TŘÍDNÍ UČITELKY:
 • Věra Macháčová - učitelka
  Věra Macháčová
  učitelka
 • Andrea Sládková - učitelka
  Andrea Sládková
  učitelka
 • Mgr. Ivana Kašová - ředitelka
  Mgr. Ivana Kašová
  ředitelka
 • Bc. Monika Veselá - ped. asistentka
  Bc. Monika Veselá
  ped. asistentka
 • Bc. Vladimíra Šmídová - ped. asistentka
  Bc. Vladimíra Šmídová
  ped. asistentka

Milé děti a rodiče,

protože dle nařízení vlády jsou MŠ uzavřené, nemůžeme se vídat ve školce, jak jsme zvyklí. Budeme však na webové stránky naší třídy vkládat různé náměty na činnosti, kterými se můžete inspirovat. V kontaktu je možné být také přes e-mail: msracci@seznam.cz. Sem můžete vkládat vypracované úkoly, fotky či dotazy. 

Doufáme, že se opět brzy shledáme! Zdraví paní učitelky z třídy Ráčků.


Nejdříve bychom rády poděkovaly všem, kteří na náš třídní e-mail zaslali fotky s pozdravem či vyhotovenými úkoly, a můžeme se pustit na další téma, kterým je:

MÁME SE RÁDI S MÁMOU A TÁTOU

Je to neuvěřitelné, ale už nám začal další měsíc v roce. Měsíc, kdy všechno kvete, voní, slunce svítí a naše milované maminky slaví "SVÁTEK MATEK". Ano, je to KVĚTEN.

1. Upevňovat vztahy dětí se svými rodiči a prarodiči
- povídejte si společně o tom, kdo s vámi doma bydlí, kdo co dělá, kde bydlí ostatní příbuzní
- veďte děti k tomu, aby si uvědomily, jak mají rodičům i prarodičům pomáhat, jak správně upevňovat dobré vztahy a vést je k úctě vůči věku a stáří

2. Vystihnout figuru lidské postavy se všemi detaily
- nakreslit či namalovat MAMINKU
- pokuste se nakreslenou nebo namalovanou postavu vystřihnout
- modelování postavy z částí v celek
- využijte různých prvků materiálů k sestavení postavy (knoflíky, kamínky, větvičky, špejle, kousky látky, vlnu...)

3. Básnička
- zapamatovat si text básně
- správně vyslovujte hlásky
- přednášejte hlasitě, ať vás všichni slyší
- vyzkoušejte si básničku vytleskat, zadupat, pleskat na kolena nebo vyťukat - rozdělujte správně slova na slabiky

KYTIČKA PRO MAMINKU
Kytička je bílá,
maminka je milá.
Ke kytičce přivoníme,
k mamince se nakloníme.
Hubičku ji dáme,
že ji rádi máme. 

4. Píseň
- zazpívejte si píseň "Naše máma" https://www.youtube.com/watch?v=xTvhlSgOf2I
- jestli máte doma nějaký hudební nástroj, využijte jej k doprovodu nebo alespoň užijte rytmické nástroje a zahrajte si "NA KAPELU"

Uhodneš hádanku?
Vaří, pere, žehlí, šije,
koupe děti, hrnky myje,
odpovídá na otázky,
dává pusy z velké lásky.
Kdo je to? (maminka)

5. Dárek
- nezapomeňte, že v neděli budou mít všechny maminky "SVÁTEK MATEK"
- vyrobte třeba s tatínkem nebo se sourozencem nějaký dárek (korálky, květiny, srdíčka, přáníčka...)
Tip na výrobu přáníčka zde: https://cz.pinterest.com/pin/479563060319797260/


Věříme, že se všem dárek pro maminku podaří. Nezapomeňte na babičky - také vás mají rády. 
PL naleznete ve fotogalerii
VĚRA + ÁJA + MONIKA + VLAĎKA


Na MÚ ve Vodňanech ve vestibulu se bude konat od 1. 6. výstava prací, výtvorů či fotografií dětí z MŠ v době uzavření MŠ. Pokud se budete chtít některým obrázkem, který jste o distanční výuce doma udělaly, pochlubit, doneste nám ho do školky. My jej předáme k vystavení. smiley


MÁME RÁDI ZVÍŘATA, HLAVNĚ JEJICH MLÁĎATA

1) Rozvíjet poznatky o domácích zvířatech a jejich mláďatech
- pokuste si společně vzpomenout, jaká znáte zvířata
- vyberte z nich domácí zvířata
- řekněte si, jak se jmenují, kde žijí, čím se živí, co nám dávají, jak se jmenují jejich mláďata
Můžete si prohlédnout následující videa: 
https://www.youtube.com/…j9M

https://www.youtube.com/…iPs

https://www.youtube.com/…XDg

2) Rozlišujte sílu, výšku a délku tónu a barvu hlasu
- zkuste mluvit zvířecí řečí
- maminka má silný hlas a mládě má tenký hlásek
- zahrajte si "JAK DĚLAJÍ"

3) Zazpívejte si
- vzpomeňte si na písničky o zvířátkách
- společně si je zazpívejte
- zopakujte si píseň "Když jsem já sloužil" https://www.youtube.com/…Wsc

4) Kreslete, malujte
- snažte se nakrestlit jakékoliv zvířátko
- nezapomeňte na všechny části jeho těla
- vymodelujte si jiné nebo stejné zvířátko, které jste nakreslily nebo namalovaly
- pokuste si namalovat křídou kuřátko a doplňte oči, zobáček, křídlo

5) Poslech pohádky
- poslechněte si pohádky o zvířátkách
- společně s rodiči reprodukujte text, který jste slyšely (svými slovy vyprávějte pomocí rodičů)
Např. zde: https://www.youtube.com/…zp8

Ve fotogalerii si opět vyberte některé úkoly. 
Nezapomeňte, že ke zvířátkům se chováme slušně, dáváme jim jíst jenom to, co mají rádi, a NEUBLIŽUJEME jim.
Posílejte nám fotky, co se vám povedlo.
Moc na vás vzpomínáme v naší třídě RÁČCI.
Věra, Ája, Monika a Vlaďka

 


JARNÍ KVÍTÍ, SLUNCE SVÍTÍ

S dětmi budeme poznávat nejznámější druhy jarních květin. 

1) Rozhovor o ročních obdobích
- charakterizujte zimu a jaro několika typickými znaky
- popište rozdíly mezi zimou a jarem

2) Prohlubovat poznatky o rostlinách
- povídejte si nad obrázky květin nebo nad květinami, které kvetou na jaře
-  pochopit správný postup při růstu květiny (nejdříve zasadíme semínko, které zaléváme. Vyroste malá rostlinka, pak je větší a větší, až nakonec vykvete.)
- využití pracovního listu "ROSTE KYTKA, KYTIČKA" (ve fotogalerii - obrázky vystřihněte, poskládejte je, jak jdou za sebou, a nalepte na pruh barevného papíru. Nakonec si jednotlivé obrázky můžete vybarvit.)
- porozumět, jaký je rozdíl mezi stromem a keřem

3) Nácvik básně
- společně se naučte text básně "SLUNCE" (ve fotogalerii)
- až zvládnete text, přidejte při říkání básně také pohyb

4) Poznávání jara všemi smysly
- pracovní list "JARO" s úkoly najdete ve fotogalerii

5) Vyhledávání správné cesty
- procvičte si cesty rovné, klikaté, dlouhé, krátké...
- najde včelička správnou cestu v labyrintu? (ve fotogalerii)

Můžete se pokusit nakreslit nebo namalovat květinu, která kvete na jaře. Udělejte si obrázek a vyzdobte si s ním pokojíček.
Nebo se můžete inspirovat zde: https://www.youtube.com/watch?v=H5gu-dz4saA
                                                         https://cz.pinterest.com/pin/7318418135420496/
Podívejte se na náš krásný květinový záhon, který najdete ve fotogalerii smiley
Ať už se počasí umoudří a začne opravdové JARO!!
To vám přeje Věra, Ája, Monika a Vlaďka.
 


MÁME RÁDI SVÉ MĚSTO
Ahoj děti, už jste si určitě prošly celé okolí vašeho bydliště, tak se společně projděte i naším městem VODŇANY.

1. Tady chodím do školky
- myslím, že nejdříve byste si mohly prohlédnout NÁMĚSTÍ SVOBODY
- najdete zde kašnu, krásně malovaný kostel, městský úřad (kdo tam pracuje), banky a obchody. Co všechno si můžeme v obchodech na náměstí koupit?
- kolik cest vede z náměstí? (Přes náměstí vede jedna a z každého rohu jich je více.)
- najděte v našem městě lékárny a polikliniku. Navštěvujete tam nějakého pana doktora?
- našly byste cestu na autobusové a vlakové nádraží?
- nezapomeňte, že cestou půjdete okolo kulturního domu a pošty
- od pošty už snadno trefíte do DDM, kam někteří z vás chodí na kroužky
- do školky už dojdete?
2. Rozdíl město x vesnice
- máme ve školce hodně kamarádů, kteří nebydlí přímo ve Vodňanech, ale v některých přilehlých vesnicích
- vzpomenete si na některý název vesnice? (Pražák, Stožice, Chelčice, Radčice...)
- život ve městě a na vesnici není stejný - vyjmenujte si rozdíly (náměstí x náves, městský úřad x obecní úřad...)
3. Společná práce
- pokuste se vytvořit:
"MŮJ DŮM"
"NAŠE MĚSTO X VESNICE"
- můžete na plochu vystříhat a nalepit např. domy, stromy apod. 
- odvážnější si mohou dům i město x vesnici postavit z krabiček
- domy i město si můžete postavit také ze stavebnice, ze které doma nejraději stavíte, nebo z geometrických tvarů
- procvičte si počet, nahoře x dole, první x poslední...
4. Zpíváme si
- nezapomínejte si zpívat - jen tak při cvičení, při pracovních činnostech...
- určitě znáte písničku o Vodňanech! O jakých městech se v této písničce ještě zpívá? 
- naše město má mnoho ulic, proto má každá své jméno:
MŠ - SMETANOVA
ZŠ - ALEŠOVA
        BAVOROVSKÁ
        VÝSTAVNÍ
PÍSECKÁ - směr město Písek
BUDĚJOVICKÁ - směr město ČB
BAVOROVSKÁ - směr město Bavorov
CHELČICKÁ - směr vesnice Chelčice
STOŽICKÁ - směr vesnice Stožice
- v jaké ulici bydlíte?
5. Orientační závod
- všechno si vyzkoušejte 
- vyjděte před dům a řekněte si: "KUDY SE DOSTANU - na náměstí, do MŠ, do ZŠ, k lékaři, do parku, do knihovny?"
- vyberte si nějaký cíl a zkuste popsat cestu (rovně, vlevo x vpravo, přes koleje, okolo KD...)
- v cíli si řekněte, jestli jste došly správně
- kdybyste potkaly lidi, kteří to ve Vodňanech neznají, pošlete je do INFOCENTRA. Kde se nachází?
- došly jste až k řece? Jak se jmenuje řeka, která protéká naším městem?
- máme tady i hodně rybníků, o které se starají vodňanští rybáři, kteří studovali na zdejší STŘEDNÍ RYBÁŘSKÉ ŠKOLE. Tam jste určitě byly už všichni, protože vedle v lese je nově postavena naučná stezka pro děti.

Mladší děti samozřejmě mohou splnit jen ty úkoly, které zvládnou.

V případě zájmu si vyberte některé pracovní listy vztahující se k tématu, které jsou vloženy ve fotogalerii.

Hodně zábavy při prozkoumávání našeho města přeje VĚRA + ÁJA + MONIKA + VLAĎKA
 SVÁTKY JARA - VELIKONOCE

Stejně jako se nyní nemůžeme vídat ve školce, tak se zřejmě nedočkáme ani chození po VELIKONOČNÍM ŘEHTÁNÍ, VYŘEHTÁVÁNÍ A ŠLUPÁNÍ. To ale nevadí. Kluci, vyšlupejte alespoň doma mamku, sestřičku, tetu nebo babičku a ony vás za to obdarují malovaným vajíčkem a barevnou stuhou na pomlázku. Nezapomeňte doma pomáhat, až bude mamka uklízet před VELIKONOCEMI, a při chvilce si zahrajte na ŠKOLKU a procvičujte si nějaké úkoly, hry, básničky, písničky...

1. seznamovat se s tradicemi VELIKONOC, rozšiřovat poznatky o zvycích a koledování
- rozhovor na téma:
VELIKONOCE
Velikonoce jsou svátky plné veselosti a hodování spojené s oslavou příchodu jara.
ŠKAREDÁ STŘEDA

 • tento den by se neměl nikdo škaredit, aby mu to nezůstalo po všechny středy v roce
 • vymetaly se komíny
ZELENÝ ČTVRTEK
 • umlkly všechny varhany a zvony - říká se, že odletěly do Říma
 • hlasy zvonů nahrazovaly řehtačky nebo klepačky
 • držel se půst, jedla se jen bezmasá jídla, zelenina či polévka z bylinek
 • hospodyně vymetly celý dům
VELKÝ PÁTEK
 • nesmělo se hýbat se zemí - proto se nekonaly žádné práce na poli
 • před východem slunce se lidé omývali v potoce, aby byli celý rok chráněni před nemocemi
BÍLÁ SOBOTA
 • končí postní dny
 • před kostely se světil oheň, kterým se pak zapálila velikonoční svíce "PAŠKÁL" - DEN SVĚTLA - popelem se sypaly pole a louky, aby dobře rodily
VELIKONOČNÍ NEDĚLE
 • příbuzní a přátelé se navštěvují, hodují a společně se veselí
 • tento den bylo také třeba barvit a zdobit velikonoční vajíčka pro nadcházející koledu
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
 • VELIKONOCE KONČÍ Velikonočním pondělím
 • je to den veselé velikonoční koledy, tradičně spojené se šleháním pomlázkou, říkanými či zpívanými přáními a malovanými vajíčky
 • kluci chodí koledovat k děvčatům a šlehat je mladými proutky, kterými jim dodají ZDRAVÍ, SÍLU A ČILOST po celý rok
 • odměnou za to dostali malované vajíčko jako symbol nového života
 • v mnoha krajích se také polévalo čerstvou vodou

 
2. procvičovat výrazný přednes, hlasitý a kultivovaný projev
- seznámení s VELIKONOČNÍMI KOLEDAMI
- pro zpestření si můžete dát pár hádanek
- můžete si je i vymyslet - pokusit se popsat předměty, aktivity apod., které se vztahují k VELIKONOCŮM

Ve fotogalerii

3. pokuste se naučit novou písničku 
- kdyby se vám to nedařilo, tak si zazpívejte společně písničky, které dobře znají děti nebo všichni doma - nezapomeňte si přibrat rytmické náčiní a udělat kapelu
Ve fotogalerii

4. nezapomínejte počítat a opakujte si
- nahoře x dole, stejně x více x méně, poznat 2 stejné kraslice, najít cestu v labyrintech
- procvičujte doma na čokoládových vajíčkách nebo na připravených obrázcích
Ve fotogalerii

5. zacvičte si kdykoliv během dne
- nezapomeňte každý cvik cvičit správně
VELIKONOCE - RANNÍ CVIČENÍ
MOTIVACE:
Já jsem zajíček Ušáček a dnes vás, děti, vezmu do Velikonoc...Tak jdeme...
POMŮCKY:
Zaječí uši- má učitelka, papírová vajíčka - pro každé dítě 1
ORGANIZACE:
Učitelka je po celou dobu v roli zajíčka
PŘIROZENÉ CVIKY:
CHŮZE - "Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný,
                 hody, hody, tralala, už si jdeme do JARA!"
BĚH - "My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci.
            Trénujeme běh a skoky, přes pařezy, přes potoky.
            Učíme se kotouly, nekoukáme na bouli."
CHŮZE V DŘEPU - "U nás máme slepiček, jak na nebi hvězdiček.
                                  A kuřátek ještě více, máme líheň na slepice."
PLAZENÍ - "Jé, děti, musíme podlézt plot..."
SKOKY - "Musíme přeskočit potůček, ale opatrně, ať se nám nevysypou vajíčka z nůše."

ZDRAVOTNÍ CVIKY:
LEH NA ZÁDECH - dýchání do břicha (vajíčko na břiše)
LEH NA ZÁDECH - zdvihání hlavy z podložky
LEH NA ZÁDECH - přednožit pravou/levou (vajíčko na břiše)
TURECKÝ SED - vzpažit a upažit (vajíčko v obou rukách)
TURECKÝ SED - předklonit, dotknout se hlavou podložky (vajíčko před tělem, hlavu položit na vajíčko)
STOJ ROZKROČNÝ - hluboký předklon (vajíčko v obou rukách)
STOJ ROZKROČNÝ - výpon na špičky a vzpažit (vajíčko v obou rukách)

Ať se vám podaří uplést pomlázku, hezky obarvit vajíčka, upéct beránky a mazance.
VESELÉ VELIKONOCE VŠEM PŘEJÍ VĚRA + ÁJA + MONIKA + VLAĎKA


 


Znám své tělo a pečuji o své zdraví

Víme, že už jsme všichni z nové nemoci unavení, ale tím více si uvědomujeme, jak důležité je pro všechny ZDRAVÍ.

1) Pojmenovat části lidského těla a znát jejich funkci
- zahrajte si hru "TO JSEM JÁ"
- popište všechny části svého těla
- pokuste se říct, co všechno můžeme každou částí těla dělat
- z částí těla sestavte obrázek POSTAVY 

2) Vést děti k uvědomování si tvaru lidské postavy
- výtvarně vyjádřit lidskou postavu - kreslení, malování, nakreslit postavu tužkou, špejlí a tuší a dodatečně vybarvit, vymalovat...
- modelování postavy z částí (koule, váleček...)

3) Spojit hledání částí svého těla s rytmem
- píseň "HLAVA, RAMENA, KOLENA, PALCE,
                                               KOLENA, PALCE,
                                               KOLENA, PALCE.
              HLAVA, RAMENA, KOLENA, PALCE,
                                               OČI, UŠI, PUSA, NOS."
- až to děti zvládnou, můžete melodii písně zrychlit, ale musí se vždy ve správnou dobu ukazovat na správnou část těla. Určitě si užijete i legraci, jako my s dětmi ve školce.
Písničku si můžete pustit zde: https://www.youtube.com/watch?v=h0XcdGIKTIY

4) Pojmenovat smyslové orgány a znát jejich funkci
- "Kde mám oči, nos, uši, jazyk a ruce" a k čemu je potřebuji?
Oči mám k vidění = ZRAK
Nos mám k dýchání, čichání = ČICH
Uši mám ke slyšení = SLUCH
Jazyk mám k mluvení a chutnání = CHUŤ
Ruce mám k práci, kreslení, chytání, sahání = HMAT

5) Posilovat zájem o své zdraví, bezpečnost a upozorňovat na nebezpečí nemoci, poranění, úrazu
- zahrajte si hru "CO BY SE STALO, KDYBY..."
Nechte děti přemýšlet, ať vytvoří jednoduchou větu s předvídáním následků nesprávného chování.
- najděte kolem sebe, co je HRANATÉ, KULATÉ, ŠPIČATÉ...
- popovídejte si s dětmi, jak můžeme různým nemocem nebo zraněním předcházet
- nezapomeňte na SPORT!
Zacvičte si, zahrajte si pohybové hry venku na čerstvém vzduchu. To je NEJZDRAVĚJŠÍ!

Jsme si vědomy, že starší děti z naší třídy zvládnou úkoly samy, ale mladším budou zřejmě více pomáhat rodiče.

Ve fotogalerii opět najdete nové úkoly a také básničky a písničky, které si můžete společně zazpívat.

Mějte se hezky, moc na vás vzpomínají VĚRA, ÁJA, MONČA A VLAĎKA.


Aktivity na období 1. 3. - 5. 3. 2021

Tento týden jsme si měli povídat o PROFESÍCH. 

 • zeptejte se rodičů, jaké je jejich povolání či jaké různé profese mohou lidé vykonávat?
 • co ke své práci potřebují?
 • proč musí dospělí chodit do práce?
 • už víte, čím byste chtěli být, až vyrostete?
 • při procházce venku pozorujte okolí a všímejte si lidí okolo vás - na ulici, na silnici, na kolejích, ve městě, v zahrádkách. Jaké je asi jejich zaměstnání?
 • zkuste si některé profese vytleskat či vydupat
 • zazpívejte si píseň "Bez práce nejsou koláče", kterou najdete ve fotogalerii
 • vyberte si jedno povolání, které se vám líbí, a nakreslete obrázek
 • naučte se básničku "Učitelka"
Hodnou paní učitelku
ve škole má každý rád.
S ní učení těžké není,
zvládáme už psaní, čtení,
umíme i počítat!

Proto jí na konci roku
zazpíváme písničku:
že jste v naší škole zdejší
učitelkou nejmilejší,
dáváme vám jedničku!
 • vypracujte si úkoly z fotogalerie


UMÍSTĚNÍ TŘÍDY: hlavní budova, 2. podlaží vpravo


PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna a víceúčelová místnost, o kterou se dělíme s ostatními třídami

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 25 dětí - 9 dívek, 16 chlapců

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 3 - 5 let

NAŠE ZAMĚŘENÍ: 
V prvních dnech se zaměříme na bezproblémovou adaptaci nově příchozích dětí. Děti budou navazovat kontakty s novými kamarády, paní učitelkami a dalšími zaměstnanci školky. U dětí budeme podporovat samostatnost při práci a sebeobsluze, ale také spolupráci s vrstevníky. Další prioritou bude "rozhýbat" děti. Vést je k radosti z pohybu, k podvědomí o významu aktivního pohybu pro zdraví. Proto nás čekají různé sportovní akce, pochoďáčky, exkurze a další aktivity.

RANNÍ RITUÁL:
"Dobrý den, děti,
ahoj, kamarádi,
máme se tu všichni rádi,
v naší školce školičce,
jsme jak ráčci v potoce.
Každé ráno, každý den,
ráčci lezou z vody ven.
Klepetama klapy, klap,
rak se vítá s každým rád."

NAŠE AKTIVITY:
- podzimní a jarní poznávací "pochoďáčky" do přírody
- divadlo v MŠ i v KD
- závěrečné školní výlety
- vánoční tvůrčí dílnička s rodiči
- besídka (Den Matek)

REŽIM DNE:
6.30h. - 8.30h. - Spontánní činnosti - volné hry, částečně řízené aktivity učitelkami, individuální práce s dětmi, tělovýchovné aktivity, cvičení s náčiním, pohybové hry, relaxace

Komunitní kruh - přivítání, pozdravení

8.40h.-9.10h. - dopolední svačina
9.10h.-9.30h. - řízené činnosti - nabídka různorodých činností
9.30h.-11.30h. - hygiena, oblékání, pobyt venku
11.30h.-12.00h. - převlékání, hygiena, oběd
12.00h.-14.00h. - hygiena, odpočinek, pohádkové čtení
14.00h.-14.30h. - odpolední svačina
14.30h.-15.30h. - odpolední činnosti

PLÁNOVANÉ AKCE:

21. květen 2021 - 8.00 hodin
Fotografování třídy
Na společné fotografování dejte svým dětem vhodné oblečení, děkujeme. Za špatného počasí se budeme fotografovat uvnitř.
V případě objednávky většího počtu fotografií hlaste počet učitelkám na třídě.
Cena fota 40,- Kč
Kde: zahrada MŠ Smetanova

27. květen 2021 - 9.00 hodin
Letová ukázka dravců a sov

Již poněkolikáté k nám zavítá sokolník Miloslav Vondruška se svými cvičenými dravci.
Vstupné 50,- Kč

 


Kde: zahrada MŠ Smetanova

7. říjen 2021 - 9.00 hodin
Hudební divadlo Bambini
"Jak krtek písničku našel" -Pohádka ve které krteček ztratil písničky i kamarády, a rád by je s pomocí dětí zase našel.
Vstupné: 50,- Kč
Kde: MŠ SmetanovaAKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY:

9. únor 2017
Návštěva loutkového divadla Pimprlata

31. leden 2017 - 9.00 hodin
Malované písničky
divadlo Zvoneček
vstupné 45,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

17. leden 2017 - 10.00 hodin
Bubnování
Prožitkové bubnování s různými typy bubnů, uvolnění těla i mysli.
Vstupné bude upřesněno.
Kde: učebna MŠ Smetanova

5. prosinec 2016
Mikulášská nadílka
Kde: MŠ Smetanova

28. listopad 2016 - 15.15 hodin
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku
Tradiční zahájení adventu s rozsvěcením stromečku, vánoční naladění při poslechu koled a básniček dětí ze všech tříd.
Jste srdečně zváni!smiley
Kde: před budovou MŠ Smetanova

23. listopad 2016 - 9.00 hodin
Ledová královna
divadlo Řimbaba
vstupné 45,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

4. říjen 2016 - 9.00 hodin
Popletené pohádky
divadlo Bambini
vstupné 40,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

4. říjen 2016 - 8. listopad 2016
Pobyt v solné jeskyni
Třída RÁČKŮ se zúčastní 6.lekcí v solné jeskyni.
Kde: Písek

19. září 2016 - 9.00 hodin
DRAVCI
Přehlídka a výcvik dravců.
Vstupné 40,- Kč
Kde: zahrada MŠ Smetanova

15. září 2016
Preventivní screeningové vyšetření zraku
Poplatek za vyšetření zraku činí 150,- Kč. Vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami.
Více informací na www.primavizus.cz
Kde: MŠ Smetanova

14. září 2016 - 15.30 hodin
Schůzka s rodiči
Zveme všechny rodiče na společnou informační schůzku (bez dětí, děkujeme! smiley​) .
Kde: učebna MŠ Smetanova

30. květen 2016 - 10.00 hodin
Povídání o sluníčku

Divadlo Matěje Kopeckého
vstupné 40,-Kč
Kde: KD Vodňany

26. květen 2016
PLAVECKÝ VÝCVIK
Kde: Prachatice

19. květen 2016
PLAVECKÝ VÝCVIK
Kde: Prachatice

17. květen 2016
Společné fotografování - třídní fotografie

12. květen 2016
PLAVECKÝ VÝCVIK
Kde: Prachatice

11. květen 2016 - 15.30 hodin
Vystoupení ke Dni Matek
Srdečně zveme nejen maminky, ale všechny členy rodiny! smiley
Kde: učebna MŠ Smetanova

10. květen 2016
"Zlatovláska"
divadlo Zvoneček
Vstupné: 45,-
Kde: MŠ Smetanova

5. květen 2016
PLAVECKÝ VÝCVIK
Kde: Prachatice

28. duben 2016
PLAVECKÝ VÝCVIK
8 lekcí
cena kursovného: 55,- Kč x 8 lekcí = 440,- Kč
cestovné: 50,- Kč x 8 lekcí = 400,- Kč
celkem záloha: 840,- Kč
Odjezd od MŠ v 9.15h.
Příjezd zpět k MŠ kolem 12h.

S sebou: plavky, osušku, nápoj v uzavíratelné láhvi, ovoce
Do bazénu smí pouze zdravé děti!
Děti nesmějí mít:
dětské tetování, náušnice, řetízky, náramky...
Pro dívky s dlouhými vlasy je nutná koupací čepice, vlasy upravené sponkami a gumičkou.
 
Kde: Prachatice