TŘÍDNÍ UČITELKY:
 • Mgr. Ing. arch. Štěpánka Kašová - učitelka
  Mgr. Ing. arch. Štěpánka Kašová
  učitelka
 • Bc. Lucie Klecánová - učitelka
  Bc. Lucie Klecánová
  učitelka
 • Bc. Vladimíra Šmídová - učitelka/ped. asist.
  Bc. Vladimíra Šmídová
  učitelka/ped. asist.
 • Maryana Stan - ped. asistentka
  Maryana Stan
  ped. asistentka

UMÍSTĚNÍ TŘÍDY: hlavní budova, 1. podlaží vpravo

PROVOZ TŘÍDY: 7:00 - 15:00 hod.

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna a víceúčelová místnost, o kterou se dělíme s ostatními třídami

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 20 dětí - 10 dívek, 10 chlapců

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 4 - 5 let

O NAŠÍ TŘÍDĚ:

V letoším školním roce budeme pokračovat v upevňovaní kamarádských vztahů a prohubování prosociálního chování a empatie u dětí. Také se zaměříme na rozvoj řeči, který budeme podporovat pravidelnými logopedickými chvilkami a nejen cizojazyčně mluvícím dětem se pokusíme dopřát co nejpřirozenější, vlídnou a klidnou komunikaci tzv. z očí do očí. Budeme se snažit rozvíjet radost z učení, učit se s chutí nejen spontánně, ale i záměrně. Podporovat chuť k poznání nového. Zaměřujeme se na úzkou spolupráci s rodinou, a proto se i v tomto školním roce (pokud to situace dovolí) budeme přibližně jedenkrát měsíčně setkávat s rodiči na různých společných akcích, na kterých bude dostatek prostoru pro vzájemné poznávání a komunikaci. Řízené činnosti, při kterých si děti rozvíjí poznatky v různých oblastech (předmatematické a předčtenářské představy, hudební, výtvarné, pohybové činnosti, atd.) budou probíhat částečně skupinově, ale především v pracovních koutcích, kde děti pracují samostatně v malých skupinkách v počtu 2 - 6 dětí. Práce v malých skupinách jim umožňuje přirozeně komunikovat, řešit problémy samostatně nebo ve spolupráci s kamarády, samostatně se rozhodovat a vyjadřovat a vnímat a akceptovat rozdíly mezi kamarády. Děti se učí samostatnosti a spolupráci. Učení je pro děti hrou a hra učením :-) Po celý rok vytváříme vlídné, empatické a podnětné prostředí, ve kterém můžeme děti všestranně rozvíjet. Třídní pravidla jsou v prostorách třídy vyobrazena pomocí piktogramů s krátkými říkankami tak, aby si děti co nejsnáze zvnitřnily cnosti i návyky slušného chování.


DALŠÍ AKTIVITY TŘÍDY:
- výukové programy na MEVPIS Vodňany
- podzimní a jarní poznávací "pochoďáčky" do přírody
- divadlo v MŠ i v KD
- výuka plavání v plaveckém stadionu v Písku
- pobyt v solné jeskyni


motto třídy: „Celý rok jsme spolu rádi, všichni jsme tu kamarádi.“

ranní rituál: Letí, letí, ptáček,

                       vysoko až nad obláček.

                       Poleť ptáčku, poleť k nám,
                       vyřiď pozdrav hvězdičkám.

                       Pozdravuj tam sluníčko,
                       ať se směje maličko.

                       Potom se vrať zpátky sem,
                       popřejem si krásný den.

PLÁNOVANÉ AKCE:

11. listopad 2021 - 9.00 hodin
Divadlo Zvoneček
Známé divadlo pro děti přijede zahrát své podzimní představení "O veliké řepě"

vybíráme vstupné 60,- Kč


Kde: MŠ Smetanova

26. listopad 2021 - 9.00 hodin
Bublinková show
Známé kouzelnické duo nachystalo opět svou bublinkovou show, vstupné 65,- Kč
Kde: MŠ SmetanovaAKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY:

5. leden 2021
Putování Tří králů
Děti tvořily s pomocí drobného materiálu cestu Tří králů k Betlému.

5. leden 2021
Prohlídka Betlému v našem kostele
Domluvili jsme si prohlídku Betlému, který je do určité doby každoročně k vidění v kosetele Panny Marie. Je nejen krásný, ale i zvláštní především postupným doplňovním nových figurek, a tak se v něm nachází například typická postava pro město Vodňany - rybář s kaprem v náručí. Figurky oveček si mohly děti vzít na chvilku i do rukou. Vánoční období zakončujeme legendou o Třech králích a protože si s sebou z návštěvy odnášíme posvěcenou křídu, bylo nám dovoleno si nade dveře naší třídy napsat ochranné znamení K+M+B 2021 smiley

17. prosinec 2020
Ježíšek u Ptáčků
Ve čtvrtek přijde do naší třídy Ježíšek a přinese dětem dárečky. Aby si děti čekání na Ježíška zkrátily, můžete jim dát s sebou do MŠ cukroví, které jste doma napekli :-)

16. prosinec 2020
Vyrábíme z "ČOKOLÍNY"

15. prosinec 2020
Prohlídka kostela

14. prosinec 2020
Předvánoční pečení

9. prosinec 2020 - 8.00 hodin
VÁNOČNÍ FOCENÍ
Ve středu 9.12.2020 od 8.00 hodin se budou děti fotografovat. Ukázka fotografií je vyvěšena na hlavním vchodě do budovy a pavilonu, kde je uvedena i cena jednotlivých souborů. Fotografie by měly být dodány do Vánoc.

4. prosinec 2020
Mikulášská nadílka

12. listopad 2020 - 9.00 hodin
Divadlo Dokola
Pohádka"Kašpárek v pekle"
vstupné: 50,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

12. listopad 2020
10. SOLNÁ JESKYNĚ - POSLEDNÍ

5. listopad 2020
9. SOLNÁ JESKYNĚ

22. říjen 2020
8. SOLNÁ JESKYNĚ

15. říjen 2020
Divadlo LUK
Pohádka O Palečkovi
vstupné: 50,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

15. říjen 2020
7. SOLNÁ JESKYNĚ

8. říjen 2020
6. SOLNÁ JESKYNĚ

1. říjen 2020
5. SOLNÁ JESKYNĚ

DĚTI MUSÍ MÍT NA PŘEDSTAVENÍ ROUŠKY!
29. září 2020
Kouzelnické duo s bordelcolií Edou
vstupné: 55,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

24. září 2020
4. SOLNÁ JESKYNĚ

17. září 2020
3. SOLNÁ JESKYNĚ

15. září 2020 - 18. září 2020
Poznáváme Vodňany - centra aktivit
- KOSTKY - stavba městských staveb z různých druhů stavebnic - rozvoj prostorové představivosti a spolupráce
- KNIHY A PÍSMENA - modelování názvu města Vodňany podle textové předlohy - rozvoj zrakové percepce a jemné motoriky, seznamování s názvy písmen
- ATELIÉR - kresba městských staveb podle obrazové předlohy - rozvoj tvořivosti a grafomotoriky - kontrolováno správné držení tužky