší -  k tomu tleskat, dupat aj.
 
   Báseň s pohybem:  Sluníčko
    Vyšlo slunce , zasvítilo ,na nebi se otočilo.
    ( chůze , otáčení)
    každá kytka maličká,
    radost má ze sluníčka.
    ( podřepy, otáčení )
    Ke slunci se naklání, 
    listy z trávy vyhání.
   ( úklony stranou ve vzpažení )
 
             Volám Tě sluníčko
    Volám tě, sluníčko, halo, halo,
    ( ruce k ústům, jako když voláme daleko )
    tepla je na světě málo, málo.   
     (mneme si ruce, jako když je zahříváme )
     vylez a rozežeň mraky, mraky,
    ( ruce do vzpažení, mávají ze strany na stranu )
     a Já ti pomůžu taky, taky.
    ( ukazujeme na sebe )
 
   Výtvarná výchova:   - k písni Travička zelená   
   namalovat děj písně na čtvrtku.
   Pomůcky:   čtvrtka, barvy, ( temperové nebo vodové )
                          štětec, hadřík na utírání štětce, voda
    Vystihnout děj, rozložení po celé ploše, správné držení štětce!
 
    - Jarní květinka
 Pomůcky: čtvrtka, barvy, štětec, voda, hadřík.
 Rozvrhnout květinku na výšku, stonek , lístky, květ, zem.
 Pak si udělat výstavu.
 
   Pracovní výchova: 
 -  Kapičky deště
Pomůcky: nůžky, čtvrtka, modrý  papír, lepidlo
Postup: namalovat MRAK , vystřihnout KAPIČKY  v modrém papíře ,
a nalepit pod mráček až na zem - travičku - PRŠÍ!!
 Správné zacházení s nůžkami, lepidlem!    výstava
 
- stříhání  z barevných papírů - kruh, čtverec, obdélník, trojůhelník.
 Pak z nich  skládat různé obrazce a jmenovat, kolik je tam tvarů!
 Co se postavilo? Jmenovat!
   
 
 Logop. chvilka:  báseň na  C 
  CVRČEK
   Na palouku u lesa,
   cvrček v díře bydlí.
   Jak to u něj vypadá ? 
   Má tam stolek, židli? 
   Na stole má jablíčko, 
   a v něm tucet brček. 
   Když má žízeň , pije mošt 
   jako každý cvrček. 
 
 
 
 Hádanky:  různé kytičky, zvířátka.
 
 Grafomotorika:  - rozvička na uvolnění svalů ruky
 - krouživé pohyby ramen
 - procvičení zápěstí
 - třepotání prstů- naznačujeme déšť
 na čtvrtku nebo papír nakreslit KRUH  a potom  z něj kreslit čáry - paprsky
 a je to SLUNÍČKO
 
   Rozvíjení jemné motoriky: 
  - práce s modelínou
  - správné držení pastelky
  - navlékání korálků
  - Puzzle
 
  Literární činnost: prohlížení knih a časopisů
 Vztah ke knize.
 
  Jazyková výchova:  vyprávění podle obrázků z knihy,
  vyprávění příběhů.
 
 Vytleskávání slov na slabiky. Kolik je slabik?  ja-ro, kvě-tin- ka, pej-sek aj .
  - 1 slabika, 3, 2 aj.
 
 Chodit hodně na procházky a hledat s dětmi formou soutěže:
 sedmikrásku, petrklíč....., 
  - poslouchej zpěv ptáčků
  - dotkni se kamene, hlíny, kůry stromů
  - proběhni se, zaskákej si panáka, házej míčem, zajezdi si na kole......
Upevňovat vztah  k PŘÍRODĚ! 
Maminka nebo tatínek děti vyfotí při různých činnostech. 
  Až se pak otevře MŠ  děti si vše přinesou a založíme to každému do PORTFOLIA.
 
  PŘEJEME VÁM VŠEM HODNĚ ZDRAVÍ!
 
   JANA   a  IVA  a  MILY:-) 


1. březen 2021 - 6. březen 2021
Příroda se probouzí

Milé maminky, tatínkové a děti. Opět je naše MŚ uzavřena z důvodu nepříznivé epidemiologické situace.

Proto Vám chceme  touto formou nabídnout činnosti a úkoly, které si s dětmi můžete udělat.

 

V tomto týdnu by se děti měly seznamovat s probíhajícími změnami v přírodě s přicházejícím jarem,

s prvními jarními květinami. Podvědomě u dětí budeme vytvářet kladný vztah k přírodě a její ochraně.

 

 

* Soustředěný poslech pohádky: 

         "První sněženka" 

  Sluníčko už pěkně hřeje, lehtá snížek a ten taje. Sluneční paprsek odkrývá travičku. A co nevidí?

  Malinkatou, bílou hlavičku. "Hola, hola, vstávej, panenko. Jaká jsi bílá! Jako sníh. Budu ti říkat sněženko."  

  Sněženka se protáhla, na sluníčko zamrkala, lístečky si urovnala. Ale jak si lístky rovná, na sluníčko spustí zrovna.

  "Nechci bílá býti. Chtěla bych mít spoustu barev jako luční kvítí." Sluníčko se trochu diví, ale proč ne říká si.

  A zavolá na malíře, zda své štěstí nezkusí. Skřítek malíř štětce chystá, na palouček pospíchá.

  Všechny barvy z celé louky na paletu namíchá. Od každé pak malý puntík sněženka má na květu.

  Celý les jen němě zírá na tu malou popletu. Sněženka se pyšně těší, že má barev nejvíce, strakatá je přitom 

  jak rozmytá kraslice. Do lesa se vypravila zrovna třída dětí, rozprchly se po mýtině, je jich jako smetí.

  Chtějí najít sněženku, první jarní květ. Naše kytička se těší. Volá na ně:"Já jsem tady!" Jak ji ale můžou nevidět?

  Děti smutně odcházejí. I na kytičku padl smutek.Co že si mě nevšimly? Jak to že mě neviděly?

 Sněženka si láme hlavu a nechápe záhadu."Tolik krásných barev mám, jak pro celou zahradu!" Navečer se snesla rosa,

  po ní přišel déšť. Sněženka se vykoupala, všechny barvy voda vzala.

  A kytička byla ráda. Bez těch cizích barev snad zas ji budou poznávat.

  

  - O pohádce si s dětmi popovídejte, ať odpoví na otázku. Veďte děti k tomu, aby odpovídaly celou větou, ne jedním slovem.

  - Co uvidělo sluníčko v trávě?   Co si přála sněženka?  Splnilo se jí to?  Kdo jí splnil přání?  Jaké barvy měla na květu?

  - Když děti hledaly sněženku, našly ji?  A proč ji nenašly?  Byla pak smutná, když ji déšť smyl všechny barvičky? 

 

 * Výtvarná činnost: Pohádku zkuste nakreslit - využít celou plochu čtrtky - kreslení pastelkami 

                                  -stromy, sluníčko, děti, trávu, sněženku, déšť,

                                  

                                  - malování barvami:"SNĚŽENKA" na modrou nebo barevnou čtvrtku namalujte stonek jako hůlka, listy,

                                    tři okvětní lístky otiskněte štětcem namočeném v bílé barvě  

 

     motivace básničkou - "Stonek roste jako z vody, lístečky ho ozdobí.

                                         Který kvítek, kdopak to ví, roste v jarním období?

                                         Další stonek hlínu zvedá, kouká bílá hlavička.

                                         Zastavit se ničím nedá naše první kytička. 

                                         Tohle jarní představení rozdalo nám vstupenky.

                                         Na voňavé posezení zvou nás všechny sněženky."

 

* Pracovní  činnost: "SNĚŽENKY z papíru / práce s papírem - překládání /

                                    Čtvereček bílého papíru děti přeloží na půl tak, aby vznikl trojúhelník k sobě a oba krajní rohy

                                     zvednou a přeloží směrem nahoru. Vznikne tak kytička, kterou mohou nalepit na barevný papír

                                     a dokreslit stonek a listy. Stejným postupem mohou vytvořit z barevného papíru tulipán,

                                     při nalepování bude hlavička květu, na rozdíl od sněženky, vzpřímená.

 

* Jarní zaříkávadlo  "Odemyky, zamyky, odemkneme trávníky, / dřep, naznačit odemykání /

   s pohybem:            vykouzlíme kyičku,                                    / naznačit oběma dlaněmi kouzlení /

                                    zamáváme sluníčku.                                / vzpažit ruce,  zamávat ..../

                                    Sněženky už venku kvetou,                     / naznačit květ poupěte spojenými dlaněmi /

                                    zimě už se nohy pletou.                           / stoj roznožný úklony vpravo, vlevo... se zvednutím nohy /

                                    HUŠ, HUŠ, HUŠ, UTEČ, ZIMO, UŽ !"     / podupy v rytmu slov /

 

* Prstové cvičení: Otevírání a zavírání dlaní -  naznačujeme rozvírání poupátka

                               déšť - střídavé pohyby prsty

 

* Grafomotorika:  "JAK ROSTE KYTIČKA"

                              Vertikální čáry - kreslíme shora dolů                 "Prší, prší déšť,

                               nahoru čtvrtky nakreslete 6 květin,                    kytky budou kvést

                               od středu květu nakresit stonek, lístky              napijí se čerstvé vody,

                               trávu, kapky dešťe                                             a porostou jako z vody.

                                                                                                          Bude jich tu dost,

                                                                                                          nám všem pro radost."

* Říkanky o jaru:  Jděte s dětmi na procházku a zkuste najít tyto květiny z říkanek, vyprávějte si o znacích jara.

                              "CO JE TO JARO?" - "JARO JE , KDYŽ...roste tráva, "JARO JE ,KDYŽ zpívají ptáci ", atd.

 

                            " SNĚŽENKA "                             " BLEDULE "

                              Pod sněhem se tiše krčí               Bledule, bledule,

                              na paprsky čeká,                          vypadá jak cibule.

                              nevadí, že vítr hučí,                      baňatou má hlavičku,

                              voní do daleka.                             pod ní tenkou nožičku.

                                                                                   Se sněženkou kamarádí,

                                                                                   vedle sebe sedí rády.

                            "SEDMIKRÁSKY"

                              Na trávě se tulí sedmikrásky,

                              žluté hlavičky a bílé vlásky.

                              Vesele se na svět dívají,

                              sluníčku pozdrav posílají.

                            

                            " PETRKLÍČ "                               " KROKUSY "

                              Prvosenku , petrklíč,                     Kvetou u nás krokusy,

                              to my dobře známe,                      všichni je vidět musí.

                              strčíme do zámku klíč,                  Fialové, žluté, bílé.

                              jaro uvítáme.                                 Nenápadné, roztomilé.                                                                         

 

* Rytmizace slov: Vytleskávat slova z básniček, graficky zaznamenat počet slabik / puntíky, čárkou /   

                               Která kytička má nejdelší jméno? Která nejkratší?

 

* Logopedická chvilka:  " ČIČIČÍ, ČIČIČÍ, KDY TO JARO PŘIFIČÍ."

                                            Procvičení hlásky č - zuby na sebe, našpulit pusu

* HÁDANKY:                                           

  - Která květina je bílá jako sníh a vykukuje první na jaře a po sněhu má jméno?

  - Která květina odemyká jaro?

  - Která květina je žlutá jako sluníčko a na konci jména má lišku?

  - Která květina má sedm krás?

  - Která květina má jméno po předmětu, který cinká?

  - O které květině se říká,že je královnou květin a má trny? 

 

* Zazpívej si písničku:   " Na jaře, na jaře čáp jede v kočáře, hej hopy...."

                                        " Travička zelená "

                                        " Prší, prší " 

 

* Nauč se básničku:  " Táta včera na venku,       *Jarní říkadlo  "Zimo, zimo, táhni pryč,             

                                       našel první sněženku.                               nebo na tě vezmu bič.

                                       Vedle petrklíč,                                           Odtáhnu tě za pačesy

                                       zima už je pryč."                                        za ty hory, za ty lesy.

                                                                                                         Až se vrátím nazpátek,

       Můžete si vybrat, co se naučíte.                                               svleču zimní kabátek."                   

                 Usmívající seBuďte děti hodně venku, choďte do přírody, dívejte se kolem sebe, poslouchejte zpěv  a švitoření

                      ptáčků, hrajte honičky, pokud to počasí dovolí a do školky přineste splněné úkoly.Usmívající se

         

                      Těšíme se na brzkou shledanou    IVA   Mrkající  JANA   Usmívající se   MILY25. únor 2021
Karneval
V dopoledních hodinách se v MŠ Výstavní uskuteční dětský karneval. Děti si mohou přinést libovolné kostýmy. V dopoledních hodinách si budeme hrát, soutěžit, tancovat... :-)

25. únor 2021
Máme tady karneval

19. únor 2021
SNĚHULÁCI PAJDULÁCI

17. únor 2021
Třídíme pastelky, poznáváme barvy a počet

16. únor 2021
Práce s pohádkou "Zmrzlý Pavel"
- soustředěný poslech
- tvořivé papírové hrátky - trhání měkkého papíru, mačkání,...
- stavění sněhuláků na kopci "Topolák"

15. únor 2021
Logopedie s Mgr. Čupovou

15. únor 2021
Tadeášek a Jiřík oslavují

14. únor 2021 - 18. březen 2021
Webináře pro rodiče zdarma
OD KOUSÁNÍ K POVÍDÁNÍ
webinář s klinickou logopedkou Martinou Kolmanovou - pořádá MAS Vodňanská Ryba
Jak skrze příjem potravy podpořit vývoj řeči dítěte a vyhnout se chybám, které rodiče nejčastěji dělají.
22. 2. 2021_18.00 - 19.30 hod.
více informací k semináři a informace k přihlášení
ZDE

JAK SEDĚT A VLASTNĚ SE HÝBAT?
webinář s fyzioterapeutkami Katarínou Železnou a Pavlou Skopalovou - pořádá MAS Vodňanská Ryba
Webinář pro pohodlnější a zdravější den za pracovním stolem bez bolesti zad, krční páteře i zápěstí.

3. 3. 2021_17.00 - 18.30 hod.
více informací k semináři a informace k přihlášení ZDE

VE ŠKOLCE MI BYLO FAJN, ALE BUDU ŠKOLÁKEM - JAK NEJLÉPE SVÉ DÍTĚ PŘIPRAVIT NA PŘECHOD DO ZŠ - PŘIPRAVENÝ PŘEDŠKOLÁK
webinář se speciální pedagožkou - Mgr. Lenkou Bínovou
Webinář o tom, jaké schopnosti by měl mít předškolák před vstupem do ZŠ, jak napravit nedostatky v rozvoji dítěte a jaké jsou požadavky na dovednosti a um prvňáčka na začátku školní docházky.
Bude zde prostor pro Vaše dotazy a pro konkrétní doporučení, jak pomoci Vašim dětem.
18. 3. 2021_od 17.00 hodin
více informací k semináři a informace k přihlášení ZDE

5. únor 2021
Perníková chaloupka

4. únor 2021
Rukavice

3. únor 2021
Pohádky

2. únor 2021
Překážková dráha

1. únor 2021 - 3. únor 2021
Kroužky
Tento týden proběhnou všechny 3 kroužky.

1.2. - Výtvarný kroužek
2.2. - Environmentální kroužek
3.2. - Čtenářský kroužek

1. únor 2021
Markétka oslavuje narozeniny