TŘÍDNÍ UČITELKY:
 • Denisa Kasalová - učitelka
  Denisa Kasalová
  učitelka
 • Bc. Radka Mojhová - učitelka
  Bc. Radka Mojhová
  učitelka
 • Jitka Hajná - školní asistentka
  Jitka Hajná
  školní asistentka

UMÍSTĚNÍ TŘÍDY: odloučené pracoviště MŠ Výstavní, 1. podlaží

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 22 dětí - 10 dívek, 12 chlapců

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 2,5 - 4 roky

O NAŠÍ TŘÍDĚ:

Naše třída „Rybiček“ se nachází v přízemním patře mateřské školy. Jedná se o heterogenní třídu s počtem 23 dětí.

Individuálním přístupem a pozitivní motivací se snažíme o harmonický rozvoj celé osobnosti dítěte. Nově příchozí děti se budeme snažit nenásilnou formou začleňovat do kolektivu vrstevníků. Společně si budeme vytvářet „Pravidla rybiček“ a snažit se o jejich respektování a dodržování.

Zaměřujeme se na uspokojování základních biologických potřeb dítěte. Podporujeme u dětí dětskou zvídavost, touhu poznávat a objevovat sám sebe i okolní svět při nejrůznějších praktických,estetických a pohybových činnostech. Rozvíjíme u dětí hru, která je pro dítě nejpřirozenější. Ve třídě se vždy snažíme vytvořit veselou a radostnou atmosféru, aby se děti do školky těšily.
 

Našim cílem je : Třída usměvavých a spokojených dětí.

RANNÍ UVÍTACÍ RITUÁL:
Dobré ráno, dobrý den,
začneme ho s úsměvem,
my jsme malé rybičky,
máme chytré hlavičky,
do kruhu si stoupneme,
hezký den si přejeme.
Dup, dup, dup,
ať si holka nebo kluk.

CO S SEBOU DO ŠKOLKY:
- bačkory(né pantofle), které si dítě samo dobře nazuje
- pohodlné oblečení pro hru ve třídě
- oblečení na ven, písek - dle počasí
- náhradní oblečení
- pyžamo
- plastový hrnek
- papírové kapesníky v krabici
- sáčky(pro znečištěné věci)
!!!Prosíme vše podepsat!!!


MAMINKO A TATÍNKU, PROSÍM
aneb školková pravidla pro dospělé

- přiveďte mě do školky a choďte si pro mě vždy včas, není mi příjemné být poslední

-pokud nebudete stíhat, zavolejte paní učitelce, aby se mnou počítala, že přijdu do školky

- neprotahujte ranní loučení, je mi potom ještě větší smutno

-nevoďte mě do školky, když mi není dobře nebo jsem nemocný, nakazil bych kamarády, celý den bych tam proplakal a paní učitelka by vám stejně zavolala, ať si pro mě přijdete

- nedávejte mi potají do školky s sebou žádné sladkosti

- když budu mít narozeniny, můžete přinést pro děti nějaké ovoce, zeleninu, sladkost, všichni to pak společně oslavíme a o dobrůtky se rozdělíme

- čtěte pozorně informace na dveřích, abyste na nic důležitého nezapomněli

- buďte upřímní a nezapomeňte paním učitelkám sdělit všechny důležité informace nebo změny, které by měly vědět

- jděte nám příkladem a dodržujte školková pravidla s námi

Režim dne:
6:OO scházení dětí na třídě Rybiček
do 8:00 doporučený příchod dětí na třídu
8:15 - 8:30 tělovýchovná chvilka
8:30 hygiena, svačina
9:00 -11:30 řízené i frontální činnosti,aktivity zaměřené na výchovu a vzdělání dětí, pobyt venku
11:30 hygiena, příprava na oběd, oběd
12:00 - 12:15 odchod dětí po obědě
12:00 - 14:00 hygiena, odpočinek, relaxace
14:00 - 15:00 spontánní činnosti, individuální práce s dětmi, dle počasí pobyt na školní zahradě
15:00 - 16:00 spojení tříd Rybičky + Žabičky na 1.třídě

Vyzvedávání obědů ve školní jídelně:
10:45 - 11:15
12:30 - 13:00


PLÁNOVANÉ AKCE:

- připravujemeAKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY:

14. březen 2021 - 21. březen 2021
Tady bydlím já
Tady bydlím já 

Cíl tématu: Blíže seznámit děti s místem, kde žijí a jeho okolím. 

1. Děti zvládnou říci, zda žijí v bytě nebo v rodinném domě.

2. Děti znají název města, ve kterém žijí.

3. Děti zvládnou říci, kdo s nimi bydlí v domě.

4. Prohlédněte si knihy, pohlednice a mapy.
    -> Vezmi si knížku, noviny, pohledy nebo mapy a prohlédni si, jak vypadá město, ve kterém žiješ. V knížkách, na pohlednicích i v mapách najdeš velké množství různých obrázků. Každý bude jiný.

5. Procházka - popros mamku, taťku nebo babičku s dědou a jděte prozkoumat místo vašeho bydliště. Většina dětí z naší třídy bydlí ve Vodňanech, ale jsou mezi námi i tací, kteří bydlí v okolí Vodňan na nějaké krásné vesničce. 
 
6. Důležité budovy v našem městě - Připomeňte si je:
 - Ve Vodňanech najdeme spoustu důležitých budov, jako např. polikliniku, lékárnu, městský úřad, policejní stanici, hasičskou stanici, poštu, základní školy - Bavorovská, Alešova, Výstavní, samozřejmě naši Mateřskou školu Výstavní :-) , budovu české spořitelny, vlakové nádraží, městskou baštu, kamenný most přes Blanici se sochou Jana Nepomuckého a samozřejmě dominantu města Vodňan - kostel a spoustu dalších významných budov a míst. 
(tyto budovy a místa můžete rovněž vyhledat i v knížkách, na pohledech, atd.).

7. Jakou mají budovy funkci?
 - Popros mamku nebo taťku, ať ti poví, kdo pracuje na poliklinice a co tam dělá, kdo pracuje na policejní stanici a co je jeho úkolem, atd...

8. Výtvarná a pracovní činnost:
 - Namaluj dům, ve kterém bydlíš. (Necháme pouze na tobě, jakou techniku práce zvolíš).
 - Máš doma kostky nebo nějakou jinou stavebnici? - Zkus postavit svůj dům nebo celé město.
 - Vyrob si svůj domek - pomocí krabic/krabiček, které pomaluješ a slepíš k sobě
 - postav si nějaký bunkr :-)

   Omalovánky: 
   /www_sko/upload/File/tut.png

   /www_sko/upload/File/aaaaaa.jpg

   /www_sko/upload/File/domek.jpg


9. Skládání "puzzlí" - Popros rodiče, aby ti vytiskli na formát papíru A4 nějakou významnou budovu, která se nachází ve městě, kde bydlíš. Může to být buď tvůj domek, nebo nějaká budova, kterou jsi viděl na procházce. Tuto vytištěnou fotku si rozstříhej na několik kousků (né moc malé) a zkus je opět poskládát. Můžeš je třeba nalepit na papír. Zvládneš to? 

Výzva je tu!!! Jdeš do toho s námi? Opět je tu široká nabídka:
1. Vyfotíš se nám před domečkem, ve kterém bydlíš?
2. Popros mamku nebo taťku, ať tě vyfotí u knížky nebo s pohlednicí města, ve kterém bydlíš.
3. Opravdu jsi šel prozkoumat místo tvého bydliště? Pošli fotku :-)
4. Byl jsi se podívat na důležité budovy ve městě, ve kterém bydlíš? Ať už tě zaujalo cokoli, vyfoť se u toho a pošli fotku :-)
5. Vyzkoušel jsi si namalovat tvůj domek? Nebo třeba pokojíček? 
6. Podařilo se ti ze stavebnice postavit domek nebo dokonce město? A nebo jsi postavil nějakou z budov, kterou jsi viděl při průzkumu města, ve kterém bydlíš?
7. Vyrobil jsi nějaký domeček? Nebo jsi postavil bunkr? Určitě pošli fotku :-)
8. A co puzzle? Podařilo se ti nějaký obrázek rozstříhat a zase dát dohromady? Není to nic lehké, viď? :-)

Určitě všechno foťte a pak nám pošlete fotky :-) My do toho jdeme s Vámi :-)

Chtěly bychom Vám moc poděkovat za to, jak s námi spolupracujete. Moc nás to těší :-) Fotky nám vždy udělají velkou radost :-) 

Všechny moc zdraví Deny, Ivka a Jíťa!!!
Moc se na Vás těšíme a doufáme, že se brzy uvidíme :-)


14. březen 2021
2. týden plnění domácích úkolů

7. březen 2021 - 14. březen 2021
Jaro volá...barvy kolem nás
7. březen 2021 - 14. březen 2021
Jaro volá...barvy kolem nás
1. Při procházce venku pozorujeme  přírodu a okolí, povídáme si a můžeme si zahrát hry:např-
   - jakou barvu má – tráva, kytička, sluníčko…..
   - zelená jako…, modrá jako….
   - kdo první uvidí modré, zelené auto…….

2. Počítání, přiřazování (barevné kostičky…)
  - tvoříme skupiny podle barvy – červená, modrá, zelená, žlutá….starším dětem přidáme určitě i další barvy (malé     děti přiřazují, starší pojmenovávají), děti mohou stavět komínky, řady….. 
  - skupinky  - kde je  více - méně  
  - dej do kroužku 1 červenou, 2 zelené………
  - dej do kroužku 2 sluníčka, 1 trávu, 4 nebe……..

3. Postřeh a paměť
  - na stůl připravíme max.5 předmětů různých barev, které děti umí pojmenovat, pak je zakryjeme šátkem a děti se   snaží předměty i s barvou vyjmenovat. 
  - připravíme barevné kostičky,dětí mají poznat, která zmizela……

4. Rozklad slov na slabiky   
- vytleskávaní  -  ze-le-ná …….   (počítání hlásek)

5. Nápady na tvoření   - sluníčko z modelíny, papírukostiček , venku nakreslené křídou nebo vytvořené z přírodnin.

6. Tvar a barva sluníčka - zeptejte se dětí, jestli vědí, jaký tvar a barvu má sluníčko (starší děti by měly vědět). Hledejte předměty stejného nebo podobného tvaru a barvy jako je slunce. Můžete zdokomuntovat a poslat fotku.

7. Vlastnosti sluníčka - Povídejte si s dětmi. Povězte dětem o tom, jak sluníčko dává světlo a teplo.
 -> Děti, znáte ještě něco, co dělá světlo a vytváří teplo? Zkuste si vzít papír a pastelku a na jednu stranu namalujte sluníčko a na druhou namalujte tu věc, která dělá světlo nebo vydává teplo. Zvládnete to? :-) Určitě všechno dokumentujte :-) 

https://cz.pinterest.com/pin/551620654334178860/ - kalendář počasí jako máme ve školce ,místo šipky můžete použít kolíček  
    
8. Děti, zacvičte si jógu – strašlivého lva, kočičku, psa a strom – to vám jde krásně  
Pro hezký den vám posílám sluníčko, tak ho vyzkoušejte. Až se sejdeme ve školce, tak ho zkusíme společně. 

9. Básnička, kterou když se naučíte a pořádně nahlas venku zakřičíte, tak jaro už zaručeně přijde!!!!
   Zimo, zimo táhni pryč,                                
   nebo na tě vezmu bič!
   Odtáhnu tě za pačesy,
   za ty hory za ty lesy –
   až se vrátím nazpátek, svleču zimní kabátek!!! 

10. Hádanka: Co vznikne, když svítí sluníčko a zároveň prší? Ví to někdo? (duha)
 - Kdo to uhádl, může to zkusit namalovat :-) Jen do toho :-)
 
Výzva na příští týden,pokud chceš můžeš se přidat.
1. Máš určitě oblíbenou barvu – vyfoť se s ní
2. Když se ti podaří nějaký výrobek,vyfoť ho
3. Zacvičíš strašlivého lva, kočičku, psa nebo sluníčko, vyfoť se
4. Zvládnul jsi vyrobit duhu? 
5. Zkus namalovat na jednu polovinu papíru sluníčko a na druhou polovinu namaluj to, co dává teplo nebo dělá světlo :-)
6. Je sice teprve začátek března, na opalování na lehátku je ještě brzo, ale zkus se na chvíli zastavit a relaxovat na sluníčku. Dát typ ostatním kamarádům, jak si odpočinout na sluníčku? :-)
7. Víš jak je krásný východ a západ slunce? Popros mamku nebo taťku, ať se jdou s tebou projít buď brzo ráno, abys stihnul východ sluníčko a nebo naopak k večeru, když už sluníčko zapadá. Nezapomeň se u toho vyfotit :-)

Všem moc děkujeme za zaslané fotky. Jsou úžasné a nás moc těší, že si dáváte tu práci a tvoříte, fotíte a zasíláte fotky. Dělá nám to velikou radost! :-)

Všechny moc zdraví Ivka, Deny a Jíťa!!!

 

28. únor 2021 - 6. březen 2021
Jaro už se pomalu blíží...
Jaro už se pomalu blíží
 
1. Cíl tématu: Seznámit děti s prvními jarními květinami, se změnami v přírodě. Podvědomě u dětí    vytvářet kladný vztah k         přírodě a její ochraně.

2. Vyjmenujte s dětmi 1. jarní květiny. Ukažte si je na obrázku v knížce (sněženka, bledule, krokusy, petrklíč,…).
 
3. Rozcvička: Jen tak si vyskočím,          (děti udělají výskok)
                        dokola zatočím.                 (zatočí se dokola)
                        Zatleskám rukama,           (zatleskají si)
                        zadupám nohama.            (zadupají nohama)
                        Přidám i hlavičku,              (úkon hlavou ze strany na stranu)
                        a už mám rozcvičku.          (pochválí se)
                  
 
Jóga: Pozdrav slunci - pohybová chvilka zaměřená na správné pravidelné rytmické dýchání, fyzickou kondici a uvolnění. 

 
4. Básnička: „Slunce volá na sněženku,                              
                       podívej se, jak je venku!
                       Slunce volá do oken
                       děti, haló, pojďte ven!“
 
5. Procházka:
- Děti si všímají změn v přírodě. Pozorujte s dětmi 1.jarní kytičky, poslouchejte zpěv skřivanů, hvízdání kosů,     pozorujte, jestli už se objevují pupeny na větvích.

6. Pohádka: „O semínku Fazolíčkovi“
V jednom království plném dětí jako jste vy, se objevilo v košíku malé semínko fazolky. Donesla ho do království holčička Natálka, která měla tuze ráda zeleninu a ovoce. Natálka si chtěla spolu s dětmi semínko zasadit. Rozhodly se, že zasadí semínko na zahrádce. Vzaly si vodu, hlínu, květináč a semínko Fazolíčka. V tom přiletěla straka a semínko odnesla. Děti dlouho straku hledaly, ale marně.Hledaly v zahradě, šplhaly na stromy a nic nenašly… během chviličky viděly děti, jak něco spadlo do trávy nedaleko jabloně. Ale semínko nenašly. Ten den večer hodně pršelo a během několika dní začalo semínko Fazolíčka u stromu růst do větší a větší výšky. Děti se přišly podívat ke stromu a zjistily, že jim Fazolíček pěkně vyrostl a tak ho chodili denně zalévat. Fazolíček rostl tak rychle, že dosáhl až do oblak. Děti se pak mohly po Fazolíčkovi vyšplhat až do peřinových obláčků a hrát si se sluníčkem. Fazolíček se stal jejich velkým kamarádem.
 
- Popovídejte si s dětmi o příběhu:
 a) Jak se jmenovalo semínko
 b) Jak se jmenovala holčička, která donesla semínko do království?
 c) Jak se jmenuje ptáček, který semínko odnesl?
 d) Jaká květina vyrostla ze semínka?
 e) Proč semínko začalo růst?

7. Pracovní činnost – „Sázíme semínko“ – pojďte si zahrát na zahradníka
 • Co potřebujeme? – Květináč, hlínu, semínko, kropáček s vodou
8. Výtvarná činnost:
https://cz.pinterest.com/pin/158470480618689981/

https://cz.pinterest.com/pin/850898923319987678/

https://cz.pinterest.com/pin/774124922724630/

https://cz.pinterest.com/pin/21110691991031221/

9. Výzva je opět tady! Jdeš do toho s námi? :-)
 1. Poznal jsi v trávě nebo v záhoně jarní kytičky? Vyfoť se u nich a pošli fotku :-)
 2. Máš doma knížku nebo časopis, kde je vyfocená nebo namalovaná jarní kytička?
 3. Opravdu jsi cvičil?
 4. Pokud ses byl někde projít a našel jsi během vycházky pupeny na větvích, vyfotil bys je, prosím?
 5. Zahlédl jsi někde na vycházce kosa? Zkus si ho doma namalovat.
 6. Vyzkoušel sis hru na zahradníka? Zasadil sis semínko?
 7. Povedlo se ti něco namalovat nebo vyrobit?
Pokud budete něco z této nabídky zkoušet, prosím, vyfoťte u toho své děti a posílejte fotky. My do toho jdeme s vámi :-) Fotky posílejte nejpozději do neděle do 18h na e-mail deny.kasalova@centrum.cz

Přejeme Vám všem pevné zdraví a doufáme, že i přesto, že je MŠ uzavřena, zůstaneme stále v kontaktu.
Myslíme na Vás :-)
Všechny moc zdraví Deny, Ivka a Jíťa :-)


26. únor 2021
Masopustní hody

25. únor 2021
Karneval
V dopoledních hodinách se v MŠ Výstavní uskuteční dětský karneval. Děti si mohou přinést libovolné kostýmy. V dopoledních hodinách si budeme hrát, soutěžit, tancovat... :-)

25. únor 2021
Karneval :-)

24. únor 2021
Masopustní koláčky

23. únor 2021
Malí zahradníci

22. únor 2021
Co je schované pod šátkem? Poznávání předmětů podle hmatu.

19. únor 2021
Malování kamaráda - 2.část

18. únor 2021
Modelování obličeje
- zaměření na detail -> oči, nos, pusa, uši, vlasy

18. únor 2021
Oslavujeme Emičky 5.narozeniny

17. únor 2021
Malování kamaráda - 1.část

16. únor 2021
Skládání postavy

15. únor 2021
Seznámení s lidským tělem

5. únor 2021
Tučňáci z Antarktidy

5. únor 2021
Modelování
Děti měly za úkol vymodelovat vše, co patří do země ledu a sněhu, např. tučňáky, Eskymáky, iglú,... Záleželo pouze na dětech, co si samy vyberou. Někdo vymodeloval Eskymáka, někdo iglú a někdo modeloval rybičky, žijící pod ledem v moři. 


5. únor 2021
Vaneska oslavuje 5.narozeniny :-)

5. únor 2021
Tučňákova cesta