TŘÍDNÍ UČITELKY:
 • Mgr. Ing. arch. Štěpánka Kašová - učitelka
  Mgr. Ing. arch. Štěpánka Kašová
  učitelka
 • Bc. Lucie Klecánová - učitelka
  Bc. Lucie Klecánová
  učitelka
 • Michaela Majerová - ped. asistentka, učitelka
  Michaela Majerová
  ped. asistentka, učitelka
 • Jana Fodorová - ped. asistentka
  Jana Fodorová
  ped. asistentka

UMÍSTĚNÍ TŘÍDY: hlavní budova, 1. podlaží vpravo

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna a víceúčelová místnost, o kterou se dělíme s ostatními třídami

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 24 dětí - 10 dívek, 14 chlapců

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 5 - 6,5 let

O NAŠÍ TŘÍDĚ:
V letoším školním roce se zaměříme především na přípravu na školu, abychom dětem co nejvíce usnadnili vstup do základní školy. Také budeme pokračovat v upevňovaní kamarádských vztahů a prohubování prosociálního chování a empatie u dětí. Také se zaměříme na rozvoj řeči, který budeme podporovat pravidelnými logopedickými chvilkami. Budeme se snažit rozvíjet radost z učení, učit se s chutí nejen spontánně, ale i záměrně. Podporovat chuť k poznání nového. Zaměřujeme se na úzkou spolupráci s rodinou, a proto se i v tomto školním roce budeme přibližně jedenkrát měsíčně setkávat s rodiči na různých společných akcích, na kterých bude dostatek prostoru pro vzájemné poznávání a komunikaci. Řízené činnosti, při kterých si děti rozvíjí poznatky v různých oblastech (předmatematické a předčtenářské představy, hudební, výtvarné, pohybové činnosti, atd.) budou probíhat částečně skupinově, ale především v pracovních koutcích, kde děti pracují samostatně v malých skupinkách v počtu 2 - 6 dětí. Práce v malých skupinách jim umožňuje přirozeně komunikovat, řešit problémy samostatně nebo ve spolupráci s kamarády, samostatně se rozhodovat a vyjadřovat a vnímat a akceptovat rozdíly mezi kamarády. Děti se učí samostatnosti a spolupráci. Učení je pro děti hrou a hra učením :-) Po celý rok vytváříme vlídné, empatické a podnětné prostředí, ve kterém můžeme děti všestranně rozvíjet. 


DALŠÍ AKTIVITY TŘÍDY:
- výukové programy na MEVPIS Vodňany
- podzimní a jarní poznávací "pochoďáčky" do přírody
- divadlo v MŠ i v KD
- výuka plavání v plaveckém stadionu v Písku
- pobyt v solné jeskyni


motto třídy: „Celý rok jsme spolu rádi, všichni jsme tu kamarádi.“

ranní rituál: Letí, letí, ptáček,

                       vysoko až nad obláček.

                       Poleť ptáčku, poleť k nám,
                       vyřiď pozdrav hvězdičkám.

                       Pozdravuj tam sluníčko,
                       ať se směje maličko.

                       Potom se vrať zpátky sem,
                       popřejem si krásný den.

PLÁNOVANÉ AKCE:

26. leden 2021 - 28. únor 2021
Informace k zápisu do ZŠ
ke stažení ZDE

14. únor 2021 - 18. březen 2021
Webináře pro rodiče zdarma
OD KOUSÁNÍ K POVÍDÁNÍ
webinář s klinickou logopedkou Martinou Kolmanovou - pořádá MAS Vodňanská Ryba
Jak skrze příjem potravy podpořit vývoj řeči dítěte a vyhnout se chybám, které rodiče nejčastěji dělají.
22. 2. 2021_18.00 - 19.30 hod.
více informací k semináři a informace k přihlášení
ZDE

JAK SEDĚT A VLASTNĚ SE HÝBAT?
webinář s fyzioterapeutkami Katarínou Železnou a Pavlou Skopalovou - pořádá MAS Vodňanská Ryba
Webinář pro pohodlnější a zdravější den za pracovním stolem bez bolesti zad, krční páteře i zápěstí.

3. 3. 2021_17.00 - 18.30 hod.
více informací k semináři a informace k přihlášení ZDE

VE ŠKOLCE MI BYLO FAJN, ALE BUDU ŠKOLÁKEM - JAK NEJLÉPE SVÉ DÍTĚ PŘIPRAVIT NA PŘECHOD DO ZŠ - PŘIPRAVENÝ PŘEDŠKOLÁK
webinář se speciální pedagožkou - Mgr. Lenkou Bínovou
Webinář o tom, jaké schopnosti by měl mít předškolák před vstupem do ZŠ, jak napravit nedostatky v rozvoji dítěte a jaké jsou požadavky na dovednosti a um prvňáčka na začátku školní docházky.
Bude zde prostor pro Vaše dotazy a pro konkrétní doporučení, jak pomoci Vašim dětem.
18. 3. 2021_od 17.00 hodin
více informací k semináři a informace k přihlášení ZDE

25. březen 2021
Karneval
Dopoledne plné tance, her a zábavy :)AKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY:

12. listopad 2020 - 9.00 hodin
Divadlo Dokola
Pohádka"Kašpárek v pekle"
vstupné: 50,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

12. listopad 2020
10. SOLNÁ JESKYNĚ - POSLEDNÍ

5. listopad 2020
9. SOLNÁ JESKYNĚ

22. říjen 2020
8. SOLNÁ JESKYNĚ

15. říjen 2020
Divadlo LUK
Pohádka O Palečkovi
vstupné: 50,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

15. říjen 2020
7. SOLNÁ JESKYNĚ

8. říjen 2020
6. SOLNÁ JESKYNĚ

1. říjen 2020
5. SOLNÁ JESKYNĚ

DĚTI MUSÍ MÍT NA PŘEDSTAVENÍ ROUŠKY!
29. září 2020
Kouzelnické duo s bordelcolií Edou
vstupné: 55,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

24. září 2020
4. SOLNÁ JESKYNĚ

17. září 2020
3. SOLNÁ JESKYNĚ

15. září 2020 - 18. září 2020
Poznáváme Vodňany - centra aktivit
- KOSTKY - stavba městských staveb z různých druhů stavebnic - rozvoj prostorové představivosti a spolupráce
- KNIHY A PÍSMENA - modelování názvu města Vodňany podle textové předlohy - rozvoj zrakové percepce a jemné motoriky, seznamování s názvy písmen
- ATELIÉR - kresba městských staveb podle obrazové předlohy - rozvoj tvořivosti a grafomotoriky - kontrolováno správné držení tužky

14. září 2020
Poznáváme Vodňany
S dětmi jsme se v pondělí vydali na procházku po Vodňanech, hledali jsme významné stavby, které měly děti na fotografiích a snažili jsme se zapamatovat pořadí, v jakém jsme stavby objevili. Nejprve jsme došli ke knihovně, dále ke "staré" škole, kostelu, pak jsme viděli budovu České spořitelny, Městský úřad, náměstí, kašnu, baštu, od té jsme šli k poliklinice, kulturnímu domu, dálé k poště, vlakovému nádraží, domovu pro seniory, odtud jsme viděli bývalou policii, pak jsme se vydali k hasičům, mostu sv. Jana Nepomuckého a nakonec k velkému silničnímu mostu. Celkem jsme měli tedy 17 fotografií a povedlo se nám najít všechny stavby. Většina dětí si zvládla zapamatovat a vyjmenovat všech 17 staveb a zaslouží si proto velikou pochvalu. Zkuste se i vy zeptat dětí, kudy jsme šli :-) 
CELKEM JSME UŠLI 3,6 KM ZA cca. 2 HODINY I S POVÍDACÍMI A POZOROVACÍMI PAUZAMI - ZA TO SI DĚTI TAKÉ ZASLOUŽÍ OBROVSKOU POCHVALU, PROTOŽE SI VŮBEC NIKDO NESTĚŽOVAL, ŽE UŽ NEMŮŽE, ANI ŽE HO BOLÍ NOHY :-)


11. září 2020
Dopravní hřiště

10. září 2020
2. SOLNÁ JESKYNĚ

4. září 2020 - 16. září 2020
LOGOPEDIE
- 1x za měsíc dojíždí do naší MŠ klinická logopedka z Písku - Mgr. Miroslava Čupová, která děti přezkouší a sdělí logopedickým asistentkám, jak s dětmi dále pracovat
- logopedické asistentky jsou prostředníky mezi pí. Čupovou a rodiči - s dětmi procvičují logopedii pravidelně jedenkrát týdně cca. 15 minut a zadávají dětem „domácí úkoly“, které děti s rodiči ideálně každý den po dobu cca. 10 minut plní
- je důležité, abyste s dětmi pravidelně procvičovali logopedii i doma - 15 minut týdně ve školce k nápravě řeči nestačí a děti se zlepšovat nebudou - klinická logopedka je pak může i odmítnout a dále s nimi nepracovat
- RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM, ABY JEJICH DĚTI CHODILY NA LOGOPEDII V MŠ, SI U UČITELEK NA TŘÍDĚ VYŽÁDAJÍ SOUHLAS S VYŠETŘENÍM A PŘINESOU OD DĚTSKÉHO LÉKAŘE ŽÁDANKU NA VYŠETŘENÍ LOGOPEDKOU DO 11. ZÁŘÍ
- 16. ZÁŘÍ PŘIJEDE DO MŠ KLINICKÁ LOGOPEDKA A DĚTI VYŠETŘÍ (30,- Kč - manipulační poplatek)
- ve třídě Ptáčci bude s přihlášenými dětmi procvičovat řeč log. asistentka Štěpánka Kašová, při velkém počtu přihlášených dětí i log. asistentka Iveta Kasalová

Kde: mš

3. září 2020
SOLNÁ JESKYNĚ
Ve čtvrtek 3. 9. 2020 začínáme jezdit s dětmi do solné jeskyně v Písku. Děti přiveďte prosím v oblečení, ve kterém si budou v solné jeskyni hrát a do batůžku jim dejte prosím čisté tepláky a ponožky na převlečení a pití v uzavíratelné lahvi.
Odjezd od školky je v 9.30 hodin. Svačinu budou mít děti v 8.30 v mateřské škole.
 
Cena jedné pobytové hodiny v solné jeskyni (45 minut): 30,-Kč
Cena za dopravu autobusem se bude rozpočítávat vždy dle počtu zúčastněných dětí, proto nevíme přesnou částku za jednu cestu: cca. 65,-Kč
Vybíráme proto zálohu 800,-Kč a po posledním pobytu 12. 11. 2020 a následném vyúčtování peníze dle potřeby dovybereme nebo vrátíme.

 
Termíny:        3. 9. 2020
                        10. 9. 2020
                        17. 9. 2020
                        24. 9. 2020
                        1. 10. 2020
                        8. 10. 2020
                        15. 10. 2020
                        22. 10. 2020
                        5. 11. 2020
                        12. 11. 2020
 

21. duben 2020 - 9.00 hodin
Divadlo Máma a táta
Do školky k nám přijede divadlo Máma a táta s pohádkou "Kvído a strašidelná škola"
Vstupné 50,- kč
Kde: MŠ Smetanova

Z důvodu opatření Ministerstva zdravotnictví se testování dětí odkládá - nový termín testování bude upřesněn
18. březen 2020
TESTOVÁNÍ IQ DĚTÍ OD PĚTI LET MENSOU ČR
Vážení rodiče,
v loňském školním roce v naší mateřské škole probíhalo testování IQ dětí od pěti let. Pro velký zájem o testování i u mladších dětí organizujeme testování IQ i v tomto školním roce. Zúčastnit se mohou všechny děti, kterým bude k 18. březnu 5 let. Více informací a PŘIHLÁŠKY K TESTOVÁNÍ DĚTÍ SI VYŽÁDEJTE OD UČITELEK NA TŘÍDÁCH. Je vhodné zaregistrovat se i elektronicky, dostanete dříve výsledky. 
https://intranet.mensa.cz/prihlaska/test_iq.php?id_a=10452

Testování slouží k vyhledávání nadaných dětí. Test je neverbální a nevyžaduje předchozí znalosti, proto zjišťuje skutečnou úroveň zejména logického myšlení a dokáže odhalit nadání i tam, kde tomu např. školní výsledky neodpovídají.
 
Hlásit se můžete do 6. 3. 2020
 
Testování ve škole je za snížený poplatek: 150,- Kč (budeme vybírat v únoru)

Kde: MŠ

13. březen 2020
MATEŘSKÁ ŠKOLA JE AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA