Fotografie


"Kočičky" - Vrba jíva
Na dnešní hodině výtvarného kroužku jsme si nejprve zopakovali, co všechno jsme si povídali na předchozí hodině (5.3.), na kterou jsme částečně navázali. Opět jsme si povídali o probouzející se přírodě a o tom, co všechno můžeme venku pozorovat. Ukazovali jsme si obrázky nejrůznějších jarních květin a následně jsme si je pojmenovávali. Děti poznávaly hlavní znaky jarní přírody a učily se pojmenovávat jarní květiny. V různých činnostech měly prostor samostatně se vyjadřovat a nedělalo jim to vůbec žádný problém. Na dnešní hodině jsme malovali „kočičky“ Řekli jsme si, že „kočičky“ se této květině jen říká, ale skutečný název je vrba jíva. Původní plán byl takový, že se na tento strom půjdeme podívat ven, aby si o něm děti udělaly skutečnou představu. Bohužel, nikde v blízkém okolí MŠ se tento strom nenachází, proto jsem přinesla dětem na ukázku alespoň pár větviček ve váze. A právě takové větvičky vrby jívy jsme dnes malovaly. Děti si vybraly libovolný barevný papír na svůj květináč, který přilepily na papír. Poté štětcem domalovaly několik větviček vrby jívy, na kterých pomocí lepidla a vaty vyrobily „kočičky“. Práce se jim moc povedla :-)

Foto: Denisa Kasalová - 7. březen 2019

Odemykání jara
Podle kalendáře je sice ještě zima, ale venku už to tak nevypadá. Příroda se nám začala pomalu probouzet. Všude okolo nás je spousta barev a vůní. A proto i my ve školce jsme se rozhodli, že společnými silami "odemkneme" jaro. Však už bylo na čase. Na začátku dnešní hodiny jsme si přečetli pohádku "Vítej jaro, vítej", o které jsme si pak ještě chvilku povídali. Na dnešní hodině výtvarného kroužku jsme si vyrobili klíče, abychom to dlouho očekávané jaro, k nám mohli konečně pustit. Děti dostaly předem připravené klíče, které potiskávaly "jarními" barvami. Každý si udělal klíč dle své vlastní fantazie. Když byly klíče hotové, tak jsme si začali malovat jarní květiny - tulipány. Tulipány jsme dělali technikou za pomocí otiskování vidličky na papír. Děti si vzaly vidličku, pomocí štětce ji natřely libovolnou barvou a následně ji otiskly na papír. Tímto vytvořily květ tulipánu. Stonek a listy domalovaly pomocí štětce. Následně si mohly svoji louku dozdobit ještě motýlky a kytičkami, ale bohužel papír byl příliš slabý a nejednou se stalo, že se potrhal, a tak jsem s dolepováním dětem trochu asistovala :-) Děti si i tak zaslouží pochvalu, práce se jim moc povedla.

Foto: Denisa Kasalová - 5. březen 2019

Bacilů se nebojíme!
Na dnešní hodině výtvarného kroužku jsme si povídali o bacilech. Nejprve si děti vyslechly pohádku z knížky Filipova nová dobrodružství, kterou jsme si společně po skončení pohádky krátce rozebrali. Mluvili jsme o tom, co to je bacil, na koho útočí a jak se proti němu můžeme bránit. Dnešní hodina výtvarného kroužku měla 2 části. Nejprve si každé z dětí vyrobilo svého bacila dle vlastní fantazie a poté následovala kolektivní práce, do které se zapojil každý, kdo měl chuť. Na výrobu bacilů jsme potřebovali barevné tuše a brčka. Na čtvrtku papíru jsem dětem rozlila malou kapku tuše, kterou pak děti rozfoukávaly pomocí brček. Když nám tuš zaschla, děti si nakreslily a dolepily na svého bacila oči. Dětské fantazii se meze nekladou a tak je každý bacil vskutku originálem. Dětem se práce velice líbila a bacily se jim moc povedly. Když byly jednotlivé bacily hotové, děti začaly pracovat na společném výrobku "bacily pod lupou". Spolupráce jim šla na jedničku :-) 

Pomůcky: Čtvrtka
                   Barevné tuše
                   Brčka
                   Šablona očí
                   Černý fix

Foto: Denisa Kasalová - 26. únor 2019

Ptáčci v zimě
Dnešní hodinu výtvarného kroužku jsme zahájili již před svačinou. Bylo zapotřebí připravit si pozadí obrázku, aby nám do odpoledne uschlo. Pozadí jsme vytvořili tak, že jsme nanášeli vodu smíchanou s klovatinou za pomocí houbičky na čtvrtku papíru, do které jsme následně zapouštěly barvy (černou, tmavě modrou, světle modrou a bílou). Na odpolední kroužek byla plocha papíru již suchá, a tak jsme mohli pracovat. Nejprve si děti poslechly pohádku "O ptáčkovi, který ztratil peříčko". Po skončení pohádky jsme si krátce řekli, o čem pohádka byla a co důležité bychom si z ní měli pamatovat. Mluvili jsme také o tom, jací ptáci u nás přezimují a kdo odlétá do teplých krajin. Jaké ptáčky můžeme vidět u nás v krmítku a co dobrého jim můžeme sypat do krmítka. Také jsme si pověděli, jaký je rozdíl mezi krmítkem a ptačí budkou. Poté jsme pokračovali v dokončování obrázku. Nejprve si děti namalovaly větev, na kterou usadily ptáčka. Tomu pak dokreslily oko a za pomocí vatové štětičky a červené barvy dodělaly ptáčkům zobáček. Na závěr děti pomocí prstíků a bílé barvy obrázek zasněžily. 

Pomůcky: Barvy (černá, tmavě modrá, světle modrá, bílá, červená)
                  Houbička na nádobí
                  Klovatina
                  Štětce
                  Vatové štětičky
                  Lepidlo
                  Šablona ptáčka
                  Černý fix

Foto: Denisa Kasalová - 18. únor 2019

Eskymáci
Na začátku dnešní hodiny si děti poslechly eskymáckou pohádku Rybář a velryba. Po dočtení pohádky děti mluvily o tom, o čem pohádka byla a co důležitého se v ní odehrálo. Dále jsme si povídali o tom, kdo je to Eskymák, jak vypadá, kde žije, apod. Pak jsme se pustili do práce. Každé z dětí dostalo svého "Eskymáčka". Nejprve si děti vybarvily šablonu, na kterou později přilepily fotku svého obličeje a pomocí vaty si každý sám zachumlal svého Eskymáčka do kožíšku. A jelikož Eskymáci musí někde bydlet, tak se děti rozhodly, že jim postaví iglú. Na "stavbě" iglú děti pracovaly společně. Děti byly velmi šikovné a Eskymáčci se jim moc povedly :-)

Pomůcky: čtvrtky
                   šablony Eskymáků
                   barevné papíry
                   lepidlo
                   nůžky
                   pastelky
                   vata
                   fotografie dětí

Foto: Denisa Kasalová - 12. únor 2019

Sněhuláčci
Na dnešní hodině výtvarného kroužku jsme si vyrobili sněhuláčky. Děti si nejprve natřely lepidlem tělo sněhuláčka, na které pak pokládaly kousky vaty. Toto pak zopakovaly ještě jednou. Když měly celé tělo sněhuláka hotové, domalovaly mu ještě obličej, nos a knoflíky. Pak si (každý sám) vystřihl hrnec, který přilepil sněhuláčkovi na hlavu. Na závěr si každý vybral barevný krepák, kterým si ozdobil svého sněhuláčka. Každý správný sněhulák, má mít přece šálu :-)
Práce to byla náročná, ale děti byly moc šikovné a parádně to zvládly :-)

Pomůcky: Čtvrtky
                   Lepidlo
                   Nužky
                   Vata
                   Barevné papíry
                   Oranžový a černý fix
                   Krepák

Foto: Denisa Kasalová - 7. únor 2019

Komín
Na dnešní hodině výtvarného kroužku jsme si povídali o životním prostředí. Povídali jsme si o tom, co ho znečišťuje a ničí. Řekli jsme si, že přírodu neznečišťují pouze volně pohozené odpadky, ale také může docházet ke znečištění vody - dostávají se do ní hnojiva, dále může docházet ke znečištění půdy, k tepelnému znečištění a také dochází ke znečištění vzduchu - vypouštěním chemikálií do ovzduší. Již brzy ráno jsme vyrazili na procházku do okolí školky, abychom se podívali na komíny. Říkali jsme si, co je to komín, k čemu nám slouží, jak pomáhá a jak nám může škodit, jaký je význam komínu. Pověděli jsme si, co v něm můžeme pálit a co je naopak zakázáno. Pak si každý sám jeden takový komín vyrobil. Děti pracovaly zcela samostatně. Když jsme měli všechny komíny "postavené", pustila jsem dětem písničku - Kamarádi - Smeťáci. Když ji děti viděly a slyšely, bylo jim líto, že může dojít k takovému zásahu do přírody. Po poslechu písničky jsme si o ní krátce popovídali a řekli jsme si, co tam bylo špatně a co udělat pro nápravu. Děti byly velice aktivní - dané téma je opravdu zajímalo. Na závěr dnešní hodiny jsme si ještě zatancovali :-)
Cílem dnešní hodiny bylo rozvíjení prostřednictvím různých činností kladný vztah k sobě, k prostředí, ve kterém žijeme a k přírodě. 

Foto: Denisa Kasalová - 22. leden 2019

Zasněžené stromy
Tématem dnešní hodiny byla zasněžená příroda. Dnes jsme poznávali zimní přírodu, řekli jsme si, jaké počasí je pro toto roční období typické a jaké jsou její charakteristické znaky. Poté jsme začali tvořit. Nejprve jsme nanesli štetcem modrou barvu na bublinkovou fólii, kterou jsme poté obtiskli na čtvrtku. Čtvrtku pak daly děti stranou, aby na ní zaschla barva. Mezitím si děti obkreslily své ruce na hnědý papír. Obkreslené ruce nám představovaly stromy. Někdo si je vystřihl sám, jiný potřeboval pomoc. Když nám barva na čtvrtce zaschla, začali jsme na ni lepit naše "stromy". A jelikož jsme chtěli mít krajinu zasněženou, tak bylo zapotřebí, aby děti dolepily ještě vločky. Práce to byla náročná, ale děti ji parádně zvládly, což můžete vidět na fotkách :-)

Foto: Denisa Kasalová - 15. leden 2019

Tři králové
Téma dnešní hodiny - Tři králové. Na začátku dnešní hodiny výtvarného kroužku si děti vyslechly pohádku Tři králové. Po dočtení pohádky jsme si krátce řekli, o čem pohádka byla a co se v ní odehrálo. Vysvětlili jsme si historii tradice svátku Tří králů, poznali jsme jména Tří králů a vysvětlili jsme si nová slovíčka - myrha a kadidlo. Po dočtení pohádky jsme se pustili do vyrábění. Vyráběli jsme Tři krále z papírových kapesníčků, berevných papírů a tempery. Děti byly moc šikovné a práce je velice bavila, což můžete vidět na fotkách :-)

Foto: Denisa Kasalová - 8. leden 2019