Fotografie


Sportování na zahradě :-)
Dnešní hodinu výtvarného kroužku jsme už nevěnovali malovaní, stříhání, lepení, ale ani vyrábění. Jelikož bylo dnes krásné počasí a zbývají nám do konce školního roku 2, možná 3 hodiny, rozhodli jsme se tento čas věnovat sportování na zahradě MŠ. Rozdělili jsme se na 2 týmy - kluci proti holkám. Pak jsme začali soutěžit. Nejprve jsme si postavili slalom z kyblíků, který jsme nejprve "obeskákali" s velkým nafukovacím míčem, další disciplínou byl opět slalom, ale tentokrát jsme soutěžili na chůdách a do třetice jsme tento slalom probíhali s míčem na noze (pro kluky fotbalisty to nebyl žádný problém :-) Po těchto 3 soutěžích, kde byli jednoznačně lepší kluci, si děti udělaly krátkou pauzu na osvěžení. Protože bylo velké teplo, museli jsme se každou chvilku osvěžovat studeným pitím. Po uhašení žízně jsme začali opět soutěžit. Tentokrát jsme si postavili kyblíky na sluníčko. Děti probíhaly mezi kyblíky, když doběhly na konec řady, dostaly se k bazénku s vodou. Pomocí lopatičky musely vodu nabrat a s co nejmenší ztrátou vody, musely dojít zpátky ke svému týmu, tam vodu vylít do kyblíku a předat lopatičku kamarádovi. Takhle jsme se střídali do té doby, dokud každý tuto činnost nevyzkoušel alespoň 5x. I zde měli nepatrný náskok kluci. Dále jsme soutěžili v kopání, v běhu, ve skoku na míčích,... zkrátka jsme se snažili o to, abychom si dnešní kroužek maximálně užili a myslím, že se nám to vydařilo :-) 

Foto: Denisa Kasalová - 18. červen 2019

Moje kytička
Na dnešní hodině výtvarného kroužku si děti vyzkoušely malovat netradiční technikou. Dnes jsme si zkusili vytvořit kytičku za pomoci obtisknutí nohou a rukou namočených v barvě. Nejprve si děti sundaly bačkory, ponožky a nad kolena vyhrnuly tepláky. Děti si nejprve natřely jednu nohu, kterou dvakrát obtiskly na připravený papír, poté nohy vystřídaly. Umyly si nohy v připraveném umyvadle a čekaly, až jim "stonek a listy" zaschnou. Když bylo vše suché, děti pokračovaly v práci. Dodělávaly na stonek květy. Nejprve si každý vybral barvu své kytičky. Když měly děti své barvy vybrané, vzaly si štětec, kterým nanášely barvu na dlaně a ty pak obtiskly na stonek. Někdo si vybral pouze jednu barvu a někdo barvy kombinoval. Děti se opravdu moc snažily. Hotové kytičky jsou úžasné. Úklid a mytí byl poněkud horší, ale společnými silami jsme to všichni zvládli :-)

Pomůcky: Umyvadlo s vodou
                   Ručník
                   Barevné temperové barvy
                   Štětce
                   Čtvrtka

Foto: Denisa Kasalová - 20. květen 2019

Žabka
Během dnešního výtvarného kroužku jsme si vyráběli žabky. Kvůli špatnému počasí jsme se během dopoledne nedostali ani ven, ale vůbec nám to nevadilo. Naopak. Využili jsme toho, že jsme zůstali ve školce a již během dopoledne jsme začali pracovat na výrobě našich žabek. Tělíčko žabek jsme potřebovali natřít zelenou barvou. Jelikož bychom nezvládli udělat dva nátěry během kroužku, začali jsme s prací hned po svačině. Nejprve si děti vzaly roličku od toaletního papíru, kterou potřely zelenou temperou a nechaly ji zaschnout na topení. Na začátku hodiny výtvarného kroužku už měly děti své roličky suché, proto mohly pokračovat ve druhém nátěru. Zatímco nám podruhé zasychala tělíčka žabek na topení, děti si zatím vymalovaly obličej, ruce a nohy žabky zelenou temperou. Když byly roličky suché, děti si na ně přilepily obličej, ruce a nohy žabky. Na nohy jsme použili ještě krepák, což některým dětem dělalo problémy, protože si jim papír lepil na prsty. Nakonec to ale každý zvládl a vyrobil si svoji žabku.

Pomůcky: Rolička od toaletního papíru
                   Zelená tempera
                   Štětce
                   Šablona žabky
                   Krepák
                   Lepidlo

Foto: Denisa Kasalová - 30. duben 2019

Poznáváme a chráníme naši zem - Den Země
Na dnešní hodině výtvarného kroužku jsme si povídali o planetě Zemi. 22.dubna proběhl svátek "Den Země", na který jsme na našem kroužku samozřejmě nezapomněli. Na dnešní hodině jsme si povídali o tom, proč se tento svátek slaví. Řekli jsme si, že se jedná o událost, která upozorňuje lidi na dopady životního prostředí. Chvilku jsme si povídali, pak jsme se pustili do práce. I dnes pracoval každý na svém výrobku sám, ale to jen do té doby, než jsme dali práci dohromady a vznikla nám kolektivní práce. Nejdříve si každý sám vymaloval A3 čtvrtku modrou temperou. Tato plocha představovala moře. Pak si každé z dětí vybralo jeden obrázek zvířátka, který mu právě padl do oka. Obrázek zvířátka si děti vymalovaly pastelkami. Dále děti dostaly šablony stromů, které si natřely lepidlem. Z krepáku si natrhaly malé kousky, kterými následně polepily stromy. Když byly modré čtvrtky (moře) slepené, děti si na jednu stranu nalepily planetu Zemi a na druhou stranu plíce. Jejich význam jsme si vysvětlili během hodiny na kroužku. Když byly tyto dva obrázky nalepené, každé z dětí si vzalo svůj strom, natřelo ho lepidlem a přilepilo buď kolem planety, nebo kolem plic. Své místo si vybral každý sám. Když byly stromy nalepené, přišly na řadu obrázky se zvířátky. Opět si každý mohl vybrat místo, kam umístí své zvířátko. Hlavní cíl dnenší hodiny - vytvořit u dětí odpovědný postoj k životnímu prostředí, získat poznatky, týkající se vody na Zemi, význam čistoty vod a ovzduší pro život a dále se naučit spolupracovat s ostatními dětmi, pomáhat si a respektovat se.

Pomůcky: Čtvrtka A3
                   Šablona stromu
                   Šablony zvířátek
                   Hnědý a zelený krepák
                   Nůžky
                   Lepidla
                   Modrá tempera
                   Štětce
                   Pastelky

                  

Foto: Denisa Kasalová - 25. - 26. duben 2019

Velikonoční přání
Na dnešní hodině výtvarného kroužku vyráběly děti velikonoční přání. Nejprve jsme si přeložili čtvrtku papíru. Poté každé z dětí dostalo na papíru předtištěné dva zajíčky a velikonoční vajíčko, které si každý vybarvil dle své vlastní fantazie. Když měly děti tuto činnost hotovou, vybarvily si jednu část papíru modře a druhou zeleně. Dále měly děti k dispozici tři bílá vajíčka, na která mohly malovat nejrůznější symboly. Někdo si na vajíčka namaloval puntíky, někdo zase proužky, jiný zase srdíčka, atd. Když měly děti svá vajíčka namalovaná, přilepily si je na papír. To samé udělaly i se zajíčky. Každé z dětí si mohlo vybrat z různě barevných kytiček, které si přilepily na zadní stranu přáníčka. Na přední stranu přání si děti nalepily největší kraslici a poté jsem jim předepsala tužkou nápis "VESELÉ VELIKONOCE", který si pak děti obtáhly hnědou fixou. Děti byly moc šikovné, pracovaly zcela samostatně.

Pomůcky: Čtvrtka
                   Barevné papíry
                   Šablona vajíček a zajíčka
                   Barevné kytičky
                   Pastelky
                   Lepidla
                   Hnědý fix

Foto: Denisa Kasalová - 16. - 17. duben 2019

Kuřátko ve vajíčku
Na dnešní hodině jsme si opět přiblížili tradice Velikonoc. Téma dnešní hodiny - kuřátko líhnoucí se z vajíčka. Nejprve si děti vzaly roličku od toaletního papíru, kterou natřely žlutou barvou. Když měly děti roličky natřené, odložily je stranou, aby zaschly. Dále si žlutou barvou vymalovaly křidýlka. Když byla rolička od toaletního papíru zaschlá, přilepily na ní děti křidýlka. Dále dolepily zobáček, vystřihly si ze žlutého papíru "peří", které poté dolepily kuřátkům na hlavu a na závěr domalovaly oči. Práce to byla náročná, ale velmi zdařilá :-)

Pomůcky: Rolička od toaletního papíru
                   Žlutá a bílá tempera
                   Štětce
                   Šablona křidýlka
                   Nůžky
                   Lepidla
                   Barevný červený papír
                   Lihový fix

Foto: Denisa Kasalová - 9. duben 2019

Kuřátka
Na začátku dnešní hodiny jsme si vyprávěli pohádku "O podivném kuřátku". Když pohádka skončila, řekli jsme si, co důležitého se v ní odehrálo, děti posuzovaly chování jednotlivých postav v pohádce a také získaly nové informace ze života zvířat. Když jsme skončili s povídáním o pohádce, pustili jsme se do práce. Každé z dětí si na dnešní hodině jedno takové kuřátko vyrobilo. Nejprve si děti na čtvrtku papíru namalovaly trávník pomocí zelené tempery. Zatímco se nám sušil trávník na topení, děti si vystřihávaly svá kuřátka a křidýlka. Když byla kuřátka vystřižená, děti si je vymalovaly žlutou barvou. A protože jsme nechtěli mít obyčejný trávník, kde by se kuřátku nelíbilo, rozhodli jsme se, že si trávník ozdobíme tulipány. Každé z dětí si mohlo vybrat 3 různě barevné hlavičky tulipánů. Víc už by se nám jich na trávník nevešlo. Když si děti vybraly své tulipány, vystřihly jim z barevného papíru stonek a přilepily si je na svůj trávník. Na závěr dolepily kuřátko. Práce to byla časově náročná, ale výsledek stojí za to. Děti si daly na svém kuřátku opravdu záležet.

Pomůcky: Čtvrtky
                  Šablona kuřátka
                  Barevné papíry
                  Žlutá, zelená, červená tempera
                  Štetce
                  Nůžky
                  Lepidla
                  Černý lihový fix
                  Šablony tulipánů
                 
                 

Foto: Denisa Kasalová - 2. duben 2019

Jaro v naší školce
Na začátku dnešní hodiny jsme si povídali o jarním období. Povídali jsme si o tom, co všechno se děje s přírodou s příchodem jara. Do rozhovoru se zapojily všechny děti. Byly velmi šikovné. Když byl rozhovor u konce, pustily se děti do práce. Rozhodli jsme se, že si vyrobíme "jaro" přímo v naší školce. Během dnešní hodiny výtvarného kroužku se děti proměnily v berušky, včelky a motýlky. Někdo se "proměnil" jako první v motýlka, jiný zase v berušku. Každý pracoval sám a tak jak zrovna potřeboval. Když se děti "proměnily" ve své zvířecí postavičky, začaly pracovat na společném výrobku - strom, listy, mraky a slunce. Děti byly opravdu šikovné a celková práce se jim moc povedla. Cílem dnešní hodiny bylo podvědomě vytvářet u dětí kladný vztah k přírodě a k její ochraně. 

Pomůcky: Čtvrtky
                   Šablona motýlka, berušky, včelky
                   Nůžky
                   Lepidla
                   Temperové barvy
                   Štětce
                   Pastelky
                   Fotky dětí

Foto: Denisa Kasalová - 28. - 29. březen 2019

Světový den vody - Parník
Na začátku dnešní hodiny jsme zavzpomínali na to, co všechno jsme si během našeho "týdne vody" pověděli. Vrátili jsme se zpátky ke knížkám, ve kterých jsme si prohlíželi potoky, řeky, rybníky, jezera, moře a oceány a nejen to. Děti si v knížkách prohlížely i různé typy plavidel - kanoe, lodičky, rybářské lodě a parníky. A právě parník byl tím plavidlem, který si dneska každý vyrobil. Děti si nejprve vzaly roličky od toaletního papíru, na které střídavě malovaly červené a bílé pruhy. Poté si pastelkami vymalovaly spodní a horní část parníku. Dále si na čtvrtku papíru namalovaly moře, na které poté nalepily části parníku a dále mu přilepily okna. Jelikož to byla činnost časově náročná, s prací jsme pokračovali další den. Ráno, po příchodu do školky, si děti vymalovaly záchranný kruh, který přilepily na spodní část parníku. Dále jsme přilepili komíny a domalovali jsme kouř. Práce to byla náročná, ale děti moc bavila. Parníky se dětem opravdu moc povedly. 

Pomůcky: čtvrtky
                   šablona parníku (horní + spodní díl)
                   šablona oken
                   roličky od toaletního papíru
                   červená a bílá tempera
                   štětce
                   černý lihový fix
                   pastelky
                   nůžky
                   lepidla

Foto: Denisa Kasalová - 21. - 22. březen 2019

Světový den vody - Výroba akvária
Na dnešní hodině výtvarného kroužku jsme se zabývali hlavně vodou. Nesmíme totiž zapomenout, že v pátek (22.března) se slaví Světový den vody. Nejprve jsme si zopakovali všechny důležité informace o vodě, o kterých jsme si povídali již minulou hodinu během environmentálního kroužku. Když jsme si to zopakovali, vyslechly si děti pohádku "O zlaté rybce". Poté jsme si všichni o pohádce krátce popovídali - Jaká byla rybka? Kolik přání mohla splnit? Jaký byl rybář a jeho žena? A pak jsme se pustili do práce. Na dnešní hodině jsme vyráběli akvária pro rybičky. Děti měly možnost výběru "živočicha" do akvária. Mohly si vybrat buď rybku, chobotnici, medúzu nebo mořskou hvězici. Výběr záležel pouze na dětech. A aby takový "živočich" nemusel být v prázdném akváriu, děti mu vystřihaly z barevného papíru vodní rostliny. Děti pracovaly zcela samostatně. Povedla se jim velmi pěkná akvária :-)

Pomůcky: Čtvrtky
                   Vodovky
                   Štětce
                   Barevné papíry
                   Nůžky
                   Lepidla
                   Šablony "živočichů"
                   Černý lihový fix

Foto: Denisa Kasalová - 19. březen 2019