TŘÍDNÍ UČITELKY:
 • Bc. Michaela Šestáková - učitelka
  Bc. Michaela Šestáková
  učitelka
 • Mgr. Ing. arch. Štěpánka Kašová - učitelka
  Mgr. Ing. arch. Štěpánka Kašová
  učitelka
 • Andrea Sládková - ped. asistentka, učitelka
  Andrea Sládková
  ped. asistentka, učitelka

 
DOPORUČENÉ AKTIVITY PRO DĚTI A JEJICH BLÍZKÉ V DOBĚ KARANTÉNY:

Vážení rodiče, protože se z důvodu karantény nemůžeme nyní vašim dětem věnovat osobně, budeme vám zde vkládat doporučené aktivity pro rozvoj vašich dětí. Žádný z úkolů není povinný, ale budeme rády, když si vždy alespoň jednu z denních doporučených aktivit s dětmi vyberete a společně ji splníte. Až se ve školce opět setkáme, společně si budeme o „domácích úkolech“ povídat a děti budou moci své kresby, výrobky a jiné úkoly přinést ukázat kamarádům i nám :-) Průběžně budeme doplňovat aktivity na další dny.
Děkujeme vám za spolupráci 

Všechny vás zdraví Míša, Štěpánka a Ája :-)

Pondělí 17.3.
- rozvoj komunikace, slovní zásoby a sluchové paměti - ÚKOL: přečtěte dětem jejich oblíbenou klasickou pohádku (např.: O perníkové chaloupce, O třech medvědech, O kůzlátkách, O Červené Karkulce, atd.) a nechte je převyprávět, jak šel děj za sebou. Pokud nebudou děti vědět, jak pokračovat dál, můžete jim pomáhat otázkami.

Úterý 18.3.        
- rozvoj dlouhodobé paměti a jemné motoriky - ÚKOL: nakreslit obrázek - „Co si pamatuji z pohádky, kterou mi včera četli?“ Kontrolujte při tom správné držení pastelky - palec a ukazováček drží tužku, prostředníček ji podkládá.
- rozvoj předmatematických představ - určování počtu do šesti - ÚKOL: zahrajte si s dětmi stolní hru - Člověče nezlob se! Pokud bude na děti hra dlouhá, hrajte nejprve s nižším počtem figurek. Kdo tuto hru doma nemá, může si ji jednoduše nakreslit doma na papír a místo figurek použít např. knoflíky, víčka od PET lahví, atd., případně si "hrací plochu" můžete vytisknout.
Christmas Ludo by Mottes Blog
Zdroj: https://cz.pinterest.com/pin/555068722807872001/

Středa 19.3.      
- rozvoj sluchové paměti, rozvoj pohybových dovedností - ÚKOL: naučte děti báseň:
Slunce
Vyšlo slunce, zasvítilo, (chůze)
na nebi se otočilo, (ruce v bok, otáčení)
každá kytka maličká (podřepy)
radost má ze sluníčka. (ruce v bok a otáčení)
Ke slunci se naklání, (úklony stranou ve vzpažení)
listy z hlíny vyhání.
- rozvoj orientace v prostoru - ÚKOL: děti si vezmou svoji oblíbenou hračku a rodiče dávají pokyny na její umístění v prostoru. Dej hračku PŘED sebe, VEDLE sebe, ZA sebe, NA gauč, POD židli, MEZI hrnečky, atd.

Čtvrtek 20.3.     
- rozvoj zrakové paměti - ÚKOL: zahrajte si s dětmi společenskou hru PEXESO. Začněte nejprve s menším počtem dvojic např. s osmi a postupně přidávejte další dvojice.
- rozvoj grafomotoriky - ÚKOL: nakresli, „jak lítá motýlek“. Dejte dětem větší formát papíru (alespoň A3) možno i balicí papír nebo kus kartonu. Děti dělají dlouhé plynulé pohyby pro uvolnění ramenního a loketního kloubu. Mohou vystřídat více barev. Kontrolujte při tom správné držení pastelky - palec a ukazováček drží tužku, prostředníček ji podkládá.

Pátek 21.3.        
- rozvoj orientace v ploše a zrakové percepce - ÚKOL: poskládat puzzle alespoň z osmi dílků. Pokud doma puzzle nemáte, stačí, když dětem nakreslíte jednoduchý obrázek na formát A4 a nůžkami ho rozstříháte na požadovaný počet dílků. Má to výhodu, že pokud zjistíte, že děti zvládají daný počet dílů poskládat bez problémů, můžete obrázek rozstříhávat postupně dál na vyšší počet dílků.
- rozvoj sluchové paměti - ÚKOL: zopakovat si básničku ze středy.
V posledním týdnu, kdy jsme chodili do školky, jsme si povídali o zvířátkách z lesa.
 
Pondělí 23.3.    
- rozvoj rozumových schopností, rozvoj komunikace - ÚKOL: poznáš zvířátka na obrázcích? Pojmenuj je a řekni, co o nich z obrázku můžeš „vyčíst“ a co dalšího si ještě pamatuješ? (např.: ukaž, jak je zvíře velké, jak se pohybuje, kolik má nohou, jaké má uši, ocas, barvu, atd.)

VEVERKA_Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Veverka_obecn%C3%A1#/media/Soubor:Squirrel_posing.jpg


MEDVĚD_Zdroj: https://www.zoobrno.cz/zvirata-v-zoo/chovana-zvirata/savci/ursus-arctos-beringianus


LIŠKA_Zdroj: http://www.chovzvirat.cz/zvire/2875-liska-obecna/


ZAJÍC_Zdroj: http://www.naturfoto.cz/zajic-polni-fotografie-14786.html


SOVA_Zdroj: http://www.chovzvirat.cz/zvire/1538-vyr-velky/


JELEN_Zdroj: http://www.mszk.cz/index.php/lov/zver/35-jelen-lesni-evropsky

 

PRASE DIVOKÉ_Zdroj: https://www.sport.cz/ostatni/behani/radime/clanek/931177

Úterý 24.3.        
- rozvoj komunikace a slovní zásoby - ÚKOL: Přečtěte dětem pohádku „O třech medvědech“ (ke stažení ZDE). Po přečtení pohádky, pokládejte dětem otázky např.: Kde se ztratila Maruška? Jak se jmenoval malý medvídek? Jaké jídlo bylo v mističkách na stole? Koho byla postel, ve které Maruška usnula? Jaké hry hrála Maruška s malým Míšou? Vrátila se Maruška domů? Jak Maruška našla cestu domů? Kdo na ni doma čekal?
- rozvoj orientace v prostoru, upevňování počtu 3 - ÚKOL: Máte doma také nějaké předměty/věci třikrát? Zkus najít např.: 3 lžíce, 3 misky, 3 pastelky, 3 polštáře, atd. Zkuste vymyslet další předměty, které máte doma 3.
 
Středa 25.3.      
- rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky - ÚKOL: Nakresli tři medvědy, z pohádky, kterou ti včera přečetli. Dobře si vzpomeň, jak medvěd vypadá. Jakou má barvu, uši, atd.
- rozvoj sluchové paměti: Úkol: naučte děti báseň:


Zdroj: https://clanky.rvp.cz/clanek/k/PKB/18253/HOUPANKY-A-KOLEBANKY-UKLADAME-SE-K-SPANKU.html/
 
Čtvrtek 26. 3.    
- rozvoj hudebních dovedností - ÚKOL: Zazpívej písničku „Běží liška k Táboru“ a ke zpěvu zahrajte na nějaký improvizovaný hudební nástroj - v maminčině kuchyni jich najdete spoustu :-)
- rozvoj práce s knihou, vyhledávání informací - ÚKOL: Prohlédni si knížky, které máš doma ve své knihovničce a zkus v nich vyhledat, zvířátka žijící v lese.
 
Pátek 27.3.        
- rozvoj dlouhodobé paměti a řečových dovedností - ÚKOL: Vzpomeň si a vyjmenuj postupně zvířátka, na která jste se dívali v pondělí a povídali si o nich. Název zvířátka rozlož na slabiky, vytleskej je a řekni, na kolik je slovo slabik. Např.: VE-VER-KA - 3 slabiky, MED-VĚD - 2 slabiky, atd.
- rozvoj sluchové paměti - ÚKOL: zopakovat si básničku o Veverce

Pondělí 30.3.
- rozvíjet komunikativní dovednosti – naslouchání/ vyprávění, posilovat pozitivní vztah ke knihám, Přečtěte si s dětmi pohádku o domácích zvířatech dle svého výběru např. O kohoutkovi a slepičce, O kůzlátkách, O pejskovi a kočičce…Po přečtení pohádky si ji nechte převyprávět dítětem. Dětem můžete při jejich vyprávění pomáhat otázkami – např. Jaké tam byly postavy? Co udělaly? Děti by se měly snažit hovořit ve větách.
- rozvíjet fantazii, kreativitu – Zkuste si doma najít plyšáky (domácích zvířat) a zahrajte si s dětmi „divadlo“ – děti mohou s vaší pomocí zkusit vymyslet vlastní pohádku o zvířatech – pokud se vám podaří =), můžete pohádku sepsat a donést do školky a my si ji s dětmi přečteme

Úterý 31.3.
- rozvíjet rozumové schopnosti, seznámit děti s pojmenováním jednotlivých zvířat, Zvířata a jejich mláďata – najděte si obrázky domácích zvířat – v knize, časopise nebo na internetu. Povídejte si s dětmi o tom, jak se jednotlivým zvířátkům říká, a jak říkáme jejich mláďatům, dále si můžete povídat o tom, čím nám jsou tato zvířata užitečná, čím se živí atd… (kůň, kráva, koza, prase, husa, králík, ovce, kachna, slepice)
- rozvíjet rytmické cítění, Vytleskávání zvířat – nechte děti vytleskat/vydupat slova na slabiky – KŮŇ, HŘÍBĚ, KRÁVA, TELE, OVCE, JEHNĚ, SLEPICE, KUŘE, KACHNA, KACHNĚ, KOZA, KŮZLE, KRÁLÍK, KRÁLÍČE…také můžete děti nechat určit 1. slabiku ve slovech např = kachna = slabika „ka“, některé děti zvládají určit také 1. písmeno ve slovech např. = slepice = „s“ (tato varianta je obtížnější, než určení 1. slabiky)

Středa 1.4.
- rozvíjet pěvecké dovednosti, paměť, Zpěv písně „Když jsem já sloužil“ – najděte si s dětmi zmiňovanou písničku na webu youtube, následně ji děti naučte/ zazpívejte si ji. Poté vyzkoušejte, jaká zvířátka si děti z písničky pamatují, popřípadě jestli si pamatují, v jakém pořadí byla zvířata vysloužena.
- cvičit jemnou motoriku, Kresba dvou zvířátek z písničky – děti si vyberou dvě zvířátka z písničky „Když jsem já sloužil“ a pastelkami je nakreslí. Kdo by chtěl, může si s dětmi nakreslit zvířata z písničky na jednotlivé papíry a ty poté seřadit dle pořadí v písni.
- zpěv písní s tématikou domácích zvířat, Zazpívejte si s dětmi další písničky o domácích zvířatech – Kočka leze dírou,Prší prší, Já mám koně, Skákal pes přes oves…můžete si zazpívat písničku „jako zvířátka“ – např. na slabiku haf, mňau, píp

Čtvrtek 2.4.
- cvičit paměť dětí, Naučte se s dětmi básničku o domácích zvířatech. Můžete si najít i nějakou jinou.

Naše koza strakatá,
měla pěkná kůzlata.
Sousedova vedlejší,
měla ještě pěknější.
 zdroj: lidová tvořivost
Naše kočka strakatá,
Měla čtyři koťata.
Jedno mourek, druhé bílé,
třetí žluté, roztomilé.
A to čtvrté strakaté,
po mamince okaté.
zdroj: lidová tvořivost
 
Pátek 3.4.
- rozvíjet pohybové dovednosti, Zacvičte si s dětmi jako zvířátka – vy budete říkat, jaké zvíře mají děti udělat a ony ho předvedou – můžete je nechat, ať si vymyslí, jak se bude dané zvíře pohybovat, či jim to můžete říct. Např. KŮŇ – cval stranou, KACHNA – chůze ve dřepu, KOZA – lezení + další zvířata, o kterých jste si povídali předešlé dny. Děti mohou při předvádění zvířete napodobit i jeho zvuk.
- cvičit grafomotoriku, cvičit správný úchop tužky, „Kuře zobe“ – dítě drží tužku správným způsobem a dělá na papír „tečky – zobáním“- při každém pohybu tužky na papír řekne „píp“

Velikonoce se blíží a všichni už se určitě moc těšíte, až budete barvit vajíčka, péct velikonočního beránka nebo mazanec a připravovat společně doma velikonoční výzdobu. Proto jsme si pro vás i my připravili na tento týden aktivity vztahující se k svátku Velikonoc a věříme, že si je společně s rodiči s radostí vyzkoušíte.

Pondělí 6.4.
- umět vyslechnout krátký text a zapamatovat si důležité informace - ÚKOL: Popros rodiče, ať ti přečtou tento článek o Velikonocích. Pozorně poslouchej a zkus pak rodičům povědět, co jsi si zapamatoval/a. Rodiče ti mohou pomáhat otázkami. Pokud nebudeš některým slovům rozumět, popros rodiče, ať ti vysvětlí, co znamenají.
Velikonoce patří mezi nejoblíbenější svátky. Jsou to svátky jara a probouzející se přírody ze zimního spánku. Odedávna se velikonoční zvyky a obyčeje lišily vesnici od vesnice. Jejich hlavní úlohou bylo zbavit se všeho špinavého, starého a očistit se od neřestí a nemocí.
Boží hod velikonoční (Velikonoční neděle)  - znamená konec Pašijového týdne a je dnem vzkříšení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Slaví se vždy první neděli po prvním jarním úplňku. Velikonoční nedělí, která je nejvýznamnějším dnem celých Velikonoc, začíná celé velikonoční období, které trvá dalších 50 dní.
V tento den vrcholí přípravy na Velikonoční pondělí. Dívky zdobí, barví a malují vajíčka. Chlapci si jdou nařezat čerstvé vrbové proutky a pletou z nich pomlázky. Dříve lidé nosili do kostela velikonoční pochoutky, aby je farář posvětil, a oni jimi pak mohli pohostit své hosty.
Velikonočnímu pondělí se říká také červené. Je to nejčastější zbarvení darovaného vejce, které koledníci pomlázkou vyšlehají. Podle lidové tradice probíhá velikonoční pondělí ve znamení koledníků a pomlázky. Chlapci chodí s pomlázkou na koledu vyšlehat děvčata. Od nich pak dostávají malovaná vajíčka a také barevné mašle, kterými ovazují pomlázku. Když kluk dostane od holky zelenou stuhu, znamená to, že se jí líbí. Modrou pentlí děvče dávalo hochovi naději a žlutou koledníkovi vyjádřilo svůj nezájem.
LADA, Josef a Květoslav DUFEK. Tradiční český rok. Praha: Bambook, 2018. str 32, 34, ISBN 9788024751733.
 
Úterý 7.4.
- rozvíjet zrakovou percepci a komunikaci – hovořit samostatně ve větách - ÚKOL: Povídej si s rodiči o tom, co vidíš na obrázcích. Pokud nebudeš vědět, proč se právě tyto obrázky nebo situace vztahují k Velikonocům, vyhledejte si informace na internetu. Např.: Proč jsou na obrázku zvony s křídly?


https://www.joseflada.cz/media/2017/04/Velikonoce-1938.jpg

- grafomotorické cvičení, určování počtu a barev - ÚKOL: Vezměte si pastelky a papír a nakreslete na něj krouživým pohybem 2 velká červená vajíčka a 4 malá zelená vajíčka. Kolik vajíček si nakreslil/a na papír celkem? Vajíčka vzniknou opakovaným krouživým pohybem – jako když kreslíte klubíčko. Pokud se vám nebude dařit vajíčka nakreslit, mohou vám rodiče pomoci tak, že vám budou zpočátku držet ruku a budete krouživé pohyby dělat společně. Myslete si na správné držení pastelky :-)
 
Středa 8.4.
- rozvíjet sluchovou paměť – ÚKOL: naučit se alespoň dvě sloky básničky. Básnička je o zvonech z úterního obrázku  a je z knihy Veselé Velikonoce od Petra Nováka a Zory Musekové.

Řehtačka
Dnes nám zvony ze všech věží
odletěly do Říma.
Kdo nevěří, ať tam běží.
Slet zvonů už začíná!
 
Čím teď u nás bez těch zvonů
odzvoníme poledne?
Odzvoníme. Věřte tomu.
Ruce máme dovedné.
 
Roztočíme o poledni
řehtačky a klapače.
A ti kluci neposední,
ti je umí roztáčet!
 
Běží tetka ze stavení,
že ten rámus nesnese.
Že to není k vydržení.
Zvony, honem vraťte se!
 
Zde se můžete podívat, jak v některých vsích, ale i městech chodí většinou kluci, někdy i dívky, s řehtačkami. 
https://www.youtube.com/watch?v=imnLtJIsn6Y

- rozvíjet jemnou motoriku a tvořivost - ÚKOL: Popros maminku nebo tatínka, ať ti na velký papír nakreslí vajíčko. Vezmi si nůžky, vystřihni ho a pěkně si ho nazdob. Např.: ho můžeš pomalovat temperami, natřít vodou a zapouštět do ní vodové barvy, pastelkami, nebo můžete nastříhat různé barevné papírky a vajíčko jimi polepit.

Čtvrtek 9.4.
- rozvíjet jemnou motoriku, určovat základní barvy - ÚKOL: Vymodeluj 6 červených, 6 modrých, 6 zelených a 6 žlutých vajíček. Kdo nemá doma modelínu, muže si ji vyrobit podle návodu v následujícím videu.
ttps://www.televizeseznam.cz/video/vychytavecky/domaci-modelina-248547
- rozvíjet předmatematické představy - určování počtu, porovnávání množství – ÚKOL: Vezmi si vajíčka, která sis vymodeloval/a a pracuj s nimi podle pokynů:
 1. Roztřiď je tak, aby v každé hromádce bylo od každé barvy jedno vajíčko. Máš to hotové? Kolik máš hromádek? Kolik je v každé hromádce vajíček?
 2. Vezmi si 1 modré vajíčko a 2 červená vajíčka. Kolik máš dohromady vajíček? Kolik si musíš ještě vzít modrých vajíček, aby bylo modrých a červených stejně?
 3. Vezmi si 4 žlutá vajíčka a 2 zelená vajíčka. Uber žlutá vajíčka tak, aby bylo žlutých i zelených vajíček stejně. Kolik jich teď máš?
 4. Vezmi si 5 červených vajíček a 3 modrá vajíčka. Máš více červených nebo modrých vajíček? Udělej to tak, aby jich bylo stejně. Co jsi udělal/a? (ubral 2, přidal 2) Šlo by to udělat nějak jinak, aby jich bylo stejně?
 5. Vezmi si od každé barvy 3 vajíčka. Teď uber 2 modrá, přidej 1 zelené, uber 3 žlutá a přidej 3 červená vajíčka. Kolik Máš žlutých vajíček? Kolik máš modrých vajíček? Kolik máš zelených vajíček? Kolik máš červených vajíček? Jakých vajíček je nejvíce? Jakých vajíček máš nejméně. Chybí ti vajíčka od nějaké barvy? Od Jaké?
 6. Rozděl vajíčka spravedlivě mezi tebe a maminku/tatínka. Kolik máte od každé barvy vajíček?
Pokud tě úkoly s počítáním barevných vajíček bavily, popros maminku nebo tatínka ať ti ještě nějaké vymyslí, nebo můžeš zkusit vymyslet nějaké úkoly ty jim a kontrolovat, zda je dělají správně :-) 
 
Pátek 10.4.
- podporovat objevování a bádání – pomůcky 3 vajíčka, 3 zavařovací sklenice, sůl, ocet, voda - ÚKOL: Vezmi si zavařovací sklenice a dej do jedné pouze vodu, do druhé vodu a 2 lžíce soli a do třetí ocet. Co se stane když ponoříš vajíčko do první/druhé/třetí sklenice? Bude vajíčko plavat, nebo se potopí? Vyzkoušej to a pozoruj, co se stane… Ve sklenici s vodou, se vajíčko potopí. Ve sklenici s vodou a solí, bude vajíčko plavat, protože má tekutina větší hustotu. Kdo byl u moře, určitě si pamatuje, že ho slaná voda také více nadnášela než třeba v bazénu. Ve sklenici s octem, můžete pozorovat, jak se okolo vajíčka začnou tvořit malinkaté bublinky, které se budou postupně zvětšovat a začnou vajíčko nadnášet. To ale budete muset vydržet déle, než se malé bublinky zvětší tak, aby vajíčko unesly. Vydržíte to? 
- rozvíjet sluchovou paměť – ÚKOL: Zopakuj si básničku, kterou ses naučil/a ve středu a zkus se naučit další sloky. Až budeš básničku umět celou, můžeš s ní potěšit babičku, dědečka a další členy rodiny.

Všem vám přejeme VESELÉ VELIKONOCE a moc se na vás všechny těšíme :-) Zdraví vás Míša, Ája a Štěpánka


Pondělí 13.4. 
- rozvíjet komunikativní dovednosti, zrakovou pozornost, Přečtěte si společně s dětmi pohádku O kohoutkovi a slepičce – rodiče čtou text a děti čtou obrázky. Vysvětlujte si významy slov, kterým děti nebudou rozumět.

(obrázek je ve fotogalerii)
zdroj: http://www.sylvafrancova.com/Animacek_pohadky.php?jzk=0
- podporovat tvořivost dětí, Děti mohou vytvořit slepičku a kohoutka z pohádky – volbu techniky nechte na dětech, mohou slepici/kohouta vymodelovat, nakreslit pastelkami, vodovými barvami.

Úterý 14.4.

- cvičit jemnou motoriku, zrakové vnímání, soustředěnost, Vytvořte společně s dětmi 6 stejně velkých a různě barevných vajíček – můžete dětem z tvrdšího papíru vytvořit šablonu vajíčka, kterou si děti samy obkreslí, vystřihnou a vybarví pastelkami. Následně před děti poskládejte řadu 6-ti pastelek, podle které děti skládají stejně barevnou řadu papírových vajíček. Snažte se, aby děti skládaly vajíčka zleva/doprava. Až děti řadu poskládají, poskládejte jim novou řadu pastelek, poté děti opět skládají vajíčka dle vaší předlohy.
S vajíčky si můžete zahrát hru na rozvoj paměti. Začněte např. se třemi vajíčky, které vyskládáte před děti do řady, nechte děti, aby se na vajíčka chvilku dívaly, poté je otočte nebarevnou stranou nahoru – děti vyjmenují, jak šly barvy za sebou. Pokud děti zvládnou, můžete počet vajíček navyšovat.

Středa 15.4.

- rozvíjet paměť, cvičit rytmické cítění, Naučte se s dětmi básničku. Následně ji doprovázejte vytleskáváním slov na slabiky. Můžete vyzkoušet, zda vaše děti zvládnou básničku využít jako rozpočitadlo – připravte před ně 3 plyšáky a děti je s pomocí básničky rozpočítávají.

Hody hody doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte – li malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný.
V komoře v koutku,
na zeleným proutku. (Josef Lada)

Čtvrtek 16.4.

- rozvíjet schopnost pracovat dle návodu, cvičit jemnou motoriku, rozvíjet samostatnost dětí, Vytvořte si s dětmi vajíčkovou pomazánku. Nechte děti pracovat, co nejvíce samostatně. Nejprve s dětmi připravte všechny potřebné potraviny a potřeby na stůl. Poté jim přečtěte postup, který jim v průběhu můžete připomínat.

Pomůcky: miska na pomazánku, struhadlo, lžíce, lžička, nožík, prkýnko, 3 vařená vajíčka na tvrdo, 1 lžička plnotučné hořčice, 1 lžíce změklého másla, 2 lžíce pomazánkového másla, čerstvá pažitka, sůl, pepř

Recept:
-uvařte 3 vajíčka na tvrdo
- po vychladnutí děti oloupou vajíčka a nastrouhají je na struhadle, pažitku nakrájí s pomocí rodičů na malé kousky
- do misky dejte nastrouhaná vajíčka, nakrájenou pažitku, lžičku hořčice, lžíci másla, 2 lžíce pomazánkového másla, rodiče na závěr přidají sůl a pepř
- děti vše pořádně promíchají
Recept si můžete upravit dle svých chutí (přidat cibulku, nastrouhanou kyselou okurku…) Na závěr děti namažou pomazánku na jimi vybrané pečivo. Nezapomeňte děti pochválit za odvedenou práci =) 

Pátek 17.4. 

- cvičit sluchové vnímání, pozornost a soustředěnost, rozvíjet jemnou motoriku – správný úchop tužky, procvičení prostorových pojmů – pod, nad, Připravte dětem bílý papír A4. Děti si vezmou obyčejnou tužku a kreslí obrázek dle vašich pokynů. Na závěr si děti obrázek mohou vybarvit pastelkami.
- nakresli velké vejce uprostřed papíru; pod vejce nakresli talíř; doprostřed vajíčka nakresli sluníčko; nad sluníčko nakresli mrak; pod sluníčko nakresli květinu

POKUD BY SE DĚTI S NÁMI CHTĚLY PODĚLIT O SVÉ VÝTVORY, VELIKONOČNÍ VÝZDOBU, NEBO TŘEBA UKÁZAT, CO SE JIM DOMA PODAŘILO NAKRESLIT, POSTAVIT, NEBO KDE JSTE BYLI NA PROCHÁZCE,... MŮŽETE NÁM ZASÍLAT FOTOGRAFIE NA E-MAILOVOU ADRESU kasste@seznam.cz A POKUD VÁM NEBUDE VADIT, ŽE BYCHOM FOTOGRAFIE UVEŘEJNILI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH TŘÍDY, PŘIPIŠTE NÁM TO DO E-MAILU. DĚTI BUDOU MOCI ALESPOŇ PROSTŘEDNICTVÍM FOTOGRAFIÍ VIDĚT SVÉ KAMARÁDY, PO KTERÝCH SE JIM MOŽNÁ JIŽ STÝSKÁ. DĚKUJEME :-)
 
Tento týden si můžete každý den vyrobit podle návodu herní komponenty k jarní společenské hře, kterou si v pátek budete moci společně zahrát. Hru začínáte jako housenky a poté, co "dolezete" do cíle, se z vás stane krásný motýl :-) Samozřejmě si hru můžete podle sebe upravit, vymyslet jiné květiny, housenky, atd. Také nemusíte vše kreslit od ruky, ale můžete vyzkoušet, jak se pracuje s kružítkem a udělat si hru dokonalejší :-)

Děti si v průběhu tohoto týdne procvičí jemnou motoriku - zdokonalí práci s nůžkami a také se budou snažit držet správně tužku při vybarvování. Děti se budou učit trpělivosti a některé děti možná poprvé uvidí kružítko a vyzkouší si, jak funguje :-) Dalším cílem této činnosti je, aby děti pracovaly samostatně podle pokynů, ale zároveň zvládaly spolupracovat. Odměnou jim bude radost ze hry, kterou si po jejím vytvoření budete moci všichni společně zahrát.

Při hře se budou děti učit počítat do pěti, zopakují si barvy, budou se učit dodržovat pravidla a rozvíjet logické myšlení a strategii. Také si vyzkouší jaké je to vyhrát, ale někdy také prohrát. Jako při každé stolní hře, je dobré ze začátku nechat děti vyhrát, aby je hra hned neodradila. Postupem času nechte ale děti také prohrát. Prohrou si zažijí neůspěch a v dalších činnostech pak z neůspěchu nebudou překvapení/smutní. Budou chápat, že jednou jsou nejlepší a někdy to zase nevyjde a že k úspěchu musí vyvinout nějaké úsilí.

Pomůcky: bílé, případně i barevné čtvrtky

                   pravítko
                   nůžky
                   lepidlo
                   pastelky
                   tužka
                   kružítko (kdo chce :-))

Pondělí 20.4.
HOUSENKA

- Zjistěte, kolik hráčů bude chtít hru hrát. Podle toho si připravte od každé barvy jeden papír. Např. 3 hráči - žlutý, červený a modrý papír. Pokud nemáte barevné papíry, natřete si bílou čtvrtku vodovými barvami nebo papír pokreslete pastelkami.
- Z každého papíru odstříhněte podél delší strany dva proužky papíru na tloušťku maminky palce :-) Děti, poproste rodiče, ať vám na papír nakreslí čáru, po které budete stříhat - to už zvládnete samy :-)
- Dva stejně barevné proužky papíru slepte na koncích k sobě, jak je vidět na prvním obrázku.
- Teď budeme přes sebe střídavě dva proužky papíru překládat, tak aby nám vznikla housenka. 
- Na konci proužky papíru opět slepíme.
- Nakreslete housence obličej :-)

2 proužky na jednu housenku


slepené konce - proužky necháme ležet na stole a jen překládáme jeden přes druhý, než nám vznikne housenka


housence pak dokreslíme obličej

Úterý 21.4.
KVĚTINY

- Děti, poproste rodiče, aby vám nakreslili na bílou čtvrtku pětkrát 4 různé květiny, jak vidíte na obrázku (nebo můžete klidně nakreslit např.: samé "tulipány" a jen je jinak vybarvíte). Děti pak květiny vybarví tak, aby bylo 5 červených, 5 modrých, 5 žlutých a 5 zelených. Celkem budete mít tedy 20 květin, vždy pět od každé barvy.
Pozn.: Děti, nesnažte se vybarvit vše najednou, bolela by vás ruka a zbytečně byste si pak mohly květiny urychleným vybarvováním pokazit. Máte na to celý den, případně můžete poprosit staršího sourozence, ať vám s vybarvováním pomůže.

Středa 22.4.
MOTÝLÍ KŘÍDLA, START A CÍL

- Nakreslete si na barevné papíry motýlí křídla tak, jak vidíte na obrázku - musí být tak velká, jako housenka :-) a vystříhněte je.
- Nakreslete si velký zelený list, aby se vám na něj vešly všechny housenky, které chtějí hrát  a vystříhnětě ho :-)
- Nakreslete velké kolečko a rozdělte ho na čtyři díly tak, jak to vídíte na obrázku. Každý díl vybarvěte jinou barvou - modrá, zelená, žlutá, červená. Kolečko také vystříhněte.
Čtvrtek 23.4.
KOLEČKA

- Děti poproste rodiče, aby vám na papír nakreslili pětkrát 6 koleček - zde můžete při kreslení využít kružítko a děti si mohou práci s ním vyzkoušet. Možná by to zvládly i samy.
- 5 koleček vybarvěte červeně, 5 žlutě, 5 modře, 5 zeleně, 5 černě ("černý Petr") a 5 koleček rozdělte na čtyři části a vybarvěte je modře, červeně, žlutě a zeleně ("žolík"). Barvy vidíte na obrázku - celkem budete mít tedy 30 koleček.


Pátek 24.4.
HRA

Příprava hry:
- Herní komponenty máte hotové :-) Byla to fuška co? Teď si si vše připravené můžete nachystat na hru podle obrázku.
- Na začátek dejte list a na něj housenky (start).
- Pak za sebe dávejte náhodně barevné kytičky jednu za druhou.
- Na konec dejte čtyřbarevné kolečko a okolo něj barevná křídla (cíl).
- Dále v dosahu všech hráčů rozmístěte barevnou částí dolů všech 30 koleček.


Pravidla:
- Začíná nejkratší housenka (to je nejmenší hráč :-))
- Začínající hráč otočí náhodně 5 koleček - černé kolečko vám při postupu housenky nepomůže - je zde jako "černý Petr". Naopak čtyřbarevné kolečko je zde jako "Žolík" - vyberete si jednu ze čtyř barev, kterou můžete při postupu housenky využít.

- Barevná kolečka, která jste otočili vykládejte vedle stejně barevných kytiček.
Např.: Housenka je na startu - list. Po listu je žlutá kytička, modrá, zelená, modrá, červená, atd. viz obrázek. Hráč otočil zelené, modré, žluté, černé a čtyřbarevné kolečko, které může použít jako "žolíka". Přiložit může tedy žluté kolečko, modré, zelené...dále potřebuje modré kolečko k modré květině. To ale již nemá, ale může použít "žolíka". Černé kolečko nevyužije. Housenka tedy může postoupit o 4 kytičky dopředu na modrou kytičku. Poté se barevná kolečka vrátí zpět a hraje další hráč.
Nejprve kolečka můžete vracet zpět na původní místo bez míchání a můžete hrát hru jako paměťovou (na principu pexesa). Rodiče mohou pozorovat, jak dlouho bude dětem trvat, než si uvědomí, že mohou otáčet barvy, které potřebují k postupu. Také si děti mohou pamatovat, kde leží černá kolečka a budou se jim vyhýbat. Až děti na toto přijdou, budete muset začít kolečka míchat :-) Vyhrává ten, kdo se jako první dostane na poslední čtyřbarevnou kytičku a získá křídla pro svou housenku, ze které se díky nim stane motýl.
Snad jsou pravidla srozumitelná...pokud ne, pište dotazy na e-mail kasste@seznam.cz. Budeme rády když nám na tuto adresu zašlete i fotografie z výroby herních komponentů a ze hry samotné :-)
 


Minulý týden jste měli možnost zahrát si na housenky a motýly. Tento týden máte v nabídce činnosti zaměřené na poznávání hmyzu.

Pondělí 27.4.
-
seznámit děti se včelou, rozvíjet před matematickou gramotnost – střídání a opakování se dvou barev, počítání žlutých a černých proužků, cvičit jemnou motoriku. Na čtvrtku/bílý papír rodiče nakreslí obrys včely. Děti následně štětcem a vodovými barvami malují včele pruhy – střídají žlutou a černou barvu. Přípravu pracovního místa a pomůcek zvládnou děti samy (pouze jim řekněte, co si mají připravit). Ukažte dětem, jak se s štětcem pracuje, že je potřeba namočit štětec do vody, otřít o okraj kelímku, poté krouživými pohyby nanést barvu a postupně dělat pruhy. Pokud nemáte vodové/temperové barvy, lze využít i pastelky. Poté si děti mohou vybarvit křídla a hlavu včely. Až bude obrázek suchý, nechte děti spočítat žluté a černé pruhy, na závěr děti vyznačí vedle včely žluté a černé puntíky podle počtu proužků. Posledním úkolem bude pro děti úklid pomůcek a pracovního místa.Úterý 28.4.

- seznámit děti s beruškou (slunéčkem sedmitečným), cvičit jemnou motoriku, skládat papír dle zadaného postupu, dbát na přesnost při skládání, podporovat logické myšlení, Zkuste dětem dát hádanku, zda poznají, o kterém zvířátku si dnes budete povídat.
Parádnice mezi brouky, nejkrásnější z celé louky. Červené šatičky s malými puntíčky. Na zvonku rosa, létá si bosa. Pohoupá se na kvítečku, hledá totiž sedmou tečku. (Kopecká, Z.:Hádanky od srdíčka. Brno: CENTA, 2003, ISBN 80-903327-6-5).
Než dětem prozradíte, o jaké zvíře jde, můžete jim dát malé nápovědy – např. že je červené, má černé puntíky, umí létat, bylo v pohádce o Ferdovi Mravencovi.
Složte si křídla z papíru podle návodu. A vytvořte si s dětmi louku s beruškami.Po odvedené práci si můžete zatančit „vítězný tanec“ na písničku Beruško, půjč mi jednu tečku, kterou najdete na youtube. Fantazii a pohybovým kreacím se meze nekladou.
https://www.youtube.com/watch?v=GIPT0hTtBkQ


Středa 29.4.
- seznámit se s motýlem a jeho charakteristickými znaky, seznámit děti  s životním cyklem motýla – Jak se klube motýl? – vajíčko, housenka, kukla, dospělý motýl. Zeptejte se dětí, zda už někdy viděly motýla, kde ho viděly, jak vypadal. Na odkazu níže najdete obrázky k životnímu cyklu motýla, které si společně prohlédněte. Poté společně s dětmi vytvořte 4 kartičky – na každé bude jedna životní fáze motýla – vajíčko, housenka, kukla, motýl. Zkuste dětem obrázky zamíchat a nechat je, aby je seřadily podle posloupnosti (zleva - doprava).
https://www.papilonia.cz/zivot-motyla/


Čtvrtek 30.4.

-seznámit děti s mravencem lesním, rozvíjet komunikativní dovednosti – naslouchání, vyprávění, podporovat prosociální chování – pomoc druhým. Přečtěte dětem říkadlo „Polámal se mraveneček“ – poté se dětí zeptejte na následující otázky: Co se mravenečkovi stalo? Kde se mohl zranit? Koho museli zavolat? Co udělal doktor? Jakou měl mraveneček dostávat medicínu? Co dělal mraveneček v noci?  Co mravenečkovi nakonec pomohlo? Co pomůže tobě, když jsi nemocný? Můžete si vymyslet i další otázky. Na závěr můžete děti nechat, aby pomocí obvazu ošetřily plyšáky, nebo vás.

Polámal se mraveneček, ví to celá obora,
o půlnoci zavolali mravenčího doktora.
Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis,
třikrát denně prášek cukru, bude chlapík jako rys.
Dali prášky podle rady, mraveneček stůně dál,
celý den byl jako v ohni, celou noc jim proplakal.
Čtyři stály u postýlky, pátý těšil: Neplakej!
Zafoukám ti na bolístku, do rána ti bude hej.
Zafoukal mu na ramínko, pohladil ho po čele.
Hop! A zdravý mraveneček ráno skáče z postele.

Zdroj:http://www.predskolaci.cz/polamal-se-mravenecek/7816

Pátek 1.5. 
-
posilovat pozitivní vztah k přírodě, rozvíjet vnímání – zrakové, sluchové, hmatové, podporovat fantazii a tvořivost. Dojděte si s dětmi na procházku do lesa nebo na louku, kde je možné najít a pozorovat mravence, včely, motýly a další hmyz. Můžete si na „přírodovědnou výpravu“ vzít i lupu. Zkuste s dětmi najít mraveniště, kde můžete pozorovat např.: Co mravenci dělají? Kolik mají nohou? Zda mají tykadla? Jakou mají barvu? Zda vytváří nějaký zvuk? Vytváří nějaký zvuk včela? Pokud ano, zkuste ho s dětmi napodobit.
Co ještě můžeme dělat v přírodě?
 •  postavit dle své fantazie domeček pro broučky z mechu, větví, kamenů, šišek
 • skládat obrysy zvířat z větviček, kamínků
 • sbírat v přírodě odpadky
 • poslouchat se zavřenýma očima, jaká uslyšíme zvířátka
 • vyzkoušejte, jak voní louka nebo les – přičichněte si k pampelišce, stromům, šišce atd…
Budeme moc rády, když nám zašlete fotografie z vašeho objevování hmyzu.
 
Ahoj děti :-) Všechny vás moc zdravíme a posíláme vám další "úkoly". V neděli budou mít maminky svátek, tak jim nezapomeňte dát velikou pusu :-) Protože máme ale v rodině i další členy, budeme si tento týden povídat o celé rodině.

Pondělí 4.5.    
- rozvoj komunikace a zrakového vnímání - ÚKOL: Prohlédněte si společně rodinné fotografie a povídejte si o tom, koho na nich vidíte.
- podporovat samostatnost, rozvíjet komunikaci - ÚKOL: Zeptejte se nejstaršího člena své rodiny, jaké měl hračky a jak a na co si nejčastěji hrál, když byl malý. Když budete mít štěstí a ten „někdo“ se rozpovídá, uslyšíte určitě zajímavé příhody :-)
 
Úterý 5.5.
- rozvoj grafomotoriky a komunikace - ÚKOL: Nakreslete pastelkami svoji rodinu a vyprávějte někomu z rodiny, koho jste nakreslily, co mají členové rodiny na sobě, co dělají, atd. Dobře si všechny členy rodiny prohlédněte - uvidíte, že mají hlavu, 2 oči, 2 uši, 2 nohy, 2 ruce, nos, vlasy, krk, ústa, že jsou nějak oblečení, mají boty a všimněte se i kolik má každý na ruce prstů :-)
- procvičování paměti, rytmizace slov, rozvoj sluchové diferenciace - ÚKOL: Vyjmenujte členy rodiny, a jak se jmenují. Vytleskejte slabiky a určete první písmeno jména. Např. MA-MIN-KA HA-NA, začíná na H jako Hana. SE-STŘE-NI-CE PE-TRA, začíná na P jako Petra.
 
Středa 6.5.
- rozvoj rozumových schopností, bádání - zjišťování informací, spolupráce s rodinou - (Pouze pro rodiče: Je pouze na vás, abyste odhadli, do čeho se chcete pouštět a co vše chcete dětem vysvětlovat. Je nutné předvídat, na co vše se vás děti mohou zeptat. A jestli budete chtít a budete vědět, jak na některé všetečné otázky odpovídat. Každé dítě je jiné a je schopné zpracovat jinak náročné informace. Některé děti budou schopné zpracovat i to, že jeho předci - prapra...již nežijí, nebo to, že sourozenec má třeba jiného tatínka, proto bude mít i jiný rodokmen. Vzhledem k věku dětí, úplně postačí, když zkusíte graficky zaznamenat dítě, rodiče a prarodiče.)
ÚKOL: Zkuste si společně vyrobit svůj rodokmen. Děti, víte, co to je rodokmen? Asi jste tohle slovo ještě neslyšely. Je to vlastně takový obrázek, který přehledně ukazuje, kdo byli vaši předkové - všechny babičky, dědečky, prababičky, pradědečky, a někdy ještě dále když dobře pátráte :-) Tady vám přikládám dva obrázky, které vám napoví, jak takový rodokmen vytvořit. Úplně dole budete vy, pak vaši rodiče, pak babičky a dědečkové. Nejlepší bude, když najdete fotografie členů rodiny, které chcete do rodokmene zaznamenat a spojíte je vždy čarou. Ptejte se dětí, kterou fotografii máte kam dát a jaké členy rodiny spolu spojit čarou. Můžete zkusit vytvořit rodokmen i jiného člena rodiny, aby děti pochopily princip - vždy je to rodokmen té osoby, která je nejníže a proto bude vždy trochu jiný. 
 
Zdroj: https://cz.pinterest.com/pin/24769866673359259/


Zdroj: https://i.pinimg.com/originals/0c/f9/61/0cf961de152a95c8fc1f2c010f07e3fd.jpg


Čtvrtek 7.5.
- rozvoj pohybových dovedností a rytmického cítění - ÚKOL: Vyzvi k tanci někoho z rodiny a zatancujte si společně mazurku - https://www.youtube.com/watch?v=U7169NFRUkE
- rozvíjet sluchovou paměť - ÚKOL: Poproste rodiče, ať vám přečtou básničku o rodině. Pozorně poslouchejte a pak zkuste říci, co jste si z básničky zapamatovaly. Poté se naučte alespoň první 4 řádky básničky.
Rodina je okruh lidí, co si do svých srdcí vidí,
jež za jeden provaz táhnou, do ohně za blízké sáhnou.

I když pálí mráz a zebe, spoléháme se na sebe,
za ruku nás s láskou chytí, i když slunce nezasvítí.

Rodina je vzácnou knihou, v které k sobě listy tíhnou,
napsaná je písmem zlatým, upřímnost je slovem svatým.

Rodina je pro nás darem, teplým létem, něžným jarem,
jako kvítek s libou vůní, borový les, jež tu šumí.

Řekou je, jenž čaruje, mráz, jež okna maluje,
domem, který pevně stojí, dítě, co se ve tmě bojí.

Pod nohami půda pevná, přátelství, jež zradu nezná,
hnízdo, kde jsme rádi spolu, u jednoho, že jsme stolu.

Rodina je základ štěstí, bezpečí a domov se ctí,
kde nám každý rozumí, zradit, kdo nás neumí.

Rodina je to, co máme, jen s ní v klidu usínáme,
a to, jež nás k sobě svádí, lpí v tom, že se máme rádi.
Zdroj: http://www.predskolaci.cz/rodina-2/17963#more-17963
 
Pátek 8.5.
- rozvíjet spolupráci, posilovat rodinné vztahy, rozvíjet kreativitu a jemnou motoriku - ÚKOL: Vyrobte si rodinný strom.
Pomůcky: větší formát čtvrtky - alespoň A3 - možno i větší, barevné tempery, štětec, všichni členové rodiny, které chcete ve svém rodinném stromě zvěčnit :-)
Nakreslete kmen stromu a pak natřete každému členovi rodiny barevnou temperou dlaň. Tu pak otiskněte na papír. Přikládám obrázek, jak by měl rodinný strom asi vypadat, ale samozřejmě je na vás, jak bude vypadat váš rodinný strom.

https://www.crystalandcomp.com/wp-content/uploads/2012/06/Screen-Shot-2012-06-05-at-6.14.21-PM.png
 
Tento týden si budete povídat o městě, ve kterém navštevujete mateřskou školu.
Pondělí 11.5.

- rozvíjet u dětí povědomí o místě, ve kterém žijí/ navštěvují mateřskou školu. Otázky pro děti od rodičů: Jak se jmenuje město, ve kterém chodíš do školky? Znáš nějaké důležité budovy v našem městě? Následně se vydejte se na průzkum po Vodňanech – vezměte si s sebou fotoaparát nebo mobilní telefon (můžete dětem ukázat, jak se používá fotoaparát), poté děti mohou vyfotografovat stavby, které najdete. Ve Vodňanech můžete najít např. městský úřad, poštu, knihovnu, polikliniku, vlakové nádraží, autobusové nádraží, hasiče, kostel, základní školy, policii, řeku Blanici, kulturní dům. U staveb bude dobré dětem říct, k čemu budovy slouží, jaký mají ve městě účel.

Úterý 12.5.
- cvičit paměť, pěvecké dovednosti. Seznámení s písní Kdyby byl Bavorov. Naučte/ zopakujte si slova písničky, následně si ji zazpívejte společně s dětmi. Můžete využít improvizované hudební nástroje z kuchyně – vařečky, hrnce.
https://www.youtube.com/watch?v=3IPztr9bZ2o

- rozvíjet pohybové dovednosti, hrubou motoriku. Pohybujte se v prostoru venku – a říkejte: Chodíme si po světě přes města a přes vesnice. Tahle se nám líbí moc, jmenuje se: SkákanIce – děti skákají. Poté zopakujte úvodní věty a nechte děti vymyslet další název vesnice + pohyb – např. Běhanice, Lezenice, Válenice, Točenice, Plácanice atd…
ZDROJ: zásobník mš
Středa 13.5.
- rozvíjet jemnou motoriku, samostatnost při činnosti, podporovat tvořivost. Předkreslete dětem na barevný papír (nebo na noviny, bílý papír) různé geometrické tvary – čtverce, obdélníky a trojúhelníky. Děti je poté vystřihnou a skládají z nich na čtvrtku domy (dle své fantazie), které poté přilepí, dokreslí okna, dveře atd… Přípravu i úklid pomůcek nechte na dětech. Na závěr si s dětmi můžete povídat o tom, co by chtěly mít ve svém vysněném městě/vesnici.

Čtvrtek 14.5.
- cvičit zrakové vnímání, pozornost, koordinaci oko-ruka, procvičovat jemnou motoriku. Nasypte dětem do plechu na pečení hrubou mouku, do které děti budou prstem překreslovat např. slova VODŇANY, ÚJEZD, PRAŽÁK, STOŽICE, LIBĚJOVICE, LIDMOVICE – tato slova dětem napište velkým písmem na papír. Cílem této činnosti není děti seznamovat s písmeny nebo je učit psát, cílem je pouze procvičení zrakového vnímání a jemné motoriky. Děti musí při činnosti sledovat, jaké písmeno/znak už do mouky překreslily. Tato činnost lze zjednodušit tak, že dětem místo slov nakreslíte jednoduché obrázky, nebo napíšete pouze jednotlivá písmena. Můžete využít třeba písmena ze jména dítěte.
- cvičit rytmizaci slov, dělení slov na slabiky. Nechte děti vytleskat slova VODŇANY, PRAŽÁK, STOŽICE, LIBĚJOVICE, LIDMOVICE, MĚSTO, HASIČI, POŠTA, KNIHOVNA, NÁDRAŽÍ, KOSTEL, BLANICE – následně určujte 1. písmeno ve slově.

Pátek 15.5. 
V pátek se s dětmi vydejte na pochoďáček – dětem určitě udělá radost malý turistický výlet, při kterém si ponesou batůžek se svačinou. =)
- cvičit orientaci v prostoru, pohybovou obratnost, chůzi na delší vzdálenost. Z náměstí se pěšky vydejte k Rybářské škole ve Vodňanech, vedle které najdete Lesopark v Zátiší. Najdete zde spoustu zábavných prvků pro děti, které děti poučí o životě ryb, ptáků i dalších zvířat. Z místa je pěkný výhled na Vodňany a vodňanské rybníky. Při cestě zpět, nechte děti, aby vás dovedly zpět na start výletu.  
 
Už jen jeden týden a potkáme se po dlouhé době ve školce. Můžete si připravit úkoly, které jste doma společně plnili a přinést je do školky ukázat nám i svým kamarádům. Na poslední "domácí" týden jsme vám připravili úkoly, které vám "koronavirové" období připomenou. Moc se těšíme na vaše obrázky a samozřejmě především na vás :-)

Pondělí 18.5.

- procvičovat jemnou motoriku a správné držení tužky - ÚKOL: Zavřete oči a představte si, jak KORONA-VIR vypadá a zkuste ho nakreslit nebo vymodelovat.

Úterý 19.5.
- procvičovat dlouhodobou paměť - ÚKOL: Vzpomeňte si na nějakou básničku, kterou jste se doma naučily a zkuste si ji zopakovat. Kdo bude chtít, může nám jí říci příští týden ve školce :-)

Středa 20.5.

- rozvíjet řeč a komunikaci - ÚKOL: Vyprávěj někomu z rodiny, jak jste společně trávili čas, kdy jste nemohli do školky. Jestli jste chodili na procházky, hráli deskové nebo karetní hry, stavěli si ze stavebnice, četli pohádky, společně jste vařili, nebo něco tvořili... Co se vám nejvíce líbilo nebo naopak nelíbilo když jste byli všichni doma a skoro nikam jste nemohli? Také si o tom budeme povídat v příštím týdnu :-)

Čtvrtek 21.5.

- rozvíjet grafomotoriku, podpořit děti, aby se do školky těšily - ÚKOL: Nakresli kamaráda, který ti nejvíce chyběl, na kterého se do školky nejvíce těšíš. Obrázek nám přines do školky a my zkusíme hádat, koho si nakreslil :-)

Pátek 22.5.

- rozvíjet komunikaci, umět se samostatně vyjadřovat ve větách, souvětích - ÚKOL: Vyprávěj někomu z rodiny, na co, nebo na koho, se do školky nejvíce těšíš a proč. Jakou si půjčíš první hračku, s kým a na co si budete hrát? 

Ti, co si s námi přijdou příští týden hrát a povídat, si mohou své úkoly přinést do školky. Radi se na ně všichni podíváme a budeme si o nich společně povídat. Ti, co si "prázdniny" prodlouží až do září, nám mohou zaslat fotografie ze společných činností na e-mail - kasste@seznam.cz. Moc děkujeme těm, kteří nám již nějaké fotografie zaslali. Můžete se na ně podívat v galerii.

NA VŠECHNY SE MOC TĚŠÍME A VŠECHNY VÁC MOC ZDRAVÍME :-) Štěpánka, Míša a Ája


Také doporučujeme s dětmi průběžně procvičovat motoriku mluvidel a jazyka. Děti tato cvičení ze školky znají, mohou Vás je „jako“ učit :-) Rády cvičí před zrcadlem, kdy mají možnost kontrolovat správné pohyby.
- např.:   - našpulit ústa, poté co nejvíce otevřít
                - nafukování tváří vzduchem - obě najednou, poté střídat pravou/levou
                - vtažení tváří dovnitř
                - olizovat horní/dolní ret zprava doleva
                - vypláznout jazyk, co nejvíce na bradu
                - snažit se dotknout špičkou jazyka nos
                - dělání "boulí" jazykem ve tvářích
Na logopedické cvičení také doporučujeme pořad ČT Logohrátky:
https://decko.ceskatelevize.cz/logohratky
 UMÍSTĚNÍ TŘÍDY: hlavní budova, 1. podlaží vpravo

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna a víceúčelová místnost, o kterou se dělíme s ostatními třídami

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 24 dětí - 11 dívek, 13 chlapců

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 4 - 5 let

O NAŠÍ TŘÍDĚ:
V letoším školním roce se zaměříme na upevňovaní kamarádských vztahů a prohubování prosociálního chování a empatie u dětí. Také se zaměříme na rozvoj řeči, který budeme podporovat pravidelnými logopedickými chvilkami. Budeme se snažit rozvíjet radost z učení, učit se s chutí nejen spontánně, ale i záměrně. Podporovat chuť k poznání nového. Zaměřujeme se na úzkou spolupráci s rodinou, a proto se i v tomto školním roce budeme přibližně jedenkrát měsíčně setkávat s rodiči na různých společných akcích, na kterých bude dostatek prostoru pro vzájemné poznávání a komunikaci. Řízené činnosti, při kterých si děti rozvíjí poznatky v různých oblastech (předmatematické a předčtenářské představy, hudební, výtvarné, pohybové činnosti, atd.) budou probíhat částečně skupinově, ale především v pracovních koutcích, kde děti pracují samostatně v malých skupinkách v počtu 2 - 6 dětí. Práce v malých skupinách jim umožňuje přirozeně komunikovat, řešit problémy samostatně nebo ve spolupráci s kamarády, samostatně se rozhodovat a vyjadřovat a vnímat a akceptovat rozdíly mezi kamarády. Děti se učí samostatnosti a spolupráci. Učení je pro děti hrou a hra učením :-) Po celý rok vytváříme vlídné, empatické a podnětné prostředí, ve kterém můžeme děti všestranně rozvíjet. 


AKCE PRO RODIČE S DĚTMI:

ZÁŘÍ
SPORTOVNÍ SEZNAMOVACÍ ODPOLEDNE NA ZAHRADĚ MŠ - společně si zasportujeme a seznámíme se, protože ve třídě jsou nové děti i paní učitelky

ŘÍJEN
MAMINKO, TATÍNKU POJĎ SI SE MNOU HRÁT - rodiče se seznámí s prostory třídy, hračkami, didaktickými pomůckami, atd.

LISTOPAD
SVATOMARTINSKÉ ODPOLEDNE - seznámíme se s legendou o sv. Martinovi a poté si děti s rodiči vyzkouší různé svatomartinské úkoly, za které dostanou malou odměnu :-)

PROSINEC
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ - tvoření rodičů a dětí s posezením u vánočního cukroví

LEDEN
CO JSEM DOSTAL OD JEŽÍŠKA? - děti s rodiči si společně pohrají s vlastními hračkami, které jim přinesl Ježíšek

ÚNOR
KARNEVAL PRO MALÉ I VELKÉ - přehlídka masek, tancování, plnění úkolů,tombola...

BŘEZEN
JAK TO CHODÍ U PTÁČKŮ - rodiče mají možnost, příjít se podívat na dopolední program v mateřské škole, ranní hry, řízené činnosti...

DUBEN
MALÝ STAVITEL - aby tatínkům a dědečkům nebylo líto, že maminky budou mít v květnu besídku, je tato akce speciálně pro ně; společně s dětmi si budou moci postavit vše možné i nemožné ze stavebnic na technickéhý kroužek, který budou moci děti v příštím školním roce také navštěvovat

KVĚTEN
BESÍDKA PRO MAMINKY KE "DNI MATEK" - děti si připraví básničky, písničky a tanečky

ČERVEN
ZÁVĚREČNÝ ŠKOLNÍ VÝLET


DALŠÍ AKTIVITY TŘÍDY:

- výukové programy na MEVPIS Vodňany
- podzimní a jarní poznávací "pochoďáčky" do přírody
- divadlo v MŠ i v KD
- výuka plavání v plaveckém stadionu v Písku


motto třídy: „Celý rok jsme spolu rádi, všichni jsme tu kamarádi.“

ranní rituál: Letí, letí, ptáček,

                       vysoko až nad obláček.

                       Poleť ptáčku, poleť k nám,
                       vyřiď pozdrav hvězdičkám.

                       Pozdravuj tam sluníčko,
                       ať se směje maličko.

                       Potom se vrať zpátky sem,
                       popřejem si krásný den.

PLÁNOVANÉ AKCE:

29. září 2020
Kouzelnické duo s bordelcolií Edou
vstupné: 55,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

15. říjen 2020
Divadlo LUK
Pohádka O Palečkovi
vstupné: 50,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

12. listopad 2020 - 9.00 hodin
Divadlo Dokola
Pohádka"Kašpárek v pekle"
vstupné: 50,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

8. prosinec 2020 - 9.00 hodin
Divadlo Zvoneček "Vánoční pohádka"
Vstupné 60,- Kč
Kde: MŠ SmetanovaAKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY:

21. duben 2020 - 9.00 hodin
Divadlo Máma a táta
Do školky k nám přijede divadlo Máma a táta s pohádkou "Kvído a strašidelná škola"
Vstupné 50,- kč
Kde: MŠ Smetanova

Z důvodu opatření Ministerstva zdravotnictví se testování dětí odkládá - nový termín testování bude upřesněn
18. březen 2020
TESTOVÁNÍ IQ DĚTÍ OD PĚTI LET MENSOU ČR
Vážení rodiče,
v loňském školním roce v naší mateřské škole probíhalo testování IQ dětí od pěti let. Pro velký zájem o testování i u mladších dětí organizujeme testování IQ i v tomto školním roce. Zúčastnit se mohou všechny děti, kterým bude k 18. březnu 5 let. Více informací a PŘIHLÁŠKY K TESTOVÁNÍ DĚTÍ SI VYŽÁDEJTE OD UČITELEK NA TŘÍDÁCH. Je vhodné zaregistrovat se i elektronicky, dostanete dříve výsledky. 
https://intranet.mensa.cz/prihlaska/test_iq.php?id_a=10452

Testování slouží k vyhledávání nadaných dětí. Test je neverbální a nevyžaduje předchozí znalosti, proto zjišťuje skutečnou úroveň zejména logického myšlení a dokáže odhalit nadání i tam, kde tomu např. školní výsledky neodpovídají.
 
Hlásit se můžete do 6. 3. 2020
 
Testování ve škole je za snížený poplatek: 150,- Kč (budeme vybírat v únoru)

Kde: MŠ

13. březen 2020
MATEŘSKÁ ŠKOLA JE AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA

11. březen 2020
Dopis pana starosty rodičům dětí z MŠ - OMEZENÍ PROVOZU


10. březen 2020 - 9.00 hodin
Divadlo Sluníčko
Divadlo Sluníčko nám do školky přiveze jarní pohádku "Co se děje nalouce".
Vstupné 45,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

27. únor 2020 - 15.30 hodin
Karneval
Vážení rodiče a prarodiče,
​srdečně Vás zveme na karneval, který se bude konat
ve čtvrtek 27. 2. 2020, od 15.30 hodin.
Zároveň bychom Vás chtěly poprosit o pomoc s tombolou a občerstvením. Věci do tomboly (např. menší hračky, pastelky, omalovánky, bublifuky, puzzle, sladkosti, atd.) nám prosím předejte na třídu, a my je připravíme pro děti do tomboly.
Program:   1) představení masek
                   2) diskotéka
                   3) plnění úkolů a sportovních aktivit → získávání lístků do tomboly
                   4) tombola
​Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na Vás :)
 

21. únor 2020 - 10.00 hodin
NÁPAD MYŠKY TEREZKY aneb O zlé koze
Divadlo Matěje Kopeckého
V pátek 21.2. navštívíme v MěKS Vodňany představení "NÁPAD MYŠKY TEREZKY aneb O zlé koze". Vstupné: 60kč
Kde: MěKS Vodňany

21. únor 2020
ODHLAŠOVÁNÍ/PŘIHLAŠOVÁNÍ STRAVY
odkaz na webové stránky: https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Prihlaseni
odkaz pro stažení aplikace do mobilního telefonu - ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stravacz.stravacz
odkaz pro stažení aplikace do mobilního telefonu - APPLE: https://apps.apple.com/cz/app/strava-cz/id1433795141?l=cs

Vážení rodiče,
Dovolte, abychom Vás seznámili s novinkou, kterou pro Vás chystáme ve stravovacím provozu. V současnosti jsme zřídili pro strávníky možnost objednávat stravu prostřednictvím internetu a mobilního telefonu. Pro možnost objednávání stravy na internetu postupujte podle následujících pokynů:

Každému bylo přiděleno uživatelské jméno a heslo.  Uživatelské jméno = příjmení a první písmeno jména – tzn. Novák Jiří = novakj.  V případě duplicitních jmen nebude toto pravidlo platit.
Heslo – vygenerováno programem, po přihlášení jej můžete změnit v sekci „nastavení uživatele“.
Zde můžete též zadat e-mailovou adresu, kam Vám systém může zasílat zprávy.
Přihlašovací údaje obdrží každý v MŠ osobně od vedoucí školní jídelny.
Odhlašování stravy lze nyní i na internetu na adrese: www.strava.cz .
Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku Zařízení = 3635
Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo, (viz bod 1).
Jste přihlášeni přímo do „své“ jídelny a můžete objednávat (odhlašovat)stravu.
Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávky. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek.
POZOR – odhlašujte vždy celý den!!!
Odhlašovat/přihlašovat lze nejpozději do 13 hod. na následující den.
Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.
Ze systému se odhlaste potvrzením položky Odhlášení.
Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz.

28. leden 2020 - 9.00 hodin
Pohádka o kačence
Pohádku o kačence přijede dětem zahrát známé divadlo LUK - manželé Kyselkovi.
Vstupné 50,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

23. leden 2020
Plavecký výcvik_9. lekce
Závěrečná lekce plavání - DĚTI SI MOHOU VZÍT S SEBOU STŘÍKACÍ PISTOLE A JINÉ HRAČKY DO VODY

16. leden 2020 - 15.30 hodin
CO JSEM DOSTAL OD JEŽÍŠKA?
Vážení rodiče a prarodiče, zveme vás na další společné setkání, které nese název "CO JSEM DOSTAL OD JEŽÍŠKA". Děti si mohou přinést to, co jim pod stromečkem udělalo největší radost (hračka, kniha, desková hra apod..). Poté si rodiče budou moct prohlédnout hry a hračky, které donesl "ježíšek" dětem v mateřské škole a zahrát si tyto hry společně s dětmi. Bude zde dostatek prostoru pro otázky týkající se dětí i provozu školky. Těšíme se na vás =) 

16. leden 2020
Plavecký výcvik_8. lekce

9. leden 2020
Plavecký výcvik_7. lekce

19. prosinec 2019
Plavecký výcvik_6. lekce

17. prosinec 2019
Ježíšek u Ptáčků

17. prosinec 2019 - 10.30 hodin
Tři oříšky pro Popelku
Vánoční koncert - vstupné: 60,-Kč
Kde: KD Vodňany

16. prosinec 2019
Vánoční tvoření

13. prosinec 2019 - 9.00 hodin
Předvánoční kouzlení
Kouzelnické duo si tentokrát připravilo vánoční, bublinkové představení s dárky pro děti.
Vstupné 100,-Kč
Kde: učebna MŠ

12. prosinec 2019
Plavecký výcvik_5. lekce

5. prosinec 2019
Plavecký výcvik_4. lekce