TŘÍDNÍ UČITELKY:
 • Mgr. Ing. arch. Štěpánka Kašová - učitelka
  Mgr. Ing. arch. Štěpánka Kašová
  učitelka
 • Bc. Lucie Klecánová - učitelka
  Bc. Lucie Klecánová
  učitelka
 • Bc. Vladimíra Šmídová - učitelka/ped. asist.
  Bc. Vladimíra Šmídová
  učitelka/ped. asist.

UMÍSTĚNÍ TŘÍDY: hlavní budova, 1. podlaží vpravo

PROVOZ TŘÍDY: 7:00 - 15:00 hod.

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna a víceúčelová místnost, o kterou se dělíme s ostatními třídami

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 22 dětí - 12 dívek, 10 chlapců

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 4 - 5 let

O NAŠÍ TŘÍDĚ:

V letoším školním roce budeme pokračovat v upevňovaní kamarádských vztahů a prohubování prosociálního chování a empatie u dětí. Také se zaměříme na rozvoj řeči, který budeme podporovat pravidelnými logopedickými chvilkami a nejen cizojazyčně mluvícím dětem se pokusíme dopřát co nejpřirozenější, vlídnou a klidnou komunikaci tzv. z očí do očí. Budeme se snažit rozvíjet radost z učení, učit se s chutí nejen spontánně, ale i záměrně. Podporovat chuť k poznání nového. Zaměřujeme se na úzkou spolupráci s rodinou, a proto se i v tomto školním roce (pokud to situace dovolí) budeme přibližně jedenkrát měsíčně setkávat s rodiči na různých společných akcích, na kterých bude dostatek prostoru pro vzájemné poznávání a komunikaci. Řízené činnosti, při kterých si děti rozvíjí poznatky v různých oblastech (předmatematické a předčtenářské představy, hudební, výtvarné, pohybové činnosti, atd.) budou probíhat částečně skupinově, ale především v pracovních koutcích, kde děti pracují samostatně v malých skupinkách v počtu 2 - 6 dětí. Práce v malých skupinách jim umožňuje přirozeně komunikovat, řešit problémy samostatně nebo ve spolupráci s kamarády, samostatně se rozhodovat a vyjadřovat a vnímat a akceptovat rozdíly mezi kamarády. Děti se učí samostatnosti a spolupráci. Učení je pro děti hrou a hra učením :-) Po celý rok vytváříme vlídné, empatické a podnětné prostředí, ve kterém můžeme děti všestranně rozvíjet. Třídní pravidla jsou v prostorách třídy vyobrazena pomocí piktogramů s krátkými říkankami tak, aby si děti co nejsnáze zvnitřnily cnosti i návyky slušného chování.


DALŠÍ AKTIVITY TŘÍDY:
- výukové programy na MEVPIS Vodňany
- podzimní a jarní poznávací "pochoďáčky" do přírody
- divadlo v MŠ i v KD
- výuka plavání v plaveckém stadionu v Písku
- pobyt v solné jeskyni


motto třídy: „Celý rok jsme spolu rádi, všichni jsme tu kamarádi.“

ranní rituál: Letí, letí, ptáček,

                       vysoko až nad obláček.

                       Poleť ptáčku, poleť k nám,
                       vyřiď pozdrav hvězdičkám.

                       Pozdravuj tam sluníčko,
                       ať se směje maličko.

                       Potom se vrať zpátky sem,
                       popřejem si krásný den.


PLÁNOVANÉ AKCE:

9. září 2022
Divadlo Zvoneček
"Pohádka o třech prasátkách"  Vstupné 70,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

13. únor 2023
Divadlo Zvoneček
Pohádka "Královna Koloběžka" Vstupné 70,- Kč
Kde: MŠ SmetanovaAKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY: 
13. leden 2022
Sněhuláci
Cíl:
- rozvoj grafomotoriky - uvolnění ramenního a loketního kloubu a zápěstí, kontrolováno správné držení pastelky
- rozvoj jemné motoriky - stříhání, lepení
- umět samostatně pracovat podle pokynů - příprava a úklid pomůcek

6. leden 2022
Tři králové
Cíl: rozvíjet jemnou motoriku a orientaci v ploše. 
Vybarvování - stříhání - skládání - lepení

17. prosinec 2021
Ježíšek u Ptáčků

POZOR! ZRUŠENO!
26. listopad 2021 - 9.00 hodin
Bublinková show
Známé kouzelnické duo nachystalo opět svou bublinkovou show, vstupné 65,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

15. listopad 2021 - 16.30 hodin
Lampionový průvod
Stmívá se brzy a proto jsme se rozhodly i my využít zatím přívětivého, podzimního počasí a vydat se společně s Vašimi dětmi a i s Vámi - rodiči na malý lampionový průvod :).
V půl páté se sejdeme před Mateřskou školou a vydáme se prosvětlit ulice s lampiony, které si doma třeba vyrobíte nebo zakoupíte, vše se počítá ;). Jen bychom rády připomněly, jak je prima užít si společný čas s dětmi nejakým tovřením a zábavou. Těšíme se!
Učitelky třídy ptáčci
Kde: MŠ Smetanova
Foto #1
Foto #2
Foto #3
Foto #4
Foto #5

15. listopad 2021
1. návštěva solné jeskyně
Ozdravny kurz v solné jeskyni každé pondělí. Vybíráme zálohu 800,- Kč na 8 lekcí, celková cena kurzu se po ukončení vypočítá dle počtu účastníků. 
Kde: Písek
Foto #1
Foto #2
Foto #3
Foto #4
Foto #5
Foto #6
Foto #7
Foto #8
Foto #9

11. listopad 2021 - 9.00 hodin
Divadlo Zvoneček
Známé divadlo pro děti přijede zahrát své podzimní představení "O veliké řepě"

vybíráme vstupné 60,- Kč


Kde: MŠ Smetanova

8. listopad 2021 - 12. listopad 2021
Přijíždí k nám sv. Martin na bílém koni
Obrázkové čtení o legendě sv. Martina, zpěv písně "Už Martin na bílém koni", vyrábění podkovy z papíru, kde děti procvičily pečlivé vybarvování pastelkou, stříhání, pojmy malý x velký, počet do 5 a lepení. 

26. říjen 2021
Barevný podzim u Ptáčků

22. říjen 2021
Slavíme Rouhanovi narozeniny

POZOR! PŘESUNUTO NA 26. 11. 2021
15. říjen 2021 - 9.00 hodin
Bublinková show
Známé kouzelnické duo nachystalo opět svou bublinkovou show, vstupné 65,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

13. říjen 2021
Otiskujeme listy kaštanu
Děti byly na návštěvě u dětí ze třídy Rybiček a společně výtvarně tvořily. Nejprve namalovaly štětcem s barvou  předkreslený strom a pak si natřely list kaštanu, který pak otisky na čtvrtku se stromem. 

POZOR! Z DŮVODU VELIKÉ NEMOCNOSTI DĚTÍ ODKLÁDÁME TUTO AKCI ZATÍM NA NEURČITO
12. říjen 2021 - 15.15 hodin
2. setkání s rodiči
Milí rodiče,
zveme vás na druhé společné setkání, na kterém bychom vám rádi s dětmi ukázali náš uvítací každodenní rituál, popovídali o všem, co vás zajímá a pokud nám bude počasí přát, mohli bychom se vydat na malou podzimní šipkovanou. :)
Těšíme se na vás!
Kde: třída Ptáčci

7. říjen 2021 - 9.00 hodin
Hudební divadlo Bambini
"Jak krtek písničku našel" -Pohádka ve které krteček ztratil písničky i kamarády, a rád by je s pomocí dětí zase našel.
Vstupné: 50,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

4. říjen 2021 - 8. říjen 2021
Podzimní dny s veverkou Zrzečkou
Tento týden poznáváme podzim díky malé zrzavé kamarádce z lesa, kterou si i z papíru vyrobíme. Dá to trochá práce nabarvit kožíšek pomocí tupování houbičkou nebo namotat vlnu na ocas jako chlupy. Veverka si pro děti připravila obrázek s hledáním hub v pozadí, každý si mohl zvolit obtížnost dle svého uvážení nebo doporučení učitelky. Zpíváme si písničku "Seděly dvě veverky", hýbáme se s říkankou "Veverka Čiperka" a chodíme se dívat do parku po větvích stromů, jestl se nám třeba alespoň jedna veverka ukáže. A když ne, nevadí, zábavy a poznávání v parku je i tak dostatek :)

24. září 2021
Pohádková první pomoc

20. září 2021 - 23. září 2021
Centra aktivit - "Počasí"
CA kostky - skládání duhy z barevných kostiček - rozvoj jemné motoriky, trpělivosti a spolupráce
CA knihy a písmena - hledání různých druhů počasí v knížkách - rozvoj zrakové percepce, komunikace, spolupráce
CA arteliér - "Kapička" - rozvoj jemné motoriky, samostatnosti, učit se pracovat podle pokynů a připravit si pořebné pomůcky - práce se šablonou, stříhání, malba vodovými barvami
CA manipulační hry - pexeso - rozvoj zrakové paměti, slovní zásoby

15. září 2021
Překážková dráha
- chůze po kladině, skok přes švédskou bednu, podlézání, taktilní disky

14. září 2021
Mazlíme si štěňátka

13. září 2021 - 15.30 hodin
1. společné setkání
Milí rodiče,
zveme vás tímto na naši první letošní akci, kde bychom se s vámi chtěly lépe poznat, v klidu si popovídat a také zahrát s dětmi (pokud je už nějaká viróza nedonutila na čas školku opustit).
Počasí nám přeje, proto jsme se rozhodly pro využití naší zahrady. 
Těšit se na vás budeme v pondělí 13. 9. 2021 od 15.30h.
Krásné "babí léto" :-)
učitelky třídy Ptáčci - Lucka, Štěpánka a Vlaďka

Kde: zahrada MŠ Smetanova