TŘÍDNÍ UČITELKY:
 • Naďa Hudákova - učitelka
  Naďa Hudákova
  učitelka
 • Věra Macháčová - učitelka
  Věra Macháčová
  učitelka
 • Bc. Monika Veselá - školní asistentka
  Bc. Monika Veselá
  školní asistentka

Plán výchovně-vzdělávacích činností 

Vzhledem k uzavření MŠ vám předkládáme naše naplánované výchovně-vzdělávací činnosti pro nadcházející období. Věříme, že v nich najdete inspiraci i pro vaše děti doma.

18. 5. - 22. 5. 2020

ŽIJEME NA PLANETĚ ZEMI
Všichni už znáte město a vesnici, kde bydlíte, tak si také něco řekněte o naší ČESKÉ REPUBLICE a PLANETĚ ZEMI.

1. Naše Česká republika

- jakou řečí mluví Češi? Znáte ještě jiné jazyky a státy?
- rozhovory o našem hlavním městě PRAZE - řeka Vltava, prezident, Hradčany, hymna, vlajka...
- znáte jiná města a jaká místa v ČR jste navštívily? Máme moře?

viz. fotogalerie

2. Naše planeta Země

- jaký má tvar naše planeta?
- pevnina, oceány, moře, příroda, vzduch, slunce...
- prohlédněte si mapy v atlasu, glóbus - řekněte si názvy světadílů, moří a oceánů


viz. fotogalerie

3. Jak se staráme o naši Zemi

- základní prvky ekologie
- třídění odpadu - rozpoznávání druhů materiálů (kontejnery)
- pochopení recyklace - znovupoužití surovin pro tvorbu nových věcí


VYBARVI KONTEJNERY - ŽLUTĚ, MODŘE, ZELENĚ, ČERVENĚ, BÍLE
ČAROU SPOJTE ODPAD, DO KTERÉHO KONTEJNERU PATŘÍ?

viz. fotogalerie

4. Nezapomínejte si zpívat a být veselí

- písně: "TŘÍDÍME ODPAD" - na melodii písně "PRŠÍ, PRŠÍ"
               "NAŠE ZEMĚ KULATÁ"


viz. fotogalerie

BÁSEŇ "ŽIVLY"
Oheň, voda, vzduch i půda - živly, které tvoří svět.
A ten, kdo se dobře dívá, může je i uvidět.
Oheň hřeje ruce, tváře, pomůže i kováři.
Bez vody je všude sucho, životu se nedaří.
Oheň, voda, vzduch i půda - živly, které tvoří svět.
A ten, kdo se dobře dívá, může je i uvidět.
Vše na světě roste z půdy, i voda v ní pramení.
Bez vzduchu by nebyl život, jenom holé kamení.

Mějte se moc hezky. Těšíme se na vás!! VĚRA + NAĎA + MONIKA

BĚHEM MĚSÍCE ČERVNA SI MŮŽETE PŘIJÍT PRO VYÚČTOVÁNÍ SOLNÉ JESKYNĚ!!
 


11. 5. - 15. 5. 2020

MÁME RÁDI SVÉ MĚSTO
Ahoj děti, už jste si určitě prošly celé okolí našeho města. Dokonce se pomalu můžete navštěvovat, tak se společně projděte i naším městem VODŇANY.

1. Tady chodím do školky

- myslím, že nejdříve byste si mohly prohlédnout NÁMĚSTÍ SVOBODY
- najdete zde kašnu, krásně malovaný kostel, městský úřad (kdo tam pracuje), banky a obchody. Co všechno si můžeme v obchodech na náměstí koupit?
- kolik cest vede z náměstí? (Přes náměstí vede jedna a z každého rohu jich je více.)
- najděte v našem městě lékárny a polikliniku. Navštěvujete tam nějakého pana doktora?
- našly byste cestu na autobusové a vlakové nádraží?
- nezapomeňte, že cestou půjdete okolo kulturního domu a pošty
- od pošty už snadno trefíte do DDM, kam někteří z vás chodí na kroužky
- do školky už dojdete. Trefíte i do základní školy, kterou budete od září navštěvovat?

2. Rozdíl město x vesnice

- máme ve školce hodně kamarádů, kteří nebydlí přímo ve Vodňanech, ale v některých přilehlých vesnicích
- vzpomenete si na některý název vesnice? (Pražák, Stožice, Chelčice, Radčice...)
- život ve městě a na vesnici není stejný - vyjmenujte si rozdíly (náměstí x náves, městský úřad x obecní úřad...)
- co má město a není to na vesnici a naopak?
- doprava ve městě x na vesnici
- okolní příroda

3. Společná práce

- pokuste se vytvořit:
"MŮJ DŮM"
"NAŠE MĚSTO X VESNICE"
- můžete na plochu vystříhat a nalepit např. domy, stromy apod. 
- odvážnější si mohou dům i město x vesnici postavit z krabiček - kdo chce, může je natřít barvou nebo polepit barevným papírem a postupně přilepit k podložce
- domy i město si můžete postavit také ze stavebnice, ze které doma nejraději stavíte, nebo z geometrických tvarů
- procvičte si počet, vlevo x vpravo, nahoře x dole, první x poslední...

4. Zpíváme si

- nezapomínejte si zpívat - jen tak při cvičení, při pracovních činnostech...
- určitě znáte písničku o Vodňanech! O jakých městech se v této písničce ještě zpívá? Kudy dojedeme do Bavorova, Prachatic?
- naše město má mnoho ulic, proto má každá své jméno:
MŠ - SMETANOVA
ZŠ - ALEŠOVA
        BAVOROVSKÁ
        VÝSTAVNÍ
PÍSECKÁ - směr město Písek
BUDĚJOVICKÁ - směr město ČB
BAVOROVSKÁ - směr město Bavorov
CHELČICKÁ - směr vesnice Chelčice
STOŽICKÁ - směr vesnice Stožice
- v jaké ulici bydlíte?

5. Orientační závod

- všechno si vyzkoušejte 
- vyjděte před dům a řekněte si: "KUDY SE DOSTANU - na náměstí, do MŠ, do ZŠ, k lékaři, do parku, do knihovny?"
- vyberte si nějaký cíl a zkuste popsat cestu (rovně, vlevo x vpravo, přes koleje, okolo KD...)
- v cíli si řekněte, jestli jste došly správně
- kdybyste potkaly lidi, kteří to ve Vodňanech neznají, pošlete je do INFOCENTRA. Kde se nachází?
- došly jste až k řece? Jak se jmenuje řeka, která protéká naším městem?
- máme tady i hodně rybníků, o které se starají vodňanští rybáři, kteří studovali na zdejší STŘEDNÍ RYBÁŘSKÉ ŠKOLE. Tam jste určitě byly už všichni, protože vedle v lese je nově postavena naučná stezka pro děti.

Hodně zábavy při prozkoumávání našeho města přeje VĚRA + NAĎA + MONIKA
Pracovní listy 

VIZ. FOTOGALERIE


4. 5. - 7. 5. 2020

MÁME SE RÁDI S MÁMOU A TÁTOU
Je to neuvěřitelné, ale už nám začal další měsíc v roce. Měsíc, kdy všechno kvete, voní, slunce svítí a naše milované maminky slaví "SVÁTEK MATEK". Ano, je to KVĚTEN. (Vyjmenujte si všechny měsíce v roce, dny v týdnu a roční období.)

1. Upevňovat vztahy dětí se svými rodiči a prarodiči

- povídejte si společně o tom, kdo s vámi doma bydlí, kdo co dělá, kde bydlí ostatní příbuzní
- veďte děti k tomu, aby si uvědomily, jak mají rodičům i prarodičům pomáhat, jak správně upevňovat dobré vztahy a vést je k úctě vůči věku a stáří

2. Vystihnout figuru lidské postavy se všemi detaily

- nakreslit či namalovat MAMINKU
- pokuste se nakreslenou nebo namalovanou postavu vystřihnout
- modelování postavy z částí v celek
- využijte různých prvků materiálů k sestavení postavy (knoflíky, kamínky, větvičky, špejle, kousky látky, vlnu...)

3. Básničky a říkadla

- zapamatovat si text básně
- správně vyslovujte hlásky
- přednášejte hlasitě, ať vás všichni slyší
- vyzkoušejte si básničku vytleskat, zadupat, pleskat na kolena nebo vyťukat - rozdělujte správně slova na slabiky

MAMINCE
Maminko má, k Tvému svátku
nesu malou kytičku,
ale zato velkou lásku
mám pro Tebe v srdíčku.
Za to, jak se o mě staráš,
jsi ve světě nejdražší,
a proto Tě, maminko má,
mám ze všeho nejradši.


viz. fotogalerie

4. Písně

- naučte se text písně
- postupně si přidejte rytmus a melodii
- zpívejte si společně nebo po skupinkách (maminka, babi, sestra x tatínek, děda, bráška)
- nezapomeňte si zazpívat každý sólo. "KDO BYL NEJLEPŠÍ?"
- jestli máte doma nějaký hudební nástroj, využijte jej k doprovodu nebo alespoň užijte rytmické nástroje a zahrajte si "NA KAPELU"


viz. fotogalerie

5. Dárek

- nezapomeňte, že v neděli budou mít všechny maminky "SVÁTEK MATEK"
- vyrobte každý vlastní dárek (korálky, květiny, srdíčka, přáníčka...)

Už jste velcí RÁČKOVÉ, tak věříme, že se všem dárek pro maminku podaří. Nezapomeňte na babičky - také vás mají rády. A MY VÁS TAKÉ MÁME RÁDY. VĚRA + NAĎA + MONIKA
 


27. 4. - 1. 5. 2020

CO SE Z ČEHO VYRÁBÍ?
Teď už známe různé profese i různá řemesla. Určitě jste si doma řekli, jaké náčiní nebo nářadí ke své práci řemeslníci potřebují. Nyní už vám jen zbývá naučit se druhy materiálů, abyste věděly, z čeho jsou věci kolem nás vyrobené.

1. Prohlubovat poznatky o materiálech, z nichž jsou předměty vyrobené

- zkuste si společně vzpomenout, z čeho jsou věci kolem nás (dřevo, sklo, kov, papír, guma, umělá hmota...)
- řekněte si, jestli jsou věci tvrdé, měkké, křehké, rozbitné, nerozbitné, hořlavé, nehořlavé, těžké, lehké...
- vzpomenete si na řemeslníka, který daný předmět vyrobil a co k tomu potřeboval?

2. Poznáte předměty pomocí smyslů?

- rozlište materiály daných předmětů pomocí hmatu, zraku, sluchu (využijte šátek, sáček, krabici na předměty)
- kterými materiály byste si mohly poškodit zrak (oči) nebo ruce - připomeňte si, jak s předměty správně zacházet, abyste sebe nebo někoho vedle vás neporanily

3. Tvořte nová slovní spojení

- pomocí přídavných jmen tvořte nová slovní spojení
STŮL ZE DŘEVA = DŘEVĚNÝ STŮL
- obrázky vám pomohou a pak už vymýšlejte podle vlastní fantazie

viz. fotogalerie

4. Píseň "Z ČEHO JSOU VĚCI"

- naučte se s dětmi text a melodii nové písně
- jako nápověda vám pomůže obrázek, který si můžete vybarvit a zopakovat si MATERIÁLY


viz. fotogalerie

5. Třídění předmětů

- roztřiďte předměty podle předem daného pravidla: MATERIÁL
                                                                                               BARVA
                                                                                               TVAR
- tento úkol můžete procvičovat i venku
- poznáte, co tam nepatří?

viz. fotogalerie

Všechny vás moc zdravíme Věra + Naďa + Monika
 


20. 4. - 24. 4. 2020

DOSPĚLÁCI MAJÍ PRÁCI ANEB KAŽDÝ DĚLÁ TO, CO UMÍ
Děti, teď už víte, jak se o vás doma rodiče starají a jaké mají zaměstnání. Určitě jste si také říkali o tom, "CO BY SE STALO, KDYBY RODIČE NEMĚLI ZAMĚSTNÁNÍ!"
Kdybychom byli všichni ve školce, slyšely byste vyprávět ostatní kamarády o tom, jaké zaměstnání mají jejich rodiče. Ale protože jsme doma, zeptejte se mamky, taťky, babičky nebo dědy, jaké profese existují.

1. Poskytnout dětem základní informace o úloze lidské činnosti

- povídejte si s mamkou a taťkou, jaké profese existují
- babičku a dědu poproste, aby vám vyprávěli o starých řemeslech
- co všechno ke své práci potřebují
- a nezapomeňte jim říct "ČÍM BUDU, AŽ BUDU VELKÝ A PROČ"


viz. fotogalerie

2. Říkanky a hádanky

- poslechněte si básničky o současných povoláních
- básničky o tradičních povoláních
- zkuste uhodnout hádanky

viz. fotogalerie

3. Práce s obrázky

- uhodly jste hádanky?
- najděte danou profesi na obrázku a do horního políčka se pokuste napsat začáteční písmeno a pod něj tolik puntíků pod sebe, kolik je ve slově slabik (nebo pokládejte knoflíky, kostičky, kamínky..., počet si vytleskejte, zadupejte, vyťukejte...)viz. fotogalerie

4. Píseň "BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE"

- rodiče, pokuste se dětem vysvětlit text písně, aby mu porozuměly
- když budete spolu doma něco dělat, zazpívejte si k tomu. Uvidíte, že vám to hned půjde lépe a ještě se spolu všichni zasmějete
- zahrajte si "NA ŘEMESLNÍKY"
- zopakujte si písničku "KUCHAŘKA JE KOUZELNICE"

viz. fotogalerie

5. Pozorování

- zkuste si řemesla znázornit pohybem
- až půjdete spolu ven, vyjmenujte všechny profese kolem vás na ulici, na silnici, na kolejích, ve městě, v zahrádkách... Možná se budete divit, kolik profesí znáte.

A samozřejmě si doma můžete kohokoliv nakreslit, namalovat, vymodelovat. Nezapomeňte na všechny části lidského těla. 
Mějte se hezky, nestonejte a nezapomeňte, že jste PŘEDŠKOLÁCI, kteří půjdou po prázdninách do školy, tak trénujte, co se dá!!!
Věra + Naďa + Monika
 


14. 4. - 17. 4. 2020

KDO SE O NÁS STARÁ DOMA A V MŠ?
Právě je doba, kdy musíme být spolu doma, takže všichni vidíme, co ten druhý dělá a co musí zařídit. Zrovna vy, děti, můžete poznat, kolik mají doma vaši rodiče práce. A to ještě jindy navíc musí chodit do zaměstnání. 
Sedněte si všichni spolu a popovídejte si o tom, co děláte doma a co v zaměstnání.

1. Kdo se o nás stará doma?

- popovídejte si o tom, co všechno dělají doma maminka a tatínek
- proč chodí lidé do práce?
- kde pracuje mamka a taťka?
- co by se stalo, kdyby rodiče neměli zaměstnání?
- už víte, proč je potřeba rodičům pomáhat?

viz. fotogalerie

2. Kdo pro nás pracuje v MŠ?

- vzpomenout si, kdo pracuje v MŠ ( paní ředitelka, paní učitelky, paní kuchařky, paní uklízečky a pan školník)
- nezapomněly jste jejich jména?
- víte, co má každý z nich na práci a co ke své práci potřebují?

3. Vyrobte si knihu

- vystříhněte si obálku knihy "KDO PRO NÁS PRACUJE V MŠ?"
- prohlédněte si obrázky dospělých a poznejte "kdo je kdo"
                                                                                    "a proč"
- rozstříhněte obrázek na šířku (zleva doprava)
- přeložte obrázky napůl - vzniknou vám tak listy knihy, které do sebe zasunete
1. strana - paní učitelka
2. strana - paní kuchařka
3. strana - paní uklízečka
4. strana - pan školník
- dále máte další list s obrázky. Poznáte, co je na obrázku a kdo to potřebuje ke své práci?
- rozstříhejte obrázky podle čar (řádek x sloupec) a přiřaďte je do knihy. Každý pracovník MŠ bude mít 2 obrázky: 

 • paní učitelka - kniha + pastelky
 • paní kuchařka - hrnec + miska s nožem a vařečkou
 • paní uklízečka - smetáček s lopatičkou + rozprašovač s čistícím prostředkem
 • pan školník - šroubovák se šrouby + kladivo s hřebíky

- potom všechno do knihy nalepte. Dávejte si pozor, aby se vám obrázky nepomíchalyviz. fotogalerie

4. Vybarvování a kreslení

- nakonec si můžete celou knihu vybarvit
- pokuste se nakreslit celou postavu - MAMINKA, TATÍNEK, SESTŘIČKA, BRÁŠKA, BABIČKA, DĚDA, PANÍ UČITELKA, PANÍ KUCHAŘKA, PANÍ UKLÍZEČKA, PAN ŠKOLNÍK
- jako pomáháte doma rodičům, tak pomůžeme i paní uklízečce v MŠ, chcete?
- postupně umyjte okna podle počtu dílů tak, jak vám rodiče řeknou

viz. fotogalerie

5. Zpěv

Nakonec si můžete společně zazpívat písničku "KUCHAŘKA JE KOUZELNICE" nebo se naučte slova jako básničku.


viz. fotogalerie

MĚJTE SE HEZKY! ZDRAVÍ VĚRA + NAĎA + MONIKA

6. 4. - 13. 4. 2020

SVÁTKY JARA - VELIKONOCE
Jako jsme se nemohli vypravit k ZÁPISU DO ZŠ, tak se zřejmě nedočkáme ani chození po VELIKONOČNÍM ŘEHTÁNÍ, VYŘEHTÁVÁNÍ A ŠLUPÁNÍ. To ale nevadí. Kluci, vyšlupejte alespoň doma mamku, sestřičku, tetu nebo babičku a ony vás za to obdarují malovaným vajíčkem a barevnou stuhou na pomlázku. Nezapomeňte doma pomáhat, až bude mamka uklízet před VELIKONOCEMI, a při chvilce si zahrajte na ŠKOLKU a procvičujte si nějaké úkoly, hry, básničky, písničky...

1. seznamovat se s tradicemi VELIKONOC, rozšiřovat poznatky o zvycích a koledování

- rozhovor na téma:

VELIKONOCE

Velikonoce jsou svátky plné veselosti a hodování spojené s oslavou příchodu jara.

ŠKAREDÁ STŘEDA

 • tento den by se neměl nikdo škaredit, aby mu to nezůstalo po všechny středy v roce
 • vymetaly se komíny
ZELENÝ ČTVRTEK
 • umlkly všechny varhany a zvony - říká se, že odletěly do Říma
 • hlasy zvonů nahrazovaly řehtačky nebo klepačky
 • držel se půst, jedla se jen bezmasá jídla, zelenina či polévka z bylinek
 • hospodyně vymetly celý dům
VELKÝ PÁTEK
 • nesmělo se hýbat se zemí - proto se nekonaly žádné práce na poli
 • před východem slunce se lidé omývali v potoce, aby byli celý rok chráněni před nemocemi
BÍLÁ SOBOTA
 • končí postní dny
 • před kostely se světil oheň, kterým se pak zapálila velikonoční svíce "PAŠKÁL" - DEN SVĚTLA - popelem se sypaly pole a louky, aby dobře rodily
VELIKONOČNÍ NEDĚLE
 • příbuzní a přátelé se navštěvují, hodují a společně se veselí
 • tento den bylo také třeba barvit a zdobit velikonoční vajíčka pro nadcházející koledu
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
 • VELIKONOCE KONČÍ Velikonočním pondělím
 • je to den veselé velikonoční koledy, tradičně spojené se šleháním pomlázkou, říkanými či zpívanými přáními a malovanými vajíčky
 • kluci chodí koledovat k děvčatům a šlehat je mladými proutky, kterými jim dodají ZDRAVÍ, SÍLU A ČILOST po celý rok
 • odměnou za to dostali malované vajíčko jako symbol nového života
 • v mnoha krajích se také polévalo čerstvou vodou
 

2. procvičovat výrazný přednes, hlasitý a kultivovaný projev

- seznámení s VELIKONOČNÍMI KOLEDAMI
viz. fotogalerie

- až se naučíte tuto koledu, tak si můžete zahrát zvukomalebný doprovod na řehtačku nebo pohybovou hru "Vajíčka pro zajíčka"
- pro zpestření si můžete dát pár hádanek
- můžete si je i vymyslet - pokusit se popsat předměty, aktivity apod., které se vztahují k VELIKONOCŮM

viz. fotogalerie

3. pokuste se naučit novou písničku podle volby

- kdyby se vám to nedařilo, tak si zazpívejte společně písničky, které dobře znají děti nebo všichni doma - nezapomeňte si přibrat rytmické náčiní a udělat kapelu
viz. fotogalerie

4. nezapomínejte počítat a opakujte si

- nahoře x dole, vlevo x vpravo, stejně x více x méně, řada x sloupec, poznat 2 stejné kraslice, najít cestu v labyrintech
- procvičujte doma na čokoládových vajíčkách nebo na připravených obrázcích
viz. fotogalerie

- samozřejmě si můžete všechny obrázky vybarvit nebo procvičit grafomotorické cviky

viz. fotogalerie

5. zacvičte si kdykoliv během dne

- nezapomeňte každý cvik cvičit správně

VELIKONOCE - RANNÍ CVIČENÍ

MOTIVACE:
Já jsem zajíček Ušáček a dnes vás, děti, vezmu do Velikonoc...Tak jdeme...
POMŮCKY:
Zaječí uši- má učitelka, papírová vajíčka - pro každé dítě 1
ORGANIZACE:
Učitelka je po celou dobu v roli zajíčka
PŘIROZENÉ CVIKY:
CHŮZE - "Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný,
                 hody, hody, tralala, už si jdeme do JARA!"
BĚH - "My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci.
            Trénujeme běh a skoky, přes pařezy, přes potoky.
            Učíme se kotouly, nekoukáme na bouli."
CHŮZE V DŘEPU - "U nás máme slepiček, jak na nebi hvězdiček.
                                  A kuřátek ještě více, máme líheň na slepice."
PLAZENÍ - "Jé, děti, musíme podlézt plot..."
SKOKY - "Musíme přeskočit potůček, ale opatrně, ať se nám nevysypou vajíčka z nůše."

ZDRAVOTNÍ CVIKY:
LEH NA ZÁDECH - dýchání do břicha (vajíčko na břiše)
LEH NA ZÁDECH - zdvihání hlavy z podložky
LEH NA ZÁDECH - přednožit pravou/levou (vajíčko na břiše)
TURECKÝ SED - vzpažit a upažit (vajíčko v obou rukách)
TURECKÝ SED - předklonit, dotknout se hlavou podložky (vajíčko před tělem, hlavu položit na vajíčko)
STOJ ROZKROČNÝ - hluboký předklon (vajíčko v obou rukách)
STOJ ROZKROČNÝ - výpon na špičky a vzpažit (vajíčko v obou rukách)

Ať se vám podaří uplést pomlázku, hezky obarvit vajíčka, upéct beránky a mazance.
VESELÉ VELIKONOCE VŠEM PŘEJÍ VĚRA + NAĎA + MONIKA


 


30. 3. - 3. 4. 2020

MĚLI JSME JÍT K ZÁPISU
Děti, určitě je vám líto, že nepůjdete s rodiči k zápisu do ZŠ. Ale to nevadí, můžete si na to s mamkou, taťkou, bráškou, sestřičkou (školákama) nebo s babi a dědou zahrát doma.

 • 1. posilovat důvěru ve vlastní osobu

- být sebevědomý
- nebát se ukázat své vědomosti a znalosti
- znát své jméno, příjmení a věk (jestli chcete, tak i datum narození)
- znát své bydliště a adresu (kdo chce, tak celou adresu). Bydlíme ve městě nebo na vesnici?
- bydlíme ve stejném městě, jako je naše MŠ a ZŠ, kam budu chodit?
- vyprávět, kde bydlíme, kudy se jde do MŠ nebo ZŠ. Bydlí blízko nás nějaký kamarád z naší třídy? Jak se jmenuje?

 • 2. poznat a pojmenovat geometrické tvary

- hledat rozdíly a shody (trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh)
- rozlišit tvar hranatý a kulatý
- pokusit se správně zaznamenat geometrický tvar - nakreslit ho nebo sestavit z různých předmětů (špejle, tkaničky, kamínky, brčka, větvičky, knoflíky...)
- vyrobte si geometrické tvary různých barev - zároveň procvičíte i barvy základní a doplňkové nebo i odstíny (světlá x tmavá)
- pokuste se z těchto tvarů vytvořit svůj vlastní obrázek a popište, co jste postavily (znáte to z MŠ - skládáte obrázky z umělohmotných tvarů různých barev i velikostí - DOMY, POSTAVY, SEMAFOR, DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY...To určitě zvládnete!
- zároveň můžete procvičovat umístění tvarů (před x za, nad x pod, nahoře x dole, vlevo x vpravo, vedle). Nebo je naopak poskládejte podle rady rodičů a uvidíte, jaký obrázek společně postavíte! smiley

 • 3. zapamatovat si text básně se školní tématikou

- správně vyslovovat všechny hlásky
- snažit se přednášet hlasitě a srozumitelně - nechvátat
- hra s ABECEDOU A ČÍSLY (jaká známe písmena a číslice? Umíte se podepsat?)

viz. fotogalerie
 

DO ŠKOLY

Půjdu už do školy, těším se, mámo,
jen abych nezaspal, probuď mě ráno.
Číst budu, psát budu, spočítám vlaky,
co jezdí kolem nás, hvězdičky taky.

AŽ PŮJDU DO ŠKOLY

Až půjdu do školy, tam do té velké,
budu mít aktovku, do ní se vejde:
penál a sešity, knížky a barvičky,
v ruce si ponesu pytlíček na cvičky.
Ve třídě každý už své místo má,
těším se, až budu žák 1.A.

viz. fotogalerie

 • 4. hra se slovy

- ​poznat a graficky zaznamenat počet slabik ve slově (můžete si pomáhat počítáním s ukazováním na prstech, vytleskáváním, vydupáváním...)
- najít hlásku na začátku x na konci slova
- najít slova na danou hlásku x na daný počet slabik (jména, předměty, zvířata, květiny, rostliny, ovoce, zelenina, pohádkové postavy, bytosti...)
- dokázat vyřadit slovo od jiné hlásky x od jiného počtu slabik (a vědět proč)

 • 5. zareagovat správně a rychle na daný úkol, pracovat samostatně, mluvit srozumitelně

- soutěžíme, kdo je chytřejší, bystřejší, rychlejší, samostatnější
- otázku schováme do krabičky, do sáčku, pod šátek apod.
VYBER OTÁZKU A SPLŇ JI!
- zde je pár tipů na otázky, fantazii se meze nekladou
HRAJE CELÁ RODINA!!!

viz. fotogalerie

- s vítězem si zatancujte, pochodujte, proběhněte se, zacvičte si...

Nezapomeňte se hýbat také na čerstvém vzduchu (v rámci možností).
AŤ SE VÁM DAŘÍ A NESTONEJTE!

Věra + Naďa + Monika
 


23. 3. - 27. 3. 2020

 POZNÁVÁME ZVÍŘATA - NA JAŘE SE RODÍ MLÁĎATA

 • 1. třídit zvířata podle způsobu jejich života 
- zvířata domácí, volně žijící (les, rybník, pole), exotická
- rozhovory nad obrázky - správně rozlišit zvířata
- pozorování zvířat při procházkách v přírodě
 • 2. dokázat správně přiřadit ke zvířatům jejich mláďata
- správně zařadit zvíře (domácí, volně žijící, exotické)
- popsat jeho způsob života (kde žije, čím se živí)
- dokázat sluchově rozlišit zvířata (jak dělají, napodobování hlasů zvířat - velká zvířata mají silný hlas, mláďata zase slabý hlásek)
- sluchové hry "POZNEJ MI PODLE HLASU"
                          " HRA NA ZVÍŘÁTKA"
 • 3. zpěv písní
- zazpívat si známé písničky o zvířátkách
- pokusit se písničku zazpívat jako pejsci, kočičky, kravičky, slepičky
(místo slov si zpívat HAF, HAF...
                                    MŇAU, MŇAU...
                                    BÚ, BÚ, BÚ...
                                    KO, KO, KO...)
- rytmizace - vydupávat, vytleskávat, vyťukávat rytmus
 • 4. výtvarně zachytit zvířecí figuru
- pokusit se nakreslit, namalovat zvíře podle volby dětí
- dokázat vymodelovat zvířecí figuru z částí v celek (koulení v dlaních, válení na podložce)
 • 5. poslech pohádky o zvířátkách
- dokázat vyprávět děj přečteného textu
- umět odpovědět na otázky k textu pohádky
 

16. 3. - 20. 3. 2020

KDYŽ JARO ŤUKÁ

 • osvojit si typické znaky jarního období a umět jaro rozlišit od ostatních ročních období
 • rozvíjet souvislé vyjadřování, umět využít vlastních znalostí a zkušeností

(Rozhovor nad obrázky nebo při vycházce venku.)

 • zapamatovat si text básně a pochopit její obsah  

"KULIČKY"
V zemi malý dolíček,
ať je plný kuliček.
Ťuky, ťuky kuličky,
pojďte si hrát dětičky.
Do pytlíku vhozené,
jsou kuličky zelené,
žluté, modré, červené,
skleněné i hliněné.
Jedna, dva, tři, čtyři, pět,
přidám jednu je jich šest.

 

 • procvičovat počet 1-6, rozlišovat barvy, poznat více x méně x stejně, o kolik

(Hra s kuličkami či jiné společenské hry, kdy děti budou dodržovat pravidla.)

 • procvičovat počet a délku slabik , poznat počáteční písmeno ve slově 

(Věci kolem nás, zvířata, květiny, jména...)

 • poznávat a správně pojmenovávat známé jarní květiny
(Pozorování zahrádek při vycházkách nebo si prohlížet obrázky z knih...)
 • procvičování správného držení tužky, pastelky, štětce, nůžek - v případě potřeby opravovat

Probíhá kvalitní program na ČT2 "UČÍtelka", kdy od 9,00 začíná program pro 1. třídu. Myslíme si, že některé úkoly by zvládly i předškolní děti a rodiče zde najdou mnoho užitečných tipů pro práci s nimi. 
Prosíme nezapomínejte procvičovat logopedii. Děkujeme!UMÍSTĚNÍ TŘÍDY: hlavní budova, 2. podlaží vpravo

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna a víceúčelová místnost, o kterou se dělíme s ostatními třídami

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 25 dětí - 14 dívek, 11 chlapců

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 5 - 6,5 let

NAŠE ZAMĚŘENÍ: 
V prvních dnech se zaměříme na bezproblémovou adaptaci nově příchozích dětí. Děti budou navazovat kontakty s novými kamarády, paní učitelkami a dalšími zaměstnanci školky. U dětí budeme podporovat samostatnost při práci a sebeobsluze, ale také spolupráci s vrstevníky. Další prioritou bude "rozhýbat" děti. Vést je k radosti z pohybu, k podvědomí o významu aktivního pohybu pro zdraví. Proto nás čekají různé sportovní akce, pochoďáčky, exkurze a další aktivity.

RANNÍ RITUÁL:
"Dobrý den, děti,
ahoj, kamarádi,
máme se tu všichni rádi,
v naší školce školičce,
jsme jak ráčci v potoce.
Každé ráno, každý den,
ráčci lezou z vody ven.
Klepetama klapy, klap,
rak se vítá s každým rád."

NAŠE AKTIVITY:
- podzimní a jarní poznávací "pochoďáčky" do přírody
- divadlo v MŠ i v KD
- zdravotní pobyt v solné jeskyni Písek
- závěrečné škoní výlety
- vánoční tvůrčí dílnička s rodiči
- besídka (Den Matek)
- Sladovna Písek

REŽIM DNE:
6.30h. - 8.30h. - Spontánní činnosti - volné hry, částečně řízené aktivity učitelkami, individuální práce s dětmi, tělovýchovné aktivity, cvičení s náčiním, pohybové hry, relaxace

Komunitní kruh - přivítání, pozdravení

8.40h.-9.10h. - dopolední svačina
9.10h.-9.30h. - řízenné činnosti - nabídka různorodých činností
9.30h.-11.30h. - hygiena, oblékání, pobyt venku
11.30h.-12.00h. - převlékání, hygiena, oběd
12.00h.-14.00h. - hygiena, odpočinek, pohádkové čtení
14.00h.-14.30h. - odpolední svačina
14.30h.-15.30h. - odpolední činnosti

PLÁNOVANÉ AKCE:

29. září 2020
Kouzelnické duo s bordelcolií Edou
vstupné: 55,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

15. říjen 2020
Divadlo LUK
Pohádka O Palečkovi
vstupné: 50,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

12. listopad 2020 - 9.00 hodin
Divadlo Dokola
Pohádka"Kašpárek v pekle"
vstupné: 50,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

8. prosinec 2020 - 9.00 hodin
Divadlo Zvoneček "Vánoční pohádka"
Vstupné 60,- Kč
Kde: MŠ SmetanovaAKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY:

31. leden 2017 - 9.00 hodin
Malované písničky
divadlo Zvoneček
vstupné 45,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

17. leden 2017 - 10.00 hodin
Bubnování
Prožitkové bubnování s různými typy bubnů, uvolnění těla i mysli.
Vstupné bude upřesněno.
Kde: učebna MŠ Smetanova

5. prosinec 2016
Mikulášská nadílka
Kde: MŠ Smetanova

28. listopad 2016 - 15.15 hodin
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku
Tradiční zahájení adventu s rozsvěcením stromečku, vánoční naladění při poslechu koled a básniček dětí ze všech tříd.
Jste srdečně zváni!smiley
Kde: před budovou MŠ Smetanova

23. listopad 2016 - 9.00 hodin
Ledová královna
divadlo Řimbaba
vstupné 45,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

4. říjen 2016 - 9.00 hodin
Popletené pohádky
divadlo Bambini
vstupné 40,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

4. říjen 2016 - 8. listopad 2016
Pobyt v solné jeskyni
Třída RÁČKŮ se zúčastní 6.lekcí v solné jeskyni.
Kde: Písek

19. září 2016 - 9.00 hodin
DRAVCI
Přehlídka a výcvik dravců.
Vstupné 40,- Kč
Kde: zahrada MŠ Smetanova

15. září 2016
Preventivní screeningové vyšetření zraku
Poplatek za vyšetření zraku činí 150,- Kč. Vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami.
Více informací na www.primavizus.cz
Kde: MŠ Smetanova

14. září 2016 - 15.30 hodin
Schůzka s rodiči
Zveme všechny rodiče na společnou informační schůzku (bez dětí, děkujeme! smiley​) .
Kde: učebna MŠ Smetanova

30. květen 2016 - 10.00 hodin
Povídání o sluníčku

Divadlo Matěje Kopeckého
vstupné 40,-Kč
Kde: KD Vodňany

26. květen 2016
PLAVECKÝ VÝCVIK
Kde: Prachatice

19. květen 2016
PLAVECKÝ VÝCVIK
Kde: Prachatice

17. květen 2016
Společné fotografování - třídní fotografie

12. květen 2016
PLAVECKÝ VÝCVIK
Kde: Prachatice

11. květen 2016 - 15.30 hodin
Vystoupení ke Dni Matek
Srdečně zveme nejen maminky, ale všechny členy rodiny! smiley
Kde: učebna MŠ Smetanova

10. květen 2016
"Zlatovláska"
divadlo Zvoneček
Vstupné: 45,-
Kde: MŠ Smetanova

5. květen 2016
PLAVECKÝ VÝCVIK
Kde: Prachatice

28. duben 2016
PLAVECKÝ VÝCVIK
8 lekcí
cena kursovného: 55,- Kč x 8 lekcí = 440,- Kč
cestovné: 50,- Kč x 8 lekcí = 400,- Kč
celkem záloha: 840,- Kč
Odjezd od MŠ v 9.15h.
Příjezd zpět k MŠ kolem 12h.

S sebou: plavky, osušku, nápoj v uzavíratelné láhvi, ovoce
Do bazénu smí pouze zdravé děti!
Děti nesmějí mít:
dětské tetování, náušnice, řetízky, náramky...
Pro dívky s dlouhými vlasy je nutná koupací čepice, vlasy upravené sponkami a gumičkou.
 
Kde: Prachatice

26. duben 2016
"Paní Nuda"
divadlo Řimbaba
Vstupné: 45,-Kč
Kde: MŠ Smetanova