TŘÍDNÍ UČITELKY:
 • Eva Stuchlíková - učitelka
  Eva Stuchlíková
  učitelka
 • Bc. Adéla Churáčková - učitelka
  Bc. Adéla Churáčková
  učitelka
 • Evženie Borovková - ped. asistentka
  Evženie Borovková
  ped. asistentka

UMÍSTĚNÍ TŘÍDY: hlavní budova, 1. podlaží vlevo

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna a víceúčelová místnost, o kterou se dělíme s ostatními třídami

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 24 dětí - 10 dívek, 14 chlapců

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 5 - 6,5 let

O NAŠÍ TŘÍDĚ: 
V letošním školním roce se zaměříme na úspěšný vstup do základní školy. Budeme rozvíjet dovednosti, nezbytné pro vstup do první třídy, motivovat děti k učení a trénovat řeč pomocí logopedických cvičení. Ve třídě dodržujeme pravidelný režim dne, který upevňujeme pomocí třídních rituálů. Snažíme se vytvářet harmonické a bezpečné prostředí pro každého člena třídy. Děti vedeme k samostatnosti a vzájemné spolupráci. Pro děti připravujeme aktivity pohybové, hudební, výtvarné a další. Poskytujeme prostor pro volnou hru. Řízené činnosti probíhají převážně formou prožitkového, situačního a kooperativního učení. Když nám počasí dovolí, trávíme čas vycházkou v okolí MŠ nebo na školní zahradě. Společně se vydáme objevovat svět, všechno krásné i špatné, co nám nabízí. Naučíme se, jak se v něm chovat a jak ho ochraňovat. 

Ranní rituál:
"Dobrý den, dobrý den, 
dneska máme krásný den.
Ruce máme na tleskání, 
nohy zase na běhání. 
Dobrý den, dobrý den, 
dneska zlobit nebudem."


Vážení rodiče,
vzhedem k tomu,že jsme se opět ocitli v situaci jako loni na jaře ,vaše děti jsou již předškoláci a předškolní výchova a vzdělávání je povinné,čeká nás opět distanční výuka.Budeme vám na email zasílat úkoly,které budete s dětmi plnit a až se vrátí do školky,úkoly přinesete sebou a my jim je založíme.Budeme rádi,když nám pošlete fotky jak úkoly plníte a jak se vám daří.
Těšíme se na brzké shledání.Eva ,Adéla a Evža 

ÚKOLY NA TÝDEN 5. - 9. 4. 
Téma: Velikonoce

Pondělí 5. 4.
- povídejte si o tom, co vidíte na obrázku
- hledejte symboly Velikonoc
- střídejte se v úkolech, kdo má co najít např. Najdi na obrázku řehtačku. 

https://www.zsmscista.cz/data/editor/734cs_2.jpg?gcm_date=1585675470
 
Úterý 6. 4.
- procházka po městě/vesnici
- hledání velikonočních symbolů
- jak si lidé zdobí své byty/domy o Velikonocích (opakování velikonočních symbolů)
- vyfoť se a pošli nám fotku výzdoby ve vašem městě/vesnici (např. Vodňany - u kašny, před DS) 

Středa 7. 4.
- počítání vajíček, procvičování jemné motoriky
Co budete potřebovat: obal na vejce 10ks, malá vajíčka/korálky/fazole/kamínky
- popište obal od vajec číslicemi 0-9
- nechte dítě přiřazovat správný počet vajíček/korálků/fazolí/kamínků

http://www.montessoridoma.cz/wp-content/uploads/2012/03/pocitani-vajicka5.png
 
Čtvrtek 8. 4.
- hra rozvíjející prostorovou orientaci
- dítě vybere jeden libovolný předmět např. plyšáka, kamínek, hrnek, sladká odměna apod.
1. úkol
- umístěte předmět v místnosti na viditelné místo
- dítě má za úkol předmět najít 
- můžete dítěti napovídat slovy „přihořívá, hoří“ a hru opakovat
2. úkol
- dítě má za úkol umisťovat předmět dle vašich pokynů na určitá místa
- používejte předložky - vedle, pod, na, mezi např. Dej plyšáka na židli.
- poté umisťujte předmět v prostoru na různá místa a dítě má za úkol říct, kde se předmět nachází např. Plyšák je na židli. 

Pátek 9. 4.
- výroba didaktické hračky
Co budete potřebovat: čtvrtku/karton, tužku, nůžky, vodovky, pastelky, tkanička/provázek
- na čtvrtku/karton polož svoji botu a tužkou ji obkresli
- botu vystřihni a vybarvi dle své fantazie
- udělejte dětem do hotové boty otvory na tkaničku/provázek a vytvořte zavazování
- trénujte s dětmi zavazování bot
- pomozte si básničkou 

„Nejdřív uzlík ze dvou konců,
potom na tom kratším kličku.
Pak obtočit druhým koncem,
provléknout tím očkem smyčku
- a už koukáš na mašličku.“  

„Jedna smyčka, druhá smyčka,
k tomu ještě malá klička.
Utáhni to trošičku,
ať máš hezkou mašličku.“
 

ÚKOLY NA TÝDEN 22. - 26. 3. 2021
Téma: Doprava a dopravní prostředky
Pondělí 22. 3. 
- pohybové cvičení dle obrázků a říkadel   
 
Mašina  
Jede, jede mašina,
z Pardubic až do Zlína.
S radostí a kuráží,
míjí všechna nádraží.
 
 
 
Sunutí vpřed v sedu na zemi
Posadíme se rovnými zády a nataženýma nohama. Paže pokrčíme v loktech, ruce sevřeme v pěsti. Pěstmi opisujeme kruhy vpřed a napodobujeme tak práci kol vlaku. Odrážíme se od země střídavě pravou a levou hýždí a tím postupujeme vpřed.
 
Letadlo
To je ale prima den,
dnes poletím letadlem.
Poletím až do Afriky,
natrhám tam sladké fíky.
 


Záklony páteře
Ležíme na břiše, ruce jsou složené pod čelem. Zvedáme hlavu a složené ruce. Ruce natáhneme do stran, pohled směřuje k zemi, natažené paže představují křídla letadla.
 
Kolo
S klukama vždy po škole,
závodíme na kole.
Do pedálu směle šlapem, uháníme vpřed,
dnes objedem naše město, zítra celý svět.
 
 
 
Šlapaní na kole
Ležíme na zádech, nohy jsou zvednuté a šlapeme na kole. Rukama si můžeme podepřít zvednuté boky.
 
Mávání
Zamávám ti z okna vláčku,
chci navštívit spolužačku,
jedu za ní na výlet,
večer budu zase zpět.
 

 
Uvolňování zápěstí
Paže natáhneme před sebe. Ruce držíme dlaněmi před dolů, vztyčujeme je v zápěstích (hřbety přitáhneme co nejblíže k předloktí) a následně sklápíme dolů
 
Úterý 23. 3.
- hra na semafor
Co budete potřebovat: 3x papír A4, tužku, nůžky, pastelky (červenou, žlutou a zelenou)
- předkreslete dětem na každý papír jeden co největší kruh
- děti mají za úkol kruhy vystřihnout a každý vybarvit jinou barvou (červenou, žlutou a zelenou)
- nechte dítě sestavit z vytvořených kruhů semafor a vysvětlit, co která barva na něm znamená (jak se mají řidiči a účastníci provozu zachovat)
- poté si můžete zahrát hru na semafor
Hra semafor: při zvednutí určité barvy dítě plní povely, podle domluvených pravidel např. červená - sednou na bobek, žlutá - stoupnout, zelená - dát ruce nad hlavu 
 
Středa 24. 3.
- výroba lodičky z papíru
Co budete potřebovat: bílý či barevný papír A4
. zkuste podle návodu složit papírovou lodičku (začátek skládání čepice děti zkoušely již ve školce)
- skládejte svoji lodičku vedle dítěte, ať jednotlivé kroky kopíruje
- hotovou lodičku můžete poslat po řece, ve vaně nebo nalepit na čtvrtku a dále výtvarně zpracovat dle fantazie  
- dechové cvičení: děti posouvají lodičku po zemi/vodě výdechem
Návod: https://www.prosikulky.cz/navod-papirovou-lodicku
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=gdNGxkePu2Q

 
Čtvrtek 25. 3.
- pracovní list
Co budete potřebovat: pracovní list, tužku, pastelky

https://www.msvrapicka.cz/obrazek--40418
 
 
Pátek 26. 3.
- výlet do města
- pozorujte dopravní situace, chování všech účastníků provozu (auta si dávají přednost, na přechodu se rozhlédnout)
- připomínejte si jaké musíme dodržovat povinnosti a jaká platí pravidla (jezdí se na pravé straně, dopravní značky, přecházíme na přechodu, připoutání v autě, helma na kole)
- upozorňujte na nebezpečí, které nám na silnicích hrozí, na která si musíme dávat pozor (nezodpovědní řidiči, zvířata, špatný stav silnic)
- vyhledejte ve svém okolí semafor, železniční přejezd, přechod pro chodce, dopravní značky

ÚKOLY NA TÝDEN 8. - 12. 3. 2021 
Téma: Petrklíč, zima už je pryč
Pondělí 8. 3. 
- naučte se básničku „Petrklíč“
- pro rychlejší zapamatování spojte báseň s pohybem

„Není, není ze železa, (otáčíme zápěstím, jako že není)
přece je to klíč.
Otevírá bránu k jaru, (předvádíme odemykání)
je to petrklíč.
Petrklíč, petrklíč, (zvednete ukazováček jako pozor)
zima už je pryč.
Petrklíč, petrklíč,
od jara je klíč.“ (předvádíme odemykání)
 
- vysvětlete si rozdíl mezi klíčem (vyrobil člověk z kovu) X petrklíč/prvosenka jarní (rostlina symbolizující začátek jara, odemyká bránu k jaru)
- ukažte si petrklíč na obrázku/v přírodě 

Úterý 9. 3.
- ukažte si petrklíč na obrázku, popřípadě živou rostlinu
- pojmenujte si jednotlivé části (kořen - stonek - list - květ)
- spočítejte kolik má listů
- jaké má barvy
- co petrklíč všechno potřebuje, aby mohl vyrůst (slunce/teplo, vodu, půdu/živiny)

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/p8ah-F5NpLwyAG7gtIIZ84vpB9DCWFLPluky6mbeEV-BREY3cHjQ4oPbW8tdA1eNaKUB2Aze9jxfPTFrCQjuru_sdBtXzeZbULZfLKVQRtsKNLTyZsnV
 
- pracovní list zaměřený na posloupnost
Co budete potřebovat: pracovní list, nůžky, lepidlo, pastelky

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/2YImmx49EOlEwddYIlxKGLFg76EmUhCMq6GAT-vE-2R5AB02IpunauSKnFD_TqVjvTWzUijzM9IXqL3VSZyMXcBsl6IofnMZ1iUTkAyvumpPHX8NkGjdkKol_Utyav12yDj7BPBDLCm-U-2AQg
 
Středa 10. 3.
- najděte doma několik klíčů max. 10
- porovnávejte klíče podle velikosti
- rozlišujte malý X velký
- přiřazujte počet klíčů k na papíře napsaným číslicím
- počítejte sady klíčů
výtvarná činnost
- podle vzoru jednoho z klíčů tužkou předkreslete (nebo nechte děti předkreslit) tvar klíče
- děti mají za úkol klíč obtáhnout černou fixou/vodovkami/tuží
- vnitřek klíče si mohou ozdobit dle své fantazie např. mohou vybarvit pastelkami/vodovkami, polepit samolepkami/těstovinami/fazolemi, namalovat do něj prvosenku jarní/petrklíč  

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/Uocav5P6Fm76irD26aIs9VzS9erd6dsiwsULczDEycFTDc6vo7GOo2W2YiesYMqQ94a4sGWsKgc-cuMTyZkhYMWL-TQKu4m-lDZLO-G2xlTW7YcMBlU8P4RLqCKPX-3kaA11vb7o9iRcHUMVTn7N73MR6auTFOlStBAMY-4

Čtvrtek 11. 3.
- pracovní list
Co budete potřebovat: pracovní list, tužku
- začněte nakreslením stejného počtu teček
- pokud dítě nezná číselnou řadu, před-čárkujte správná čísla do kolonky, dítě bude mít za úkol číslici obtáhnout a tím čárky spojit 

 https://i.pinimg.com/originals/72/dc/96/72dc96e30b1b6ffd6d67edb333fc02c3.png 
 
Pátek 12. 3.
- procházka po městě/lese/okolí
- pozorování jarního počasí a znaků
- můžete dětem pokládat otázky na pravdu a lež např. na jaře přilétají čápi (pravda), na jaře padá listí (lež)
- pokud cestou najdete jarní květiny, pojmenujte si je  
tvořivá práce
- najděte v přírodě pár dřevěných klacíků
- děti mohou klacíky pomocí škrabky na brambory oškrabat
POZOR: vždy škrabat směrem od sebe
- z oškrabaných klacíků a dalších přírodnin mohou děti tvořit/stavět dle své fantazie

https://venzarovi.cz/wp-content/uploads/2020/11/125206708_390740935620951_8814094701479341850_n-970x1293.jpg
 


 
 

PLÁNOVANÉ AKCE:

21. květen 2021 - 8.00 hodin
Fotografování třídy
Na společné fotografování dejte svým dětem vhodné oblečení, děkujeme. Za špatného počasí se budeme fotografovat uvnitř.
V případě objednávky většího počtu fotografií hlaste počet učitelkám na třídě.
Cena fota 40,- Kč
Kde: zahrada MŠ Smetanova

27. květen 2021 - 9.00 hodin
Letová ukázka dravců a sov

Již poněkolikáté k nám zavítá sokolník Miloslav Vondruška se svými cvičenými dravci.
Vstupné 50,- Kč

 


Kde: zahrada MŠ Smetanova

7. říjen 2021 - 9.00 hodin
Hudební divadlo Bambini
"Jak krtek písničku našel" -Pohádka ve které krteček ztratil písničky i kamarády, a rád by je s pomocí dětí zase našel.
Vstupné: 50,- Kč
Kde: MŠ SmetanovaAKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY:

15. duben 2019
Velikonoce u Rybiček

13. duben 2019 - 9.00 hodin
Velikonoční vystoupení v KD
Kde: KD Vodňany
Foto #1
Foto #2
Foto #3
Foto #4
Foto #5
Foto #6
Foto #7
Foto #8
Foto #9
Foto #10
Foto #11

12. duben 2019
Balónkovo-kouzelnické představení
cena: 50,-Kč
Kde: MŠ Smetanova

9. duben 2019
Divadlo Zvoneček
"Jarní pohádka"
cena: 50,-Kč
Kde: MŠ Smetanova

29. březen 2019
Návštěva ZŠ Bavorovská

28. březen 2019 - 14.00 hodin
Vítání občánků
Kde: Měú Vodńany

27. březen 2019
Návštěva ZŠ Alešova
Foto #1
Foto #2
Foto #3
Foto #4
Foto #5
Foto #6
Foto #7
Foto #8
Foto #9
Foto #10

26. březen 2019 - 14.00 hodin
Vítání občánků
Kde: Měú Vodńany

22. březen 2019 - 9.45 hodin
Návštěva CSP
Kde: Vodňany CSP

20. březen 2019 - 9.00 hodin
Pohádkové čtení
Pohádku přijde dětem přečíst pan starosta měssta Vodňany pan Milan Němeček.
Kde: MŠ Smetanova

19. březen 2019
Divadlo Luk
"Medvíďata"
cena: 50,-Kč
Kde: MŠ Smetanova

6. březen 2019 - 9.30 hodin
Karneval
Kde: Třída Rybiček

1. březen 2019 - 10.00 hodin
Sport a hry
Kde: KD Vodňany

14. únor 2019
Huga a Fugo
"Sám doma"
cena: 45,-Kč
Kde: MŠ Smetanova

12. únor 2019 - 9.45 hodin
Návštěva CSP
Kde: Vodňany CSP

Pozor- 4.2.Nejedeme do Solné jeskyně
4. únor 2019 - 8. duben 2019
Solná jeskyné
Kde: Písek

22. leden 2019 - 9.15 hodin
Mláďata z DINOPARKU
Kde: České Budéjovice

21. leden 2019 - 9.45 hodin
Návštěva CSP
Kde: Vodňany CSP

10. leden 2019 - 15.15 hodin
Informační schůzka pro rodiče předškoláků se zástupci ze základní školy
Program:
- organizace zápisů dětí do ZŠ
- co Vaše dítě do školy potřebuje
- jak usnadnit dítěti vstup do školy
- informce k "Maxíkovi"
- diskuse

ÚČAST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NUTNÁ
Kde: učebna MŠ Smetanova - 2. patro

7. leden 2019 - 8. leden 2019
TESTOVÁNÍ IQ DĚTÍ OD PĚTI LET MENSOU ČR PRO NAŠÍ MŠ ZDARMA
Mensa pořádá v naší škole testování IQ, které slouží k vyhledávání nadaných dětí. Test je neverbální a nevyžaduje předchozí znalosti, proto zjišťuje skutečnou úroveň zejména logického myšlení a dokáže odhalit nadání i tam, kde tomu např. školní výsledky neodpovídají.
 
Vážení rodiče,
společnost Mensa ČR bude v rámci spolupráce s MŠ Vodňany provádět standardizaci nového dětského testu IQ. Byli bychom rádi, kdyby se testování zúčastnily všechny děti ve věku 5 a 6 let.
Po domluvě s vedením školky Vám nabízíme možnost, dozvědět  se výsledek svého dítěte zcela zdarma (běžně stojí testování 150,-Kč). Rodiče, kteří mají o testování svého dítěte zájem, musí vyplnit papírovou přihlášku, která slouží jako souhlas zákonného zástupce se zpracováním dalších údajů dítěte – jméno, příjmení, datum narození a adresa pro zaslání výsledku. Informaci o výsledku považuje Mensa za důvěrnou a dostane ji pouze zákonný zástupce testovaného dítěte. Výsledky Vám zašleme poštou po ukončení standardizace testu, které předpokládáme v horizontu tří měsíců. Záleží pouze na Vás, zda výsledky sdělíte učitelkám na třídě, aby Vaše dítě na základě výsledků dále rozvíjely.
 
Děkujeme vám za spolupráci,
 
Lucie Měchurová
Mensa ČR 
 
pozn.: PŘIHLÁŠKY K TESTOVÁNÍ DĚTÍ DOSTANETE OD UČITELEK NA TŘÍDÁCH