AKTUALITY

vloženo: 11. 9. 2023
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
JIŽ ŠESTÝM ROKEM SE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE ZABÝVÁME VYHLEDÁVÁNÍM NADANÝCH DĚTÍ, U KTERÝCH SE NÁSLEDNĚ SNAŽÍME NADÁNÍ PODPOROVAT A ROZVÍJET. SPOLUPRACUJEME I S PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKOU PORADNOU V TÁBOŘE, KTERÁ SE NA DIAGNOSTIKU NADANÝCH DĚTÍ ZAMĚŘUJE A DÍKY TOMU POSÍLÁME DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY DĚTI S JIŽ NASTAVENÝMI PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI. DĚTI SE PAK VE ŠKOLE NENUDÍ, PROTOŽE DOSTÁVAJÍ SLOŽITĚJŠÍ ÚKOLY, KTERÉ JE BAVÍ A DĚTI DÁLE ROZVÍJEJÍ.
 
PŘIHLASTE SVÉ DĚTI NA LOGICKOU OLYMPIÁDU A ZJISTĚTE Z POHODLÍ DOMOVA, JAK NA TOM VAŠE DÍTĚ JE. TŘEBA I VY ODHALÍTE SKRYTÉ NADÁNÍ VAŠEHO DÍTĚTE V OBLASTI LOGIKY A MY PAK JEHO NADÁNÍ V MŠ RÁDI PODPOŘÍME.

V MINULÉM ŠKOLNÍM ROCE SE NADÁNÍ POTVRDILO PORADNOU U VĚTŠINY DĚTÍ, KTERÉ SE UMÍSTILY V RÁMCI NAŠÍ MŠ NA PŘEDNÍCH POZICÍCH.

LOGICKOU OLYMPIÁDU POŘÁDÁ MENSA ČESKÉ REPUBLIKY

vloženo: 12. 5. 2023
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2023/2024
ZDE


PŘIJETÍ A NÁSTUP DÍTĚTE DO MŠ JE NUTNÉ POTVRDIT PODPISEM ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DNE:
1. 6. 2023 od 12:30 do 14:00 hodin
nebo
2. 6. 2023 od 8:00 do 11:00 hodin

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ SE BUDE KONAT DNE:
6. 6. 2023 od 15:00 hodin

vloženo: 14. 3. 2023
Oslava Mezinárodního dne matematiky

více fotografií s popisem činností ZDE

vloženo: 10. 3. 2023
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
Vážení rodiče,
jako každý rok pomalu přichází jaro a s ním se blíží i čas k zápisu, a proto bych Vám ráda poskytla několik informací k této události.

V našich mateřských školách poskytujeme vzdělávání dětem od dvou let. Mateřskou školu si pro své dítě můžete vybrat. V MŠ ve Výstavní ulici bude letos cca. 5 volných míst a v MŠ v ulici Smetanova cca. 57 volných míst (přesný počet budeme vědět až po uzavření odkladů školní docházky). 
Ve dnech zápisu do mateřských škol budeme pořádat i „Den otevřených dveří“, kdy budete mít možnost si s Vašimi dětmi prohlédnout vnitřní prostory školy i školní zahrady.

K zápisu se dostavte s dítětem.

Pozor! - Povinné předškolní vzdělávání
Nezapomeňte přijít k zápisu s dětmi, které dosáhnou ve školním roce 2023/2024 věku šesti let. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné, až do doby nástupu do ZŠ. Pokud chcete děti vzdělávat individuálně v domácím prostředí, přineste k zápisu vyplněný příslušný tiskopis s oznámením ředitelce školy. Povinné vzdělávání je bezplatné (i děti s odloženou školní docházkou platí pouze stravné a školné neplatí).

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2023/2024 se uskuteční pro všechny pracoviště (Smetanova i Výstavní ulice) v hlavní budově MŠ (Smetanova 204) ve dnech: 
  • úterý 2. května 2023 od 8:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin
  • středa 3. května 2023 od 8:00 do 12:00 hodin
K ZÁPISU SI PŘINESTE S SEBOU:
1) vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ (ZDE)
2) vyplněný evidenční list potvrzený lékařem (ZDE - musí být vytištěn oboustranně – ne na dvou papírech)
3) dotazník pro rodiče nově nastupujících dětí (ZDE)
4) kopii rodného listu dítěte
5) občanský průkaz
6) kartičku pojišťovny - doklad o zdravotním pojištění

7) cizinci ještě přinesou doklad totožnosti dítěte a zákonného zástupce a doklad o povolení k pobytu

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

TISKOPISY SI TAKÉ MŮŽETE VYZVEDNOUT VYTIŠTĚNÉ V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

Děti budou přijímány dle směrnice pro přijímání dětí do MŠ, která bude k nahlédnutí při zápise, nebo ji lze stáhnout ZDE - nezáleží tedy na pořadí podání žádosti o přijetí. Přednostně se do MŠ přijímají děti, které mají místo trvalého pobytu ve Vodňanech a místních částech (Křtětice, Radčice, Čavyně, Hvožďany, Pražák, Újezd a Vodňanské Svobodné Hory).

Zápisem do mateřské školy začíná Vám i Vašim dětem nová životní etapa. Máte ještě několik měsíců na vše se připravit, vytvořit příjemnou atmosféru Vašemu dítěti a společně se těšit na nové zkušenosti a zážitky.
 
Těšíme se na Vás.
 
                                                                              Mgr. Ivana Kašová, ředitelka mateřské školy

vloženo: 10. 3. 2023
Provoz mateřské školy v době letních prázdnin 2023

od 3. do 28. 7. bude otevřena MŠ Smetanova
MŠ Výstavní a Beruška budou uzavřeny

od 31. 7. do 25. 8. bude otevřena MŠ Výstavní
MŠ Smetanova a Beruška budou uzavřeny

od 28. 8. bude otevřena MŠ Smetanova a MŠ Výstavní
Beruška bude uzavřena (do 1. 9. 2023)

ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNA OD 4. 9. 2023 A BUDOU OTEVŘENY JIŽ VŠECHNY BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY


vloženo: 20. 12. 2022
Vánoční přání

vloženo: 9. 12. 2022
UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN
Mateřské školy jsou uzavřeny od pátku 23. 12. 2022 do 30. 12. 2022. V provozu budou opět od pondělí 2. 1. 2023.

vloženo: 22. 11. 2022
Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku

vloženo: 7. 11. 2022
VÝSLEDKY LOGICKÉ OLYMPIÁDY
Naše mateřská škola se již 5. rokem zabývá vyhledáváním nadaných dětí a tyto děti pak dále podporuje a rozvíjí. I proto byla všem dětem z naší mateřské školy nabídnuta účast na logické olympiádě, která by mohla k odhalení skrytého nadání také pomoci. Koncem října se přihlášené děti zúčastnily základního kola Logické olympiády, kterou každoročně pořádá Mensa České republiky. Logická olympiáda je soutěž, založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. V kategorii MŠ, která je pro děti od 3 do 7 let, soutěžilo 1675 dětí z celé České republiky.

Z naší MŠ se umístili na prvních třech místech:

1. Šimon Křížek (5,5 let), který byl v celorepublikovém hodnocení na velice pěkném 115. – 225. místě
2. Klaudie Plachtová (4 roky), která byla v celorepublikovém hodnocení na 226. – 333. místě, což je vzhledem k jejímu věku opravdu obdivuhodný výkon
3. - 5. Danylo Boryshpolets (5,5 let), Iegor Sadchenko (5,5 let), Patricie Simandlová (5,5 let), kteří byli v celorepublikovém hodnocení na 553. – 667. místě

Děkujeme všem dětem, které reprezentovaly naši školu a jejich rodičům, že jim to umožnili.
 

vloženo: 27. 9. 2022
MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME

vloženo: 11. 9. 2022
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
JIŽ PÁTÝM ROKEM SE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE ZABÝVÁME VYHLEDÁVÁNÍM NADANÝCH DĚTÍ, U KTERÝCH SE NÁSLEDNĚ SNAŽÍME NADÁNÍ PODPOROVAT A ROZVÍJET. SPOLUPRACUJEME I S PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKOU PORADNOU V TÁBOŘE, KTERÁ SE NA DIAGNOSTIKU NADANÝCH DĚTÍ ZAMĚŘUJE A DÍKY TOMU POSÍLÁME DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY DĚTI S JIŽ NASTAVENÝMI PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI. DĚTI SE PAK VE ŠKOLE NENUDÍ, PROTOŽE DOSTÁVAJÍ SLOŽITĚJŠÍ ÚKOLY, KTERÉ JE BAVÍ A DĚTI DÁLE ROZVÍJEJÍ.
 
PŘIHLASTE SVÉ DĚTI NA LOGICKOU OLYMPIÁDU A ZJISTĚTE Z POHODLÍ DOMOVA, JAK NA TOM VAŠE DÍTĚ JE. TŘEBA I VY ODHALÍTE SKRYTÉ NADÁNÍ VAŠEHO DÍTĚTE V OBLASTI LOGIKY A MY PAK JEHO NADÁNÍ V MŠ RÁDI PODPOŘÍME.

LOGICKOU OLYMPIÁDU POŘÁDÁ MENSA ČESKÉ REPUBLIKY


vloženo: 24. 8. 2022
Informace pro rodiče
Seznamy s rozdělením dětí do tříd budou vyvěseny jako každý rok o přípravném týdnu tj. od 29. 8. 2022 na dveřích do hlavní budovy MŠ Smetanova 204 (pro děti, které nastupují od září do MŠ Smetanova) a na vstupních dveřích do MŠ Výstavní (pro děti, které od září nastupují, nebo přecházejí do MŠ Výstavní). 

Nejpozději 8. 9. 2022 budou mít všechny třídy pro rodiče třídní schůzky, kde se dozvíte vše potřebné již přímo od učitelek Vašeho dítěte.

ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ VE ČTVRTEK 1. ZÁŘÍ 2022.

TĚŠÍME SE NA VÁS

 

vloženo: 6. 6. 2022
Усі діти з України, які подали документи до 2 червня 2022 року, з 1 вересня 2022 року зараховані до дошкільної освіти.
Všechny děti z Ukrajiny, které podaly přihlášku do 2. června 2022 byly přijaty k předškolnímu vzdělávání od 1. září 2022.

vloženo: 16. 5. 2022
Informace pro rodiče nově přijatých dětí na školní rok 2022/2023
PŘIJETÍ A NÁSTUP DÍTĚTE DO MŠ JE NUTNÉ POTVRDIT PODPISEM ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DNE:
2. 6. 2022 od 12:30 do 14:30 hodin
nebo
3. 6. 2022 od 8:00 do 11:00 hodin

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ SE BUDE KONAT DNE:
7. 6. 2022 od 15:00 nebo od 15:30 hodin

vloženo: 11. 5. 2022
Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2022/2023

vloženo: 2. 5. 2022
PROVOZ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

MŠ SMETANOVA 208
ČERVENEC: UZAVŘENA: 1. – 30. 7. 2022
SRPEN: OTEVŘENA: 1. 8. – 26. 8. 2022

MŠ SMETANOVA 902 (Berušky)
ČERVENEC I SRPEN: UZAVŘENA
V PROVOZU BUDE AŽ OD 1. 9. 2022

MŠ VÝSTAVNÍ
ČERVENEC: OTEVŘENA: 1. – 30. 7. 2022
SRPEN: UZAVŘENA: 1. 8. – 26. 8. 2022

OD 29. 8. BUDE V PROVUZU MŠ VÝSTAVNÍ A MŠ SMETANOVA 208

V NUTNÉM PŘÍPADĚ JE MOŽNO PŘIHLÁSIT DÍTĚ NA DRUHOU MATEŘSKOU ŠKOLU (INFORMACE VÁM PODAJÍ P. UČITELKY)
DĚTI, KTERÉ O PRÁZDNINÁCH NEBUDOU V MŠ ANI JEDEN DEN V MĚSÍCI, NEPLATÍ ŠKOLNÉ

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNA VE ČTVRTEK 1. 9. 2022 - V PROVOZU BUDOU JIŽ VŠECHNY BUDOVY MŠ


vloženo: 11. 4. 2022
Зарахування до дитячого садка Vodňany 2022/2023

vloženo: 28. 2. 2022
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Vážení rodiče,
jako každý rok pomalu přichází jaro a s ním se blíží i čas k zápisu, a proto bych Vám ráda poskytla několik informací k této události.

V našich mateřských školách poskytujeme vzdělávání dětem od dvou let. Mateřskou školu si pro své dítě můžete vybrat. V MŠ ve Výstavní ulici bude letos cca. 5 volných míst a v MŠ v ulici Smetanova cca. 57 volných míst (přesný počet budeme vědět až po uzavření odkladů školní docházky). Od září 2021 je ve Smetanově ulici otevřen nový pavilon pro děti od dvou do tří let.
Ve dnech zápisu do mateřských škol budeme pořádat i „Den otevřených dveří“, kdy budete mít možnost si s Vašimi dětmi prohlédnout vnitřní prostory školy i školní zahrady.

JSME VELICE RÁDI, ŽE SE ZÁPIS PRO TENTO ŠKOLNÍ ROK USKUTEČNÍ OPĚT S OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTÍ DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE.

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2022/2023 se uskuteční pro obě pracoviště (Smetanova i Výstavní ulice) v hlavní budově MŠ (Smetanova 204) ve dnech: 
  • pondělí 2. května 2022 od 8:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin
  • úterý 3. května 2022 od 8:00 do 12:00 hodin
  • čtvrtek 2. června od 8:00 do 12:00 hodin - pouze pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny
K ZÁPISU SI PŘINESTE S SEBOU:
1) vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ (ZDE)
2) vyplněný evidenční list potvrzený lékařem (ZDE - musí být vytištěn oboustranně – ne na dvou papírech)
3) dotazník pro rodiče nově nastupujících dětí (ZDE)
4) kopii rodného listu dítěte
5) občanský průkaz
6) kartičku pojišťovny - doklad o zdravotním pojištění

7) cizinci ještě přinesou doklad totožnosti dítěte a zákonného zástupce a doklad o povolení k pobytu

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

TISKOPISY SI TAKÉ MŮŽETE VYZVEDNOUT VYTIŠTĚNÉ V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

Děti budou přijímány dle směrnice pro přijímání dětí do MŠ, která bude k nahlédnutí při zápise, nebo ji lze stáhnout ZDE - nezáleží tedy na pořadí podání žádosti o přijetí. Přednostně se do MŠ přijímají děti, které mají místo trvalého pobytu ve Vodňanech a místních částech (Křtětice, Radčice, Čavyně, Hvožďany, Pražák, Újezd a Vodňanské Svobodné Hory).

Zápisem do mateřské školy začíná Vám i Vašim dětem nová životní etapa. Máte ještě několik měsíců na vše se připravit, vytvořit příjemnou atmosféru Vašemu dítěti a společně se těšit na nové zkušenosti a zážitky.
 
Těšíme se na Vás.
 
                                                                              Mgr. Ivana Kašová, ředitelka mateřské školy

vloženo: 22. 2. 2022
Dětský klub Rybka a příměstské tábory od roku 2023
Vážení rodiče,
v současné době MAS Vodňanská ryba úspěšně provozuje ve Vodňanech Dětský klub Rybka a příměstské tábory v rámci projektu Dětský klub Rybka reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011185, který navazuje na předchozí projekt Vodňanský dětský klub „Rybka“ CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008067.
Vyjádřeno v datech, tak dětský klub provozujeme již od 1. 6. 2018 tj. 3 roky a 8 měsíců. Byla potřeba chvilka na rozjezd, aby vstoupilo ve známost, že dětský klub při MAS funguje. Propagace byla sice rozjeta na všech frontách (články ve Zpravodaji, weby města a škol, facebook aj.), ale přece jen předání osobních zkušeností rodičů bylo pro rozhodování, zda využít služeb dětského klubu a příměstských táborů, pro další rodiče velmi důležité. V současné době je dětský klub stabilně naplněn žáky 1. - 5. ročníků, nejvíce dětí je z 1. a 2. tříd. Rodiče velmi oceňují, že malé děti naše vychovatelky po škole vyzvednou a odvedou do dětského klubu. Benefitem je provozní doba školního klubu od 12 hodin do 18 hodin, především pro rodiče, kteří mají dlouhou pracovní dobu. Další oceňovanou aktivitou jsou doprovody na kroužky, ve kterých zajišťujeme doprovod žáka na kroužek i z kroužku. Rodič tak nemusí mít obavy o bezpečnost svého žáčka. Každoročně je velký zájem o příměstské tábory, o loňských prázdninách jsme již museli rodiče odmítat. Pobyt v dětském klubu je zdarma, u příměstských táborů platíte pouze stravu a vstupy. R
ádi bychom v těchto aktivitách pokračovali i v dalším programovacím období 21+, proto bychom chtěli zjistit Váš zájem o využití služeb dětského klubu a k němu navázaných doprovodů dětí na kroužky a příměstských táborů. Protože se zjišťování Vašeho zájmu, týká období od roku 2023, proto se obracíme nejen na rodiče žáků 1. stupně ZŠ, ale i na Vás, rodiče dětí, které jsou teprve v mateřské škole.

Kratičký dotazník je dostupný na webu MAS https://www.vodnanskaryba.eu/dotaznik-klub-tabory a na facebooku Dětského klubu Rybka  https://www.facebook.com/vodnanskydetskyklubrybka, zde pouze zakliknete vaše odpovědi a dáte potvrdit a dotazník se objeví v našich mailech. Nemusíte nic tisknout ani složitě posílat.

Chtěli bychom Vás poprosit o jeho vyplnění, pokud možno do 25. 2. 2022.

Budeme se snažit nabízet vám služby, které vám pomohou při sladění vašeho rodinného a pracovního života, děti zde mohou získat nové kamarády i spoustu nových dovedností v našich kroužcích. Samozřejmostí je pomoc při přípravě na školu i při doučování, budete mít možnost si vybrat z různých kroužků - nabízíme keramický a výtvarný kroužek (máme vlastní vypalovací pec), kroužek malého technika - vede Štěpánka Kašová, kterou většina vás jistě zná, deskové hry, kroužek šikovných rukou. Všechny kroužky povedou naši vychovatelé či externí lektoři. Dále pomáháme při osvojování českého jazyka dětem cizinců a to přirozeným kontaktem s dětmi, které mluví česky.

Za MAS Vodňanská ryba
M. Kadlecová

vloženo: 17. 12. 2021
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ„Úspěšná budoucnost dítěte je odrazem lásky,
spolupracujícího rodiče a vzdělaného učitele.“