TŘÍDNÍ UČITELKY:
 • Mgr. Ing. arch. Štěpánka Kašová - učitelka
  Mgr. Ing. arch. Štěpánka Kašová
  učitelka
 • Bc. Lucie Klecánová - učitelka
  Bc. Lucie Klecánová
  učitelka
 • Michaela Majerová - ped. asistentka, učitelka
  Michaela Majerová
  ped. asistentka, učitelka
 • Jana Fodorová - ped. asistentka
  Jana Fodorová
  ped. asistentka

PLÁN ČINNOSTÍ NA OBDOBÍ OD 6. 4. DO 9. 4. 2021
VRACÍME SE DO ŠKOLKY :-)
 

1. úkol - úterý 6. 4. 2021 - PŘÍPOMENUTÍ RANNÍHO KRUHU A UVÍTACÍ BÁSNIČKY
- CÍL: rozvíjet dlouhodobou paměť a rozumové dovednosti

- ÚKOL: sedněte si ráno se všemi členy rodiny do kruhu (nebo vedle sebe) a řekni rodičům naší uvítací „ptáčkovskou“ básničku i s pohybem - kdo zapomněl, tady ji máte pro připomenutí:
            Letí, letí, ptáček,
            vysoko až nad obláček.
            Poleť ptáčku, poleť k nám,
            vyřiď pozdrav hvězdičkám.
            Pozdravuj tam sluníčko,
            ať se směje maličko.
            Potom se vrať zpátky sem,
           popřejem si krásný den.
 
Zopakujte si dny v týdnu, měsíce, roční období a počasí:
Jaký je dnes den v týdnu?
Jaký máme měsíc?
Jaké je roční období?
Jaké je venku počasí?
Vytleskejte si jména všech členů rodiny (po slabikách).
 
- DOPORUČENÍ HODNOCENÍ: Dítě zvládlo/nezvládlo odříkat s pohybem celou uvítací básničku. Zvládlo/nezvládlo určit den v týdnu, měsíc, roční období a počasí. Vytleskalo/nevytleskalo jména členů rodiny.
 
2. úkol - středa 7. 4. 2021 - ŠKOLKOVÁ TŘÍDA
- CÍL: rozvíjet komunikační dovednosti - učit se mluvit celou větou, všímat si detailů a umět je slovně vyjádřit

- ÚKOL: prohlédni si obrázek a říkej, co na něm vidíš. Zkus vymyslet alespoň 10 vět. Pokud tě nebude nic napadat, mohou ti rodiče pomoci otázkami, na které budeš odpovídat celou větou. Na obrázku jsou napsané také nějaké otázky. Zvládneš na ně odpovědět?

 
- DOPORUČENÍ HODNOCENÍ: Dítě zvládlo/nezvládlo popisovat obrázek celou větou a odpovídat smysluplně na otázky
 
3. úkol - čtvrtek 8. 4. 2021 - KAMARÁDI
- CÍL: kladně motivovat děti k návratu do školky, zavzpomínat na kamarády a oblíbené hračky, relaxace > imaginace > komunikace, pracovat podle pokynů

- ÚKOL: Rodiče budou dětem číst, co mají dělat a děti budou pracovat podle pokynů - „Lehni si na záda, zavři oči a představ si, že jsi zase ve školce. Představ si, jak si najdeš místo v šatně, jakou máš značku a vedle koho v šatně sedíš. Pak si představ, že si vešel/vešla do třídy...Jakého kamaráda by si tam nejradši viděl/a? Na koho se nejvíce těšíš? Kamaráda už si našel/našla a teď už zbývá jen vymyslet, s čím si budete hrát... Jakou hračku si půjčíš jako první, až se do školky vrátíš a jak si s ní budeš hrát? Až si pohraješ, uklidíš hračky a přivítáš se v ranním kruhu s ostatními, půjdeš si s ostatními zahrát nějakou pohybovou hru a cvičit si. Jakou hru by sis chtěl/a zahrát? Až si zacvičíš, nasvačíš se, něco nového se také naučíš a pak půjdeme ven. Na zahradě na tebe a tvé kamarády čeká překvapení - máte tam novou průlezku :-) Můžeš otevřít oči, pomalu se zvednout...tak co? Už se těšíš, až budeš ve školce?
Teď když sis to vše představil/a, můžeš si o tom s rodiči povídat.

- DOPORUČENÍ HODNOCENÍ: Dítě zvládlo/nezvládlo celou dobu klidně ležet, poslouchat a představovat si svůj návrat do školky. Dítě aktivně sdělovalo/nesdělovalo svoje pocity a představy.
 
4. úkol - pátek 9. 4. 2021 - OBRÁZEK
- CÍL: rozvíjet jemnou motoriku a grafomotoriku

- ÚKOL: vezmi si papír a nakresli nebo namaluj, na co, nebo na koho se do školky nejvíce těšíš. Dávej pozor, ať správně držíš tužku a používáš správné barvy :-)

- DOPORUČENÍ HODNOCENÍ: Dítě hned vědělo/nevědělo, co bude kreslit a samo/s pomocí kresbu zvládlo.
 
Děkujeme všem rodičům za spolupráci a trpělivost při plnění úkolů. Už se moc těšíme, až si je 12. dubna s dětmi ve školce prohlédneme a popovídáme si o tom, jak se jim chtělo nebo nechtělo úkoly dělat :-)
Zdraví vás Štěpánka, Lucka, Míša a Jana

         

PLÁN ČINNOSTÍ NA OBDOBÍ OD 29. 3. DO 1. 4. 2021

VELIKONOCE


1.DEN – PONDĚLÍ 29.3.2021 J
CÍL: udržet pozornost, odpovědět na otázky, seznámit se s tématem
ČINNOST – Pohádka o Velikonocích – tradice Velikonoc
Popros rodiče, aby ti přečetli pohádku ,,O Velikonočním zajíčkovi‘‘. Pozorně poslouchej pohádku, abys po přečtení pohádky dokázal odpovědět na otázky, na které se tě rodiče zeptají.
Pohádka – O Velikonočním zajíčkovi
Byl jeden zajíček a ten se těšil celý rok na Velikonoce. A bodejť by ne, když byl velikonoční! Jednou si chtěl namalovat kraslice, ale neměl vajíčka. Jeho kamarádka ovečka mu poradila, ať jde k tetičce slepičce.
Vydal se tedy k ní a ona mu řekla: „ Já ti dám vajíčka, když mi přineseš od sedláka Pepy obilí.“ Doskákal k sedlákovi a prosí o hrstku obilí. „ Dám ti obilí, pokud mi přivedeš zatoulaného psa, aby mi tady pomohl hlídat.“ Přivedl psíka Fíka a sedlák mu dal obilí.
Jím nakrmil slepičku a ta mu dala vajíčka, která se svojí kamarádkou ovečkou namalovali a poté si užívali poklidné velikonoční svátky.
OTÁZKY: - Jaké postavy se objevily v pohádce?
                - Co chtěl zajíček po slepičce?
                - Jak se jmenoval pejsek?
                - Víš, co je to kraslice? Kraslice je vajíčko, které je malované, zdobené.


TRADICE
,,Znáš nějaké velikonoční tradice?‘‘
(pomlázka, vajíčka, koledování, beránek, mazanec, kočičky)
- slova vytleskej a řekni, kolikrát jsi tleskl
- pověz, na kterou hlásku/písmenko slovo začíná
HODNOCENÍ: Dítě udrželo/neudrželo pozornost při čtení pohádky. Dítě dokázalo/nedokázalo odpovědět na otázky. Dítě určilo/neurčilo počáteční hlásku/písmenko slova.2.DEN – ÚTERÝ 30.3. 2021J
CÍL: rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky - uvolnění ruky, správný úchop tužky, rozvíjet zrakovou paměť a zrakové vnímání
POMŮCKY: 2x papír A4, pastelka, velikonoční předměty
ČINNOST: Kreslení vajec
Připrav si papír a pastelku. Přes celý papír nakresli jedno veliké vajíčko a několikrát vajíčko obtáhni. Poté popros rodiče, aby ti vystřihli menší formát papíru, na který úkol zopakuješ. Nakonec použiješ nejmenší papír, na který zase nakreslíš vajíčko, které několikrát obtáhneš. Dohromady budeš mít 3 vajíčka. Dej si pozor na správné držení tužky. Snaž se, abys pohyb pastelkou nepřerušoval a kroužil jedním tahem.


Velikonoční Kimova hra
Popros rodiče, aby ti pod šátek ukryli předměty s velikonoční tématikou a předměty, které nejsou spojeny s Velikonocemi (celkem 6 předmětů). Předměty si prohlédni a řekni rodičům, který předmět patří k Velikonocům a který nepatří. Poté si pozorně předměty prohlédni a zapamatuj si je. Rodiče ti jeden předmět dají pryč a ty po odkrytí šátku zkus poznat, který předmět chybí.

HODNOCENÍ: Dítě drželo/nedrželo správně tužku. Dítě zvládlo/nezvládlo kroužit jedním tahem. Dítě vědělo/nevědělo, který předmět chybí.3.DEN – STŘEDA 31.3.2021J
CÍL: zapamatovat si básničku, rozvíjet sluchovou paměť
ČINNOST: Básnička – Jarní svátky
Sluníčko dnes krásně hřeje,
mamku, taťku, mě i tebe.
Slavíme dnes jarní svátky,
vejce dáme na ošatky.
V pondělí k nám přijdou kluci,
s pomlázkami pro kraslici.
 

ošatka: Ošatku používají lidé, kteří pečou domácí chléb. Chléb dají do ošatky a ten v ní vykyne.HODNOCENÍ: Dítě si zapamatovalo/nezapamatovalo básničku. Dítě vydrželo/nevydrželo u činnosti.4.DEN – ČTVRTEK 1.4.2021 J
CÍL: rozvíjet jemnou motoriku, pobyt na čerstvém vzduchu, rozvíjet fantazii
POMŮCKY: papír A4, tužka, přírodní materiál, těstoviny, knoflíky, čočka, korálky
ČINNOST: Procházka
S rodiči se vydej na procházku. Na procházce sbírej malé předměty (např. kamínky, klacíky,…). Cestou pozoruj velikonoční výzdobu.

Vajíčko
Už si se určitě naučil kreslit vajíčko. Nakresli veliké vajíčko přes celý papír. Poté použij materiál, který si nasbíral a vajíčko nazdob. Pokud ti nasbíraný materiál nestačí, použij těstoviny, korálky nebo knoflíky. Budeme rádi za fotečku, kde jsi Ty s tvým nazdobeným vajíčkem.
HODNOCENÍ: Dítě se na činnost soustředilo/nesoustředilo. Dítě zvládlo/nezvládlo nakreslit vajíčko přes celý papír.

VŠEM DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI, VĚŘÍME, ŽE SI PLNĚNÍ ÚKOLŮ SPOLEČNĚ UŽIJETE. 
PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ smiley
ZDRAVÍ MÍŠA, ŠTĚPÁNKA, LUCKA A JANA 
PLÁN ČINNOSTÍ V TÝDNU 22. - 26. 3. 2021

 

"KUŘÁTKO"

 

1. úkol - pondělí 22. 3. 2021 - "KUŘÁTKO A OBILÍ"

 

CÍL:

 • - porozumět veršovanému textu, popsat příběh vlastními slovy, zodpovědět otázky k textu, rozvíjet empatii

ÚKOL:

 • Přečti si s rodiči veršovanou pohádku o kuřátku (pohádku Františka Hrubína najdete v knize "Špalíček veršů a pohádek", byla též vydána samostatně jako leporelo, pokud nemáte ani jednu z těchto knih, využijte přiloženého textu). S pomocí otázek zkuste příběh nejprve společně zrekapitulovat ("Co se stalo s kuřátkem?", "Jak se asi cítilo?", "Koho se ptalo kuřátko na cestu?" atd.), můžete též nechat dítě, aby Vámi veršovaný text při četbě doplňovalo ( př. "Jak to bylo,......? Zabloudilo ........") Společné chvilky u knihy či vyprávění pomáhají utvářet nejen vztah mezi rodičem a dítětem, ale rozvíjí vyjadřovací schopnosti a sluchové vnímání.

"Kuřátko a obilí" František Hrubín

Jak to bylo, pohádko?
Zabloudilo kuřátko
za zahradou mezi poli
pípá, pípá, nožky bolí.

Ve vysokém obilí
bude večer za chvíli.

"Povězte mi, bílé ovsy,
kudy vede cesta do vsi!"

"Jen se zeptej ječmene,
snad si na to vzpomene."

Kuře bloudí mezi poli,
pípá, pípá, nožky bolí.

"Pověz, milý ječmínku,
jak mám najít maminku?"

Ječmen syčí mezi vousy:
"Ptej se pšenic, vzpomenou si!"

Kuře pípá u pšenic,
nevědí však také nic:

"Milé kuře, je nám líto,
ptej se žita, poví ti to!"

Kuře hledá žitné pole,
ale to je dávno holé.

A na suchá strniska
vítr tiše zapíská:

"Vždyť jsi doma za chalupou.
Slyšíš? V stáji koně dupou,
kocour v stodole vrní -

a tvá máma za vraty
zob, zob, zobá bílé zrní
s ostatními kuřaty."

"Děkuji ti, žitné pole!"

"Pozdravuj tam ve stodole!"

"Koho, milé políčko?"

"Zrno i to zrníčko!
Ať se ke mně zjara hlásí,
vychovám z nich nové klasy!"

A tak mámu za krátko,
našlo také kuřátko.

DOPORUČENÉ HODNOCENÍ:

 • Dítě zvládlo/nezvládlo soustředěně poslouchat text, odpovídat smysluplně na otázky, doplňovat chybějící slova do textu, vlastními slovy převyprávět příběh.

 

2. úkol - úterý 23. 3. 2021 - "KDE SE VZALO KUŘÁTKO"

 

CÍL:

 • - přiblížit život kuřete skrze obrazový materiál , seznámit se s pojmy - kohout, slepice, kuře, vejce

ÚKOL:

 • Prohlédněte si s dětmi obrázkové knihy se zvířátky a povídejte si s nimi o kuřecí rodině :). Jmenujte s konkrétními obrázky jednotlivé členy (kuře, kohout..), s dětmi jejich názvy s pomocí vytleskání slabikujte. Nechte dítě popisovat, jakých si všímá odlišností (velikost, barva..).

Na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=5_bkQibhxw8 najdete animovanou pohádku "Krtek a vejce", kde si děti své poznatky o tom, kdo snáší vajíčka a do jaké rodiny patří kuřátko, příjemně zafixují.

DOPORUČENÉ HODNOCENÍ:

 • Dítě rozumí/nerozumí vývoji kuřete, pozná/nepozná a pojmenuje členy jeho rodiny.

  3. úkol - středa 24. 3. 2021 - "JAK ZOBE KUŘÁTKO"

   

  CÍL:

 • - nácvik správného úchopu tužky, uvolnění a procvičení jemné motoriky ruky

 • ÚKOL:

 • Správný úchop trénujeme pomocí tzv. zobáčku - palec a ukazováček. Nechte však dítě na rozcvičení ruky nejprve "ťukat" prsty o sebe - střídá se vždy palec s jiným prstem (palec+ukazováček, palec+prsteníček..), mohou to dělat i obě ruce najednou, tento pohyb můžete doprovázet slovně citoslovcem "ťuk, ťuk". Na závěr prsty protřepte, zakružte zápěstím a teprve potom nechte dítě vzít do ruky tužku na práci (pro jistotu přikládáme odkaz na správné držení tužky: http://www.grafomotorika.eu/uchopy-psaciho-nacini/ )

 • Na papír velikosti A4 (větší formát je pro dítě lepší) nechte dítě podle nějakého obrázku nebo podle vlastní fantazie nakreslit kuře. Kuřátko má hlad a potřebuje, aby mu děti "nasypaly" zrní. To děti snadno zvládnou ťukacím pohybem zápěstí s tužkou v ruce. Za malou chvilku může mít kuřátko všude kolem sebe hromadu "zrníček".

  DOPORUČENÉ HODNOCENÍ:

 • Dítě zvládá/nezvládá správně držet tužku. Dítěti šlo/nešlo střídat prsty s palcem. Dítě dokázalo/nedokázalo nakreslit kuře a ťukat uvolněným zápěstím tužkou o papír

4. úkol - čtvrtek 25. 3. 2021 - "KOLIK MÁ SLEPIČKA VAJÍČEK"

 

CÍL:

 • - procvičit číselnou řadu 1-10, porovnat množství, určit správný počet, utvářet číselné představy

 •  

  ÚKOL:

 • Tento úkol lze provést různým způsobem. Pokud máte modelovací hmotu, nechte dítě tvořit z modelíny vajíčka. Na činnost můžete využít též různé kuličky, bambulky nebo si vajíčka jednoduše umačkat z papíru.

 • Dítě umí/neumí napočítat 1-10. Dítě zvládá/nezvládá určit správný počet. Dítě umí/neumí porovnat množství, poznat, kde je méně, více, stejně. Dítě správně vnímá/nevnímá číselnou řadu zleva doprava.

 • Společně napočítejte vajíčka od jedné do desíti. Slepička snáší vajíčka do hnízda v kurníku. Jako hnízda skvěle poslouží 3 mističky. Ty nechte dítě postavit do řady a pak už je na vás, jaké zadání dítěti dáte. Např. "Slepička snesla do prvního hnízda 3 vajíčka, do druhého 5 vajíček.." Důležité je ujistit se, že dítě vnímá správně pořadí zleva doprava, dává do hnízda počet vajíček po jednom s hlasitým počítáním. Následovat mohou další otázky a zadání: "Slepička v posledním hnízdě má o dvě vajíčka více než v prvním – kolik jich tedy má?Slepička v prvním hnízdě má o jedno vajíčko méně než slepička v prostřední hnízdě – kolik jich má? Slepička v prostředním hnízdě má o tři vajíčka více než slepička ve druhém hnízdě – kolik jich má? Slepičce v posledním hnízdě uber nebo přidej tolik vajíček, aby měla stejně jako slepička v druhém hnízdě – kolik má nyní každá slepička vajíček?" Hra je velice variabilní.

  DOPORUČENÉ HODNOCENÍ:

 • Dítě umí/neumí napočítat 1-10. Dítě zvládá/nezvládá určit správný počet. Dítě umí/neumí porovnat množství, poznat, kde je méně, více, stejně. Dítě správně vnímá/nevnímá číselnou řadu zleva doprava.

 

 

5. úkol - pátek 26. 3. 2021 - "VELIKONOČNÍ VAJÍČKA"

 

CÍL:
- rozvíjet radostnou tvořivost, podporovat fantazii dětí při výtvarném tvoření
​ÚKOL:
Vyrobte si s dětmi kraslice s pomocí otisků bramborových razítek. Stačí vybrat oválnou bramboru, rozkrojit ji na polovic a máte krásný tvar vajíčka. Zářezy je ozdobte podle domluvy s dítětem a dítě už si pak samo může tisknout kraslici vedle kraslice, natře-li bramboru štětcem barvami. Pro ukázku přikládáme obrázky.

 

DOPORUČENÉ HODNOCENÍ:

 • Nechte dítě vyjádřit své pocity, spokojenost či připomínky k vlastní práci. Rodiče si mohou všímat, jestli činnost dítě bavila, jak reagovalo na případný nezdar atd.

AŤ SE DAŘÍ A ČINNOSTI S DĚTMI VÁS I VAŠE DĚTI TĚŠÍ!

MÁVÁ LUCKA, ŠTĚPÁNKA, MÍŠA A JANAPLÁN ČINNOSTÍ NA OBDOBÍ OD 15.3. DO 19.3.2021
TŘÍDÍME ODPAD
1. DEN – PONDĚLÍ 15.3.2021
Cíl: udržet pozornost, zodpovědět otázky, seznámit se s tématem, pobyt na čerstvém vzduchu
Činnost: pohádka
Popros rodiče, aby ti přečetli pohádku ,,O zvědavé láhvi‘‘. Pozorně pohádku poslouchej, abys po skončení pohádky zvládl odpovědět na otázky, na které se tě rodiče zeptají.
Pohádka: O zvědavé láhvi
V jednom obchodě byla jedna plastová láhev s mlékem. Už nějakou dobu se těšila, jak si ji někdo koupí a vypije ji. Byla totiž zvědavá, co bude dál, až z ní mléko zmizí.
Jednou přistoupila k regálu mladá maminka s copatou holčičkou a koupily ji. Druhý den ráno si celá rodina sedla ke stolu a maminka udělala z mléka kakao. Prázdná platová láhev s napětím čekala, co ji čeká.
Nestalo se však nic, co by ji potěšilo. Skončila v odpadkovém koši mezi slupkami brambora střepy z rozbitého talíře. Střepy láhev píchaly a slupky brambor se smály a pošťuchovaly ji: ,,Tak ahoj, vítej mezi námi, jak se těšíš na skládku?‘‘ Ale ona o skládce ještě nikdy neslyšela a když se dozvěděla, že je to jen velká hromada odpadků a špíny, chtělo se ji brečet. ,,Ale to nechci! Myslela jsem si, že můžu být ještě na něco užitečná, ale asi jsem se spletla,‘‘ vzlykala.
Když večer tatínek odpadkový koš do popelnice, sebrala nešťastná láhev všechny síly a vyskočila ven. Tatínek si toho ani nevšiml. Vítr láhev odfoukl přímo k popelnici, kde měla skončit. Ráno přijelo popelářské auto. Muž, který k němu popelnici koulel, se sehnul a chtěl láhev do popelnice také hodit. ,,Kdepak, pane, to se nedělá,‘‘ vykřikl chlapec, který šel právě kolem. ,,Na plasty jsou přece žluté kontejnery, to byste měl vědět. Na papíry jsou modré kontejnery a na sklo jsou zelené kontejnery.‘‘ Teď se láhev ocitla mezi ostatními plastovými odpadky.
,,Jenže co se s námi bude dít dál?‘‘ zeptala se váhavě. ,,Teď nás odvezou do továrny a zpracují nás na další použití. Bude z nás měkká náplň do bund, aby bylo lidem v zimě teplo.‘‘ ,,Přesně takhle jsem si to představovala,‘‘ usmála se a byla spokojená. Konečně totiž zjistila, co se stane, až z ní mléko zmizí a také, jak může být užitečná.

Otázky: - Co je to skládka?
- Kdo je to popelář?
- Jaké znáš kontejnery, jakou mají barvu a co do nich patří?
Činnost: procházka
Jdi se s rodiči procházkou podívat, jak kontejnery opravdu vypadají a jak jsou veliké. Zkus vymyslet, jaký odpad bys do každého kontejneru mohl vyhodit.
DOPORUČENÉ HODNOCENÍ: Dítě dokázalo/nedokázalo udržet pozornost při čtení pohádky. Dítě zvládlo/nezvládlo odpovědět na dané otázky. Dítě si vzpomnělo/nevzpomnělo na procházce, do kterých kontejnerů třídíme odpad.

2.DEN – ÚTERÝ 16.3.2021
Cíl: rozvíjet jemnou motoriku, správný úchop tužky (špetkový), vybarvovat bez vynechávání bílých míst, sluchově rozlišit počáteční písmena slova
Pomůcky: 3x čtvrtka A4/papírA4, tužka, pastelky
Činnost:
Na čtvrtku/papír nakresli vždy jeden kontejner, který pastelkami vybarvíš. Použij správnou barvu pro daný kontejner. Kontejner nakresli přes celou plochu čtvrtky/papíru. Dohromady budeš mít 3 nakreslené kontejnery (sklo, papír, plast). Snaž se, abys nepřetahoval a při vybarvování kontejnerů nevynechával bílá místečka. Také si dej pozor na správné držení tužky. Budeme rádi za fotky tebe a tvých nakreslených kontejnerů.
Vybarvené kontejnery mamince/tatínkovi pojmenuj (sklo, papír plast), vytleskej slabiky a spočítej, kolikrát si tleskl. Zkus také říct, na jaké písmenko/hlásku slovo začíná.
DOPORUČENÉ HODNOCENÍ: Dítě vydrželo/nevydrželo u činnosti. Dítě si pamatovalo/nepamatovalo, jaké máme 3 základní kontejnery a jaké mají barvy. Dítě při kresbě drželo/nedrželo správně tužku. Dítě zvládlo/nezvládlo říct, na jaké písmeno/hlásku dané slovo začíná.

3.DEN – STŘEDA 17.3.2021
Cíl: zapamatovat si básničku, rozvíjet paměť, spojení mluveného slova s pohybem
Činnost: básnička s pohybem
Básnička: Třídění odpadu
Třídit odpad to je hračka, (chůze na místě)
umí to už malá Kačka. (stoj, ukazujeme palec nahoru)
Máme tady sběrný dvůr, (dupáme)
sem odpadky vyhazuj. (stoj, ukazujeme, jak vyhazujeme odpadky)
S igelitkou neplýtvej, (stoj, ruce i hlava ukazuje ,,Ne‘‘)
radši svoji tašku měj. (ukazujeme na sebe)
Můžeš si ji uložit, (dřepy)
Když chceš tady dlouho žít. (stoj, ukazujeme na zem)

Víš co je to sběrný dům? (nechat dítě, aby zkusilo něco vymyslet) Sběrný dům je místo, kam se vozí odpad, který nemůžeme vyhodit do žádného kontejneru. Může to také být odpad, který je veliký a do kontejneru se nevejde.
DOPORUČENÉ HODNOCENÍ: Dítě udrželo/neudrželo pozornost při učení se básničky. Dítě si zapamatovalo/nezapamatovalo básničku i s pohybem.

4.DEN – ČTVRTEK 18.3.2021
Cíl: správný úchop tužky, správný úchop nůžek, správně třídit odpad, rozvíjet jemnou motoriku, počítání do 6ti
Pomůcky: tužku/fix, nůžky, leták ze supermarketu, své nakreslené kontejnery
Činnost: třídění odpadu do kontejnerů
Popros maminku/tatínka, aby ti dali leták se supermarketu (Penny, Tesco, Albert, COOP,…). V letáku si zakroužkuj fixem/tužkou 6 surovin a vystřihni je. Až budeš mít vše vystřižené, tak suroviny polož ke kontejnerům, do kterého bys vyhodil obaly ze surovin, které sis vystřihnul. Popros maminku/tatínku, zda ti to zkontrolují a pověz jim, proč si to položil k danému kontejneru. Mohou tě u toho vyfotit a zaslat nám fotečky.
Z letáku, který ti zbyl, si natrhej větší kusy a udělej z nich kuličky. Budeš je potřebovat další den.
DOPORUČENÉ HODNOCENÍ: Dítě drželo/nedrželo správné nůžky. Dítě správně/nesprávné roztřídily obaly surovin do kontejnerů.

5.DEN – PÁTEK 19.3.2021
Cíl: rozvíjet jemnou motoriku, rozvíjet pohybové dovednosti
Pomůcky: kolík, kuličky z letáku, igelitku/látkovou tašku, odkaz na video
Činnost: sbírání kuliček pomocí kolíku
Kuličky, které sis včera udělal z letáku, rozházej po svém pokojíčku. Popros maminku/tatínka, aby ti půjčili kolík na prádlo a igelitku/látkovou tašku. Pomocí kolíku posbírej všechny rozházené kuličky a dej je do igelitky/látkové tašky. Nemůžeš používat ruce, pouze kolíček.
Pokud si posbíral kolíčkem všechny kuličky, za odměnu popros maminku, aby ti pustila taneční video – Popelář. https://www.youtube.com/watch?v=rjLDFNpU7uA
DOPORUČENÉ HODNOCENÍ: Dítě zvládlo/nezvládlo posbírat všechny kuličky. Dítě použilo/nepoužilo ruce při sbírání kuliček.

VŠEM DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A BUDEME SE TĚŠIT NA ZASLANÉ FOTOGRAFIE.
UŽIJTE SI PLNO ZÁBAVY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ.

Zdraví Míša, Štěpánka, Lucka a Jana


PLÁN ČINNOSTÍ NA OBDOBÍ OD 8. 3. DO 12. 3. 2021
JÁ smiley

 

1. úkol - pondělí 8. 3. 2021 - JÁ - jak vypadám

 

CÍL:

- rozvoj samostatného slovního projevu, kresba postavy

ÚKOL:

 • Prohlédni se dobře v zrcadle od hlavy až po chodidla a říkej nahlas mamince nebo tatínkovi, co vidíš - hlavu , na ní vlasy, oči obočí, nos... a tak postupuj pěkně pomalu dolů. Můžete si pro zábavu, okysličení mozku a lepšího zapamatování některých částí těla pustit píseň: "Hlava, ramena, kolena, palce" např. na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=h0XcdGIKTIY

 • Vezmi si papír a zkus se na jeho celou plochu podle toho, co jsi viděl/a a popsal/a nakreslit, aby nic důležitého nechybělo. Obrázek si podle sebe vybarvi.

DOPORUČENÉ HODNOCENÍ:

 • Dítě zvládlo/nezvládlo samo jmenovat části těla, které vidělo v zrcadle a dokázalo pak nakreslit svou postavu se všemi podstatnými znaky. Dítě při kresbě drželo/nedrželo správně tužku.

 

2. úkol - úterý 9. 3. 2021 JÁ - kdo jsem

 

CÍL:

- představit se jménem i příjmením, říct, kde bydlím, kolik je mi let, zkusit napodobit dle vzoru své jméno

ÚKOL:

 • Zahraj si s rodiči na školu. Zaťukej na dveře, po vyzvání vstup a představ se. Na papír, ale i na jakoukoliv plochu (tabule, písková tabulka, tác s moukou) zkus napsat své jméno. Pokud si s tím nevíš rady, požádej rodiče, aby ti tvé jméno nejprve napsali oni, určitě to potom půjde.

 • Děti si s rodiči mohou prohodit role. :)

DOPORUČENÉ HODNOCENÍ:

 • Dítě se umí/neumí představit celým svým jménem, říct adresu svého bydliště a věk. Dítěti se dařilo/nedařilo se podepsat či napodobit své jméno dle vzoru.

 

3. úkol - středa 10. 3. 2021 JÁ - mé jméno

 

CÍL:

- tvořivě ztvárnit své jméno, vnímat počáteční písmeno a tím si lépe fixovat jeho vizuální podobu

ÚKOL:

 • Zamysli se s rodiči z čeho všeho by sis doma mohl/a vyrobit své jméno. Namalovat, vymodelovat (pokud nemáte modelínu, návod na výrobu jednoduché a netoxické modelovací hmoty zde: http://m.i-creative.cz/2014/07/02/domaci-modelina/ ), vyskládat z drobných částí (dobře poslouží např. čočka, fazole, těstoviny), vytvarovat ze šály, šátků, tkaniček, fantazii se meze nekladou, těšíme se na originálně ztvárněná jména! :) První písmeno je vhodné udělat pro zvýraznění větší než ta ostatní.

DOPORUČENÉ HODNOCENÍ:

 • Dítě aktivně vymýšlelo, jak by šlo jméno udělat/nemělo vlastní nápad a přijalo variantu rodiče. Dítě s chutí/bez zájmu své jméno vytvářelo. Ne/pracovalo soustředěně, trpělivě. Dítěti se dařilo/nedařilo

   

 

4. úkol - čtvrtek 11. 3. 2021 JÁ - moje první písmeno ve jméně

 

CÍL:

- sluchově i zrakově rozlišit písmeno na počátku slova, házení a chytání obouruč

ÚKOL:

 • Vezmi si kartičku se svým jménem do ruky, ukaž a pojmenuj počáteční písmeno. Určitě máš doma spoustu věcí, které začínají na stejné písmenko jako tvé jméno. Zkus si jich pár s rodiči říct. Proměň se pak na chvíli v písmenkového detektiva a pokus se odhalit alespoň 5 takových předmětů. Pátrat můžeš i v knihách a obrázcích.. Popros rodiče, aby postřehy zapsali do tvého sešitu.

 • S míčem, ale třeba i stočenou ponožkou do koule si zahrajte hru, kdy vzniká paměťový řetězec. Ve dvojici nebo i více lidech si nejprve zkuste věc házet a chytat oběma rukama. Až to trochu půjde, začne váš předškolák a před hozením řekne své jméno. Kdo chytí, zopakuje nejprve jeho jméno a přidá nějakou věc, které začíná na stejné písmeno, hodí pak dalšímu. Ten opět zopakuje jméno dítěte, dané slovo a vymyslí jiné, nové, které ještě nebylo řečeno (např. Petr - hodí, kdo chytí řekne Petr, přidá papír -hodí dalšímu, ten zopakuje Petr, papír a přidá nové slovo pes..).

DOPORUČENÉ HODNOCENÍ:

 • Dítě umí/neumí určit počáteční písmeno svého jména, dítě umí/neumí poznat dle sluchu i zraku slovo na shodně začínající písmeno, předmět. Dítě umí/neumí chytat a házet obouruč.

 

5. úkol 12. 3. 2021 - JÁ a hračky v mém pokoji

 

CÍL:

- pozornost, určování pořadí, osová souměrnost, prostorová orientace -vpřed, vzad, vpravo, vlevo

ÚKOL:

 • Zkus ve svém pokojíčku udělat řadu ze svých oblíbených hraček. Ukaž, která hračka je první, poslední, spočítej je.

 • Plochu na zemi rozděl na dvě poloviny např. pomocí provázku, deky. Otoč se zády a popros rodiče, aby rozmístili na levé polovině libovolně 4 hračky. Po zavolání: "Už" se otoč a prohlédni si, kde jsou hračky umístěny. Zkus na pravou polovinu plochy umístit 4 hračky na stejná místa, jako jsou na levé polovině, tedy zrcadlově.

 • "Levá a pravá" - zapamatovat si, které strany to jsou Ti pomůže další písnička :) https://www.youtube.com/watch?v=cnOpK_Y0jdE

 • Daří se Ti určit správně strany? Výborně! Jdi za dveře a popros rodiče, aby Ti v pokoji schovali jednu předem určenou hračku. Pak se postav do dveří, to je start. Pozor, hra začíná!

  Tatínek nebo maminka Ti budou říkat, kolik a na kterou stranu musíš udělat kroků, abys hračku našel. Např. dva kroky vpřed, jeden krok vpravo atd. Našel jsi ji? Paráda, to jsi měl asi dobrého navigátora a dělal kroky správně!

DOPORUČENÉ HODNOCENÍ:

 • Dítě zvládlo/nezvládlo určit pořadí a počet hraček. Dítě ne/dokázalo umístit ve stejné vzdálenosti i výšce od osy předměty jako na druhé straně. Dítě ne/umí určit pravá, levá a jednat dle daných pokynů.

 

PŘEJEME VŠEM HODNĚ SPOLEČNÉ ZÁBAVY S TĚMITO HRÁTKO-ÚKOLY A TĚŠÍME SE NA VAŠE POZDRAVY A FOTOGRAFIE V E-MAILU!

MÁVAJÍ LUCKA, ŠTĚPÁNKA, MÍŠA A JANA

 

 

 

PLÁN ČINNOSTÍ NA OBDOBÍ OD 1. 3. DO 5. 3. 2021
 
Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že děti jsou již „předškoláci“ a předškolní vzdělávání je v posledním roce před vstupem do ZŠ pro děti povinné, čeká i naši třídu tzv. distanční výuka. Pořiďte, proto prosím dětem buď velký nelinkovaný sešit, nebo nějaké desky s foliemi, do kterých budete splněné úkoly zakládat - případně můžeme úkoly po příchodu do MŠ založit do desek z minulé distanční výuky, které mají děti ve školce. Musíme dokladovat, že se děti opravdu v domácím prostředí vzdělávaly. „Domácí úkoly“ nám po otevření MŠ přinesete do školky, my si je s dětmi společně projdeme a popovídáme si o nich.
Úkoly se budeme snažit připravovat tak, abyste si doma vystačili s tím, co máte (ne každý má doma počítač, tiskárnu, temperové barvy a další věci). Ne všechny úkoly budou mít hmatatelný výstup - např. obrázek, nebo jiný výrobek, proto bychom Vás chtěli poprosit, abyste potom, co Vaše dítě zhodnotí svoji práci, do sešitu jeho sebehodnocení zaznamenali a připojili i svůj vlastní názor - příklady hodnocení budou vždy uvedeny u každého úkolu.
Úkoly se pokuste plnit tak, aby děti nebyly přetěžované - ideálně jeden úkol na den.
Všem Vám moc děkujeme za spolupráci a těšíme se, že se všichni opět brzy sejdeme.
Mává Vám Lucka, Štěpánka, Míša a Jana:-)
 
Blíží se nám zápisy do základní školy, proto budou následující úkoly souviset s přípravou dětí k zápisu.

SEBEHODNOCENÍ: Po každém úkolu se dětí zeptejte, co se jim dařilo, nedařilo, s čím měly problém, zda potřebovali pomoci. Jak se jim úkol líbil, atd. Děti jsou zvyklé provádět sebehodnocení po každém úkolu i v MŠ, některým dětem zatím dělá problém mluvit samostatně a v celých větách. Pomozte jim případně otázkami a podporujte je v tom, aby mluvily samy. Sebehodnocení pak zaznamenejte do sešitu - stačí napsat číslo úkolu a pak text.
 
 
V PRVNÍM TÝDNU SE ZAMĚŘÍME NA POZNÁVÁNÍ GEOMETRICKÝCH TVARŮ

1. úkol - pondělí 1. 3. 2021 - STŘIHÁNÍ
- CÍL: rozvíjet jemnou motoriku, rozvíjet komunikaci

- ÚKOL: Popros rodiče, ať ti na čtvrtku (papír) formátu A4 nakreslí vždy jeden geometrický tvar - KRUH, ČTVEREC, OBDÉLNÍK a TROJÚHELNÍK. Vezmi si nůžky a pečlivě po čáře všechny geometrické tvary vystřihni. Při střihání se všímej, kolikrát si musel/a nůžkami zahnout, aby si vytvořil/a roh, jestli si stříhal/a jen rovně, nebo do oblouku, atd. Až budeš mít všechny tvary vystřihnuté povídej si s rodiči o tom, co si zjistil/a. Kolik „rohů“/vrcholů má čtverec, obdélník, trojúhelník a má nějaké také kruh? Kolik mají geometrické tvary stran? V čem se od ostatních tvarů liší kruh? Atd.

- DOPORUČENÍ HODNOCENÍ: Dítě zvládlo/nezvládlo střihat samostatně rovně po čáře. Drželo/nedrželo správně nůžky. Rozpozná/nerozpozná všechny 4 geometrické tvary. Pojmenuje/nepojmenuje jejich vlastnosti.
 
2. úkol - úterý 2. 3. 2021 - GEOMETRICKÉ TVARY
- CÍL: rozvíjet grafomotoriku, upevňovat pojmy - kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník, rozvíjet komunikaci

- ÚKOL:
1) Popros maminku/tatínka, ať ti zaváže oči a dává ti postupně do ruky jednotlivé geometrické tvary. Zkus pomocí hmatu určit, který geometrický tvar v ruce držíš. Využij poznatky z předchozího dne.
2) Na připravené geometrické tvary z předchozího dne, nakresli tužkou 5 dalších. Na kruh 5 různých kruhů. Na čtverec 5 různých čtverců (zopakuj si vlastnosti čtverce a soustřeď se na kresbu, ať kreslíš opravdu čtverce). Na obdélník 5 různých obdélníků. A na trojúhelník 5 různých trojúhelníků. Podívej se na jednotlivé kresby a povídej si s rodiči o tom, co jsi při kresbě zjistil/a. Jak si kreslil/a 5 různých kruhů/čtverců? Šlo by to i jinak než je kreslit jen různě velké? Správně, nešlo - jsou jen různě velké a všechny kruhy a čtverce si jsou podobné. A co takový trojúhelník nebo obdélník? Tam jsi měl/a více možností než jen měnit velikost...všiml/a sis toho? Obdélníky můžeš kreslit různě dlouhé, nebo různě vysoké. Stejně tak trojúhelník můžeš nakreslit pokaždé úplně jiný.

- DOPORUČENÉ HODNOCENÍ: Dítě zvládlo/nezvládlo rozpoznat hmatem všechny geometrické tvary. Dělal mu problém rozpoznat..... Dítě zvládlo/nezvládlo nakreslit 5 různých obrazců. Zvládlo/nezvládlo diskutovat o možnostech kresby. Chápe/nechápe, že trojúhelník a obdélník může nakreslit pokaždé jiný, ale kruh a čtverec bude vždy jen jinak velký.

3. úkol - středa 3. 3. 2021 - URČOVÁNÍ POČTU
- CÍL: rozvíjet předmatematické představy - určovat počet předmětů do 5-ti, rozvíjet zrakovou percepci - rozpoznávat základní barvy a jejich odstíny

- ÚKOL: Vezmi si 4 geometrické tvary, které jsi si v pondělí vyrobil/a, otoč si je nahoru pěti tvary, které jsi na ně nakreslil/a a příprav si pastelky. Pracuj podle pokynů a snaž se nepřetahovat a zabarvit celou plochu:
Vybarvi žlutě 2 kruhy.
Vybarvi červeně 5 čtverců.
Vybarvi světle modře 1 obdélník.
Vybarvi tmavě zeleně 4 trojúhelníky.
Vybarvi černě 3 kruhy.
Vybarvi hnědě 2 obdélníky.
Vybarvi růžově 1 trojúhelník.
Vybarvi oranžově 2 obdélníky.
Pokud ti nezůstal bílý ani jeden tvar, pracoval si pravděpodobně správně :-)
 
- DOPORUČENÉ HODNOCENÍ: Dítě zvládá/nezvládá rozlišovat všechny základní barvy i jejich odstíny. Dělá mu problém barva ....... Dítě zvládá/nezvládá určit počet předmětů do pěti. Dělá mu problém počet.....
 
4. úkol - čtvrtek 4. 3. 2021 - PROCHÁZKA S POZOROVÁNÍM
- CÍL: pobyt na čerstvém vzduchu, rozvíjet zrakovou percepci a všímavost - hledat geometrické tvary (nebo předměty), které je připomínají, ve svém okolí

- ÚKOL: Vyjděte si s dětmi na procházku a nechte děti hledat geometrické tvary v průběhu cesty. Např. pozorujte dopravní značky, dveře, okna, střechy, reklamní panely, výlohy obchodů, dopravní prostředky, atd. Pokud budete chtít, můžete děti u nějakého objeveného geometrického tvaru vyfotografovat, fotografii nám zaslat na e-mail msvodnany.ptacci@seznam.cz a my ji nahrajeme na webové stránky, aby se děti mohly vidět alespoň prostřednictvím fotografií.
Výzva: Najdeš ve svém okolí dům s kruhovým oknem? Poradíme ti, že jeden takový je v blízkosti náměstí :-) Také budeme rády za fotku, když nějaký takový najdeš :-)

- DOPORUČENÉ HODNOCENÍ: Dítě zvládlo/nezvládlo hledat předměty, které připomínají geometrické tvary. Vydrželo/nevydrželo je hledat dlouho - činnost dítě bavila/nebavila - pokračovalo/nepokračovalo v ní i doma.
 
5. úkol - pátek 5. 3. 2021 - KRESBA
- CÍL: rozvíjet paměť, rozvíjet grafomotoriku

- ÚKOL: Vezmi si libovolně velký papír (čím větší, tím lepší) a nakresli na něj všechny předměty, připomínající nějaký geometrický tvar, které si ve svém okolí našel. Některé menší předměty, ti půjdou na papír i obkreslit :-)

- DOPORUČENÉ HODNOCENÍ: Dítě si zvládlo/nezvládlo samo vybavovat předměty, které jsme předchozí den objevili. Dítě při kresbě drželo/nedrželo správně tužku.
 
Děkujeme za spolupráci a určitě budeme my i kamarádi dětí rádi za zaslané fotografie i z jiných úkolů než toho čtvrtečního :-) Fotografie najdete v galerii na webových stránkách naší třídy.UMÍSTĚNÍ TŘÍDY: hlavní budova, 1. podlaží vpravo

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna a víceúčelová místnost, o kterou se dělíme s ostatními třídami

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 24 dětí - 10 dívek, 14 chlapců

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 5 - 6,5 let

O NAŠÍ TŘÍDĚ:
V letoším školním roce se zaměříme především na přípravu na školu, abychom dětem co nejvíce usnadnili vstup do základní školy. Také budeme pokračovat v upevňovaní kamarádských vztahů a prohubování prosociálního chování a empatie u dětí. Také se zaměříme na rozvoj řeči, který budeme podporovat pravidelnými logopedickými chvilkami. Budeme se snažit rozvíjet radost z učení, učit se s chutí nejen spontánně, ale i záměrně. Podporovat chuť k poznání nového. Zaměřujeme se na úzkou spolupráci s rodinou, a proto se i v tomto školním roce budeme přibližně jedenkrát měsíčně setkávat s rodiči na různých společných akcích, na kterých bude dostatek prostoru pro vzájemné poznávání a komunikaci. Řízené činnosti, při kterých si děti rozvíjí poznatky v různých oblastech (předmatematické a předčtenářské představy, hudební, výtvarné, pohybové činnosti, atd.) budou probíhat částečně skupinově, ale především v pracovních koutcích, kde děti pracují samostatně v malých skupinkách v počtu 2 - 6 dětí. Práce v malých skupinách jim umožňuje přirozeně komunikovat, řešit problémy samostatně nebo ve spolupráci s kamarády, samostatně se rozhodovat a vyjadřovat a vnímat a akceptovat rozdíly mezi kamarády. Děti se učí samostatnosti a spolupráci. Učení je pro děti hrou a hra učením :-) Po celý rok vytváříme vlídné, empatické a podnětné prostředí, ve kterém můžeme děti všestranně rozvíjet. 


DALŠÍ AKTIVITY TŘÍDY:
- výukové programy na MEVPIS Vodňany
- podzimní a jarní poznávací "pochoďáčky" do přírody
- divadlo v MŠ i v KD
- výuka plavání v plaveckém stadionu v Písku
- pobyt v solné jeskyni


motto třídy: „Celý rok jsme spolu rádi, všichni jsme tu kamarádi.“

ranní rituál: Letí, letí, ptáček,

                       vysoko až nad obláček.

                       Poleť ptáčku, poleť k nám,
                       vyřiď pozdrav hvězdičkám.

                       Pozdravuj tam sluníčko,
                       ať se směje maličko.

                       Potom se vrať zpátky sem,
                       popřejem si krásný den.

PLÁNOVANÉ AKCE:

21. květen 2021 - 8.00 hodin
Fotografování třídy
Na společné fotografování dejte svým dětem vhodné oblečení, děkujeme. Za špatného počasí se budeme fotografovat uvnitř.
V případě objednávky většího počtu fotografií hlaste počet učitelkám na třídě.
Cena fota 40,- Kč
Kde: zahrada MŠ Smetanova

27. květen 2021 - 9.00 hodin
Letová ukázka dravců a sov

Již poněkolikáté k nám zavítá sokolník Miloslav Vondruška se svými cvičenými dravci.
Vstupné 50,- Kč

 


Kde: zahrada MŠ Smetanova

7. říjen 2021 - 9.00 hodin
Hudební divadlo Bambini
"Jak krtek písničku našel" -Pohádka ve které krteček ztratil písničky i kamarády, a rád by je s pomocí dětí zase našel.
Vstupné: 50,- Kč
Kde: MŠ SmetanovaAKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY:

25. květen 2015
Dravci
Kde: MŠ Smetanova

9. červen 2005
Jak se rodí kytara
Lubomír Hrdlička
- hudebně vzdělávací program