Fotografie


Město
Hlavním cílem tohoto setkání bylo rozvíjet schopnost soustředit se po určitou dobu na zadaný úkol a dokončit ho. Děti nejprve malovaly anilinovými barvami modrou plochu, zároveň také poznávaly různé odstíny modré, fialové. Následně jsme si prohlédli na obrázcích různé typy domů. Poté si děti černým fixem nakreslily své vlastní domy, které následně vystřihly a nalepily na připravený papír. Nejvíce děti bavilo malovat anilinovými barvami a pozorovat, jak se jednotlivé barvy vpíjí do sebe. Největší obtíže dětem dělalo stříhání nakreslených domů.  Všechny děti nakonec úspěšně dokončily zadaný výtvarný úkol. 

31. leden - 7. únor 2019

Abstraktní umění
V návaznosti na návštěvu v Městském muzeu a galerii, jsme si s dětmi povídali o abstraktním umění. Děti si připomněly, co vlastně abstraktní umění může být, ale také si samy vyzkoušely abstraktní obraz nakreslit - olejovým pastelem. Předtím, než se děti pustily do práce, jsme si prohlédli fotografie obrazů z galerie, proto se mohly zapojit i děti, které galerii nenavštívily. Na závěr děti měly za úkol vymyslet pro svůj obraz název.  

17. leden 2019

Stromek - vánoční ozdoba
20. prosinec 2018

Navštěva Městského muzea a galerie ve Vodňanech
Tentokrát jsme se s dětmi vypravily do Městského muzea a galerie ve Vodňanech na výstavu Klubu vodňanských výtvarníků. V rámci výstavy jsme si prohlédli malby, fotografie, ale i dřevořezbu Betlému, která se dětem velmi líbila. Děti na obrazech nácházely různé motivy, nejvíce se dětem líbily obrazy se zvířaty nebo s městem Vodňany. U abstraktních maleb jsme s dětmi vymýšleli, jak by se obrazy mohly jmenovat. Na návštěvu galerie navážeme v lednu, kdy si děti vyzkouší vytvořit abstraktní obraz. 

6. prosinec 2018

Barevné ruce
Hlavním cílem druhého setkání bylo uvědomit si, k čemu jsou ruce důležité, rozvíjení jemné motoriky a tvořivosti dětí. Děti si nejprve obkreslily svou ruku, kterou si poté vystřihly a vybarvily dle své fantazie. Vystřižení ruky bylo pro děti obtížné, ale nakonec se s tím všechny děti zvládly "vypořádat". Když měly děti ruce připravené, měly za úkol umístit ji na čtvrtku A3, a dodělat k ruce pozadí. Na závěr jsme s dětmi vyzkoušely, jestli poznáme, do jakého pozadí jednotlivé ruce patří. 

20. listopad 2018

Malba autoportrétu
Na prvním setkání se děti v komunikačním kruhu dozvěděly, jak se jmenují kamarádi, které budou na výtvarném kroužku potkávat. Dále se dozvěděly, co znamená slovo portrét, autoportrét. Hlavním cílem setkání byla malba autoportrétu vodovými barvami. Děti se snažily zachytit své charakteristické rysy - délka a barva vlasů, barva očí, brýle, všem dětem se tyto vzhledové vlastnosti podařilo zachytit. 

13. listopad 2018

Prstové barvy
7. červen 2018

Malování venku
31. květen 2018

Tisk různými povrchy - bublinková fólie, igelit...
Popis činnosti
​1. Vysvětlení techniky tisku
​2. Otiskování různých povrchů
​Cíle
​- zopakovat s dětmi pojmenování barev
​- rozvíjet tvořivost a kreativit
​- seznamovat děti s pojmem abstraktní umění

17. květen 2018

Čarodějnice
Popis činnosti:
1. Společná diskuze - Co taková čarodějnice má? Jak si myslíte, že vypadá? 
​2. Kresba čarodějnice černým fixem 
​3. Koláž z látky - šaty pro čarodějnici 
​4. Společné hodnocení - děti si samy zhodnotily, jak se jim pracovalo, co se jim podařilo, co se jim líbí
​Cíle:
​- rozvíjet jemnou motoriku
​- rozvíjet tvořivost dětí
​- podporovat samostatnost dětí, udržovat čistotu při práci - uklízet odstřižky průběžně
​- učit děti sebehodnocení
 

26. duben 2018