TŘÍDNÍ UČITELKY:
  • Bc. Nela Veselá, DiS. - zástupkyně ředitelky
    Bc. Nela Veselá, DiS.
    zástupkyně ředitelky
  • Petra Šímová - učitelka
    Petra Šímová
    učitelkaUMÍSTĚNÍ TŘÍDY: odloučené pracoviště MŠ Výstavní, 2.podlaží

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 23 dětí – 15 dívek, 8 chlapců

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 4 – 7,5 let

O NAŠÍ TŘÍDĚ:
Naše třída „Žabiček“ se nachází v prvním patře mateřské školy. Jedná se o heterogenní třídu s počtem 23 dětí z toho 10 dětí se bude připravovat na vstup do ZŠ.

Individuálním přístupem a pozitivní motivací se snažíme o harmonický rozvoj celé osobnosti dítěte. Nově příchozí děti se budeme snažit nenásilnou formou začleňovat do kolektivu vrstevníků. Společně si budeme vytvářet „Pravidla žabiček“ a snažit se o jejich respektování a dodržování.

Zaměřujeme se na uspokojování základních biologických potřeb dítěte. Podporujeme u dětí dětskou zvídavost, touhu poznávat a objevovat sám sebe i okolní svět při nejrůznějších praktických, estetických a pohybových činnostech. Rozvíjíme u dětí hru, která je pro dítě nejpřirozenější. Ve třídě se vždy snažíme vytvořit veselou a radostnou atmosféru, aby se děti do školky těšily.
 
Našim cílem je : Třída usměvavých a spokojených dětí.

RANNÍ UVÍTACÍ RITUÁL:

Žabiček je plná třída,
zábava se často střídá.
Hrát si a pak uklidit,
zazpívat a zatančit.
V naší třídě žabiček,
máme plno usměvavých dětiček.CO S SEBOU DO ŠKOLKY:
- bačkory (né pantofle), které si dítě samo dobře nazuje
- pohodlné oblečení pro hru ve třídě
- oblečení na ven, písek - dle počasí
- náhradní oblečení
- pyžamo
- plastový hrnek
- papírové kapesníky v krabici
- sáčky(pro znečištěné věci)
!!!Prosíme vše podepsat!!!


MAMINKO A TATÍNKU, PROSÍM
aneb školková pravidla pro dospělé

- přiveďte mě do školky a choďte si pro mě vždy včas, není mi příjemné být poslední

-pokud nebudete stíhat, zavolejte paní učitelce, aby se mnou počítala, že přijdu do školky

- neprotahujte ranní loučení, je mi potom ještě větší smutno

-nevoďte mě do školky, když mi není dobře nebo jsem nemocný, nakazil bych kamarády, celý den bych tam proplakal a paní učitelka by vám stejně zavolala, ať si pro mě přijdete

- nedávejte mi potají do školky s sebou žádné sladkosti

- když budu mít narozeniny, můžete přinést pro děti nějaké ovoce, zeleninu, sladkost, všichni to pak společně oslavíme a o dobrůtky se rozdělíme

- čtěte pozorně informace na dveřích, abyste na nic důležitého nezapomněli

- buďte upřímní a nezapomeňte paním učitelkám sdělit všechny důležité informace nebo změny, které by měly vědět

- jděte nám příkladem a dodržujte školková pravidla s námi

Režim dne:
6:OO scházení dětí na třídě Rybiček
6:30 odchod dětí na třídu Žabičky
8:00 doporučený příchod dětí na třídu
8:15 - 8:30 tělovýchovná chvilka
8:45 hygiena, svačina
9:15 -11:30 řízené i frontální činnosti, aktivity zaměřené na výchovu a vzdělání dětí, pobyt venku
11:45 hygiena, příprava na oběd, oběd
12:15 odchod dětí po obědě
12:15 - 14:00 hygiena, odpočinek, relaxace
14:00 - 15:00 spontánní činnosti, individuální práce s dětmi, dle počasí pobyt na školní zahradě
15:00 - 16:00 spojení tříd Rybičky + Žabičky na 1.třídě

Vyzvedávání obědů ve školní jídelně:
10:45 - 11:15
12:30 - 13:00 

PLÁNOVANÉ AKCE:

5. říjen 2023 - 9.00 hodin
Bubnování
 
Milujeme bubnování

Hravá technika vštěpující základy rytmu, hra na africký buben Djembe.
vstupné 85,- Kč


Kde: MŠ Smetanova
 AKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY:

3. únor 2022
Každý něco umí - kadeřnice
Foto #1
Foto #2
Foto #3
Foto #4
Foto #5

2. únor 2022
Vaneska, Táda a Verunka oslavují

1. únor 2022
Výtvarná hra s barvou

1. únor 2022
Schůzka s rodiči
- od 15:30h
- přítomna bude i p.učitelka ZŠ - Mgr. M.Nováková
Kde: MŠ Výstavní - třída "Žabičky"

31. leden 2022 - 2. únor 2022
Kroužky
V týdnu od 31.1. - 4.2. proběhnou všechny 3 kroužky.

28. leden 2022
Hrajeme si s písničkou
Foto #1
Foto #2
Foto #3
Foto #4
Foto #5
Foto #6

26. leden 2022
Výstava
Foto #1
Foto #2
Foto #3

24. leden 2022 - 26. leden 2022
Kroužky
Environmentální kroužek se přesouvá z úterý na středu 26.1. 
 

21. leden 2022
USNUL VRABEC ZA KOMÍNEM

20. leden 2022
KRMÍTKO PRO PTÁČKY

19. leden 2022
LAURINKA SLAVÍ NAROZENINY
Foto #1
Foto #2
Foto #3
Foto #4
Foto #5
Foto #6
Foto #7
Foto #8
Foto #9
Foto #10
Foto #11

18. leden 2022
SNĚHULÁK ZMRZLÍK

17. leden 2022
HURÁ NA KOPEC

16. leden 2022 - 19. leden 2022
Kroužky
V týdnu od 17.1. - 21.1. se ruší všechny kroužky. 

13. leden 2022
ČEKÁNÍ NA POHÁDKU

12. leden 2022
Adámek oslavuje
Foto #1
Foto #2
Foto #3
Foto #4
Foto #5
Foto #6
Foto #7
Foto #8
Foto #9

11. leden 2022
CO TO JENOM MŮŽE BÝT?

10. leden 2022
Logopedie s Mgr. Čupovou

10. leden 2022
ODSTROJOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
Foto #1
Foto #2
Foto #3
Foto #4
Foto #5
Foto #6
Foto #7
Foto #8
Foto #9
Foto #10
Foto #11

9. leden 2022 - 14. leden 2022
Kroužky
V týdnu od 10.1. - 14.1. proběhne pouze environmentální kroužek v úterý 11.1.
Fotky z výtvarného kroužku (3.1.), environmentálního kroužku (14.12. a 4.1.) a čtenářského kroužku 5.1. jsou již nahrané na webových stránkách.