TŘÍDNÍ UČITELKY:
 • Anna Fryšová - učitelka
  Anna Fryšová
  učitelka
 • Bc. Lucie Klecánová - učitelka
  Bc. Lucie Klecánová
  učitelka
 • Maryana Stan - chůva
  Maryana Stan
  chůva

AKTIVITY PRO DĚTI A JEJICH BLÍZKÉ V DOBĚ KARANTÉNY:

Nemůžeme se Vašim dětem v tomto čase věnovat tak, jak jsme zvyklé, ale rády bychom jim byly nablízku alespoň touto cestou. Všem máváme!
 
NA TYTO STRÁNKY BUDEME VKLÁDAT PRŮBĚŽNĚ AKTIVITY VHODNÉ PRO CELKOVÝ ROZVOJ VAŠICH DĚTÍ.

A JAKÉ AKTIVITY JSOU PRO VĚK 3-4 ROKY VHODNÉ?

Matematika
 • počítat do tří a ukázat odpovídající čísla na prstech
 • ovládat pojmy: jeden-mnoho, velký-malý, široký-úzký, vysoký-nízký, stejné-různé atd.
 • znát základní barvy
 • znát základní geometrické útvary
 • srovnávat předměty dle velikosti, barvy, tvaru
 • srovnávat počet předmětů
 • vybírat do páru předměty s danou charakteristikou

Rozvoj řeči

 • znát názvy okolních předmětů: nábytku, nádobí, hraček, oblečení atd.
 • znát jeden příznak každého předmětu
 • znát názvy základních činností (běhat, skákat atd.)
 • opakovat básničky a písničky

Pozornost

 • min. 3-4min. soustředěně vyplňovat úkol
 • nacházet párové předměty
 • ze skupiny předmětů vybrat potřebný
 • všímat si vlastností a kritérií předmětů
 • nacházet shody a rozdíly mezi předměty

Paměť

 • zapamatovat si 2-3 obrázky
 • zapamatovat si 3-4 slova, zopakované několikrát dospělým
 • pamatovat a opakovat pohyby, zopakované 1-2x dospělým
 • pamatovat si detail nebo vlastnost předmětu

Myšlení

 • skládat obrázek ze 2-4 částí
 • nalézat a vysvětlovat nesoulad na obrázcích
 • nalézat přebytečný předmět a vysvětlit svůj výběr
 • nacházet shody a rozdíly mezi předměty

Motorika

 • rozstřihnout nůžkami papír
 • vytvářet a lepit válečky a kuličky z plastelíny
 • kreslit kroužky, tečky a linky
 • opakovat pohyby prstové gymnastiky

Okolní svět

 • znát názvy a mít představu o domácích (kráva, kůň, prase, kočka, pes atd.)
  a divokých (medvěd, vlk, zajíc, liška atd.) zvířatech
 • znát názvy třech-čtyřech zástupců z řad ptáků, ryb, hmyzu
 • znát názvy základních rostlin – třech-čtyřech zástupců z řad stromů a květů
 • mít představu o ovoci, zelenině
 • mít představu o materiálech, ze kterých jsou vyrobeny okolní předměty
 • znát části dne (ráno, den, večer, noc)
 • umět rozpoznat počasí (déšť, sníh, vítr, duha…)

Tělesná výchova

 • umět skákat po dvou nohách (snožmo)
 • házet a chytat míč
 • držet rovnováhu, přecházejíce desku položenou na zemi
 • znát pravidla osobní hygieny

Hudba

 • hýbat se v rytmu hudby
 • kopírovat zvuky
 • korigovat sílu hlasu, hovořit nahlas-potichu
 • mělo by mít představu o zvucích okolního světa (zpěv ptáků, zvuky zvířat, hmyzu, šum vody, dopravy, zvuky vydávané domácími spotřebiči atp.)

ÚKOLY NA TÝDEN 6. 4. – 10. 4. 2020

 • Tradice o Velikonocích – Velikonoce jsou za dveřmi, a proto si společně s dětmi zkuste ve volných chvilkách povídat o tom co se o Velikonocích dělá a proč? Proč chodí koledníci? Jak se barví vajíčka? Jak se peče velikonoční beránek? Proč kluci pomlázkou vyšlupou děvčata? atd…

 • Zahrajte si na pana zahradníka / paní zahradnici a zasázejte si s dětmi velikonoční osení – do jakékoli nádoby, kelímku nebo krabičky nechte děti nandat zeminu do které společně zasaďte semínka ovsa nebo pšenice. Zkuste nechat osení na viditelném místě, aby děti měly snahu si to samy každý den zalít a postarat se o to, aby jim vyrostla travička, do které si společně můžete dát barvená vajíčka nebo velikonočního zajíčka.

 • Tvoření zapichovacího zajíčka do osení – při volné chvíli si s dětmi můžete podle své fantazie vyrobit jednoduchého zajíčka z plastové lžíce.

(zdroj : cz.pinterest.com)

 • Básnička pro procvičení paměti

Hody, hody, doprovody, 
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl kopu vajíček.

Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já řekl: "Né a né!"

 

 • Didaktická hra: ROZBIJ JAKO PRVNÍ SPRÁVNÉ VAJÍČKO!!! Až Vám při vaření nebo pečení zbydou skořápky od vajíček tak je nechte uschnou budou potřeba!!!

Jak se hra hraje a co k ní potřebujeme: na vajíčka si namalujte jednoduché geometrické tvary, jednoduché obrázky, čísla od 1-3 atd. stejné motivy si namalujte i na papírové kartičky. JDEME NA TO! Dva hráči sedí u stolu naproti sobě, mezi sebou mají vajíčka s různými motivy a obrácenou hromádku kartiček se stejnými motivy. Každý hráč má v ruce paličku na maso nebo kladívko. Střídají se v otáčení jedné kartičky a jde o co nejrychlejší reakci jednoho z hráčů, který musí rozbít vajíčko se stejným motivem, jako se objeví na papírové kartičce!

BUDU MOC RÁDA, KDYŽ SI TUTO SKVĚLOU HRU ZAHRAJETE A KLIDNĚ MI POŠLETE FOTOGRAFII NA E-MAIL aninicka.fryska@seznam.cz

 • UŽIJTE SI VELIKONOCE ALESPOŇ V OKRUHU BLÍZKÉ RODINY, NEZAPOMEŇTE SI OBARVIT VAJÍČKA A VYŠLUPAT DĚVČATA KOLEM SEBE.

AKTIVITY NA TÝDEN 30. 3. – 5. 4. 2020
 
JARO POD LUPOU
 • Příroda se pomalu probouzí, je skvělý čas, vyrazit s rodiči daleko od všech virů. Do lesa, na louku nebo jiné klidné místo, které třeba na první pohled neodhalí všechny své krásy a obyvatele. Pokud můžete, vezměte si s sebou na pomoc lupu. Už jen samotné „zvětšovací kouzlo“ probudí v dětech přirozenou zvídavost a zájem o pozorování a poznávání světa kolem nás. A ukazujte si a povídejte, co vše vidíte.
 • Zkuste využít nejen zrak, ale také sluch, čich a hmat. V tom všem vám budou nápomocny přiložené JARNÍ POZNÁVAČKY.
 • Protáhni svoje tělo a pozdrav hezky sluníčko. Nezapomeň u toho hezky dýchat.
 • Z pruhu papíru si nastříhej proužky (palec v nůžkách směřuje vzhůru, ostří nůžek míří vždy od tebe, vyzkoušej nejdříve ve vzduchu), proužek na konci natři lepidlem, stoč do kruhu, přimáčkni, aby to drželo. Dle obrázku si vyrob svou housenku.
A nezapomeň se každý den usmívat na svět! smiley
 
NEVÍTE JAK S DĚTMI MLUVIT V KLIDU O TOM, PROČ NESMĚJÍ DO ŠKOLKY?

Klikněte na níže uvedený odkaz, kde najdete ilustrovanou brožuru "Ahoj, já jsem Korona!"
https://www.mvcr.cz/clanek/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni.aspx

BÁSNIČKA PRO ČISTÉ RUCE

Nebojte se, dětičky,
jen si myjte ručičky.
Z mýdla pěkné bubliny,
zaženou všechny viry.
Ty se leknou a s vodou,
v umyvadle odplavou.

S touto básničkou můžete cvičit s dětmi nejen správné mytí rukou, ale i rytmizaci stejně dlouhých dob + na konci každé řádky shodně dlouhou pauzou (ne-boj-te-se-dě-ti-čky-nic, jen-si-myj-te-ru-čič-ky- nic).
Vyzkoušejte, nic na tom není! smiley

A můžete si zhotovit třeba i vlastní hudební nástroj dle tohoto návodu: https://tchiboblog.cz/zalozte-si-doma-detskou-kapelu/AKTIVITY NA TÝDEN 23. 3. – 27. 3. 2020
 • Můžeme přečíst dětem příběh ,,KOČIČKY NA JAŘE´´ - Sojková Kamila (Opravilová e., Gebhartová V.: Jaro v MŠ. Praha : Portál, 1998, str. 54) – s dětmi se pokusíme pochopit vtipnost děje, vysvětlit kočičky jako větvičky jívy x kočičky jako zvířátka, diskutovat o pohádce a hledat ve svém okolí další DVOJSMYSLNÁ SLOVA, která si společně vysvětlíme, při odpolední procházce si popřípadě můžete pár větviček KOČIČEK natrhat
 • Aby děti lépe pochopily, že některá slova stejně znějí, ale odlišnost jeho významu je jiná, můžete si s nimi prohlédnout a pojmenovat obrázky z níže uvedeného odkazu http://vytvarna-vychova.cz/homonymove-pexeso/
 • Zazpívejme s dítětem při jakékoli volné chvilce písničku, ve které se zpívá o kočičce – např. Kočka leze dírou, Malé kotě…, jednoduché a známé písničky Vám mohou děti zazpívat samy, aby se děti ujišťovaly, že dodržují správný rytmus, je dobré si při písních tleskat nebo dupat, popřípadě použít nějaký hudební nástroj (nebojte se využít třeba kuchyňské pomocníky)
 • Hledání stejné kočičky X kočičí pexeso – zde najít list se spousty kočičkami, na pracovním listě jsou kočičky i stejné, nejdříve společně s dětmi najděte, které jsou shodné, po té zkuste, zda zvládne dítě najít stejné kočičky samo.  Kdo si pracovní list vytiskne, může kočičky rozstříhat a použít jako kočičí pexeso (zdroj: cz.pinterest.com)
 • Vytvořit nebo namalovat kočičky – děti si mohou vytvořit pomocí vaty KOČIČKY JÍVY nebo si mohou namalovat KOČIČKU ZVÍŘÁTKO podle své fantazie a to čímkoli - pastelkou, fixou, voskovkou nebo i vodovými barvami
 • Další aktivity mohou být: PROHLÍZĚNÍ KHIN S KOČIČKAMI, MODELOVÁNÍ KOČIČEK, NATRHÁNÍ KOČIČEK JÍVY, POPŘÍPADĚ STARÁNÍ SE O KOČKU DOMÁCÍ
 
 

PLÁNOVANÉ AKCE:

21. duben 2020 - 9.00 hodin
Divadlo Máma a táta
Do školky k nám přijede divadlo Máma a táta s pohádkou "Kvído a strašidelná škola"
Vstupné 50,- kč
Kde: MŠ Smetanova

29. září 2020
Kouzelnické duo s bordelcolií Edou
vstupné: 55,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

15. říjen 2020
Divadlo LUK
Pohádka O Palečkovi
vstupné: 50,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

12. listopad 2020 - 9.00 hodin
Divadlo Dokola
Pohádka"Kašpárek v pekle"
vstupné: 50,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

8. prosinec 2020 - 9.00 hodin
Divadlo Zvoneček "Vánoční pohádka"
Vstupné 60,- Kč
Kde: MŠ SmetanovaAKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY:

19. květen 2016
Výlet do Pohádkové kovárny v Selibově

17. květen 2016
Společné fotografování - třídní fotografie

10. květen 2016
"Zlatovláska"
divadlo Zvoneček
Vstupné: 45,-
Kde: MŠ Smetanova

4. květen 2016 - 15.30 hodin
Oslava "Dne matek"
Ve středu 4. května 2016 od 15:30 hodin oslavíme společně "Den matek". Děti předvedou rodičům krátké vystoupení a poté bude následovat tvoření dětí s rodiči, kde si společně vyrobí malý dáreček.
Všichni jste srdečně zváni
Kde: třída Broučci

26. duben 2016
"Paní Nuda"
divadlo Řimbaba
Vstupné: 45,-Kč
Kde: MŠ Smetanova

22. duben 2016
Oslava "Dne Země"

29. březen 2016
"Jak pejsek s kočičkou malovali vejce"
Jarní pohádka - divadlo Zvoneček
Vstupné: 45,-
Kde: MŠ Smetanova

4. březen 2016
Návštěva povolání - číšník, kuchař, kadeřnice

1. březen 2016
"Jak šel Honza do světa"
divadlo Kapička
Vstupné: 40,-Kč
Kde: MŠ Smetanova

25. únor 2016
Karneval
V dopoledních hodinách budeme mít v naší třídě rej masek.
Prosíme rodiče, aby dětem připravili masky. Děkujeme.
Kde: třída "BROUČCI"

2. únor 2016
"O třech prasátkách"
divadlo Zvoneček
Vstupné: 45,-
Kde: MŠ Smetanova

21. leden 2016
Zimní radovánky

16. prosinec 2015
Přišel k nám Ježíšek

11. prosinec 2015
Předvánoční čas u Broučků

8. prosinec 2015
"Vánoční pohádka"
Pohádkové představení divadélka Zvoneček.
Vstupné: 45,-Kč
Kde: MŠ Smetanova

8. prosinec 2015 - 15.30 hodin
"VÁNOČNÍ TVOŘENÍ"
Zveme rodiče s dětmi na "VÁNOČNÍ TVOŘENÍ", které se uskuteční v úterý 8. prosince v 15:30 hod. v naší třídě. Společně se svými dětmi si vyrobíte "vánoční dáreček", materiál je zajištěn. Děti si mohou přinést malé občerstvení (např. několik kousků cukroví,...)
Těšíme se na Vás
Kde: třída "BROUČCI"

4. prosinec 2015 - 9.30 hodin
Mikulášská nadílka
Jako každý rok přijde za dětmi Mikuláš s andělem a čerty.
Kde: MŠ Smetanova

1. prosinec 2015 - 15.00 hodin
Slavnostní zahájení adventu s rozsvěcením stromku
Vánoční naladění v podání krátkého programu dětí. Všichni jste srdečně zváni!
Kde: MŠ Smetanova

11. listopad 2015
hudební divadlo BAMBINI
O zvídavé lišce, vstupné 40,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

27. říjen 2015
Co děláme ve školce