TŘÍDNÍ UČITELKY:
 • Eva Stuchlíková - učitelka
  Eva Stuchlíková
  učitelka
 • Bc. Adéla Churáčková - učitelka
  Bc. Adéla Churáčková
  učitelka
 • Evženie Borovková - ped. asistentka
  Evženie Borovková
  ped. asistentka

UMÍSTĚNÍ TŘÍDY: hlavní budova, 1. podlaží vlevo

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna a víceúčelová místnost, o kterou se dělíme s ostatními třídami

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 23 dětí - 9 dívek, 14 chlapců

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 5 - 6,5 let

O NAŠÍ TŘÍDĚ: 
V letošním školním roce se zaměříme na úspěšný vstup do základní školy. Budeme rozvíjet dovednosti, nezbytné pro vstup do první třídy, motivovat děti k učení a trénovat řeč pomocí logopedických cvičení. Ve třídě dodržujeme pravidelný režim dne, který upevňujeme pomocí třídních rituálů. Snažíme se vytvářet harmonické a bezpečné prostředí pro každého člena třídy. Děti vedeme k samostatnosti a vzájemné spolupráci. Pro děti připravujeme aktivity pohybové, hudební, výtvarné a další. Poskytujeme prostor pro volnou hru. Řízené činnosti probíhají převážně formou prožitkového, situačního a kooperativního učení. Když nám počasí dovolí, trávíme čas vycházkou v okolí MŠ nebo na školní zahradě. Společně se vydáme objevovat svět, všechno krásné i špatné, co nám nabízí. Naučíme se, jak se v něm chovat a jak ho ochraňovat. 

Ranní rituál:
"Dobrý den, dobrý den, 
dneska máme krásný den.
Ruce máme na tleskání, 
nohy zase na běhání. 
Dobrý den, dobrý den, 
dneska zlobit nebudem."

ÚKOLY NA TÝDEN 19. - 23. 10. 
Téma: Počasí na podzim

Pondělí 19. 10. 
- logopedické cvičení na rozcvičení jazyka
Byl jednou jeden jazýček, který bydlel v pusince. Ráno se probudil a podíval z okna (jazýček vytáhněte co nejdál, až k nosu), zda nesvítí sluníčko.
Pak se podíval na zem, zda není venku bláto. (Jazýček vyplázněte co nejdál, až na bradu). A bláto tam bylo! Jazýček byl pěkný neposeda a začal v blátě běhat zprava doleva a zleva doprava. (jazýčkem pohybujte ze strany na stranu).
Celý celičký se umazal. Musel se honem umýt. Nejdříve omyl horní zoubky a pak ještě omyl dolní zoubky (olízněte zoubky nahoře i dole).
Když byl celý umytým, vydal se na procházku a potkal koníka (jazýčkem udělejte koníčka).
Šel dále a potkal čertíka (bl bl bl).
Jééé, ale děti, ten jazýček se tááák lekl, že se raději schoval do pusinky. A protože ještě nebyl unavený, tak v pusince narážel na jednu stranu a pak na druhou (jazýčkem dělejte v tvářích boule). Až z té únavy usnul. Dobrou noc, jazýčku.

Úterý 20. 10
- pomocí básničky se s dětmi naučte namalovat deštník 
- nejdříve trénujte tužkou, poté můžete deštník namalovat a vybarvit vodovkami či temperami
- POZOR na správné držení pastelky a štětce!

https://lh3.googleusercontent.com/q9hJyXHOl0DLqmIEnjlO40THMBJyyS1ncBUBpYjUQBDH3LHC1tCB7X7TE1qDcb7cvvlf=s85

Středa 21. 10.
 - dechové cvičení hrou
Co budete potřebovat: jar, vodu, kelímek, brčko a potravinářské barvivo
Postup: dětem kápnete trochu jaru do kelímku, nalijete vodu a spolu s potravinářským barvivem promícháte, děti budou foukat do brčka a tím vytvářet bubliny 

Čtvrtek 22. 10.
- pracovní list na rozvoj zrakové paměti
Co budete potřebovat: pracovní list, pastelky
- POZOR na správné držení pastelky!

https://i.pinimg.com/originals/89/9a/81/899a81358dd34221a217bb490b611708.png
 
Pátek 23. 10.
- procházka po městě/lese/okolí
- pozorování podzimního počasí (déšť, mlha, vítr)
- můžete dětem pokládat otázky na pravdu a lež např. na podzim padá listí ze stromů (pravda), na podzim zrají třešně (lež)
- pokud cestou najdete podzimní plody (kaštany, žaludy, šípek, šišky apod.), tvořte z nich dle své fantazie např. skřítka podzimníčka 

https://i.mimibazar.cz/h/bc/6/120923/08/f4181588.jpg 

ÚKOLY NA TÝDEN 26. - 30. 10. 
Téma: Stromy na podzim  


Toto téma je zasazené do podzimního času.Aby se děti naučily vnímat
změny v přírodě a uplatňování vlastních zkušeností z pozorování přírody.Záměrem je,aby si děti uvědomily krásy podzimu,učily se vnímat detaily podzimní přírody.
Tento týden zaměříme hlavně na pobyt venku,
Ať se děti seznamují se stromy,keři,s podzimními plody,rozlišování stromů jehličnatých a listnatých.Choďte hodně ven,ať vám pomáhají při práci na zahradě,sklízení plodů,práce na zahradě,hrabání listí.kdo tedy tu možnost máte.

Hry smyslové a didaktické,pohybové:
- podle obrázků nebo na vycházce co patří a co nepatří do lesa
-matematické představy (kolik mám kaštanů,žaludů,ořechů,listů)
-opakova a procvičovat pojmy před,za, pod,nad,dole,vedle,
vpravo,vlevo
- poznávání a rozličování na čem rostou které plody,rozlišování stromů,keřů a jejich plodů,zkoumejte tvary listů,barvy
- povídejte si o podzimu,které změny se dějí na podzim,kteří ptáci odlétají a kteří naopak tady zůstávají  proč.
-v lese si zahrát kdo dohodí dál šiškou,hod na cíl,prohazování,přeskok..
- barevné čarování-na vycházce si nasbírejte různé listí,klacíky,kamínky,plody,našky....a děti z ních můžou skládat různé obrazce

Řečové činnosti
Přečtěte si pohádku o moudrých dubech a nafoukaném větru
Pohádka o moudrých dubech a nafoukaném větru.
Před dávnými a dávnými lety, kdy ještě na světě nebyla města a vesnice, jen velký zelený prales, přiletěl do toho pralesa vítr. Vítr byl úžasně nafoukaný, nosil nos nahoru a řval na celé kolo, že nikdo neumí lépe lítat než on a nikdo neumí tak pěkně zpívat jako on.
 
"To ví kaštan, javor, jasan,
to ví přece každý strom,
že když zpívám, přímo jásám,
protože mam hlas jako zvon.
To ví přece každý strom,
že má vítr hlas jako zvon."
"Je pravda," uznaly stromy, "že zpíváš hodně nahlas, ale podle našeho názoru lépe zpívají ptáci."
"Ptáci? A kde jsou?" divil se vítr.
"Schovali se před tebou v našich zelených větvích, protože se báli, že jim potrháš peří. Foukal jsi totiž hrozně silně."
"Hned zafoukám ještě silněji," rozzlobil se vítr. "Tak silně, že otrhám všechno listí a vyženu všechny ptáky z lesa. A pak už nikdo nebude říkat, že ptáci zpívají lépe než já."
Tohle vítr prohlásil a hned začal oškubávat se stromů listí a vyl při tom, jak mohl nejsilněji:
 
"Ptačí zpěv já nemám rád,
tak jdu listí oškubat."
A tu se ptáků zastaly duby:
"Nedovolíme, aby vítr oškubal naše listí, protože by ptáci ztratili úkryt", řekly odhodlaně. A tak pevně držely listí ve větvích, že ho vítr opravdu nemohl servat. Celý podzim foukal a škubal, foukal a škubal - a nic. V říjnu neurval ani jeden dubový list, v listopadu taky ani jediný. Dokonce ani v prosinci se mu to nepodařilo.
 
I když přišla krutá zima
a přinesla silný mráz,
dub své listí pevně třímá,
dub své listí nesetřás.
I když přišel silný mráz,
dub své listí nesetřás.
Dubové listy se zkroutily, svraskaly a zešedly od jinovatky a mrazu, ale ani vítr ani zima listí z dubu nemohly shodit. A každého dne sedali na větvích pod ochranou dubového listí ptáci a veselou písničkou děkovali dubům za to, že jim poskytly útočiště a ochránily je před zimou a větrem.
 
Tak to bylo kdysi a tak je to i doposud. Od listopadu až do května, kdy jiné stromy nemají už ani lístek, duby pevně, nejpevněji jak můžou drží své svraskalé a větrem pokroucené listí na větvích a snaží se neztratit ani jeden list. A každým rokem vyhrávají válku s větrem a zimou a ptáci jim za to děkují svým cvrlikáním a okřídlenou písničkou:
 
"Duby i dubové proutí
do trubiček listí kroutí,
kroutí, krabatí a svíjí,
ptáci se v tom listí skryjí.
Pak se, větře, marně chlub
ptáky v listí schoval dub.
 
Díky dubům kabrňákům
neublíží zima ptákům.
On to není žádný omyl,
jakou sílu mají stromy:
Vítr fouká na sto trub,
ale válku vyhrál dub!"
 
- povídání o příběhu a na vycházce si všimněte stromů dubů,aby je děti poznaly
- rytmizace,vytleskávání,poznávání začátečního písmena slov a mohou se již děti učit poznávat poslední písmenko slova.

Logopedická cvičení:
zopakujte si cvičení na rozcvičení jazyka z minulého týdne
dechová cvičení - pravidelná nadechnutí
artikulační cvičení - šššššš(šumění lesa),foukání větru fíííííííííí - držet horní zuby proti dolnímu rtu

Estetická výchova:
Na vycházce s dětmi nasbírejte různé barevné listí a plody,našky a pod. a vyrobte si podzimního skřítka.

ÚKOLY NA TÝDEN 2. - 6. 11.   
Téma: Vítr fouká, draka houpá
 
Pondělí 2. 11. 
- seznámení se základními geometrickými tvary (kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník)
Co budete potřebovat: čtvrtky, tužku, nůžky, mouka
- na jednotlivé čtvrtky dětem předkreslete kruh, čtverec, trojúhelník a obdélník
- děti mají za úkol tvary pojmenovat a vystřihnout
- vystřihnuté tvary přejíždějte prstem po jejich stranách
- vysypte dětem trochu mouky a nechte je do ní namalovat všechny tvary
Vystřihnuté tvary si doma někde vystavte a občas dítě vyzkoušejte.
 
Úterý 3. 11.
- báseň s pohybem
Podívejte milé děti, (postavíme se, zakloníme hlavu a ruce dáme k očím, vhlížíme pomyslného draka)
co tam na obloze letí. (jednou rukou ukazujeme na draka)
Je to papírový drak, (stoj rozkročný, vzpažíme. Poté ruce pomalu upažujeme a připažujeme ve tvaru draka)
vyletěl až do oblak. (upažíme, nakloníme tělo na jednu stranu a běháme po místnosti)
Létá si to mezi draky, (provádíme stejný cvik, jen s úklonem na druhou stranu)
zamávejte na něj taky. (na pomyslného draka zamáváme)
 
Středa 4. 11.
- přečtěte dětem pohádku o pyšném drakovi
- vysvětlete dětem neznámé pojmy např. co znamená být pyšný
- dávejte dětem otázky, zda dobře poslouchaly např. jak se jmenoval kluk v pohádce
- nechte příběh děti přeříkat


 
Čtvrtek 5. 11.
Co budete potřebovat: barevné papíry, čtvrtku, tužku, nůžky, lepidlo
- vystřihněte dětem nebo jim předkreslete a nechte vystřihnout samotné z barevných papíru geometrické tvary
- děti mají za úkol dle své fantazie poskládat a nalepit tvary na čtvrtku
 
Pátek 6. 11.
- věnujte čas procházkách v přírodě
- pozorování podzimního počasí
- pouštění draků
- sbírání kaštanů, žaludů, šípků, listí
- můžete si vyrobit draka z přírodního materiálu

ÚKOLY NA TÝDEN 16. - 20. 11.  
Téma: Za zvířátky do lesa
 
Pondělí 16. 11. 
- přečtěte dětem pohádku „Boudo, budko“
- děti mají za úkol zapamatovat si dějovou posloupnost zvířat o kterých se v pohádce píše
- můžete si pohádku zdramatizovat pomocí loutek, plyšáků nebo obrázků

Na paloučku uprostřed lesa stála krásná, malá, dřevěná chaloupka. Jednoho dne šla kolem myška.
Postavila se před ní a povídá: „Jé, to je krásná chaloupka. V takové bych také chtěla bydlet. Zaklepu a zeptám se, zda bych v ní také mohla bydlet.“
Myška zaklepala a zeptala se: „Boudo budko, kdo v tobě přebývá?“
Nikdo se neozval. Myška vešla dovnitř a pěkně se v chaloupce zabydlela.
O několik dnů později skákala přes palouček žabka.
Zastavila se a povídá: „Jé, to je krásná chaloupka. V takové bych také chtěla bydlet. Zeptám se, zda bych v ní také mohla bydlet.“
Žabka zaklepala a zeptala se: „Boudo budko, kdo v tobě přebývá?“
A chaloupky se ozvalo: „Já myška Hryzalka. A kdo jsi ty?“
„Já jsem žabka Kuňkalka. Mohla bych tu s tebou bydlet?“
„Pojď, budeme bydlet spolu, bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic.“
A tak tam spokojeně bydlely spolu.
Zanedlouho hopkal kolem zajíček. Zastavil se a povídá: „Jé, to je krásná chaloupka. V takové bych také chtěl bydlet.“
Zaklepal a říká: „Boudo budko, kdo v tobě přebývá?“
„Já myška Hryzalka, já žabka Kuňkalka a kdopak jsi ty?“
„Já jsem zajíček Ušáček. Mohl bych tu s vámi bydlet?“
„Jistě zajíčku, pojď k nám, bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic.“
Šel kolem medvěd a uviděl chaloupku. Zastavil se a povídá: „Jé, to je krásná chaloupka. V takové bych také chtěl bydlet.“
Zaklepal a říká: „Boudo budko, kdo v tobě přebývá?“
„Já myška Hryzalka, já žabka Kuňkalka, já zajíček Ušáček a kdopak jsi ty?“
„Já jsem medvěd Křivošlap a chtěl bych s vámi bydlet.“
Zvířátka se podívala z okna chaloupky a uviděla velkého medvěda. I ulekla se.
Medvěd na nic nečekal a otevřel dvířka chaloupky. Jak chtěl vlézt dovnitř, zbořil celou chaloupku.
Zvířátka se polekala a utekla zpátky do svých pelíšků.

 
Doplňující otázky:
- Která zvířátka a v jakém pořadí v pohádce vystupovala?
- Kolik zvířátek v pohádce vystupovalo?
- Kdo přišel poslední a co provedl?
- Proč medvěd zvířátkům domek zboural?
- Proč zvířátka hledala domeček?
- Jak myslíš, že se cítila zvířátka v domečku?
- Jak myslíš, že se cítil medvěd, když domeček zbořil?
- Co to znamená dávat pozor a být opatrný a ohleduplný? 

Úterý 17. 11.
- tvořivá hra
- děti mají za úkol dle své fantazie postavit zvířátkům zbouraný domek
- doma: využijte kostky, lego, nábytek, látky apod.
- venku: využijte klacky, listí, mech, kůra apod.
- nechte děti pracovat samostatně, pokuste se co nejméně pomáhat, pokud jim něco nepůjde (např. připevnit k sobě nějaké materiály) dejte dětem prostor, aby problém vyřešily samy
NENÍ DŮLEŽITÝ VÝSLEDEK, ALE PROCES
 
Středa 18. 11.
- logopedické cvičení
- děti můžou pohádku přeříkat samy a přidat zvuky na rozhýbání mluvidel 
 
V poli stála budka. Přiběhla k ní myška Hryzalka (íííííí), zaťukala (ťuk, ťuk) a zavolala: „Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?“ Ale nikdo se neozval. Myška tedy vlezla do budky a zůstala v ní. Přiskákala žába Kuňkalka (vyplazovat jazyk). „Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?“ „Já, myška Hryzalka (íííííí). Kdo jsi ty?“ „Žába Kuňkalka.“ (vyplazovat jazyk) „Pojď, můžeš zůstávat se mnou!“ I přistěhovala se žába k myšce a žily v budce spolu. Přihopkoval zajíc (zuby na sebe a cvakat): „Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?“ „Já, myška Hrybalka (ííííí), a žába Kuňkalka (vyplazovat jazyk). A kdo jsi ty?“ „Zajíček Ušáček.“ (zuby na sebe a cvakat) „Pojď také k nám!“ Tak tam žili spolu tři. Tu se přišoural medvěd. (brum, brum) „Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?“ „Já, myška Hryzalka (ííííí) a žába Kuňkalka (vyplazovat jazyk) a zajíček Ušáček (cvakat zuby). A kdo jsi ty?“ „Já jsem medvěd Křivošlap!“ (brum, brum) A medvěd tláp, šláp a bác, rozšlapal budku! Všichni se rozutekli do svých pelíšků.
 
Čtvrtek 19. 11.
- pomocí básničky se s dětmi naučte namalovat domeček
- nejdříve trénujte tužkou, poté můžete domeček namalovat a vybarvit vodovkami či temperami
- k domečku můžete domalovat zvířátka, která vystupují v pohádce „Boudo, budko“
POZOR na správné držení pastelky a štětce! 

https://lh3.googleusercontent.com/wSP9EYokLVlt-wdfGKLDaLuW4zyELGvXXmXrRi0KZG9VgC5jWjmLPQq333DdkgJiq-Eqjw=s85

Pátek 20. 11.
- hra rozvíjející sluchovou paměť
Co budete potřebovat: xylofon, tamburínu, triangl, jiný hudební nástroj, popřípadě hrnec a vařečku
- Děti mají zavřené oči a pozorně poslouchají kolikrát ťuknete (maximálně do deseti) na hudební nástroj. Děti mají za úkol uhádnout správný počet.
- Určete dětem počet kolikrát mají ťuknout na hudební nástroj.
- Můžete procvičit rytmické cítění. Děti po Vás budou opakovat vyťukaný vzor.
 
ÚKOLY NA TÝDEN 23. - 27. 11.  
Téma: Za zvířátky do lesa
 
Pondělí 23. 11. 
- povídejte si o tom, co vidíte na obrázku
Otázky:
Co je les?
Jaké máme plody lesa?
Které zvířátka můžeme potkat v lese?
Jak si představujete les?
Co do lesa patří a nepatří?
Jak správně se chováme v lese?
Kdo se o les stará?
Co jí zvířátka z lesa (mrkev, kaštany, bukvice, žaludy, tráva, šípek, šiška)


Úterý 24. 11.
- procházka do lesa
- hledejte věci, o kterých jste si povídali na obrázku a prozkoumejte, jak ve skutečnosti vypadají
- doneste zvířátkům do krmelce z domova něco dobrého
- poučte děti, jak se v lese chovat (nekřičíme, abychom zvířata nevyplašili, nezahazujeme odpadky, nechodíme mimo lesní cesty nebo hluboko do lesa, kde to neznáme) 

Středa 25. 11.
- výtvarná činnost
Co budete potřebovat: čtvrtku, tužku, nůžky, tempery, houbičku na nádobí, rozinky/fazole, lepidlo
Postup:
tužkou nakreslete na čtvrtku strom a vystřihněte ho              
houbičkou nanášejte barvu na strom
nalepte na strom rozinky, fazole nebo zmuchlané kuličky papíru, které představují šišky


https://www.vytvarne-navody.cz/wp-content/uploads/2014/11/listopad5-630x315.jpg
 
Čtvrtek 26. 11.
- hádanky pro děti 
- uhádnuté zvíře mají děti za úkol vytleskat po slabikách, popřípadě určit začínající písmeno ve slově 


Pátek 27. 11.
- pracovní list
- vybarvi správný počet teček jako je zvířátek na obrázku ÚKOLY NA TÝDEN 30. 11. - 4. 12.  
Téma: Těšíme se na Mikuláše
 
Pondělí 30. 11. 
- rozhovor na téma Mikuláš, čert a anděl
Cíl: uvědomění hodnot (dobro a zlo, pozitivní sebepojetí, důvěra a bezpečí)
Otázky:
Jaké jsou jejich povahové rysy?
Kdy za námi přichází?
Jak myslíš, že vypadají? (Mohou nakreslit na papír)
Kdo je Mikuláš a proč nás obdarovává?
Vymysli něco, za co by si se mohl/a pochválit! (např. pomáhám doma, uklízím si po sobě, umím poprosit/poděkovat/omluvit se)
Vymysli něco, co se ti nepovedlo, co jsi udělal/a špatně! (vztekal/a jsem se při oblékání, ublížil/a jsem kamarádovi/sourozenci, nechtěl/a jsem si uklidit po sobě hračky)
Úkol: Namaluj na papír sebe, jak děláš něco hezkého, co by druhým nebo tobě udělalo radost.
 
Úterý 1. 12.
- báseň
- naučte se s dětmi krátkou báseň o Mikulášovi 

„Mikuláši, Mikuláši, neber sebou čerty radši,
vezmi s sebou anděly, ti nám něco nadělí.
Čert nosí pytel a metlu, myslí si, že se ho leknu.
Dělá na mě bu bu bu, já se ho bát nebudu.“
 
Středa 2. 12.
- výtvarná činnost
Co budete potřebovat: barevné papíry, tužku, nůžky, lepidlo
Postup: předkreslete dětem na papír stejně široké pruhy, děti mají za úkol pruhy vystřihnout a slepit k sobě, aby vznikl řetěz pro čerta

https://mkczimgmodrykonik.vshcdn.net/yY3cH2kn9vK_s1600x1600.jpg 

Čtvrtek 3. 12.
- pracovní list
Co budete potřebovat: pracovní list, tužku, pastelky
POZOR NA SPRÁVNÉ DRŽENÍ TUŽKY!

https://i.pinimg.com/originals/0c/ed/7f/0ced7fc53a864e1b5d56745b64e1e80e.jpg 

Pátek 4. 12.
- procházka po městě nebo svém okolí
- pozorujte změny v přírodě a vysvětlete si je (zamrzlá auta, brzo se stmívá, ranní jinovatka, lidé se více oblékají)
- všímejte si, jak si lidé zdobí své domy vánočními dekoracemi
- navštivte náměstí nebo náves v místě bydliště a prohlídněte si vánoční stromeček a další výzdobu 


 

PLÁNOVANÉ AKCE:

22. leden 2021 - 12. únor 2021
INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ
RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ (to jsou děti narozené 31. 8. 2015 a dříve), KTEŘÍ UVAŽUJÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, SE O VHODNOSTI ODKLADU MOHOU PORADIT S TŘÍDNÍMI UČITELKAMI, KTERÉ JIM PŘÍPADNĚ SDĚLÍ KONTAKTY NA PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY, KTERÉ VYŠETŘENÍ NA ŠKOLNÍ ZRALOST REALIZUJÍ.
 
JIŽ NYNÍ DÁVAJÍ NĚKTERÉ PORADNY TERMÍNY VYŠETŘENÍ NEJDŘÍVE NA ZAČÁTEK BŘEZNA, PROTO JE NUTNÉ SI VYŠETŘENÍ ZAJISTIT CO NEJDŘÍVE - POKUSTE SE PROSÍM S UČITELKAMI NA TŘÍDÁCH DOMLUVIT NEJPOZDĚJI DO 12. 2. 2021, ABY MĚLY DĚTI TERMÍN VYŠETŘENÍ DŘÍVE, NEŽ BUDOU ZÁPISY DO ZŠ, KTERÉ BÝVAJÍ ZAČÁTKEM DUBNA.
AKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY:

12. duben 2019
Balónkovo-kouzelnické představení
cena: 50,-Kč
Kde: MŠ Smetanova

9. duben 2019
Divadlo Zvoneček
"Jarní pohádka"
cena: 50,-Kč
Kde: MŠ Smetanova

29. březen 2019
Návštěva ZŠ Bavorovská

28. březen 2019 - 14.00 hodin
Vítání občánků
Kde: Měú Vodńany

27. březen 2019
Návštěva ZŠ Alešova
Foto #1
Foto #2
Foto #3
Foto #4
Foto #5
Foto #6
Foto #7
Foto #8
Foto #9
Foto #10

26. březen 2019 - 14.00 hodin
Vítání občánků
Kde: Měú Vodńany

22. březen 2019 - 9.45 hodin
Návštěva CSP
Kde: Vodňany CSP

20. březen 2019 - 9.00 hodin
Pohádkové čtení
Pohádku přijde dětem přečíst pan starosta měssta Vodňany pan Milan Němeček.
Kde: MŠ Smetanova

19. březen 2019
Divadlo Luk
"Medvíďata"
cena: 50,-Kč
Kde: MŠ Smetanova

6. březen 2019 - 9.30 hodin
Karneval
Kde: Třída Rybiček

1. březen 2019 - 10.00 hodin
Sport a hry
Kde: KD Vodňany

14. únor 2019
Huga a Fugo
"Sám doma"
cena: 45,-Kč
Kde: MŠ Smetanova

12. únor 2019 - 9.45 hodin
Návštěva CSP
Kde: Vodňany CSP

Pozor- 4.2.Nejedeme do Solné jeskyně
4. únor 2019 - 8. duben 2019
Solná jeskyné
Kde: Písek

22. leden 2019 - 9.15 hodin
Mláďata z DINOPARKU
Kde: České Budéjovice

21. leden 2019 - 9.45 hodin
Návštěva CSP
Kde: Vodňany CSP

10. leden 2019 - 15.15 hodin
Informační schůzka pro rodiče předškoláků se zástupci ze základní školy
Program:
- organizace zápisů dětí do ZŠ
- co Vaše dítě do školy potřebuje
- jak usnadnit dítěti vstup do školy
- informce k "Maxíkovi"
- diskuse

ÚČAST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NUTNÁ
Kde: učebna MŠ Smetanova - 2. patro

7. leden 2019 - 8. leden 2019
TESTOVÁNÍ IQ DĚTÍ OD PĚTI LET MENSOU ČR PRO NAŠÍ MŠ ZDARMA
Mensa pořádá v naší škole testování IQ, které slouží k vyhledávání nadaných dětí. Test je neverbální a nevyžaduje předchozí znalosti, proto zjišťuje skutečnou úroveň zejména logického myšlení a dokáže odhalit nadání i tam, kde tomu např. školní výsledky neodpovídají.
 
Vážení rodiče,
společnost Mensa ČR bude v rámci spolupráce s MŠ Vodňany provádět standardizaci nového dětského testu IQ. Byli bychom rádi, kdyby se testování zúčastnily všechny děti ve věku 5 a 6 let.
Po domluvě s vedením školky Vám nabízíme možnost, dozvědět  se výsledek svého dítěte zcela zdarma (běžně stojí testování 150,-Kč). Rodiče, kteří mají o testování svého dítěte zájem, musí vyplnit papírovou přihlášku, která slouží jako souhlas zákonného zástupce se zpracováním dalších údajů dítěte – jméno, příjmení, datum narození a adresa pro zaslání výsledku. Informaci o výsledku považuje Mensa za důvěrnou a dostane ji pouze zákonný zástupce testovaného dítěte. Výsledky Vám zašleme poštou po ukončení standardizace testu, které předpokládáme v horizontu tří měsíců. Záleží pouze na Vás, zda výsledky sdělíte učitelkám na třídě, aby Vaše dítě na základě výsledků dále rozvíjely.
 
Děkujeme vám za spolupráci,
 
Lucie Měchurová
Mensa ČR 
 
pozn.: PŘIHLÁŠKY K TESTOVÁNÍ DĚTÍ DOSTANETE OD UČITELEK NA TŘÍDÁCH
 

18. prosinec 2018
Vánoce u rybiček

12. prosinec 2018
Divadlo Luk
"Pohádka z hrnčířského kruhu"
cena: 50,-Kč
Kde: MŠ Smetanova