TŘÍDNÍ UČITELKY:
 • Iveta Kasalová - učitelka
  Iveta Kasalová
  učitelka
 • Michaela Majerová - učitelka
  Michaela Majerová
  učitelka
 • Mgr. Kateřina Žižková - ped. asistentka
  Mgr. Kateřina Žižková
  ped. asistentka

UMÍSTĚNÍ TŘÍDY: hlavní budova, 2. podlaží vlevo

PROVOZ TŘÍDY: 6:30 - 15:00 hod.

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna a víceúčelová místnost

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 23 dětí - 11 dívek, 12 chlapců

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 5-6,5 let

O NAŠÍ TŘÍDĚ:
Naší snahou je nabízet prostředí příjemné, vstřícné, zajímavé a aktuálně podnětné. Prostředí, v němž se děti cítí jistě, radostně, bezpečně a hlavně spokojeně. Je potřeba dívat se očima dětí. Vědět, co děti cítí a jak to prožívají.
To je naše velké přání.
 

Ranní rituál:
"Dobrý den, dobrý den,
 ať je krásný celý den.
 Kdo je tady dneska s námi,
 přivítá se s kamarády.
 Dobrý den JÁ,
 dobrý den TY.
 Kdo tu s námi dneska není,
 tomu pošlem pozdravení.
 Dobrý den, dobrý den,
 dneska si to užijem.


Motto třídy:

"Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými".
 


PLÁNOVANÉ AKCE:

9. září 2022
Divadlo Zvoneček
"Pohádka o třech prasátkách"  Vstupné 70,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

13. únor 2023
Divadlo Zvoneček
Pohádka "Královna Koloběžka" Vstupné 70,- Kč
Kde: MŠ SmetanovaAKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY: 
9. prosinec 2020 - 8.00 hodin
VÁNOČNÍ FOCENÍ
Ve středu 9.12.2020 od 8.00 hodin se budou děti fotografovat. Ukázka fotografií je vyvěšena na hlavním vchodě do budovy a pavilonu, kde je uvedena i cena jednotlivých souborů. Fotografie by měly být dodány do Vánoc.

12. listopad 2020 - 9.00 hodin
Divadlo Dokola
Pohádka"Kašpárek v pekle"
vstupné: 50,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

9. listopad 2020
Podzimní náměty na činnosti s dětmi
Milí rodiče a děti...
Vzhledem k tomu,že některé děti z naší třídy jsou v tomto školním roce již ,,Předškoláci" posíláme vám pár námětů,co je dobré s nimi nejvíce procvičovat.Budeme rády,když se samozřejmě připojí i mladší děti.
Ještě v úvodu bych vám chtěla připomenout,že veškeré náměty a nápady co se týká PL(pracovních listů),omalovánek,puzzlů,obrázků k vyprávění,tvoření..atd. naleznete v naší Fotogalerii.Můžete si je zkopírovat,stáhnout a vytisknout ke společné práci s dětmi...Tak hurá do toho....

-1.Rozvíjet systematicky řeč dětí:
Umět vytvořit celé věty a používat jednoduchá souvětí.
Jelikož se nám 11.11.blíží jeden podzimní svátek,bylo by dobré dětem přiblížit ,,Legendu o sv.Martinovi"
Přečtěte,nebo převyprávějte dětem tento krátký příběh.Děti by měly soustředěně naslouchat čtenému textu a potom reagovat na vaše otázky typu:
-Kdo to byl sv. Martin,na čem přijel...
-Jaký byl,komu pomohl v nouzi(takže jaké měl srdce)
-Proč a s kým se podělil o svůj plášť
-Jakým způsobem se o něj podělil...
-Mohl by podle dětí skončit příběh jinak,kdyby nepomohl...
-Jaký z toho mají pocit a co se jim nejvíc na příběhu líbilo...
-Plynoucí ponaučení:
Proč se má pomáhat lidem...(velkým i malým)
Předškoláci se již mohou pokusit převyprávět celý příběh samostatně.
Tvoření:
Děti si mohou z pet lahví vytvořit hlavu koně(viz.FG)Pokud máte doma nějakou dřevěnou tyčku,můžete na ni připevnit tuto hlavu a zahrát si ,,Jak přijíždí sv.Martin"
Můžete si vykreslit omalovánky,, sv.Martina"
K rozvijení slovní zásoby naleznete ve FG tři známé pohádky :
,,O řepě,O Budulínkovi,O perníkové chaloupce"-Vyberte si dle přání dětí a nechte je pomocí obrázků převyprávět jednotlivé pohádky
Také pomocí obrázku,,Listopad"-nechte děti popsat co vidí na obrázku,jaké je to roční období...atd.

-2.Procvičujte s dětmi časové posloupnosti: střídání ročního období,měsíců a dnů v týdnu.
Děti a čas:
Jak hravou formou naučit děti dny v týdnu,měsíce,jednotlivá roční období...Vystřihněte si pomůcku k procvičování,,Kalendář"( viz.FG)
Nechte děti pomocí obrázků z galerie popsat a určit jednotlivá roční období,čím se vyznačují jednotlivé měsíce,typické znaky...

-3.Procvičujte prostorovou orientaci:
Během dne najděte příležitost k procvičování prostorových pojmů:
-při uklízení věcí a hraček na místo
-při prostírání stolu
-při vycházce venku,při přecházení...
Procvičujte tyto pojmy:
Dole,nahoře,uprostřed,před,za,pod,nad,uvnitř,vedle,mezi,vysoko,nízko,na konci,na začátku,vpředu,vzadu,blízko,daleko,dopředu,dozadu,hned za,hned před....nejvíce si pletou pojmy vpravo a vlevo.
Nechte děti aby umisťovaly předměty na určité místo,které jim řeknete: polož na,pod vedle a naopak: budou ukládat předměty,které si vyberou a pak správně označí,kam je postavilo.
PL:,,V naší třídě"-povídej,co vidíš
PL:,,Medvídek"
PL:,,Dej jablíčko"
PL:,,První-poslední"
PL:,,Velký a malý"

-4.Vymýšlejte si logické hry a úkoly:
Např.,,Co se děje na podzim"
-
Oříšky na podzim sbírá....
-Ze stromu padá...
-Do teplých krajin odlétají...
-Chodíme do lesa na...
-Venku často...
-Zvířátka se připravují na...
-Na stomech šustí....
A takových nápadů vymyslíte spostu
Hra:Je to pravda-Není to pravda..?
Např.

Chodí velryba po trávě..?
Prší z mraků peříčka..?
Má slepička ráda zrní..?
Tvoří se led když mrzne..?
Slavíme Vánoce na podzim..?
Roste mrkvička v zemi..?
Nechte děti přemýšlet,ať vytvoří co nejvíce příkladů.Během těchto her si děti rozvíjí představivost,vyjadřovací schopnosti,logické myšlení,vlatní úsudek...
PL:,,Co do řady nepatří"

-5.Procvičujte jemnou motoriku ruky:

-můžete se učit vázat kličky
-snažit se správně používat příbor
-procvičujte správný úchop tužky
-procvičujte si správnou techniku stříhání
Vystřihněte si podzimní,, Pexeso" a ,,Puzzle"a  hurá do hry..

-6.Procvičujte si počáteční písmena ve slovech a rozkládání slov na slabiky:
PL:,,Zvířátka"-slabikuj a počítej
PL:,,Sluchové vnímání"

Pokud to počasí dovolí,choďte ven do přírody pozorujte,jak se příroda připravuje na zimu,co se změnilo,barvy,oblečení....
Mějte se hezky,nezapomeňte si procvičovat hlásky písničkami.Pokud se naučíte nějakou novou(třeba pěknou lidovou)budeme se těšit,až si ji společně zazpíváme.
Přejeme vám krásné a pohodové dny u vás doma se svými nejbližšími...
Loučí se: Ivana,Iveta a Kačka
 

26. říjen 2020 - 30. říjen 2020
HRAJEME SI S PODZIMEM...
Všechny srdečně zdravíme a posíláme další podzimní náměty a činnosti,které můžete dělat společně s dětmi.

1.Podzimní procházka:
Posilujte si pohybovou i fyzickou zdatnost delšími procházkami do přírody.Naslouchejte zvukům přírody,zdolávejte přírodní překážky a ke hře si nasbírejte různé podzimní plody,se kterými si můžete hrát a tvořit...

2.Rozvíjení tvořivosti a fantazie:
Z nasbíraných podzimních plodů(např.kaštan,žalud,šípek,bukvice,jeřabiny,listy...)si můžete s dětmi tvořit různá zvířátka,skřítky,stromy,dráčky...(inspirace viz fotogalerie)
Můžete zařadit oblíbené ,,Hmatové hry"určit pouze hmatem(poslepu)- jednotlivé plody,či předměty,umět je popsat a určit např.kde rostou,jak se jmenují....

3.Rozvíjení a rozšiřování slovní zásoby:
Přečtěte dětem pohádkový příběh dle vlastního výběru.Povídejte si s dětmi,co si z reprodukovaného textu zapamatovaly,co se jim líbilo,jaký byl hrdina,popřípadě plynoucí ponaučení....

4.Rozvíjení předmatematických představ:
Počítejte a určujte počet předmětů do 10(porovnávejte např. podzimní plody),,Čeho je více-méně-stejně"okolik,kolik jich přidáním přibylo a naopak ubylo,porovnávejte jednotlivé hromádky,tvořte kratší a delší řady.
Poznávejte a rozlišujte geometrické tvary(kruh,čtverec,trojúhelník)-vyhledávejte doma,nebo venku ,,Co je kulaté,hranaté,špičaté".Můžete si vytvořit geometrické ,,Dráčky"-střídání jednotlivých geometrických tvarů na jejich ocásku,místo mašliček..

5.Procvičování paměti a zrakové percepce:
Hra:,,Co se skrývá pod ubrouskem" ukažte dětem 3-4 předměty nebo plody(list,žaludy,jablko)zakrýt a co si zapamatovaly.Postupně předměty,či plody- přidávejte a ubírejte,,Který chybí?"
Posílám k procvičování paměti i jednu ,,Dráčkovou"
Nebojte se kamarádi:
Nebojte se kamarádi,
papírových dráčků,
vždyť jde jenom o zábavu
o podzimní hračku.

Nebojte se kamarádi
i když zuby cení,
tenhle dráček neublíží,
živý totiž není...

6.Rozvíjení fonematického sluchu:
Hra se slovy-rytmizace, vytleskávání a rozkládání slov na slabiky(např.plodů: Je-řa-bi-ny,ře-pa,ku-ku-ři-ce,list....)určování kratšího a delšího slova,kolikrát jsem tleskl...
Nezapomeňte si hodně zpívat,,S písničkou je veseleji"-opakujte si a naučte rodiče naši školkovou,,Naše školka,to je školka"-rádi do ní chodíme....Brzy naschledanou v naší školce.
Loučí se:Ivana,Iveta a Kačka
 

19. říjen 2020
NÁMĚTY NA ČINNOSTI S DĚTMI
 
 Vážení rodiče,
 vzhledem k uzavření MŠ vám posíláme náměty na činnosti s dětmi.
 Rozvíjení rozumové a jazykové stránky :
 - povídejte si , vyprávějte si , popisujte na téma - jaké změny nastaly v počasí, jak vypadá podzimní příroda,
    co vše dozrává, co se dělá s úrodou,..
 Procvičování barev a počítání :
 - jakou barvy mají listy , kolik máš žlutých nebo červených , kolik javorových či bukových,...
 Poznávejte přírodu :
 - sbírejte žaludy , kaštany, bukvice,...vyrobte si zvířátka - procvičení motoriky
 Kdo nasbírá hodně , může plody odvézt myslivcům. Společně se třídou zřejmě letos už nic nenasbíráme.
 Naučte se s dětmi krátkou podzimní básničku. Snad si ji brzy řekneme společně.
 PODZIM OTEVÍRÁ STUDENÁ VRÁTKA,
 PŘICHÁZÍ POTICHU MEZI NÁS ZKRÁTKA.
 LISTY SI VZALY BAREVNÉ PLÁŠTĚ,
 ŽLUTÁ A ČERVENÁ SLUŠÍ JIM ZVLÁŠTĚ.

 Pokud nebude pršet a čas vám to dovolí, buďte co nejvíce venku.
 Je třeba se hýbat a otužovat :)

 Přejeme Vám ,ať se těch 14 dní moc neprotáhne a můžeme být zas všichni pohromadě.
 Opravdu se na děti těšíme !  Iveta , Iva a Kačka
 

 

15. říjen 2020
Divadlo LUK
Pohádka O Palečkovi
vstupné: 50,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

5. říjen 2020
Seznámení s obilím
Foto #1
Foto #2
Foto #3
Foto #4
Foto #5
Foto #6
Foto #7
Foto #8
Foto #9
Foto #10
Foto #11

DĚTI MUSÍ MÍT NA PŘEDSTAVENÍ ROUŠKY!
29. září 2020
Kouzelnické duo s bordelcolií Edou
vstupné: 55,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

25. září 2020
Procvičování jemné motoriky - Co nám roste na zahrádce?
Foto #1
Foto #2
Foto #3
Foto #4
Foto #5
Foto #6
Foto #7

23. září 2020 - 9.00 hodin - 11. listopad 2020
Solná jeskyně
Kde: Písek

23. září 2020 - 11. listopad 2020
Solná jeskyně
Kde: Písek

17. září 2020 - 8.45 hodin
Náš 2. POCHOĎÁČEK

Ve čtvrtek 17.9. se společně vypravíme na ,,STEZKU ČÁPA VODŇANA"
ODCHOD od MŠ : V 8.45h
SEBOU : vhodné oblečení a obuv
                pitíčko+ovoce
Kde: Příroda za městem

9. září 2020 - 9.00 hodin
NÁŠ 1. POCHOĎÁČEK
Kde: Příroda za městem

3. září 2020 - 15.30 hodin
Informační schůzka pro rodiče
Kde: 4.třída- Motýlci

26. květen 2020
ZPÁTKY VE ŠKOLCE
Ahoj kluci a holčičky !!!
My všichni, co jsme se opět po nucené pauze sešli ve školce, zdravíme vás všechny doma.
Můžete nám posílat vaše fotečky ( zdravice ) na náš třídní mail.
Ve fotogalerii najdete náš pozdrav.
Tak papáááá

11. květen 2020
Inspirace pro budoucí školáky
Ahoj děti !
Možná se už brzy s uvidíme. Doufáme, že se také těšíte :)
Než se ale uvidíme , posíláme ještě nějaké úkoly a procvičování. Je třeba se na tu školu připravit.
Rozvíjení jazykových schopností - přiměřená slovní zásoba - dítě rozumí tomu,co říkame
                                                                                                         - smysluplně popsat co je na obrázku
                                                                                                         - tvořit protiklady - antonyma
                                                                                                         - tvořit slova podobného významu - synonyma 
                                                                                                         - mluvit ve větách a souvětích
                   
 Vnímání prostoru - vpředu, vzadu
                                 - vpravo, vlevo
                                 - první , poslední

Vnímání času - ráno, poledne, večer - co a kdy děláme

Porovnávání - stejně , více , méně  a o kolik

Kreslení - spráné držení pastelky
               - zvládnout nakreslit postavu

Samozřejmě se nepřestávejte hýbat :))
Pamatujete ? Kdo si dělá rozcvičku, ten je zdravý jako rybka,
                         ten má dobrou kondičku, nesklátí ho žádná chřipka !!!!!!

Takže brzkou shledanou. Papa  IVETA , IVANA A KAČKA
                                                                                                        

4. květen 2020 - 8. květen 2020
STROMY A VČELKY NA JAŘE
AHOJ DĚTI A RODIČE.....
V minulém týdnu jsem se byla děti podívat ve školce.I když zrovna krásně svítilo sluníčko,celá školka byla taková smutná a opuštěná...Víte proč?Protože tam pořád chybí vaše štěbetavé hlásky a život v ní...
Co tam ale opravdu teď žije a kouzelně září na dálku-jsou naše kvetoucí,okrasné,ovocné stromky.Nedovedete si představit ten bzukot a frmol malých včeliček,které ladně poletují z květu na květ a pilně pracují...Ne nadarmo se říká:,,Pilný jako včelička" Nedalo mi to a ty stromky,květy i včeličky jsem vám nafotila(viz fotog.) A tak mne napadlo,že si v tomto týdnu můžete společně s rodiči povídat právě o takových pilných včeličkách.Určitě vám pomohou,lépe pochopit a poznat život těchto malých včeliček,i různé knihy,encyklopedie,časopisy,či leporela.Mohu vám doporučit úžasné knihy,které děti milují:,,VČELÍ MEDVÍDCI od jara do zimy"od J.Kahouna viz kapitola,,Včeličková",kde najdete i plno pěkných a známých písniček,ke kterým napsal texty Z.Svěrák.Nebo:Kniha ,,O ZVĚDAVÉM ŠTĚŇÁTKU"od Z.MILERA kapitola,,Jak štěňátko dostalo chuť na med" tuto pohádku lze pustit na You Tube. https://www.youtube.com/watch?v=E68jIG6NS0I
 • poznávejte význam včel,kde a jak žijí,proč je chráníme
 • jak se včelka vlastně narodí,kdo je to královna,význam slova,,rojení"
 • proč a jak včelky opylují květy,co je to pyl
 • odkud se bere sladký MED
 • jak se chovat v jejich blízkosti,mohou nám ublížit a jak
 • jaký mají včelky význam pro nás,pro úrodu...
Rozvíjení představivosti,tvořivosti a fantazie: (možnosti provedení)
1.Můžete si namalovat jejich domeček tzv.ÚL a dokreslit si k nim včeličky,nebo je dotiskat tiskátky,nebo je vystřihat a nalepit atd.
2.Zkuste si namalovat a vystihnout tvar rozkvetlého stromu s květy a opět dokreslit,dotiskat,dolepit včelky(pokud to bude naše jabloňka má růžové květy)
3.Tvoření ,,Včeliček"(budete potřebovat roličku od toaletního papíru)Tělo včelky:celou trubičku polepíte,nebo nabarvíte žlutou barvou,pak nalepíte,nebo nabarvíte černé pruhy.Vystřihnete si z papíru křidélka a nalepíte je na zadní část trubičky.Nakonec dokreslíte oči a dolepíte tykadélka(viz obrázek)
 

https://cz.pinterest.com/pin/798755683890206479/sent/?invite_code=74f0bbfc374c484d830b1a879508eeb6&sender=801148358621245579&sfo=1

https://cz.pinterest.com/pin/183240278572010851/sent/?invite_code=525524b7e6684eac9e825f7cb26b24ca&sender=801148358621245579&sfo=1

https://cz.pinterest.com/pin/368098969543960480/sent/?invite_code=edc8e602b6714820bf1ae5cc180c5dec&sender=801148358621245579&sfo=1
 


Také se můžete naučit básničku:
VČELKA

Letí,letí,včelka,
asi takhle velká.
Zdraví každou květinku,
načechrá jí sukénku.

Letí,letí včelka malá,
sedá z květu na květ.
Stejně jako loni z jara,
usmívá se na svět.

Nezapomeneme ani na naše společné,, ZPÍVÁNKY"-můžete zapojit sourozence,rodiče a přidat i pohyb
Tentokrát to bude na melodii písně:,,Já do lesa nepojedu"
KYTIČKOVÁ:

Copak nám to roste z hlíny (z podřepu do stoje)
čmeláci se chechtají,(tleskat v rytmu)
květy jako trampolíny,(mírné podřepy)
sem a tam se houpají.(kývání do stran)

Tak čmeláci se včelami(rozpažit)
létají si z vesela,(mávat v rozpažení)
místo zpěvu bzum,bzum bzučí,(tleskat v rytmu)
jako správná kapela.

Posílám pár PL:
Na procvičování grafomotoriky a správný úchop tužky,zrakové percepce,určování počtu,orientace v prostoru....
 • určování počtu ,,Kolik včelek-tolik puntíků"
 • ,,Včeličky se vrací do včelína"spoj včelky tak,aby každá měla svůj domeček
 • která včelička mezi ostatní nepatří a proč,označ kroužkem
 • procvičování před a hned před
 • uvolňovací cviky ,,Kudy do úlu,k pampelišce,obkresli kytičky"
 • proč včeličky sedají na květ-uvolni si ruku a dokresli kudy včeličky letěly
 • procvičování ,,Osmičky"let motýlků a včelek 
 • poznáš,jaké zvířátko se ukrývá v jednotlivých rámečcích
Než se s vámi děti rozloučím,tak bych vám ještě ráda připomněla,že už tuto neděli mají všechny maminky svátek ,,DEN MATEK"
Zkuste svoji maminku nějak překvapit.Čím..?Třeba pěknou písničkou,básničkou...Nebo jí vlastnoručně vytvořte pěkné ,,Přáníčko"-vystřihněte kytičku,srdíčko a ozdobte je,nakreslete krásný obrázek pro radost a k tomu velkou pusu....:)
PŘEJEME VÁM KRÁSNÝ KVĚTEN SE SLUNÍČKEM A VČELIČKAMI...... A MOŽNÁ UŽ BRZY NAVIDĚNOU :)smiley
ZDRAVÍ VÁS:  Ivana, Iveta a Kačka
 

 27. duben 2020
Co procvičovat před vstupem do ZŠ
Rodiče, za normálních okolností bychom nyní připravovaly Vaše děti na vstup do ZŠ.
Vzhledem k dané situaci, o které nevíme , jak dlouho potrvá , je to na Vás :)
Posílám tedy něco pro inspiraci.
- rozvíjet slovní zásobu a řeč po všech stránkách - dbát na správné vyslovování všech hlásek
                                                                                       - mluvit ve větách
                                                                                       - rozkládat slova na slabiky
                                                                                       - pojmenovávat,popisovat vše čím je dítě obklopeno doma
                                                                                          i venku
                                                                                       - najít k sobě slova, která se rýmují
                                                                                       - převyprávět přečtený příběh či přeříkat naučenou
                                                                                          básničku

                                                                                          AŽ PŮJDU DO ŠKOLY
                                                                                          Až půjdu do školy,tam do té velké,
                                                                                          budu mít aktovku, do ní se vejde:
                                                                                          penál a sešity, knížky a barvičky,
                                                                                          v ruce si ponesu pytlíček na cvičky.
                                                                                          Ve třídě už každý své místo má,
                                                                                          těším se, až budu žák 1.A.

- zvládat základní číselné a matematické pojmy - rozpoznat geometrické tvary - zábavnou formou pro dítě,
                                                                                        vyhledávat je doma i venku - porovnávat je
                                                                                      - orientovat se v číselné řadě 1 - 10
                                                                                      - určit více , méně a o kolik - čehokoli venku -pampelišek, 
                                                                                        kamínků, ...
                                                                                      - rozlišovat vpravo - vlevo 
                                                                                      - rozlišovat  větší - menší , delší - kratší,...

- dbát na správné držení tužky a uvolnění  ruky,hlavně zápěstí

-rozvíjet všeobecné znalosti dětí  ( o okolním světě, zákonitostech přírody i o praktickém životě )


Ve fotogalerii na stránkách MŠ a také na našem společném mailu,najdete různé PL.
Připomínám adresu a heslo  motylci@centrum.cz   a heslo 4IIKmotylci

Tak si držme společně palce, ať se ještě do prázdnin sejdeme :))
Zdraví Iveta  a  Ivana s Kačkou
                                                                                      
 

21. duben 2020 - 9.00 hodin
Divadlo Máma a táta
Do školky k nám přijede divadlo Máma a táta s pohádkou "Kvído a strašidelná škola"
Vstupné 50,- kč
Kde: MŠ Smetanova

20. duben 2020 - 24. duben 2020
DEN ZEMĚ
Ahoj kamarádi a rodiče..
Jako každý z nás slaví v určitý den svátek,tak i v tomto týdnu můžeme oslavit jeden důležitý svátek pro všechny lidi.Možná si vzpomenete,jak každým rokem slavíme na školní zahradě ,,DEN ZEMĚ".Střídáme se na určitých stanovištích a plníme zadané úkoly,které byly pro vás připraveny(např.třídění odpadu,poznávání ptáčků,stromů,kytiček..atd.)
A právě ve středu 22.dubna slavíme celosvětově ,,DEN ZEMĚ".Je to významný den,kdy se lidé snaží upozornit,že ne všichni se dokáží chovat k přírodě ohleduplně a neznečišťují ji.Aby mohli lidé,zvířátka a rostlinky zdravě růst,potřebují k tomu zdravou půdu,čistou vodu a vzduch.Ne všichni si však uvědomují,že je proto nezbytné se o přírodu starat...
Milí rodiče,nechte se inspirovat a povídejte si se svými dětmi,jak mohou zrovna oni (i když jsou malí)pomáhat ,,PŘÍRODĚ"a nebýt lhostejný ke svému okolí.Určitě vás napadne hodně úkolů a příkladů nevhodného chování a naopak.Ptejte se a nechte děti přemýšlet např: 
 • proč se nesmí v přírodě odhazovat žádný odpad a naopak kam s ním,význam ,,třídění odpadu"
 • jakou barvou se označují jednotlivé kontejnery (na papír,sklo,plast,olej elektro,bio-odpad)
 • proč a kým by neměl být znečišťován vzduch,voda potoků,řek,rybníků a moří,,Nemocná příroda"
 • proč se chovat v přírodě(v lese)tiše,koho ruší a plaší hluk
 • i naši chlupatí,čtyřnozí mazlíčci mohou při venčení znečišťovat společné chodníky,trávu-jak se o to postarat
 • mohou lidé v přírodě poškozovat a ničit  rostlinky,houby-kopat do nich,když jsou např.jedovaté atd.
 • vysvětlit jim,že chráněné druhy rostlin a živočichů chráníme už tím, že je nebudeme trhat,ničit,přesazovat atd.
 • mohou ochutnávat neznámé bobule nebo jiné plody,které neznáme?
 • můžeme rozdělávat oheň kdekoliv,co by se mohlo přihodit...
 • nechte děti vyjmenovat co nejvíce možností jak lze pomáhat,,Nemocné zemi"aby se uzdravila a byla nám bezbečným domovem
 • PL ve fotogalerii
Vyberte si z některých úkolů:
1.Úkol:
Zahrajte si hru na ,,Třídění odpadu."nastřádejte kopu čistých odpadků a nechte jej děti samostatně vložit do správných kontejnerů
BÁSEŇ:
Když se kolem rozhlédnete,
kontajnery naleznete.
Každý z nich je určený
pro váš odpad tříděný.
Jak začnete odpad třídit,
bude se vám svět víc líbit.
2.Úkol:
Vyjděte si společně do přírody k řece,potůčku,rybníku a podívejte se s dětmi,jaká tam teče voda.Přesvědčte se,zda v ní žijí ryby,nebo jiní živočichové..
3.Úkol:
Vydejte se společně do lesa,dýchejte z plných plic a pozorujte jeho tajemství-stromy,rostliny,živočichy,stopy zvířátek,poslouchejte lesní zvuky
4.Úkol:
Udělejte si v květináči,nebo na zahrádce malý dětský záhonek.Zasejte si do něj semínka různých rostlinek.Nechte o něj děti pečovat,zalévat a společně pozorujte jejich vývoj
5.Úkol:
Podívejte se společně s dětmi na jasnou večerní oblohu a pozorujte měsíc,hvězdy
6.Úkol pro děti:
Na rozvíjení jemné motoriky,rozvíjení představivosti a fantazie
Můžete si děti zhotovit,,Veselou x Smutnou" ZEMĚKOULI.
 • Vystřihněte si ze čtvrtky nebo kartonu dva veliké kruhy,natřete je modrou barvou
 • Na veselou ZEMĚKOULI: vystřihněte si obrázky z časopisů,omalovánek(zvířátka,stromy,kytky,lidi..)můžete využít i přírodniny a vše nalepte do této Zeměkoule.Můžete lecos i dokreslit
 • Na smutnou ZEMĚKOULI: vystřihni si a nalep poházené věci,co lidi vyhodí a znečistí ji a opět můžete lecos dokreslit
Pokud se vám nebude chtít tvořit ,,ZEMĚKOULE",budeme se těšit na vaše kreslené obrázky,,Veselé x Smutné přirody".Určitě dokážete nakreslit a vystihnout,co do kterého obrázku nakreslit.Pak si prohlédni přírodu na obou obrázcích a porovnej rozdíly.Na vaše výtvory se budeme opravdu moc těšit a budeme rády,pokud nám je zašlete na naši novou e-mailovou adresu Motýlků.
Nezapomeneme i na naše společné ZPÍVÁNKY.
Minulou,,Uklízecí písničku" jste si děti určitě zazpívaly.Dneska máme pro vás připravenou další novou a to na píseň,,Prší,prší"
TŘÍDÍME ODPAD: na píseň,,Prší,prší"
I když jsme jen malé děti
umíme už třídit smetí
Modrá,žlutá,zelená,
víme co to znamená.

Nedá nám to žádnou práci,
už jsme jako dospěláci
Papír,plasty,sklenice
nápojové krabice.

Prší,prší,jen se leje,
popelář se na nás směje
Rychle z auta vyleze
odpadky nám odveze.
 
DH: ,,Žhavá koule"
Kde si procvičíte hod horním obloukem,správný nápřah a chytání
Zapojte do hry rodiče,sourozence postavte se volně v prostoru a házejte si s míčem tzv.,,Žhavou koulí".Kdo kouli chytí,řekne ,,PÁLÍ"a okamžitě se míče zbavuje hodem dalšímu.
DH:,,Zapalování ohně"
Kde si procvičíte rychlou reakci a pohotovost
Společně vytvořte kruh,chytněte se za ruce a stiskem ruky si předávejte,,plamínky".Kdo stisk ucítí,zvukově se projeví.Až dojde stisk k prvnímu,všichni zvednou ruce,vytvoří,,oheň" a společně zakřičí,,HOŘÍ"

Děti,příroda nám vzkazuje:
,,Já lidi nepotřebuji,lidi potřebují mě,když se mi daří,daří se i vám...

Žaluje na lidi Země.
,,Smetiště dělají ze mne!
To co se jim nehodí,
do přírody odhodí!
Plní příkop,les i řeku,
je to k pláči,je to k vzteku!"

A co my děti vzkážeme přírodě:
,,
Nic se neboj milá Země,
my děti s tím pomůžeme.
Ruce k dílu přiložíme,
co unesem-uklidíme.
Každý něco udělá
a zas bude veselá...

MĚJTE se krásně...smiley
Buďte taky všichni veselí,tvořte,malujte,zpívejte,radujte se ze sluníčka...
LOUČÍ SE S VÁMI: IVANA,IVETA A KAČKA