TŘÍDNÍ UČITELKY:
 • Anna Koblencová - učitelka
  Anna Koblencová
  učitelka
 • Eva Stuchlíková - učitelka
  Eva Stuchlíková
  učitelka
 • Evženie Borovková - ped. asistentka
  Evženie Borovková
  ped. asistentka

UMÍSTĚNÍ TŘÍDY: hlavní budova, 2. podlaží vpravo

PROVOZ TŘÍDY: 6:30 - 15:30 hod.

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:

- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna a víceúčelová místnost

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 22 dětí - 8 dívek, 14 chlapců

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 5-6,5 let

O NAŠÍ TŘÍDĚ: 
Třída ,,Ráčci‘‘ je věkově heterogenní s počtem 22 dětí. V letošním školním roce se dětmi zaměříme na úspěšný vstup do základní školy. Budeme rozvíjet dovednosti nezbytné pro vstup do první třídy, motivovat děti k učení a trénovat řeč pomocí logopedických cvičení. Ve třídě dodržujeme pravidelný režim dne, který upevňujeme pomocí třídních rituálů a pravidel naší třídy. Snažíme individuálně vytvářet harmonické a bezpečné prostředí pro každého jedince v naší třídě. Děti vedeme k samostatnosti a vzájemné spolupráci. Pro děti připravujeme aktivity pohybové, hudební, výtvarné apod. , i přesto dáváme dětem dostatek prostoru pro volnou hru. Řízené činnosti probíhají převážně formou prožitkového, situačního a kooperativního učení. Když nám to počasí dovolí, trávíme většinu času na čerstvém vzduchu například činnostmi na školní zahradě nebo procházkami v okolí naší školky. Společně objevujeme svět kolem nás, prozkoumáme vše dobré i špatné co nám okolní svět nabízí, naučíme se jak se v něm správně chovat a jak ho dobře ochraňovat.

RANNÍ RITUÁL:
"Dobrý den, děti,

ahoj, kamarádi,

máme se tu všichni rádi,

v naší školce školičce,

jsme jak ráčci v potoce.

Každé ráno, každý den,

ráčci lezou z vody ven.

Klepetama klapy, klap,

rak se vítá s každým rád."

NAŠE AKTIVITY:
 • OSLAVY SVÁTKŮ A NAROZENIN
 • DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
 • SPOLEČNÉ ,,POCHODÁČKY‘‘
 • PLAVÁNÍ
 • VÁNOČNÍ BESÍDKA
 • SOLNÁ JESKYNĚ
 • BESÍDKA KE DNI MATEK
 • ŠKOLNÍ VÝLETY A EXKURZE

REŽIM DNE:
 • 6.30h. - 8.30h. - spontánní činnosti - volné hry, částečně řízené aktivity učitelkami, individuální práce s dětmi, tělovýchovné aktivity, cvičení s náčiním, pohybové hry, relaxace
 • 8.30h. – 8.40h. – ranní rituál, společné přivítání
 • 8.40h.-9.10h. - dopolední svačina
 • 9.10h.-9.30h. - řízená činnost - nabídka různorodých činností
 • 9.30h.-11.30h. - hygiena, oblékání, pobyt venku
 • 11.30h.-12.15h. - převlékání, hygiena, oběd
 • 12.15h.-14.00h. - hygiena, odpočinek, pohádkové čtení
 • 14.00h.-14.30h. - odpolední svačina
 • 14.30h.-15.30h. - odpolední činnosti
CO POTŘEBUJE DÍTĚ DO ŠKOLKY:
 • přezůvky (né pantofle)
 • pohodlné oblečení pro hru ve třídě
 • oblečení pro pobyt venku dle počasí
 • náhradní oblečení
 • pyžamo
 • plastový hrnek
 • papírové kapesníky v krabici
 • sáčky (pro znečištěné věci)
PRAVIDLA TŘÍDY:
 • SRDÍČKOVÉ - jsme kamarádi, máme se rádi, chováme se k sobě hezky
 • PUSINKOVÉ – pusinku máme na hezká slova, nemluvíme sprostě, umíme pozdravit, poprosit i poděkovat, když jíme nemluvíme, nekřičíme na sebe
 • KAPIČKOVÉ – v umývátně šetříme vodou, mýdlem i toaletním papírem, pouštíme jen tolik vody, kolik potřebujeme, nestříkáme vodu po umývárně ani po sobě
 • KOŠŤÁTKOVÉ – vždy po sobě uklízíme hračky, tam kam patří, uklízíme po sobě ve třídě i na zahradě
 • HAJÁNKOVÉ – před odpočinkem si oblečení složíme na kobereček, sponky, gumičky a jiné drobnosti odkládáme na stůl paní učitelky, posloucháme pohádku a nerušíme ostatní kamarády, postýlky jsou na odpočívání-neskáčeme po nich, pyžámko si nosíme do školky v pondělí
 • ŽELVIČKOVÉ – ve třídě se pohybujeme pomalu, neběháme a neskáčeme
 • OUŠKOVÉ – když jeden mluví ostatní poslouchají, nepřekřikujeme se
 • MYDLINKOVÉ – když jdeme na záchod, vždycky si pak umyjeme ruce vodou a mýdlem, stejně tak i před každým jídlem
 • BOTIČKOVÉ – když jdeme do třídy musíme se přezouvat, botičky mají své místo a patří vždy dvě vedle sebe
 • POŘÁDNÍČKOVÉ – všechno oblečení si skládáme na své místo aby se nám nezatoulalo
KONTAKTY:

telefonní číslo: +420 770 199 239
e-mail: tridaracci@seznam.cz

PLÁNOVANÉ AKCE:

11. listopad 2021 - 9.00 hodin
Divadlo Zvoneček
Známé divadlo pro děti přijede zahrát své podzimní představení "O veliké řepě"

vybíráme vstupné 60,- Kč


Kde: MŠ Smetanova

26. listopad 2021 - 9.00 hodin
Bublinková show
Známé kouzelnické duo nachystalo opět svou bublinkovou show, vstupné 65,- Kč
Kde: MŠ SmetanovaAKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY:

13. prosinec 2019 - 9.00 hodin
Předvánoční kouzlení
Kouzelnické duo si tentokrát připravilo vánoční, bublinkové představení s dárky pro děti.
Vstupné 100,-Kč
Kde: učebna MŠ

11. prosinec 2019 - 15.30 hodin
Vánoční tvůrčí dílnička s rodiči
Kde: MŠ - třída ráčků

5. prosinec 2019
Mikulášská nadílka
Do školky přijde za dětmi Mikuláš s andělem a čerty.

2. prosinec 2019 - 15.30 hodin
Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku
Krátký program v podání všech tříd, v pořadí od nejmladších po nejstarší, v závěru společný zpěv koled a rozsvěcení stromečku.
Kde: před budovou MŠ Smetanova
Kde: MŠ Smetanova

25. listopad 2019 - 10.00 hodin
Keramická dílna
Naši školku navštíví paní z keramické dílny a naučí děti pracovat s keramickou hlínou. Děti si zhotoví své vlastní výrobky, které si po vypálení mohou vzít domů. Cena 90,-


20. listopad 2019
Screeningové vyšetření zraku
Rychlé, spolehlivé a zcela bezpečné vyšetření zraku Vašeho dítěte přímo v naší mateřské škole pomocí speciální diagnostické videokamery Plusoptix.
Vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami. Poplatek činí 150,-, Kč
Formulář k vyjádření souhlasu s vyšetřením na jednotlivých třídách.
Kde: MŠ Smetanova

13. listopad 2019 - 9.00 hodin
Pohádka O koblížkovi
Pohádka v podání divadla Zvoneček.
Vstupné 50,-, Kč
Kde: učebna MŠ

23. říjen 2019
Fotografování dětí
- ukázka sady fotografií je na nástěnkách v šatně
- cena sady: 300,-Kč

1. říjen 2019 - 9.00 hodin
Princezna na hrášku
Pohádka v podání divadla Dokola.
Vstupné: 50,-, Kč
Kde: učebna MŠ
Foto #1
Foto #2
Foto #3
Foto #4
Foto #5
Foto #6
Foto #7
Foto #8
Foto #9

!POZOR AKCE PŘESUNUTA!
11. září 2019 - 8.30 hodin
Přehlídka dravců
Již po několikáté u nás přivítáme pana Vondrušku se synem a jejich cvičenými dravci.
vstupné 60,- Kč
Kde: školní zahrada