TŘÍDNÍ UČITELKY:
 • Mgr. Ing. arch. Štěpánka Kašová - učitelka
  Mgr. Ing. arch. Štěpánka Kašová
  učitelka
 • Bc. Lucie Klecánová - učitelka
  Bc. Lucie Klecánová
  učitelka
 • Bc. Vladimíra Šmídová - učitelka/ped. asist.
  Bc. Vladimíra Šmídová
  učitelka/ped. asist.
 • Maryana Stan - ped. asistentka
  Maryana Stan
  ped. asistentka

UMÍSTĚNÍ TŘÍDY: hlavní budova, 1. podlaží vpravo

PROVOZ TŘÍDY: 7:00 - 15:00 hod.

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna a víceúčelová místnost, o kterou se dělíme s ostatními třídami

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 20 dětí - 10 dívek, 10 chlapců

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 4 - 5 let

O NAŠÍ TŘÍDĚ:

V letoším školním roce budeme pokračovat v upevňovaní kamarádských vztahů a prohubování prosociálního chování a empatie u dětí. Také se zaměříme na rozvoj řeči, který budeme podporovat pravidelnými logopedickými chvilkami a nejen cizojazyčně mluvícím dětem se pokusíme dopřát co nejpřirozenější, vlídnou a klidnou komunikaci tzv. z očí do očí. Budeme se snažit rozvíjet radost z učení, učit se s chutí nejen spontánně, ale i záměrně. Podporovat chuť k poznání nového. Zaměřujeme se na úzkou spolupráci s rodinou, a proto se i v tomto školním roce (pokud to situace dovolí) budeme přibližně jedenkrát měsíčně setkávat s rodiči na různých společných akcích, na kterých bude dostatek prostoru pro vzájemné poznávání a komunikaci. Řízené činnosti, při kterých si děti rozvíjí poznatky v různých oblastech (předmatematické a předčtenářské představy, hudební, výtvarné, pohybové činnosti, atd.) budou probíhat částečně skupinově, ale především v pracovních koutcích, kde děti pracují samostatně v malých skupinkách v počtu 2 - 6 dětí. Práce v malých skupinách jim umožňuje přirozeně komunikovat, řešit problémy samostatně nebo ve spolupráci s kamarády, samostatně se rozhodovat a vyjadřovat a vnímat a akceptovat rozdíly mezi kamarády. Děti se učí samostatnosti a spolupráci. Učení je pro děti hrou a hra učením :-) Po celý rok vytváříme vlídné, empatické a podnětné prostředí, ve kterém můžeme děti všestranně rozvíjet. Třídní pravidla jsou v prostorách třídy vyobrazena pomocí piktogramů s krátkými říkankami tak, aby si děti co nejsnáze zvnitřnily cnosti i návyky slušného chování.


DALŠÍ AKTIVITY TŘÍDY:
- výukové programy na MEVPIS Vodňany
- podzimní a jarní poznávací "pochoďáčky" do přírody
- divadlo v MŠ i v KD
- výuka plavání v plaveckém stadionu v Písku
- pobyt v solné jeskyni


motto třídy: „Celý rok jsme spolu rádi, všichni jsme tu kamarádi.“

ranní rituál: Letí, letí, ptáček,

                       vysoko až nad obláček.

                       Poleť ptáčku, poleť k nám,
                       vyřiď pozdrav hvězdičkám.

                       Pozdravuj tam sluníčko,
                       ať se směje maličko.

                       Potom se vrať zpátky sem,
                       popřejem si krásný den.

PLÁNOVANÉ AKCE:

11. listopad 2021 - 9.00 hodin
Divadlo Zvoneček
Známé divadlo pro děti přijede zahrát své podzimní představení "O veliké řepě"

vybíráme vstupné 60,- Kč


Kde: MŠ Smetanova

26. listopad 2021 - 9.00 hodin
Bublinková show
Známé kouzelnické duo nachystalo opět svou bublinkovou show, vstupné 65,- Kč
Kde: MŠ SmetanovaAKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY:

11. květen 2021
Výlet na koloběžkách
Po cyklostezce s koloběžkami na Pražák a zpět.

9. duben 2021
6. týden domácího vzdělávání
Kubík, Emička a Esterka naposledy všechny virtuálně zdraví a už se těší na kamarády :-)
Foto #1
Foto #2
Foto #3
Foto #4
Foto #5
Foto #6
Foto #7
Foto #8

29. březen 2021 - 1. duben 2021
5. týden domácího vzdělávání
Mireček, Esterka, Jonča, Kubík, Emička a Domča přejou všem Veselé Velikonoce smiley

22. březen 2021 - 26. březen 2021
4. týden domácího vzdělávání
Všechny kamarády zdraví Kubík, Esterka, Emička a Viki. A my vám posíláme velké 1* za krásná kuřátka a vajíčkasmiley

15. březen 2021 - 19. březen 2021
3. týden domácího vzdělávání
Eriček, Viktorka, Esterka, Emička, Ondra, Domča, Kubík a Mireček zdraví všechny své kamarády a Mireček zdraví nejvíce Šimůnka, po kterém už se mu stýská.
Všem dětem posíláme zase velkou 1* za výborné plnění úkolů.

8. březen 2021 - 12. březen 2021
2. týden domácího vzdělávání
Viktorka, Esterka, Eriček, Kubík, Emička, Ondrášek, Mireček a Hanička mávají všem kamarádům smiley
Posíláme všem velkou 1* za skvělé nápady při skládání svého jména a za krásné obrázky smiley

1. březen 2021 - 5. březen 2021
1. týden domácího vzdělávání
Děkujeme všem, kteří nám zaslali fotografie
Eriček, Jonča, Viki, Esterka, Hanička, Ondrášek H., Emička, Ondrášek R. a Kubík zdraví všechny své kamarády :-)

25. únor 2021
Karneval
Dopoledne plné tance, her a zábavy :)

14. únor 2021 - 18. březen 2021
Webináře pro rodiče zdarma
OD KOUSÁNÍ K POVÍDÁNÍ
webinář s klinickou logopedkou Martinou Kolmanovou - pořádá MAS Vodňanská Ryba
Jak skrze příjem potravy podpořit vývoj řeči dítěte a vyhnout se chybám, které rodiče nejčastěji dělají.
22. 2. 2021_18.00 - 19.30 hod.
více informací k semináři a informace k přihlášení
ZDE

JAK SEDĚT A VLASTNĚ SE HÝBAT?
webinář s fyzioterapeutkami Katarínou Železnou a Pavlou Skopalovou - pořádá MAS Vodňanská Ryba
Webinář pro pohodlnější a zdravější den za pracovním stolem bez bolesti zad, krční páteře i zápěstí.

3. 3. 2021_17.00 - 18.30 hod.
více informací k semináři a informace k přihlášení ZDE

VE ŠKOLCE MI BYLO FAJN, ALE BUDU ŠKOLÁKEM - JAK NEJLÉPE SVÉ DÍTĚ PŘIPRAVIT NA PŘECHOD DO ZŠ - PŘIPRAVENÝ PŘEDŠKOLÁK
webinář se speciální pedagožkou - Mgr. Lenkou Bínovou
Webinář o tom, jaké schopnosti by měl mít předškolák před vstupem do ZŠ, jak napravit nedostatky v rozvoji dítěte a jaké jsou požadavky na dovednosti a um prvňáčka na začátku školní docházky.
Bude zde prostor pro Vaše dotazy a pro konkrétní doporučení, jak pomoci Vašim dětem.
18. 3. 2021_od 17.00 hodin
více informací k semináři a informace k přihlášení ZDE

1. únor 2021
Skládáme puzzle
Foto #1
Foto #2
Foto #3
Foto #4
Foto #5
Foto #6
Foto #7
Foto #8
Foto #9
Foto #10

1. únor 2021 - 5. únor 2021
V říši ledu
CENTRA AKTIVIT
- KOSTKY - Igloomania - společenská hra - stavba iglú dle určitého pravidla - po vrstvách podle čísel, vytahování „ledových kostek“ tak, aby nespadl eskymák - rozvoj trpělivosti, spolupráce a logického myšlení
- ATELIÉR - „Tučňák“ - výroba tučňáka z roličky od toaletního papíru - rozvoj jemné motoriky a polytechnických dovedností
- MANIPULAČNÍ A STOLNÍ HRY - „Tučňáci“ - společenská hra - hledání barevných vajíček, která tučňáci schovávají - podle barvy na kostce - rozvoj zrakové paměti
- PÍSEK - vyhledávání tučňáků pod „ledem“ - umisťování tučňáků dle určitého pravidla do připravené tabulky - spolupráce ve skupině, rozvoj jemné motoriky, trpělivosti, zrakové percepce a předmatematické gramotnosti
 

26. leden 2021 - 28. únor 2021
Informace k zápisu do ZŠ
ke stažení ZDE

25. leden 2021 - 28. leden 2021
Sněhuláci
Činnosti v centrech aktivit:
- centrum ATELIÉR - kresba zmizíkem ve dvojicích - "Zasněžená krajina" - Cíl: spolupráce, komunikace s kamarádem, rozvoj grafomotoriky
- centrum MANIPULAČNÍ A STOLNÍ HRY - "Sněhuláci" - skládání - Cíl: spolupracovat ve skupině, rozvíjet zrakovou percepci, rozvíjet předmatematickou gramotnost - porovnávání (sněhuláci a tedy i dílky byli různě velké)
- centrum HUDBA - seznámení s písní "Sněhuláček" - hra na barevné ozvučné tyče Boomwhackers, Cíl: rozvíjet sluchovou paměť a hudební dovednosti
- centrum DÍLNA - "Sněhulák" - výroba "písmenkového sněhuláka" - Cíl: rozvoj jemné motoriky (stříhání, lepení), rozvoj zrakové percepce - přepis písmen svého jména do jednotlivých "koulí", rozvoj polytechnické gramotnosti - příprava a úklid pomůcek, zvolení vhodného postupu
- doplňkové centrum KOSTKY - skládání sněhuláků z drobného meteriálu při čekání na kamarády, kteří ještě pracovali v ostatních centrech


22. leden 2021 - 12. únor 2021
INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ
RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ (to jsou děti narozené 31. 8. 2015 a dříve), KTEŘÍ UVAŽUJÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, SE O VHODNOSTI ODKLADU MOHOU PORADIT S TŘÍDNÍMI UČITELKAMI, KTERÉ JIM PŘÍPADNĚ SDĚLÍ KONTAKTY NA PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY, KTERÉ VYŠETŘENÍ NA ŠKOLNÍ ZRALOST REALIZUJÍ.
 
JIŽ NYNÍ DÁVAJÍ NĚKTERÉ PORADNY TERMÍNY VYŠETŘENÍ NEJDŘÍVE NA ZAČÁTEK BŘEZNA, PROTO JE NUTNÉ SI VYŠETŘENÍ ZAJISTIT CO NEJDŘÍVE - POKUSTE SE PROSÍM S UČITELKAMI NA TŘÍDÁCH DOMLUVIT NEJPOZDĚJI DO 12. 2. 2021, ABY MĚLY DĚTI TERMÍN VYŠETŘENÍ DŘÍVE, NEŽ BUDOU ZÁPISY DO ZŠ, KTERÉ BÝVAJÍ ZAČÁTKEM DUBNA.


20. leden 2021
"Land art" - ptáčkové před školkou
Nejprve děti namotáváním vlny vytvořily bambuli, která tvoří tělo ptáčka. Poté měly děti za úkol obkreslit ptáčka podle šablony, vystříhnout ho, nalepit mu oči a bambuli prostrčit skrz vystříhnutý otvor. Dnes si děti pro rodiče připravily venkovní výstavu na stromech před školkou a po ukázce mamince nebo tatínkovi si mohly ptáčka odnést domů.

18. leden 2021
Kam letíš, ptáčku?
Didaktická hra s procvičováním pravo-levé orientace, barev, pojmů nad, pod, vedle vlevo, vedle vpravo a určováním místa ptáčka vůči krmítku.

12. leden 2021
Ptáčci v zimě
V tématickém bloku tohoto týdne si s dětmi povídáme o ptáčcích a jejich potřebách, o tom, kteří ptáci létají do teplých krajů a kteří si rádi sednou na krmítko, sezobnou nějakou dobrotu v podobě semínek a zrníček, jež jsme jim s dětmi nasypali. Krásné krmítko vyrobil tatínek Tomáška Kasala.
V centrech aktivit hledaly děti písmenka v názvu ptáčka, učily se motat bambuli, ze semínek dle vzoru tvořily obrázek nebo si vyráběly papírové krmítko, kde uplatnily svou zručnost ve stříhání a přehýbání papíru.

7. leden 2021
Tři králové
Kombinatorika - děti mely přijít na možnosti oblečení králů se zadáním: král má plášť, korunu a boty a každá z těchto věcí musí mít vždy jinou barvu, v jiné kombinaci, barvy jsou žlutá, červená,modrá. Někdo pracoval samostatně, jiní s malou dopomocí učitelky také přišli na pár variant. :)

6. leden 2021
Plášť krále
Grafomotorické cvičení - správné držení pastelky, kresba kruhů, čar, geometrických tvarů v řadě, zaplnění celého pláště dle vlastní fantazie.

6. leden 2021
Hry se sněhem
Konečně nám paní Zima nadělila trochu více sněhu, a tak jsme s dětmi vyrazili po svačině ven a pořádně si ho užili.