TŘÍDNÍ UČITELKY:
 • Naďa Hudákova - učitelka
  Naďa Hudákova
  učitelka
 • Věra Macháčová - učitelka
  Věra Macháčová
  učitelka
 • Bc. Monika Veselá - školní asistentka
  Bc. Monika Veselá
  školní asistentka

Plán výchovně-vzdělávacích činností 

Vzhledem k uzavření MŠ vám předkládáme naše naplánované výchovně-vzdělávací činnosti pro nadcházející období. Věříme, že v nich najdete inspiraci i pro vaše děti doma.

6. 4. - 13. 4. 2020

SVÁTKY JARA - VELIKONOCE
Jako jsme se nemohli vypravit k ZÁPISU DO ZŠ, tak se zřejmě nedočkáme ani chození po VELIKONOČNÍM ŘEHTÁNÍ, VYŘEHTÁVÁNÍ A ŠLUPÁNÍ. To ale nevadí. Kluci, vyšlupejte alespoň doma mamku, sestřičku, tetu nebo babičku a ony vás za to obdarují malovaným vajíčkem a barevnou stuhou na pomlázku. Nezapomeňte doma pomáhat, až bude mamka uklízet před VELIKONOCEMI, a při chvilce si zahrajte na ŠKOLKU a procvičujte si nějaké úkoly, hry, básničky, písničky...

1. seznamovat se s tradicemi VELIKONOC, rozšiřovat poznatky o zvycích a koledování

- rozhovor na téma:

VELIKONOCE

Velikonoce jsou svátky plné veselosti a hodování spojené s oslavou příchodu jara.

ŠKAREDÁ STŘEDA

 • tento den by se neměl nikdo škaredit, aby mu to nezůstalo po všechny středy v roce
 • vymetaly se komíny
ZELENÝ ČTVRTEK
 • umlkly všechny varhany a zvony - říká se, že odletěly do Říma
 • hlasy zvonů nahrazovaly řehtačky nebo klepačky
 • držel se půst, jedla se jen bezmasá jídla, zelenina či polévka z bylinek
 • hospodyně vymetly celý dům
VELKÝ PÁTEK
 • nesmělo se hýbat se zemí - proto se nekonaly žádné práce na poli
 • před východem slunce se lidé omývali v potoce, aby byli celý rok chráněni před nemocemi
BÍLÁ SOBOTA
 • končí postní dny
 • před kostely se světil oheň, kterým se pak zapálila velikonoční svíce "PAŠKÁL" - DEN SVĚTLA - popelem se sypaly pole a louky, aby dobře rodily
VELIKONOČNÍ NEDĚLE
 • příbuzní a přátelé se navštěvují, hodují a společně se veselí
 • tento den bylo také třeba barvit a zdobit velikonoční vajíčka pro nadcházející koledu
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
 • VELIKONOCE KONČÍ Velikonočním pondělím
 • je to den veselé velikonoční koledy, tradičně spojené se šleháním pomlázkou, říkanými či zpívanými přáními a malovanými vajíčky
 • kluci chodí koledovat k děvčatům a šlehat je mladými proutky, kterými jim dodají ZDRAVÍ, SÍLU A ČILOST po celý rok
 • odměnou za to dostali malované vajíčko jako symbol nového života
 • v mnoha krajích se také polévalo čerstvou vodou
 

2. procvičovat výrazný přednes, hlasitý a kultivovaný projev

- seznámení s VELIKONOČNÍMI KOLEDAMI
viz. fotogalerie

- až se naučíte tuto koledu, tak si můžete zahrát zvukomalebný doprovod na řehtačku nebo pohybovou hru "Vajíčka pro zajíčka"
- pro zpestření si můžete dát pár hádanek
- můžete si je i vymyslet - pokusit se popsat předměty, aktivity apod., které se vztahují k VELIKONOCŮM

viz. fotogalerie

3. pokuste se naučit novou písničku podle volby

- kdyby se vám to nedařilo, tak si zazpívejte společně písničky, které dobře znají děti nebo všichni doma - nezapomeňte si přibrat rytmické náčiní a udělat kapelu
viz. fotogalerie

4. nezapomínejte počítat a opakujte si

- nahoře x dole, vlevo x vpravo, stejně x více x méně, řada x sloupec, poznat 2 stejné kraslice, najít cestu v labyrintech
- procvičujte doma na čokoládových vajíčkách nebo na připravených obrázcích
viz. fotogalerie

- samozřejmě si můžete všechny obrázky vybarvit nebo procvičit grafomotorické cviky

viz. fotogalerie

5. zacvičte si kdykoliv během dne

- nezapomeňte každý cvik cvičit správně

VELIKONOCE - RANNÍ CVIČENÍ

MOTIVACE:
Já jsem zajíček Ušáček a dnes vás, děti, vezmu do Velikonoc...Tak jdeme...
POMŮCKY:
Zaječí uši- má učitelka, papírová vajíčka - pro každé dítě 1
ORGANIZACE:
Učitelka je po celou dobu v roli zajíčka
PŘIROZENÉ CVIKY:
CHŮZE - "Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný,
                 hody, hody, tralala, už si jdeme do JARA!"
BĚH - "My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci.
            Trénujeme běh a skoky, přes pařezy, přes potoky.
            Učíme se kotouly, nekoukáme na bouli."
CHŮZE V DŘEPU - "U nás máme slepiček, jak na nebi hvězdiček.
                                  A kuřátek ještě více, máme líheň na slepice."
PLAZENÍ - "Jé, děti, musíme podlézt plot..."
SKOKY - "Musíme přeskočit potůček, ale opatrně, ať se nám nevysypou vajíčka z nůše."

ZDRAVOTNÍ CVIKY:
LEH NA ZÁDECH - dýchání do břicha (vajíčko na břiše)
LEH NA ZÁDECH - zdvihání hlavy z podložky
LEH NA ZÁDECH - přednožit pravou/levou (vajíčko na břiše)
TURECKÝ SED - vzpažit a upažit (vajíčko v obou rukách)
TURECKÝ SED - předklonit, dotknout se hlavou podložky (vajíčko před tělem, hlavu položit na vajíčko)
STOJ ROZKROČNÝ - hluboký předklon (vajíčko v obou rukách)
STOJ ROZKROČNÝ - výpon na špičky a vzpažit (vajíčko v obou rukách)

Ať se vám podaří uplést pomlázku, hezky obarvit vajíčka, upéct beránky a mazance.
VESELÉ VELIKONOCE VŠEM PŘEJÍ VĚRA + NAĎA + MONIKA


 


30. 3. - 3. 4. 2020

MĚLI JSME JÍT K ZÁPISU
Děti, určitě je vám líto, že nepůjdete s rodiči k zápisu do ZŠ. Ale to nevadí, můžete si na to s mamkou, taťkou, bráškou, sestřičkou (školákama) nebo s babi a dědou zahrát doma.

 • 1. posilovat důvěru ve vlastní osobu

- být sebevědomý
- nebát se ukázat své vědomosti a znalosti
- znát své jméno, příjmení a věk (jestli chcete, tak i datum narození)
- znát své bydliště a adresu (kdo chce, tak celou adresu). Bydlíme ve městě nebo na vesnici?
- bydlíme ve stejném městě, jako je naše MŠ a ZŠ, kam budu chodit?
- vyprávět, kde bydlíme, kudy se jde do MŠ nebo ZŠ. Bydlí blízko nás nějaký kamarád z naší třídy? Jak se jmenuje?

 • 2. poznat a pojmenovat geometrické tvary

- hledat rozdíly a shody (trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh)
- rozlišit tvar hranatý a kulatý
- pokusit se správně zaznamenat geometrický tvar - nakreslit ho nebo sestavit z různých předmětů (špejle, tkaničky, kamínky, brčka, větvičky, knoflíky...)
- vyrobte si geometrické tvary různých barev - zároveň procvičíte i barvy základní a doplňkové nebo i odstíny (světlá x tmavá)
- pokuste se z těchto tvarů vytvořit svůj vlastní obrázek a popište, co jste postavily (znáte to z MŠ - skládáte obrázky z umělohmotných tvarů různých barev i velikostí - DOMY, POSTAVY, SEMAFOR, DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY...To určitě zvládnete!
- zároveň můžete procvičovat umístění tvarů (před x za, nad x pod, nahoře x dole, vlevo x vpravo, vedle). Nebo je naopak poskládejte podle rady rodičů a uvidíte, jaký obrázek společně postavíte! smiley

 • 3. zapamatovat si text básně se školní tématikou

- správně vyslovovat všechny hlásky
- snažit se přednášet hlasitě a srozumitelně - nechvátat
- hra s ABECEDOU A ČÍSLY (jaká známe písmena a číslice? Umíte se podepsat?)

viz. fotogalerie
 

DO ŠKOLY

Půjdu už do školy, těším se, mámo,
jen abych nezaspal, probuď mě ráno.
Číst budu, psát budu, spočítám vlaky,
co jezdí kolem nás, hvězdičky taky.

AŽ PŮJDU DO ŠKOLY

Až půjdu do školy, tam do té velké,
budu mít aktovku, do ní se vejde:
penál a sešity, knížky a barvičky,
v ruce si ponesu pytlíček na cvičky.
Ve třídě každý už své místo má,
těším se, až budu žák 1.A.

viz. fotogalerie

 • 4. hra se slovy

- ​poznat a graficky zaznamenat počet slabik ve slově (můžete si pomáhat počítáním s ukazováním na prstech, vytleskáváním, vydupáváním...)
- najít hlásku na začátku x na konci slova
- najít slova na danou hlásku x na daný počet slabik (jména, předměty, zvířata, květiny, rostliny, ovoce, zelenina, pohádkové postavy, bytosti...)
- dokázat vyřadit slovo od jiné hlásky x od jiného počtu slabik (a vědět proč)

 • 5. zareagovat správně a rychle na daný úkol, pracovat samostatně, mluvit srozumitelně

- soutěžíme, kdo je chytřejší, bystřejší, rychlejší, samostatnější
- otázku schováme do krabičky, do sáčku, pod šátek apod.
VYBER OTÁZKU A SPLŇ JI!
- zde je pár tipů na otázky, fantazii se meze nekladou
HRAJE CELÁ RODINA!!!

viz. fotogalerie

- s vítězem si zatancujte, pochodujte, proběhněte se, zacvičte si...

Nezapomeňte se hýbat také na čerstvém vzduchu (v rámci možností).
AŤ SE VÁM DAŘÍ A NESTONEJTE!

Věra + Naďa + Monika
 


23. 3. - 27. 3. 2020

 POZNÁVÁME ZVÍŘATA - NA JAŘE SE RODÍ MLÁĎATA

 • 1. třídit zvířata podle způsobu jejich života 
- zvířata domácí, volně žijící (les, rybník, pole), exotická
- rozhovory nad obrázky - správně rozlišit zvířata
- pozorování zvířat při procházkách v přírodě
 • 2. dokázat správně přiřadit ke zvířatům jejich mláďata
- správně zařadit zvíře (domácí, volně žijící, exotické)
- popsat jeho způsob života (kde žije, čím se živí)
- dokázat sluchově rozlišit zvířata (jak dělají, napodobování hlasů zvířat - velká zvířata mají silný hlas, mláďata zase slabý hlásek)
- sluchové hry "POZNEJ MI PODLE HLASU"
                          " HRA NA ZVÍŘÁTKA"
 • 3. zpěv písní
- zazpívat si známé písničky o zvířátkách
- pokusit se písničku zazpívat jako pejsci, kočičky, kravičky, slepičky
(místo slov si zpívat HAF, HAF...
                                    MŇAU, MŇAU...
                                    BÚ, BÚ, BÚ...
                                    KO, KO, KO...)
- rytmizace - vydupávat, vytleskávat, vyťukávat rytmus
 • 4. výtvarně zachytit zvířecí figuru
- pokusit se nakreslit, namalovat zvíře podle volby dětí
- dokázat vymodelovat zvířecí figuru z částí v celek (koulení v dlaních, válení na podložce)
 • 5. poslech pohádky o zvířátkách
- dokázat vyprávět děj přečteného textu
- umět odpovědět na otázky k textu pohádky
 

16. 3. - 20. 3. 2020

KDYŽ JARO ŤUKÁ

 • osvojit si typické znaky jarního období a umět jaro rozlišit od ostatních ročních období
 • rozvíjet souvislé vyjadřování, umět využít vlastních znalostí a zkušeností

(Rozhovor nad obrázky nebo při vycházce venku.)

 • zapamatovat si text básně a pochopit její obsah  

"KULIČKY"
V zemi malý dolíček,
ať je plný kuliček.
Ťuky, ťuky kuličky,
pojďte si hrát dětičky.
Do pytlíku vhozené,
jsou kuličky zelené,
žluté, modré, červené,
skleněné i hliněné.
Jedna, dva, tři, čtyři, pět,
přidám jednu je jich šest.

 

 • procvičovat počet 1-6, rozlišovat barvy, poznat více x méně x stejně, o kolik

(Hra s kuličkami či jiné společenské hry, kdy děti budou dodržovat pravidla.)

 • procvičovat počet a délku slabik , poznat počáteční písmeno ve slově 

(Věci kolem nás, zvířata, květiny, jména...)

 • poznávat a správně pojmenovávat známé jarní květiny
(Pozorování zahrádek při vycházkách nebo si prohlížet obrázky z knih...)
 • procvičování správného držení tužky, pastelky, štětce, nůžek - v případě potřeby opravovat

Probíhá kvalitní program na ČT2 "UČÍtelka", kdy od 9,00 začíná program pro 1. třídu. Myslíme si, že některé úkoly by zvládly i předškolní děti a rodiče zde najdou mnoho užitečných tipů pro práci s nimi. 
Prosíme nezapomínejte procvičovat logopedii. Děkujeme!UMÍSTĚNÍ TŘÍDY: hlavní budova, 2. podlaží vpravo

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna a víceúčelová místnost, o kterou se dělíme s ostatními třídami

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 25 dětí - 14 dívek, 11 chlapců

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 5 - 6,5 let

NAŠE ZAMĚŘENÍ: 
V prvních dnech se zaměříme na bezproblémovou adaptaci nově příchozích dětí. Děti budou navazovat kontakty s novými kamarády, paní učitelkami a dalšími zaměstnanci školky. U dětí budeme podporovat samostatnost při práci a sebeobsluze, ale také spolupráci s vrstevníky. Další prioritou bude "rozhýbat" děti. Vést je k radosti z pohybu, k podvědomí o významu aktivního pohybu pro zdraví. Proto nás čekají různé sportovní akce, pochoďáčky, exkurze a další aktivity.

RANNÍ RITUÁL:
"Dobrý den, děti,
ahoj, kamarádi,
máme se tu všichni rádi,
v naší školce školičce,
jsme jak ráčci v potoce.
Každé ráno, každý den,
ráčci lezou z vody ven.
Klepetama klapy, klap,
rak se vítá s každým rád."

NAŠE AKTIVITY:
- podzimní a jarní poznávací "pochoďáčky" do přírody
- divadlo v MŠ i v KD
- zdravotní pobyt v solné jeskyni Písek
- závěrečné škoní výlety
- vánoční tvůrčí dílnička s rodiči
- besídka (Den Matek)
- Sladovna Písek

REŽIM DNE:
6.30h. - 8.30h. - Spontánní činnosti - volné hry, částečně řízené aktivity učitelkami, individuální práce s dětmi, tělovýchovné aktivity, cvičení s náčiním, pohybové hry, relaxace

Komunitní kruh - přivítání, pozdravení

8.40h.-9.10h. - dopolední svačina
9.10h.-9.30h. - řízenné činnosti - nabídka různorodých činností
9.30h.-11.30h. - hygiena, oblékání, pobyt venku
11.30h.-12.00h. - převlékání, hygiena, oběd
12.00h.-14.00h. - hygiena, odpočinek, pohádkové čtení
14.00h.-14.30h. - odpolední svačina
14.30h.-15.30h. - odpolední činnosti

PLÁNOVANÉ AKCE:

6. duben 2020 - 13. duben 2020
SVÁTKY JARA - VELIKONOCE


Jako jsme se nemohli vypravit k ZÁPISU DO ZŠ, tak se zřejmě nedočkáme ani chození po VELIKONOČNÍM ŘEHTÁNÍ, VYŘEHTÁVÁNÍ A ŠLUPÁNÍ. To ale nevadí. Kluci, vyšlupejte alespoň doma mamku, sestřičku, tetu nebo babičku a ony vás za to obdarují malovaným vajíčkem a barevnou stuhou na pomlázku. Nezapomeňte doma pomáhat, až bude mamka uklízet před VELIKONOCEMI, a při chvilce si zahrajte na ŠKOLKU a procvičujte si nějaké úkoly, hry, básničky, písničky...

1. seznamovat se s tradicemi VELIKONOC, rozšiřovat poznatky o zvycích a koledování

- rozhovor na téma:

VELIKONOCE

Velikonoce jsou svátky plné veselosti a hodování spojené s oslavou příchodu jara.

ŠKAREDÁ STŘEDA

 • - tento den by se neměl nikdo škaredit, aby mu to nezůstalo po všechny středy v roce
 • - vymetaly se komíny
ZELENÝ ČTVRTEK
 • - umlkly všechny varhany a zvony - říká se, že odletěly do Říma
 • - hlasy zvonů nahrazovaly řehtačky nebo klepačky
 • - držel se půst, jedla se jen bezmasá jídla, zelenina či polévka z bylinek
 • - hospodyně vymetly celý dům
VELKÝ PÁTEK
 • - nesmělo se hýbat se zemí - proto se nekonaly žádné práce na poli
 • - před východem slunce se lidé omývali v potoce, aby byli celý rok chráněni před nemocemi
BÍLÁ SOBOTA
 • - končí postní dny
 • - před kostely se světil oheň, kterým se pak zapálila velikonoční svíce "PAŠKÁL" - DEN SVĚTLA - popelem se sypaly pole a louky, aby dobře rodily
VELIKONOČNÍ NEDĚLE
 • - příbuzní a přátelé se navštěvují, hodují a společně se veselí
 • - tento den bylo také třeba barvit a zdobit velikonoční vajíčka pro nadcházející koledu
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
 • - VELIKONOCE KONČÍ velikonočním pondělím
 • - je to den veselé velikonoční koledy, tradičně spojené se šleháním pomlázkou, říkanými či zpívanými přáními a malovanými vajíčky
 • - kluci chodí koledovat k děvčatům a šlehat je mladými proutky, kterými jim dodají ZDRAVÍ, SÍLU A ČILOST po celý rok
 • - odměnou za to dostali malované vajíčko jako symbol nového života
 • - v mnoha krajích se také polévalo čerstvou vodou
 

2. procvičovat výrazný přednes, hlasitý a kultivovaný projev

- seznámení s VELIKONOČNÍMI KOLEDAMI
viz. fotogalerie

- až se naučíte tuto koledu, tak si můžete zahrát zvukomalebný doprovod na řehtačku nebo pohybovou hru "Vajíčka pro zajíčka"
- pro zpestření si můžete dát pár hádanek
- můžete si je i vymyslet - pokusit se popsat předměty, aktivity apod., které se vztahují k VELIKONOCŮM

viz. fotogalerie

3. pokuste se naučit novou písničku podle volby

- kdyby se vám to nedařilo, tak si zazpívejte společně písničky, které dobře znají děti nebo všichni doma - nezapomeňte si přibrat rytmické náčiní a udělat kapelu
viz. fotogalerie

4. nezapomínejte počítat a opakujte si

- nahoře x dole, vlevo x vpravo, stejně x více x méně, řada x sloupec, poznat 2 stejné kraslice, najít cestu v labyrintech
- procvičujte doma na čokoládových vajíčkách nebo na připravených obrázcích
viz. fotogalerie

- samozřejmě si můžete všechny obrázky vybarvit nebo procvičit grafomotorické cviky

viz. fotogalerie

5. zacvičte si kdykoliv během dne

- nezapomeňte každý cvik cvičit správně

VELIKONOCE - RANNÍ CVIČENÍ

MOTIVACE:
Já jsem zajíček Ušáček a dnes vás děti vezmu do Velikonoc...Tak jdeme...
POMŮCKY:
Zaječí uši- má učitelka, papírová vajíčka pro každé dítě 1
ORGANIZACE:
Učitelka je po celou dobu v roli zajíčka
PŘIROZENÉ CVIKY:
CHŮZE - "Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný,
                 hody, hody, tralala, už si jdeme do JARA!"
BĚH - "My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci.
            Trénujeme běh a skoky, přes pařezy, přes potoky.
            Učíme se kotouly, nekoukáme na bouli."
CHŮZE V DŘEPU - "U nás máme slepiček, jak na nebi hvězdiček.
                                  A kuřátek ještě více, máme líheň na slepice."
PLAZENÍ - "Jé, děti, musíme podlézt plot..."
SKOKY - "Musíme přeskočit potůček, ale opatrně, ať se nám nevysypou vajíčka z nůše."

ZDRAVOTNÍ CVIKY:
LEH NA ZÁDECH - dýchání do břicha (vajíčko na břiše)
LEH NA ZÁDECH - zdvihání hlavy z podložky
LEH NA ZÁDECH - přednožit pravou/levou (vajíčko na břiše)
TURECKÝ SED - vzpažit a upažit (vajíčkou v obou rukách)
TURECKÝ SED - předklonit, dotknout se hlavou podložky (vajíčko před tělem, hlavu položit na vajíčko)
STOJ ROZKROČNÝ - hluboký předklon (vajíčko v obou rukách)
STOJ ROZKROČNÝ - výpon na špičky a vzpažit (vajíčko v obou rukách)

Ať se vám podaří uplést pomlázku, hezky obarvit vajíčka, upéct beránky a mazance.
VESELÉ VELIKONOCE VŠEM PŘEJÍ VĚRA + NAĎA + MONIKA


 21. duben 2020 - 9.00 hodin
Divadlo Máma a táta
Do školky k nám přijede divadlo Máma a táta s pohádkou "Kvído a strašidelná škola"
Vstupné 50,- kč
Kde: MŠ Smetanova

29. září 2020
Kouzelnické duo s bordelcolií Edou
vstupné: 55,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

15. říjen 2020
Divadlo LUK
Pohádka O Palečkovi
vstupné: 50,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

12. listopad 2020 - 9.00 hodin
Divadlo Dokola
Pohádka"Kašpárek v pekle"
vstupné: 50,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

8. prosinec 2020 - 9.00 hodin
Divadlo Zvoneček "Vánoční pohádka"
Vstupné 60,- Kč
Kde: MŠ SmetanovaAKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY:

31. květen 2019
Oslava Dne dětí
Soutěže a hry - skákání v pytli, chůze s pomocí kroužků, manipulace s pomocí kolíčku, hledání shodných barev, kutálení míče mezi kužely, hod na cíl, stezka bez bot.
Kde: školní zahrada

30. květen 2019 - 9.40 hodin
Třídní focení
Ve čtvrtek 30.5. bude probíhat fotografování jednotlivých tříd, dle počasí se budeme fotit venku či ve třídě. Děti, které by na fotografii chtěly být, ale nebudou tento den v MŠ, mohou se dostavit po domluvě s učitelkou jen na vyfocení. 
Cena jedné fotografie 40,- Kč k odběru týž den domů


Z DŮVODU ŠPATNÉHO POČASÍ AKCE ZRUŠENA
16. květen 2019 - 9.00 hodin
Koza domácí
Program je složený:
- z edukativní části, kdy se děti seznámí s tím, jak kozy žijí, jak se živí, probereme zajímavé vlastnosti kozy a předvedeme ukázku dojení. 
- ze zážitkové části, kdy kozy předvedou různé kousky, pohybové básničky a tanec.
- z interaktivní části, kdy se děti mohou s kozami pomazlit, zkusit jim zadat různé povely, jít s nimi na procházku na vodítku po zahradě školy atp. Děti dostanou na ruku "kozí razítko".

cena: 50,- Kč bez knihy, 90,-Kč s knihou

Kde: vzdělávací a zážitkový program o koze domací

12. duben 2019
Balónkovo-kouzelnické představení
cena: 50,-Kč
Kde: MŠ Smetanova

9. duben 2019
Divadlo Zvoneček
"Jarní pohádka"
cena: 50,-Kč
Kde: MŠ Smetanova

27. březen 2019 - 9.30 hodin
Pohádkové čtení Jakuba Plachty
Pohádku o Machovi a Šebestové čte, na kytaru hraje a své písně dětem zpívá Jakub Plachta, známá osobnost města Vodňany.
 

19. březen 2019
Divadlo Luk
"Medvíďata"
cena: 50,-Kč
Kde: MŠ Smetanova

15. únor 2019
Návštěva loutkového divadla Pimprlata
Nakouknutí do zákulisí loutkového divadla, ukázka vodění loutek.

14. únor 2019
Huga a Fugo
"Sám doma"
cena: 45,-Kč
Kde: MŠ Smetanova

7. leden 2019 - 8. leden 2019
TESTOVÁNÍ IQ DĚTÍ OD PĚTI LET MENSOU ČR PRO NAŠÍ MŠ ZDARMA
Mensa pořádá v naší škole testování IQ, které slouží k vyhledávání nadaných dětí. Test je neverbální a nevyžaduje předchozí znalosti, proto zjišťuje skutečnou úroveň zejména logického myšlení a dokáže odhalit nadání i tam, kde tomu např. školní výsledky neodpovídají.
 
Vážení rodiče,
společnost Mensa ČR bude v rámci spolupráce s MŠ Vodňany provádět standardizaci nového dětského testu IQ. Byli bychom rádi, kdyby se testování zúčastnily všechny děti ve věku 5 a 6 let.
Po domluvě s vedením školky Vám nabízíme možnost, dozvědět  se výsledek svého dítěte zcela zdarma (běžně stojí testování 150,-Kč). Rodiče, kteří mají o testování svého dítěte zájem, musí vyplnit papírovou přihlášku, která slouží jako souhlas zákonného zástupce se zpracováním dalších údajů dítěte – jméno, příjmení, datum narození a adresa pro zaslání výsledku. Informaci o výsledku považuje Mensa za důvěrnou a dostane ji pouze zákonný zástupce testovaného dítěte. Výsledky Vám zašleme poštou po ukončení standardizace testu, které předpokládáme v horizontu tří měsíců. Záleží pouze na Vás, zda výsledky sdělíte učitelkám na třídě, aby Vaše dítě na základě výsledků dále rozvíjely.
 
Děkujeme vám za spolupráci,
 
Lucie Měchurová
Mensa ČR 
 
pozn.: PŘIHLÁŠKY K TESTOVÁNÍ DĚTÍ DOSTANETE OD UČITELEK NA TŘÍDÁCH
 

12. prosinec 2018
Vánoční tvoření

12. prosinec 2018
Divadlo Luk
"Pohádka z hrnčířského kruhu"
cena: 50,-Kč
Kde: MŠ Smetanova

5. prosinec 2018
Mikulášská nadílka

3. prosinec 2018
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku
Krátký program v podání všech tříd, v pořadí od nejmladších po nejstarší, v závěru společný zpěv koled a rozsvěcení stromečku.
Kde: před budovou MŠ Smetanova

27. listopad 2018
Divadlo Řimbaba
"Čertovská pohádka"
cena: 45,-Kč
Kde: MŠ Smetanova

15. listopad 2018
Screeningové vyšetření zraku
Cena: 150,-Kč
Kde: MŠ Smetanova

7. listopad 2018
Divadlo Dokola
"Dobrodružství skřítka Kuka"
cena: 50,-Kč
Kde: MŠ Smetanova

31. říjen 2018 - 8.00 hodin
Zimní fotografování dětí
cena: 300,-Kč (vybíráme až při předávání fotografií)
sada obsahuje fotografie: 3ks 15x21cm, 3ks 10x15cm + rámečky a 4 ks 5x7,5cm
Kde: MŠ Smetanova

8. říjen 2018 - 10.30 hodin
Vzdělávací program "Papoušci a jejich život"
10 papoušků, 8 druhů a jako bonus 4 opičky
cena: 60,-Kč
Kde: MŠ Smetanova

26. září 2018 - 9.00 hodin
Drak Karamelák
Zábavný, hudebně vzdělávací program v podání dlouholetého divadelníka a hudebníka Karla Daňhela z Tábora.
vstupné: 45,- Kč
Kde: MŠ Smetanova