TŘÍDNÍ UČITELKY:
 • Mgr. Ing. arch. Štěpánka Kašová - učitelka
  Mgr. Ing. arch. Štěpánka Kašová
  učitelka
 • Bc. Lucie Klecánová - učitelka
  Bc. Lucie Klecánová
  učitelka
 • Bc. Vladimíra Šmídová - učitelka/ped. asist.
  Bc. Vladimíra Šmídová
  učitelka/ped. asist.

UMÍSTĚNÍ TŘÍDY: hlavní budova, 1. podlaží vpravo

PROVOZ TŘÍDY: 7:00 - 15:00 hod.

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna a víceúčelová místnost, o kterou se dělíme s ostatními třídami

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 22 dětí - 12 dívek, 10 chlapců

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 4 - 5 let

O NAŠÍ TŘÍDĚ:

V letoším školním roce budeme pokračovat v upevňovaní kamarádských vztahů a prohubování prosociálního chování a empatie u dětí. Také se zaměříme na rozvoj řeči, který budeme podporovat pravidelnými logopedickými chvilkami a nejen cizojazyčně mluvícím dětem se pokusíme dopřát co nejpřirozenější, vlídnou a klidnou komunikaci tzv. z očí do očí. Budeme se snažit rozvíjet radost z učení, učit se s chutí nejen spontánně, ale i záměrně. Podporovat chuť k poznání nového. Zaměřujeme se na úzkou spolupráci s rodinou, a proto se i v tomto školním roce (pokud to situace dovolí) budeme přibližně jedenkrát měsíčně setkávat s rodiči na různých společných akcích, na kterých bude dostatek prostoru pro vzájemné poznávání a komunikaci. Řízené činnosti, při kterých si děti rozvíjí poznatky v různých oblastech (předmatematické a předčtenářské představy, hudební, výtvarné, pohybové činnosti, atd.) budou probíhat částečně skupinově, ale především v pracovních koutcích, kde děti pracují samostatně v malých skupinkách v počtu 2 - 6 dětí. Práce v malých skupinách jim umožňuje přirozeně komunikovat, řešit problémy samostatně nebo ve spolupráci s kamarády, samostatně se rozhodovat a vyjadřovat a vnímat a akceptovat rozdíly mezi kamarády. Děti se učí samostatnosti a spolupráci. Učení je pro děti hrou a hra učením :-) Po celý rok vytváříme vlídné, empatické a podnětné prostředí, ve kterém můžeme děti všestranně rozvíjet. Třídní pravidla jsou v prostorách třídy vyobrazena pomocí piktogramů s krátkými říkankami tak, aby si děti co nejsnáze zvnitřnily cnosti i návyky slušného chování.


DALŠÍ AKTIVITY TŘÍDY:
- výukové programy na MEVPIS Vodňany
- podzimní a jarní poznávací "pochoďáčky" do přírody
- divadlo v MŠ i v KD
- výuka plavání v plaveckém stadionu v Písku
- pobyt v solné jeskyni


motto třídy: „Celý rok jsme spolu rádi, všichni jsme tu kamarádi.“

ranní rituál: Letí, letí, ptáček,

                       vysoko až nad obláček.

                       Poleť ptáčku, poleť k nám,
                       vyřiď pozdrav hvězdičkám.

                       Pozdravuj tam sluníčko,
                       ať se směje maličko.

                       Potom se vrať zpátky sem,
                       popřejem si krásný den.


PLÁNOVANÉ AKCE:

9. září 2022
Divadlo Zvoneček
"Pohádka o třech prasátkách"  Vstupné 70,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

13. únor 2023
Divadlo Zvoneček
Pohádka "Královna Koloběžka" Vstupné 70,- Kč
Kde: MŠ SmetanovaAKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY: 
13. duben 2022
Prevence bezpečnosti
Policejní preventistka přijela děti seznámit se správným přecházením vozovky a dodržováním potřebných pravidel tak, aby se děti mohly po ulicích pohybovat bezpečně. Aby si vše děti lépe zapamatovaly, hned si nabyté vědomosti vyzkoušely. Na školní zahradě pak na děti čekalo policejní auto a policisté, kteří dětem rádi zapůjčily uniformu, čepice i jiné náčiní.

11. duben 2022
Plavecký výcvik 10. lekce

8. duben 2022
Návštěva Městské knihovny

5. duben 2022
Velikonoční vajíčko zdobené modelínou
Cíl: rozvíjet jemnou motoriku, trpělivost, tvořivost a učit se dokončit a úkol

31. březen 2022
Březen měsíc knihy
- pohádkové čtení s p. ředitelkou z Kulturního domu Vodňany
- kresba pohádek ve dvojicích - zaměřeno na spolupráci a komunikaci s kamarádem
- skládání pohádkových puzzle ve skupině

29. březen 2022 - 9.30 hodin
Březen měsíc knihy
Svou oblíbenou dětskou knihu přijde dětem představit a úryvek z ní přečíst ředitelka kulturního domu ve Vodňanech Mgr., PhD. Michala Piskačová.
Kde: MŠ Smetanova

28. březen 2022
Plavecký výcvik 8. lekce

24. březen 2022
Záložka do knihy

21. březen 2022
7. lekce plaveckého výcviku
Kde: Písek

9. březen 2022
Karneval

3. březen 2022
Modelujeme masopustní koláčky

28. únor 2022
4. lekce plavání

14. únor 2022
3. lekce plavání

10. únor 2022
Ptáčci
Cíl: rozvíjet kreativitu a tvořivost, podporovat samostatnost při práci, rozvíjet jemnou motoriku, rozvíjet polytechnické dovednosti - příprava a úklid pomůcek

8. únor 2022
Překážková dráha - trénujeme hrubou motoriku

7. únor 2022
2. lekce plavání

3. únor 2022
Pracovní list - Zimní oblečení
Cíl: rozvíjet jemnou motoriku, grafomotoriku, polytechnické a rozumové dovednosti
- stříhání, přiřazování chybějících částí, lepení, vybarvení pastelkami, příprava a úklid pomůcek

3. únor 2022
Záchrana hraček z ledu
Cíl: podporovat u dětí trpělivost, učit se držet správně štětec
- za pomoci teplé vody a štětce zachránt hračku z ledu jeho rozehřátím

31. leden 2022
Plavání
Vážení rodiče, vvpondělí 31.1.2022 začínáme jezdit s dětmi na plavecký výcvik na plaveckém stadionu v Písku - celkem 10 lekcí.
Děti se nasvačí ve školce a vrátí se zpět na oběd, proto prosím nedávejte dětem s sebou žádné sladkosti ani svačinu, pouze pití v uzavíratelné lahvi.
Děti přiveďte v oblečení, které se jim snadno obléká (ne punčocháče a úzké kalhoty) a děvčatům upravte vlasy tak, aby jim šla snadno nasadit koupací čepice (např. drdol, cop nebo alespoň culík a sponky).
Do batůžku dětem sbalte PLAVKY, RUČNÍK a děvčatům + chlapcům, kteří mají delší vlasy, přibalte ještě KOUPACÍ ČEPICI (mýdlo a fén budeme mít školkové).

Rodiče, kteří budou chtít po ukončení plaveckého výcviku vystavit potvrzení kvůli proplacení pojišťovnou, to nahlásí učitelkám na třídě.
Odjezd od MŠ je v 9.30 hodin.

Cena jedné lekce plavání (45 minut): 65,-Kč
Cena za dopravu autobusem se bude rozpočítávat vždy dle počtu zúčastněných dětí, proto nevíme přesnou částku za jednu cestu: cca. 90,-Kč
 
Záloha 800,- Kč je převedena za pobyt v solné jeskyni, který se uskutečnil pouze jednou. Po posledním lekci 11.4.2022 a následném vyúčtování peníze dle potřeby dovybereme, nebo vrátíme.
 
Termíny:     
31.1.
7.2.
14.2.
28.2.
7.3.
14.3.
21.3.
28.3.
4.4.
11.4.

25. leden 2022 - 26. leden 2022
V zemi ledu - centra aktivit
Manipulační a stolní hry - společenská hra Tučňáci - rozvoj zrakové paměti a procvičování barev
Písek a voda - vyhledávání tučňáků pod "ledem", zařazování do tabulky podle barvy čepice a šály - rozvoj jemné motoriky, orientace v ploše, rozvoj předmatematických představ - třídění, práce s tabulkou
Kostky - společenská hra Igloomania - odebírání ledových kostek eskymákovi z iglů - rozvoj jemné motoriky, spolupráce, trpělivosti a opatrnosti
Ateliér - Eskymák - malba vodovými barvami, lepení vaty jako kožíšku