TŘÍDNÍ UČITELKY:
 • Bc. Adéla Churáčková - učitelka
  Bc. Adéla Churáčková
  učitelka
 • Ivana Kolesárová - učitelka
  Ivana Kolesárová
  učitelka
 • Blanka Vitovská - chůva
  Blanka Vitovská
  chůva

UMÍSTĚNÍ TŘÍDY: pavilon pro dvouleté děti

PROVOZ TŘÍDY: 6:30 - 16:00 hod.

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY: herna, lehárna, umývárna, WC, šatna

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 18 dětí - 7 dívek, 11 chlapců

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 2 - 3 roky

O NAŠÍ TŘÍDĚ: 
Třídu „Berušek“ navštěvují nejmladší děti, které letos započaly docházku do MŠ. Proto se na začátku školního roku zaměříme na úspěšnou adaptaci dětí na nové prostředí a kolektiv. Ve třídě se snažíme o vytváření klidného a harmonického prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně a uvolněně. Dodržujeme pravidelný režim dne, který upevňujeme pomocí třídních rituálů. Dbáme na sebeobsluhu dětí a získání primárních hygienických a společenských návyků. Poskytujeme jim co největší prostor pro volnou hru a pohybové činnosti. Děti vedeme k samostatnosti a vzájemné spolupráci. Pro děti připravujeme aktivity pohybové, hudební, výtvarné a další. Každodenní pobyt venku je pro nás samozřejmostí. Když nám počasí dovolí, trávíme čas vycházkou v okolí MŠ nebo na školní zahradě. Preferujeme činnosti probíhající formou prožitkového učení. Děti jsou k činnostem vhodně motivovány.
Klademe důraz na individuální přistup ke každému dítěti a jeho potřebám. Snažíme se vychovávat děti, které jsou samostatné, schopné sebereflexe a respektují jak potřeby a pocity své tak i svých kamarádů.
 
motto třídy: "Pokazit se to může, napravit se to musí!"

REŽIM DNE:
6:30 – 8:00 scházení dětí, spontánní činnost – volné hry
8:00 – 8:30 tělovýchovná chvilka (pohybové hry, zdravotní cvičení), rituál
8:30 – 9:00 hygiena, svačina
9:00 – 10:45 řízené i frontální činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, pobyt venku
10:45 – 11:30 hygiena, příprava na oběd, oběd
11:30 – 14:00 hygiena, odpočinek, relaxace
14:00 – 14:30 odpolední svačina
14:30 – 16:00 spontánní činnosti, individuální práce s dětmi, dle počasí pobyt venku na zahradě MŠ

CO S SEBOU DO ŠKOLKY:
- přezůvky (ne pantofle)
- pohodlné oblečení pro hru ve třídě
- oblečení pro pobyt venku dle počasí
- náhradní oblečení
- pyžamo
- plastový hrnek
- papírové kapesníky v krabici
- sáčky (pro znečištěné věci) 
!!! VŠE PROSÍME PODEPSAT!!!

RANNÍ UVÍTACÍ RITUÁL
"Ve školce je plno dětí 
beruška k nám z dálky letí. 
Usmívá se ze shora
na dětičky zavolá.
Připravte si ručičky, 
na dupání nožičky. 
Dneska bude krásný den, 
vůbec plakat nebudem. 
U berušek bude hej, 
každý den si užijem..."
 

MAMINKO A TATÍNKU, PROSÍM
aneb školková pravidla pro dospělé
 
- Přiveďte mě do školky a choďte si pro mě vždy včas, není mi příjemné být poslední.
 
- Pokud nebudeme stíhat, zavolejte paní učitelce, aby se mnou počítala. 

- Neprotahujte ranní loučení, je mi potom ještě větší smutno. 

- Nevoďte mě do školky, když mi není dobře nebo jsem nemocný, nakazil bych kamarády, celý den bych tam proplakal a paní učitelka by vám stejně zavolala, aťsi pro mě přijdete.
 
- Nedávejte mi potají do košíčku, do kapsičky ani s sebou do školky žádné sladkosti, ve školce mají pro nás sladké svačinky, které jsou pro nás vhodné. 

- Když budu mít narozeniny, můžete pro děti upéct něco dobrého, nebo donést nějaké ovoce a zeleninu, všichni to pak společně oslavíme a o dobrůtky se rozdělíme. 

- Čtěte pozorně informace na dveřích, abyste na nic důležitého nezapomněli. 

- Buďte upřímní a nezapomeňte paním učitelkách sdělit všechny důležité informace nebo změny, které by měly vědět. 

- Jděte nám příkladem a dodržujte školková pravidla s námi.

ADAPTAČNÍ PROGRAM
Vstup dítěte do mateřské školy je významnou událostí nejen v životě dítěte, ale i celé rodiny. Rodiče by si měli udělat dostatek času, rozhodně nespěchat. Děti, které do té doby byly převážně v kruhu rodinném, najednou poznávají jinou společnost, nové děti i dospělé a nové prostředí. Musí se podřídit určitým pravidlům, a vyrovnat se s tím, že nejsou jen ony středem pozornosti. Některé děti se s touto změnou vyrovnávají snadno a s jistotou, jiné potřebují delší čas na nově vzniklou situaci. Naším přáním je, aby se děti cítily ve školce spokojené a aby do ní chodily rády. Je důležité, aby i rodiče-hlavně matka, byli s danou situací vyrovnaní. Adaptace probíhá cca 6-8 týdnů (při nemoci se adaptace prodlužuje). Pokud přetrvávají dlouhodobé potíže s adaptací, může být doporučeno pedagogem odklad (dny, týdny, popřípadě měsíce) docházky do MŠ.

1.fáze - probíhá před nástupem dítěte do MŠ
MŠ pořádá před zápisem dětí „Den otevřených dveří“ - rodiče si mohou se svými dětmi prohlédnout prostory školky, seznámit se s režimem dne, s nabídkou vzdělávacího programu. Přijaté děti mohou navštěvovat v doprovodu svých rodičů MŠ po zápise a v době otevření provozu MŠ v dopoledních hodinách.

2. fáze - probíhá po nástupu dítěte do MŠ individuálně dle dítěte
Navázání vzájemné kladné spolupráce mezi pedagogy MŠ a rodinou je základní podmínka pro kvalitní spolupráci. Během adaptačního období je vhodné, aby rodiče sdělili učitelkám potřebné informace o svém dítěti, jeho zdravotním stavu a dalších specifikách, jež považují za vhodné sdělit v zájmu úspěšné adaptace dítěte.

3. fáze - pokud probíhá adaptace bez obtíží
Jak dítěti pomoci?
Můžete si vzít do školky malého plyšáka na spinkání
Používejte stejné rituály
Rozlučte se krátce
Buďte citliví a trpěliví
Komunikujte s učitelkou
Pozitivně je motivujte
Buďte důslední a nenechte se obměkčit
„Nestrašte své dítě školkou!"

 

PLÁNOVANÉ AKCE:

- připravujemeAKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY:

8. září 2021 - 15.00 hodin
Informační schůzka pro rodiče
Ve středu 8. září 2021 v 15:00 proběhne informační schůzka pro rodiče za účelem předání důležitých informací týkající se školního roku. 
Kde: třída Berušky