TŘÍDNÍ UČITELKY:
 • Ivana Kolesárová - učitelka
  Ivana Kolesárová
  učitelka
 • Iveta Kasalová - učitelka
  Iveta Kasalová
  učitelka
 • Mgr. Kateřina Žižková - ped. asistentka
  Mgr. Kateřina Žižková
  ped. asistentka

UMÍSTĚNÍ TŘÍDY: hlavní budova, 2. podlaží vlevo

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna a víceúčelová místnost, o kterou se dělíme s ostatními třídami

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 25 dětí

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 4 - 5,5  let

O NAŠÍ TŘÍDĚ:
Naším přáním je, aby se všechny děti cítily ve třídě i v celé MŠ spokojeně a bezpečně. Aby zažívaly pocit úspěchu. Snažíme se zajistit dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů. K učení využíváme metod prožitkového učení (založených na přímých zážitcích dětí), kooperativního učení (jde o učení hrou) a situačního učení (využíváme záměrných i náhodných situací tak, aby získávalo poznatky a dovednosti v okamžiku, kdy je potřebuje a nejlépe chápe jejich smysl).
Snažíme se rozvíjet zájem o knihy. Vytváříme motivační čtenářsky podnětné prostředí. Mimo jiné rozvíjíme i pohybové dovednosti a fyzickou zdatnost (sportovními hrami, tematickými pochoďáčky,...). Naše snaha bude zaměřena i k poznání svého okolí a rozvíjení kladného vztahu k přírodě.

Ranní rituál:
"Dobrý den, dobrý den,
 ať je krásný celý den.
 Kdo je tady dneska s námi,
 přivítá se s kamarády.
 Dobrý den JÁ,
 dobrý den TY.
 Kdo tu s námi dneska není,
 tomu pošlem pozdravení.
 Dobrý den, dobrý den,
 dneska si to užijem.


Motto třídy:

"Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými".
 

PLÁNOVANÉ AKCE:

23. září 2020 - 11. listopad 2020
Solná jeskyně
Kde: Písek

23. září 2020 - 9.00 hodin - 11. listopad 2020
Solná jeskyně
Kde: Písek

26. říjen 2020 - 30. říjen 2020
HRAJEME SI S PODZIMEM...
Všechny srdečně zdravíme a posíláme další podzimní náměty a činnosti,které můžete dělat společně s dětmi.

1.Podzimní procházka:
Posilujte si pohybovou i fyzickou zdatnost delšími procházkami do přírody.Naslouchejte zvukům přírody,zdolávejte přírodní překážky a ke hře si nasbírejte různé podzimní plody,se kterými si můžete hrát a tvořit...

2.Rozvíjení tvořivosti a fantazie:
Z nasbíraných podzimních plodů(např.kaštan,žalud,šípek,bukvice,jeřabiny,listy...)si můžete s dětmi tvořit různá zvířátka,skřítky,stromy,dráčky...(inspirace viz fotogalerie)
Můžete zařadit oblíbené ,,Hmatové hry"určit pouze hmatem(poslepu)- jednotlivé plody,či předměty,umět je popsat a určit např.kde rostou,jak se jmenují....

3.Rozvíjení a rozšiřování slovní zásoby:
Přečtěte dětem pohádkový příběh dle vlastního výběru.Povídejte si s dětmi,co si z reprodukovaného textu zapamatovaly,co se jim líbilo,jaký byl hrdina,popřípadě plynoucí ponaučení....

4.Rozvíjení předmatematických představ:
Počítejte a určujte počet předmětů do 10(porovnávejte např. podzimní plody),,Čeho je více-méně-stejně"okolik,kolik jich přidáním přibylo a naopak ubylo,porovnávejte jednotlivé hromádky,tvořte kratší a delší řady.
Poznávejte a rozlišujte geometrické tvary(kruh,čtverec,trojúhelník)-vyhledávejte doma,nebo venku ,,Co je kulaté,hranaté,špičaté".Můžete si vytvořit geometrické ,,Dráčky"-střídání jednotlivých geometrických tvarů na jejich ocásku,místo mašliček..

5.Procvičování paměti a zrakové percepce:
Hra:,,Co se skrývá pod ubrouskem" ukažte dětem 3-4 předměty nebo plody(list,žaludy,jablko)zakrýt a co si zapamatovaly.Postupně předměty,či plody- přidávejte a ubírejte,,Který chybí?"
Posílám k procvičování paměti i jednu ,,Dráčkovou"
Nebojte se kamarádi:
Nebojte se kamarádi,
papírových dráčků,
vždyť jde jenom o zábavu
o podzimní hračku.

Nebojte se kamarádi
i když zuby cení,
tenhle dráček neublíží,
živý totiž není...

6.Rozvíjení fonematického sluchu:
Hra se slovy-rytmizace, vytleskávání a rozkládání slov na slabiky(např.plodů: Je-řa-bi-ny,ře-pa,ku-ku-ři-ce,list....)určování kratšího a delšího slova,kolikrát jsem tleskl...
Nezapomeňte si hodně zpívat,,S písničkou je veseleji"-opakujte si a naučte rodiče naši školkovou,,Naše školka,to je školka"-rádi do ní chodíme....Brzy naschledanou v naší školce.
Loučí se:Ivana,Iveta a Kačka
 

12. listopad 2020 - 9.00 hodin
Divadlo Dokola
Pohádka"Kašpárek v pekle"
vstupné: 50,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

8. prosinec 2020 - 9.00 hodin
Divadlo Zvoneček "Vánoční pohádka"
Vstupné 60,- Kč
Kde: MŠ SmetanovaAKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY:

24. červen 2015 - 10.00 hodin
Pasování předškoláků na školáky
Za účasti učitelů a učitelek mateřských i základních škol budou předškolní děti slavnostně pasováni do řad školáků.
Kde: Městský úřad Vodňany

23. červen 2015 - 9.00 hodin - 11.30 hodin
ŠKOLA 2015
taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému
Spolupráce hasičů, policie, záchranné služby a krizového řízení MěÚ Vodňany při cvičném řešení mimořádné situace vzniklé po úmyslně založeném požáru v jedné třídě objektu školy.
Kde: Základní škola a Gymnázium Vodňany, Bavorovská 1046

3. červen 2015
Výlet III. a IV. třídy
Výlet do Zeměráje
Kde: Kovářov

29. květen 2015
Den dětí na fotbalovém hřišti

28. květen 2015
Dětský den v DDM

25. květen 2015
Dravci
Kde: MŠ Smetanova

9. červen 2005
Jak se rodí kytara
Lubomír Hrdlička
- hudebně vzdělávací program